Gaat Jeffrey Epstein ons verbinden in de strijd?


We zijn een nieuwe fase aan het ingaan m.b.t. de bewustzijnsontwikkeling via QAnon. Jeffrey Epstein verbindt ons allemaal want van kinderen blijf je af, daar kan vriend en vijand het over eens zijn.

Het was een tijd lang nodig om een krachtig tegengeluid te geven tegen de verdelende identiteitspolitiek van de elite die ons uit elkaar drijft en tegen elkaar opzet. Vooral vrouwen vallen hiervoor, het zijn nu eenmaal collectivistische vaandeldragers van het (cultureel) marxisme.

Dat krachtige tegengeluid zal ik, indien nodig, blijven geven. Tegelijkertijd voel ik dat we een nieuwe fase zijn ingegaan. The Storm leert ons dat de gehele mensheid op het spel staat. Het zomermanifest van Thierry Baudet vertelt ons dat we enerzijds het zelfbeschikkingsrecht van het individu moeten koesteren en anderzijds daar niet onze collectieve culturele identiteit en samenhang aan moeten opofferen. Dat geeft stof tot nadenken. Daarnaast word ik doodmoe van de identitaire ‘alt right’-beweging, een soort rechtse SJW’s. Baudet, en ook Trump en QAnon, zetten in op de zwaar bevochten Verlichtingsidealen waarin religie en humanisme naast elkaar kunnen bestaan, maar Baudet erkent ook dat diezelfde vrijheids- en gelijkheidsidealen ons de ellende hebben opgeleverd waarin wij ons nu bevinden. Hij zegt het niet letterlijk, maar dat komt omdat de parasitaire, zelfbenoemde ‘elite’ deze normen en waarden hebben gekaapt en hebben omgebogen naar (verborgen) socialistische en marxistische tirannie.

Mijn eerste artikel voor The Iconoclast ging hierover. Dit schreef ik in 2017, dus dit besef is voor mij niet nieuw. Destijds kon ik het ideologisch nog prima vinden met Dan, maar helaas is hij tot de conclusie gekomen dat dergelijk ‘civic nationalism’ gebaseerd op autonomie van het individu niet haalbaar is en is hij bezweken voor het collectivistische ethnocentrisme van de ‘alt right’. Het verbreken van de samenwerking met Dan heeft me eveneens aan het denken gezet en heeft geleid tot een herwaardering van individuele karakter- en persoonlijkheidseigenschappen en de kracht daarvan.

Kortom, we zijn een nieuwe fase ingegaan. Een nieuwe Verlichting, die weliswaar een herontdekking is van de oude, maar dan ingepast in de moderne tijd. Dit is ook waar Baudet op inzet en ik vind het goed om te zien dat hij de romantiek voorbij is en nu aan Realpolitik doet, waarbij hij zich ontdoet van de progressief-rechtse ondermijnende krachten (Henk Otten!) en zich zelfs openlijk achter conservatieve christelijke waarden durft te scharen. Die waarden zijn collectief en hebben ons veel gebracht, maar de keuze om je aan te sluiten bij een kerkgenootschap of religieuze stroming moet bij het individu liggen. Erkenning van onze gezamenlijke historie en tradities en de individuele invulling en navolging ervan hoeven elkaar niet te bijten, zo lang we maar met elkaar in respectvolle dialoog blijven. Daarom doet ieder van ons er toe. We zullen het zelf, maar ook met elkaar moeten doen, de tijd dat we vertrouwden op een overheid die het voor ons wel gaat regelen is definitief voorbij!

mind parachute

Nu je toch hier bent …
… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk