Horen, zien en … ZWIJGEN, …


De vertaling met Google Translate blijkt: Hear no evil, see no evil, speak no evil. Hier achter het bekende vinkje wat betekend dat deze vertaling is goedgekeurd. Ik wilde de Engelse vertaling hebben om wat bijbehorende plaatjes te zoeken.

De betekenis uit het oude China van horen zien en zwijgen is; “Kijk niet naar, luister niet naar, spreek niet uit en richt je niet op wat in strijd is met welvoegelijkheid”. Dat roept weer gelijk de vraag op, wat is de exacte betekenis van; “welvoegelijkheid” Met de synoniemen voor dit woord komen we een stuk verder, fatsoenlijk, betamelijk, eerlijk, gepast, discreet, netjes, adequaat, achtenswaardig, welgemanierd, correct.

gedachtenvoer 200

Het horen, zien en zwijgen heeft wel een verband met de huidige intense censuur maatregelen die big tech bedrijven uit mogen oefenen onder de welwillende toe’ziende’ oog van onze overheid, die via de media zorgdragen dat we niet meer alles te horen en zien krijgen of via een ‘gekleurd’ beeld die ons de illusie moeten geven dat alles goed is en vooral; “Leve de democratie”. De illusie van inspraak.

Het dichtspijkeren van de sociale media is al bijna compleet, de MSM lopen al lang aan de leiband en een internet ID systeem of een sociaal paspoort invoeren volgens het Chinese model want iedereen moet in het ‘gareel’ lopen.

Maar wacht eens even, dat doen ze al in grote meerderheid. Het begint al met; “Wat zal een ander denken / zeggen als ik dit of dat doe?” Hoeveel mensen passen ongemerkt hun gedrag niet aan op deze denkwijze. En over denken gesproken, een onverwachte schare mensen hebben mijn artikel; “Hoeveel mensen lijden aan een denkstoornis?”, gelezen. Chapeau, hoedje af.

lezers promoten je website
Bedankt voor het promoten van de website

Dus de ‘insiders’ weten nu dat +90% ongezond eet, dat de meerderheid de leugens van de dokter zijn kwakzalverij klakkeloos aanneemt en dat geld een hocus pocus systeem is om ons te manipuleren, en … dat de politiek helemaal een loopje met ons neemt, … Tenminste als je wat verder hebt gelezen.

Nou laat ik de toonzetting een beetje vriendelijke doen zijn, ik weet dat steeds meer mensen op de hoogte zijn van vele misstanden in de wereld, …

  • Ze horen wel dat al die tegenstrijdige berichten niet met elkaar kunnen kloppen.
  • Ze zien wel dat de realiteit anders is als de getoonde beeldvorming.
  • Ze zwijgen echter nog aan massa, …

Kom op mede Nederlanders, gooi dat ‘Nederige’ eens van je af, trek die paarse polderjas eens uit, kom eens uit je kast(e) en zeg eens wat je denkt, wat je ziet, wat je voelt, wat je ervaart, …

Wat je zou JIJ willen veranderen!

En geef eens het goede voorbeeld door anders te durven doen, door anders te durven zijn.

Ik volg niet voor niets elke week de Gele Hesjes, daar wordt actie gevoerd, daar komen mensen voor hun belangen op, voor hun rechten op een eerlijk bestaan en niet zoals nu de ‘tweederangs’ bevolking in onze tweedelige maatschappij. Een tweedeling die meer en meer ook zichtbaar wordt in ons ‘Neder’land, … of vindt jij voedselbanken normaal?

Waarom hebben deze mensen onvoldoende inkomen om in een normale winkel hun inkopen te kunnen doen net zoals ieder ander.

Of is dit juist de bedoeling van ‘onze’ politiek om een steeds groter deel onder druk te zetten bij hun stemgedrag, afhankelijk maken van is invloed uitoefenen, manipulatie …

Mensen die nu al drie maal : “Ja Maar”, hebben gedacht. Laten die niet — bijna altijd— de kaas van hun brood eten?

We hebben meer mensen nodig die zich uitspreken, nu we meer en meer gecensureerd worden moeten ontmoetingsplaatsen als de ouderwetse koffieautomaat weer in ere hersteld worden. Het uitwisselen van belangrijk nieuws.

En loopt er dan ‘alweer’ iemand met zijn gezicht begraven in het telefoonscherm dan zeg je; “Ik heb van-de-week een boek geschreven, ‘Spreken in het openbaar voor beginners’”. Of als het jongelui zijn: “He heb je mijn boek al gelezen; ‘Voor telefoon junks: Hoe versier ik een vrouw’”

Als je dat een paar keer verteld hebt stoppen ze hun digitale ‘vriendje’ wel weg als ze je weer zien staan bij de koffieautomaat en kun je weer een gesprek aanknopen, kun je weer vrienden worden.

Dat zijn mijn favoriete gesprekken anderen wakker schudden, soms uit een diepe coma. Soms heeft dat tijd nodig, soms is het vergeefse inspanning, soms komen ze met vragen, soms zelfs elke keer.

  • “Hoe zit dat met, …
  • “Waarom denk jij dat, … “
  • “Van wie weet jij dat, … “
  • “Wat is jou mening over, … “
  • “Wanneer is dat gebeurd, … “

Dat zijn ook exact de vragen die een journalist zou moeten stellen. Hoe, Wie, Wat, Waar, en Waarom? Zouden moeten stellen, want de meerderheid der journalisten leren maar twee woorden meer; “Kopieer & Plakken”.

Onthoudt, veranderingen komen altijd van onder af, de gele hesjes beweging is alleen een goede zaak om de medestanders een teken te geven dat ze niet alleen staan in hun leven, hun denkwijze, hun verzet. Maar een overheid vragen iets te willen veranderen is jezelf weer onderwerpen, afhankelijk maken. Maar samen iets veranderen, aanpakken, organiseren waardoor de overheid voor het blok gezet wordt, … nog beter schaakmat gezet wordt. Dat zijn zaken die mij inspireren, wegen zoeken die je onafhankelijk maken van, …

Als jij je op weg begeeft om bewust te willen horen en zien dan zou het niet mogelijk moeten zijn om bij misstanden te zwijgen. Dan ben je een watje, een niemendal een zakkenwasser.

Maar hef die zwijgzaamheid wel op met fatsoen, betamelijk, eerlijk, gepast, discreet, netjes, adequaat, achtenswaardig, welgemanierd, en correct.

Praat, spreek je uit, of wordt schrijver.

Het puntje van een scherpe pen is `t felste wapen dat ik ken.

Wat heeft dit te maken met Q anon ?

Nu je toch hier bent …
… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk
mind parachute