Co2 – De waanzin ten top: HELP, ik wil weg uit dit land, …


Na de ZON is nu ook officieel Co2 tot vijand verklaard middels onze klimaatwetgeving en uitgedragen door de politiek en hun belanghebbende volgers en denkgestoorde napraters waaronder de staatsmedia journalistiek, mijn emmer was al overgelopen maar ik krijg nu haast. Ik wil weg uit dit land van gekken!

gedachtenvoer 200

Al heel lang geleden werd de ‘zon’ tot volksvijand verklaard want daar zou je immers huidkanker van krijgen. Niets is minder waar want de zon schenkt leven en een gebrek, een onbalans aan gezonde voedingsstoffen maakt dat een deel van de zonnestralen schadelijk kunnen worden voor mensen die met hun ondervoede lichaam te lang in de zon verblijven. Een ernstig gebrek aan vitamine D is het gevolg. Klaarblijkelijk moet iedereen ongezond worden, …

Jaren lang had ik een volkstuin, biologisch wel te verstaan, maar omringt door mensen die het niet zo nauw namen tot en met RoundUp toe. Met de verhuizing van het complex ben ik niet meer mee gegaan want ik wilde al mijn groenten en fruit biologisch gaan produceren en sinds wij een overheid hebben die groenten en fruit al bij 70 procent al het biologische keurmerk mogen geven vertrouw ik niemand meer. De plannen werden gesmeed, we gaan weg. De mogelijkheid om zelf een stukje te boeren aan huis waren hier niet betaalbaar, bovendien, wat extra zon is dan welkom.

Maar in die twee jaar na ons plan konden we nog niet weg. Ruim 25 bezichtigingen van ons huis verder en verschillende geïnteresseerden werd nog een pijnlijke misstand in onze maatschappij, onze ‘samenleving’ blootgelegd. Veel mensen willen ‘iets’ maar zijn vergeten te sparen of hebben niet het geduld een project uit te smeren over enkele jaren. Ja ze mogen niet meer zoveel lenen maar nog altijd dubbel zoveel als in ‘onze’ tijd. Men kijkt naar talloze TV programma’s waar huizen tot een paleis verheven worden maar zien zelf de mogelijkheid niet om zoiets aan te pakken op jonge leeftijd terwijl een pensionado dat zonder moeite wil gaan doen in een ander land met een andere taal, …

De afgelopen twee jaar heb ik de vluchtelingen waanzin op grote schaal zien uitrollen. Het multinational slavenhandel plan 2.0 om de toekomstige goedkope arbeidsmarkt veilig te stellen en daarmee de arbeidsmarkt ernstig te verstoren. De onderkant van de werkenden worden de nieuwe armlastigen die alles niet meer kunnen betalen.

Bovendien, … kun je twee culturen niet zomaar straffeloos met elkaar combineren. Mensen die in hun thuisland al moeilijk met elkaar in vrede konden leven in de afgelopen 1400 jarige geschiedenis worden nu losgelaten in de gehele EU. Vaak was in hun thuisland een dictator de enige die een vreedzame samenleving kon garanderen. Alleen dit feit al wordt een factor die de uiteenval van Europa aan het versnellen is. Bovendien krijgen we al in elk land getto vorming waar de politie geen enkele zeggenschap en bescherming kan bieden. In ons kleine landje zien we de instroom overal plaatsvinden. Begin 2002 zag ik met eigen ogen in een buitenwijk van Houston hoe mensen leven in een buurt die men niet meer vertrouwd, hoge hekken rond elk huis, en zo wil ik niet leven.

Nu is in eind juni de volgende waanzin een feit geworden. Lang hebben we de Co2 gekte moeten aanhoren, maar dan kun je bij die leugens nog denken; “Die mensen zijn gek”. Maar nu we voor die gekte, die leugens moeten gaan betalen via het klimaatplan gaan ze een stap te ver voor de weldenkende mensen.

Co2, … is net als de zon tot vijand verklaard. Zonder Co2 is er geen leven mogelijk op aarde en de aarde heeft bakken extra Co2 nodig om te plantengroei te laten opleven. Vooral nu men met Chemtrails de gehele pH waarde van de natuur verzuurd.

Deze mensen zijn ziek, hebben een hersenafwijking en een andere agenda. En ja ik weet dat er een krachtenspel gaande is op de achtergrond (Q anon) Maar ik wil dat alles een stap voorzijn en wacht niet af want de reeds ingang gezette beweging is niet eenvoudig meer te herstellen.

Mijn plan is eenvoudig, met weinig middelen van bestaan, een verdere toekomst opbouwen waar de gekken op het politieke wereldtoneel zo weinig mogelijk invloed op kunnen uitoefenen. Energie neutraal en geheel onafhankelijk van de ‘voedings’keten met weinig tot geen elektrosmog, met zo schoon mogelijke lucht in een regio waar vluchtelingen niet willen verblijven in de winterse koude, en zover mogelijk weg blijven van de giftige wereld.


Nu je toch hier bent …
… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk
mind parachute