Chlorpyrifos: de gevaarlijkste pesticide waar je nog nooit van gehoord hebt


Chlorpyrifos pesticide

Bron artikel tekst Global Research: Chlorpyrifos: The Most Dangerous Pesticide You’ve Never Heard of
Door: Staffan Dahllof

Wetenschappers zeggen dat er geen aanvaardbare dosis is om hersenschade te voorkomen. Het gebruik ervan is verboden in verschillende Europese landen. Toch zijn de residuen terug te vinden in fruitmanden, op dinerborden en in menselijke urinemonsters uit heel Europa. Nu dringen de producenten aan op een hernieuwde EU-goedkeuring – misschien tevergeefs.

De naam is chloorpyrifos. Dit is de reden waarom de chemische stof en de risico’s ervan bijna onbekend zijn voor het publiek.

Chlorpyrifos doodt insecten op het kweken van groenten en fruit.

Thomas Backhaus, hoogleraar ecotoxicologie en milieuwetenschappen aan de universiteit van Göteborg, zegt dat de inhoud lang heeft geduurd voordat hij werd herkend als een van de ‘vervelende’.

Philippe Grandjean, hoogleraar milieutechnologie aan de Universiteit van Zuid-Denemarken en de Harvard School of Public Health in de VS, merkt op dat hersenbeschadiging verbonden met chloorpyrifos is gevonden bij de laagste detecteerbare dosis

“In vergelijking met glyfosaat, de actieve stof in Roundup, heeft chloorpyrifos onder de radar gevlogen. Wanneer we het hebben over herbiciden zoals glyfosaat die onkruid wieden, kunnen mensen dit aan, omdat we geen chlorofyl hebben en niet direct worden getroffen. Wanneer we het hebben over insecticiden, heb je het probleem dat ze alle ontwikkelende dieren, inclusief de mens, treffen, “zegt hij.

De zorgen van Backhaus zijn bekend in academische kringen en worden gedeeld door andere onderzoekers.

Philippe Grandjean, hoogleraar milieutechnologie aan de Universiteit van Zuid-Denemarken en de Harvard School of Public Health in de VS, merkt op dat hersenbeschadiging verbonden met chloorpyrifos is gevonden bij de laagste detecteerbare dosis.

“Dat betekent per definitie dat je geen dosis kunt definiëren die toelaatbaar is voor consumptie – die dosis moet nul zijn,” zegt hij.

Het giftige effect van chloorpyrifos op insecten wordt niet betwist.

De onopgeloste vraag is in hoeverre het gebruik van chloorpyrifos gevaarlijk is voor alle levende organismen zoals vissen in nabijgelegen wateren of landarbeiders in de velden, of voor iedereen die de behandelde producten eet.

De verspreiding

Testen van voedselmonsters in alle EU-landen in 2016 tonen chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl in 5,5 procent van de 76.200 monsters, zoals geregistreerd door de EU-instelling EFSA (European Food Safety Agency).

Als we alleen naar willekeurig bemonsterde onverwerkte plantaardige producten in de EU kijken, is het percentage 6,2 volgens Pesticide Action Network Europe.

In de door de EFSA geregistreerde monsters bevatten 847 chloorpyrifos of chloorpyrifos-methyl boven de Maixmal Residue Limit (MRL).

Milieudeskundigen zijn echter van mening dat de residuniveaus voor chloorpyrifos nul moeten zijn.

In landen waar het gebruik van chloorpyrifos verboden is, bereikt het bestrijdingsmiddel niettemin de consument via het vrije verkeer van goederen op de interne markt.

In 2013 rapporteerden Zweedse onderzoekers de bevindingen van chloorpyrifos en andere pesticiden in de urine van vrouwen van middelbare leeftijd, een groep met een hoge inname van groenten en fruit.

Chlorpyrifos is nooit geregistreerd voor gebruik in de landbouw in Zweden.

In 2016 vonden studies voor het Deense ministerie van milieu chloorpyrifos in de urine van negen van de tien kinderen en hun moeders.

De onderzoekers suggereerden een mogelijk verband tussen chloorpyrifos en de ontwikkeling van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

In Wallonië, het Franstalige deel van België, heeft het Public Service Scientific Institute in 2018 residuen van chloorpyrifos aangetroffen in 100 procent van de urinemonsters van 258 schoolkinderen in de leeftijd van 9-12 jaar.

Een recent onderzoek in Californië verbindt autisme en vroege hersenschade bij kinderen met prenatale en babyblootstelling van chloorpyrifos.

Het risico van een kind op hersenschade neemt toe als zijn moeder aan het pesticide is blootgesteld door in de buurt van besproeide velden te leven, zo blijkt uit de studie.

De Californische studie gepubliceerd in maart 2019 heeft een verbod op chloorpyrifos veroorzaakt in de grootste landbouwstaat van de VS. Vijf andere Amerikaanse staten; Hawaii, Oregon, New York, Connecticut en New Jersey hebben soortgelijke verboden aangekondigd of besloten.

Op federaal niveau is een verbod op chloorpyrifos sinds 2017 geblokkeerd door de Trump-administratie.

In april 2019 beval een rechtbank het Amerikaanse Environmental Protection Agency om medio juli te beslissen of het de chemische stof permanent zal verbieden.

De Europese verwarring

In Europa is het wetenschappelijke debat over chloorpyrifos nauwelijks bekend buiten de expertisecirkels en het besluitvormingsproces over het toestaan ​​of verbieden van pesticiden is moeilijk op te sporen en te volgen.

EU-landen volgen gemeenschappelijke beslissingen over het al dan niet goedkeuren van een stof als chloorpyrifos.

Chlorpyrifos is sinds 2006 goedgekeurd op EU-niveau, terwijl beslissingen om producten met de werkzame stof en het gebruik ervan toe te staan ​​aan de lidstaten zijn.

Acht lidstaten hebben het gebruik van chloorpyrifosproducten verboden of nooit toegestaan: Denemarken, Finland, Duitsland, Ierland, Letland, Litouwen, Slovenië en Zweden.

Het Verenigd Koninkrijk verbood het gebruik van chloorpyrifos, met één uitzondering, in 2016. Chlorpyrios is niet geautoriseerd in Noorwegen, noch in IJsland. De Zwitserse overheid besloot op 12 juni de vergunningen voor 12 chloorpyrifos en chloorpyrifos-methylproducten in te trekken, volgens krant Tagblatt.

Aangezien goederen binnen de EU geacht worden zich vrij over de landsgrenzen heen te bewegen, wordt behandeld voedsel dus verspreid. Dat is de reden waarom consumenten groenten en fruit die met chloorpyrifos worden behandeld in hun supermarkten kunnen vinden, zelfs als een dergelijke behandeling nooit is toegestaan ​​in het land.

Noot: Dit is waarom ik graag de GEHELE niet zo SUPERmarkt in de ban doe!

Voor nationale autoriteiten is een pan-Europees waarschuwingssysteem opgezet om andere autoriteiten op de hoogte te stellen van de bevindingen van gevaarlijke levensmiddelen. Deze waarschuwingen komen vaak nadat verdachte producten zijn verkocht en verbruikt.

Hoe bedrijven inspraak hebben

Evaluatie van mogelijke gezondheids- en milieugevaren is voornamelijk gebaseerd op studies die door de producenten zijn betaald.

In het geval van chloorpyrifos was de belangrijkste producent Dow Chemicals, nu Corteva Agriscience, de landbouwafdeling van Dow DuPont. Corteva Agriscience is op 1 juni 2019 een zelfstandig bedrijf geworden.

“De rol van de producent is duidelijk en bekend bij de wetenschappelijke gemeenschap. De huidige EU-beoordeling van chloorpyrifos is grotendeels gebaseerd op honderden door Dow gefinancierde en ingediende studies “, zegt Axel Mie, universitair hoofddocent aan het Karolinska Institute, Department of Clinical Science and Education, Stockholm.

Met collega’s Christina Ruden en Philippe Grandjean is Mie een wetenschappelijk debat begonnen.

De drie milieuwetenschappers beweren dat gegevens uit het eigen onderzoek van Dow Chemicals in 2000 hebben aangetoond dat chloorpyrifos een effect heeft op de ontwikkeling van kleine hersenen (‘kleine hersenen’) bij ratten. Deze bevindingen zijn echter niet vastgelegd in de conclusies die zijn ingediend bij de EU-autoriteiten.

De wetenschappers achter de bekritiseerde onderzoeken verwerpen deze beweringen. Ze beweren dat het verlies van hersengewicht bij ratten kan worden verklaard door de fixatie van de hersenen in formaldehyde voordat ze worden gemeten, en dat geen bestrijdingsmiddelbestrijdingsmiddel grondiger is geëvalueerd.

In het debat gepubliceerd door het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Health, waarin Grandjean een van de hoofdredacteuren is, verklaarden de verdedigers van chloorpyrifos eerst dat ze geen concurrerende belangen hadden.

In een correctie die in mei 2019 werd gepubliceerd, verklaarden zij dat zij op het moment van indiening bij het tijdschrift in dienst waren van Dow Chemicals, de primaire registrant en producent van chloorpyrifos.

Noot: Wat hebben we enkele jaren geleden gehoord over kleine hersenen, dat was toch dat Zika ‘virus’, ….

… maar dat is natuurlijk toeval !

Niet voor ons om te weten

De huidige EU-goedkeuring van chloorpyrifos verloopt op 31 januari 2020. Dit zou erop kunnen duiden dat het verhaal van chloorpyrifos ten einde loopt.

Toch is dat niet noodzakelijk het geval.

Marktanalisten gaan ervan uit dat de verkoop van chloorpyrifos de komende vijf jaar aanzienlijk zal groeien, aldus Persistance Market Research, die in augustus een nieuw rapport uitbrengt.

Experts uit EU-lidstaten Spanje en Polen hebben sinds mei 2017 een herbeoordeling van chloorpyrifos en verwante chloorpyrifos-methyl voorbereid voor een mogelijke nieuwe acceptatie in de herfst, voordat de huidige goedkeuring afloopt.

Er zijn vijf bedrijven die chloorpyrifos produceren die zijn geregistreerd in Spanje, waaronder Dow, nu Corteva.

Een van de vijf is FMC Corporation die tot 2016 chloorpyrifos heeft vervaardigd in de fabriek Cheminova in Denemarken, waar chloorpyrifos niet mag worden gebruikt.

Het grootste deel van een concept-herbeoordelingsverslag is open voor opmerkingen. Het bestaat uit enkele duizenden pagina’s die bijna 90 megabit aan data vullen wanneer ze worden gedownload van de homepage van EFSA (European Food Safety Agency).

Niet alles is echter leesbaar. Het voorgestelde besluit van Spanje en Polen is niet toegankelijk, zoals het is geredigeerd.

Deze redactie van centrale informatie gebeurt door de EFSA, die de taak heeft om het komende EU-besluit voor te bereiden.

Documenten die aan ons zijn vrijgegeven, geven aan dat het EU-wijde rapportagesysteem RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) Europese consumenten een zwakke bescherming biedt, indien überhaupt iets wordt gemeld.


Nu je toch hier bent …
… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk