Een boek over: “Kan een mens veranderen”?


Kunnen mensen veranderen?

Een vraag die me­nig­een al heeft gesteld voor wat voor reden dan ook.

Het antwoord is volmondig ‘ja’. Er zijn boeken vol geschreven over bijvoorbeeld of je introvert wordt ge­bo­ren of tijdens en door je opvoeding introvert bent geworden.

Het is het beroemde nature versus nurture vraag­stuk (nurture: oorsprong eigenschappen van een individu). Velen van ons weten dat er niet zoiets is als zwart of wit. Er is meer tussen hemel en aarde dat we niet kunnen zien of begrijpen. We hebben zowel met nature als met nurture te maken.

Het is absoluut aangetoond (met DNA onderzoek) dat de blauwe ogen van iemand, het rode haar of an­de­re fysieke kenmerken te vinden zijn in de fa­mi­lie­lijn.

Maar zijn angst, temperament, moed, durf, ex­tra­vert of introvert, om maar eens een paar ka­rak­ter­trek­ken of eigenschappen te noemen, ook geërfd of zijn die ontstaan door omgeving/opvoeding?

Vaak hoor je zeggen: “Zo ben ik nu eenmaal.”

Eigenlijk zouden die mensen moeten zeggen: “Zo ben ik nu eenmaal … geworden.”

Stel je eens voor dat je op je geboortedag was af­ge­staan / geadopteerd door een Chinees echtpaar en was meegenomen naar China.

Je had daardoor echt geen spleetogen ontwikkeld en je haar was nog steeds blond, maar je had wel an­de­re normen en waarden en karaktertrekken gehad dan nu.

Met andere woorden: je omgeving / opvoeding is wel degelijk bepalend voor je huidige denken, gedrag, karaktertrekken, e.d.

Als je een babyboomer bent, is de kans groot dat je bent opgevoed met het idee dat Duitsers slechte mensen waren, hetgeen in China niet relevant ge­weest zou zijn.

In diverse delen van de wereld worden kinderen he­laas anti-westers opgevoed. Sommige van die kin­de­ren zijn later bereid alles te doen om dat ideaal te verwezenlijken.

Je wordt niet als terrorist ge­bo­ren.

Je wordt geboren als een prachtig klein mensje. Nature (de genetica) zorgt ervoor dat zo’n lief, klein mensje blauwe of bruine ogen heeft.

Nurture (de omgeving) zorgt ervoor dat dat lieve, kleine mensje later met bommen gaat gooien.

Blijft de vraag: kan een mens veranderen? De na­tu­re-kant niet, tenzij je een pot verf door je blonde haren gooit, maar bij de nurture-kant is verandering wel degelijk mogelijk.

Dat heeft Jessica Pan bewezen. Een zeer introverte dame, die wilde weten of haar leven heel anders zou worden als ze zich extravert zou gaan gedragen.

Ze heeft haar ervaringen in een boek opgetekend. Het is een hilarisch, humoristisch, maar bijzonder re­a­lis­tisch verhaal geworden.

Dit schrijft ze op de eerste blad­zij­de van haar boek (vrij vertaald): ik denk dat niemand, introvert of extravert genezen moet worden. Ik was tijdelijk een ongelukkige introvert en wilde zien of mijn leven zou wijzigen als ik me een jaar extravert zou gedragen. Dit boek is daar het resultaat van.

Sorry dat ik te laat ben, maar ik wilde niet komen

Geniet van mijn nachtmerries.

Wij wensen al onze lezers veel wijsheid, een mooi week­end, alle ge­zond­heid en mooie leer- en lees­momenten toe.

Bestel; Sorry dat ik te laat ben” – Succesboeken


Nu je toch hier bent …
… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk