De beste behandeling bij de ziekte van Lyme


De ziekte van Lyme wordt regulier meestal bestreden met (te?) hoge doseringen antibiotica terwijl in de complementaire zorg vaak kardebol, cat’s claw en tal van apparaten worden ingezet waarvan biofotonen en bioresonantie misschien de bekendste zijn.

De succesverhalen lees je op internetforums, de minder succesvolle hoor je vaak niet. Hoewel, ik word bijna dagelijks gebeld door mensen die vragen wat ‘mijn behandeling’ bij de ziekte van Lyme is, vaak volgt  dan een opsomming van supplementen en behandelingen die ‘ook allemaal niet geholpen hebben’.

Waarom het behandelresultaat meestal uitblijft

In het algemeen wordt niet onderzocht wat er aan de hand is. Behandelingen worden gedaan zonder te weten wat behandeld moet worden. Tegenvallende resultaten zijn dan begrijpelijk.

Soms wordt een Lymetest gedaan waaruit men bij negatief resultaat de conclusie trekt dat de klachten niet te wijten zijn aan de ziekte van Lyme, bij een positief resultaat wordt geconcludeerd dat de klachten door de Borrelia worden veroorzaakt. Men vindt dat de Ziekte van Lyme is ‘vastgesteld’.

Op beide conclusies is nogal wat aan te merken en de uitslagen helpen niet de klachten op te lossen.

Bij een negatief testresultaat is de ziekteverwekker waarnaar werd gezocht niet gevonden, dat is de enige conclusie die getrokken kan worden. Het onderzoek is gericht op een specifieke Borrelia bacterie. Het is mogelijk dat juist deze Borrelia met de gebruikte test niet vindbaar is. Misschien zou de Borrelia met een andere test wel zijn gevonden. Er zijn tientallen soorten Borrelia en er zijn verschillende manieren om ziekteverwekkers aan te tonen, je hebt de IgG-IgM, ELISA,  de Elispot, de Western Blot, de Seraspot en de PCR test. Iedere test heeft haar eigen voor- en nadelen, geen enkele test is 100% betrouwbaar.

Om de Ziekte van Lyme te onderzoeken vraag ik in Duitsland meestal de Elispot test aan, het is een relatief nieuwe en betrouwbare test. In Nederland hoor ik denigrerende opmerkingen over testen in Duitsland. Ze zouden onbetrouwbaar zijn en ieder laboratorium zou haar eigen testen zo maar kunnen doen. Dat klopt niet. Testen mogen pas worden uitgevoerd en aangeboden als ze op betrouwbaarheid zijn getest. De laboratoria staan onder strenge onafhankelijke controle.

In Duitsland zijn veel laboratoriumonderzoeken beschikbaar, niet alleen voor onderzoek naar de Ziekte van Lyme maar ook voor onder andere mitochondriale problemen die vaak bij chronische klachten een rol spelen. De onderzoeken zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten in de celstofwisseling. Beter onderzoek geeft meer inzicht en kan leiden tot betere en gerichtere adviezen en behandelingen.

Als een test positief is, de ziekteverwekker is aangetoond, wil dat niet zeggen dat alle klachten door die ziekteverwekker ontstaan. Bij de ziekte van Lyme treden veel co-infecties op, dat zijn besmettingen met andere ziekteverwekkers. Onder andere de Babesia, een parasiet, de Chlamydia pneumonia, een intracellulaire bacterie, de Bartonella, een bacterie en het FSME virus worden door teken verspreid  en kunnen klachten veroorzaken.

Antibiotica in de chronische fase van de ziekte van Lyme kan zinvol zijn. Lukraak antibioticum geven in een later stadium is vaak ineffectief bij de ziekte van Lyme. Antiobiotica werken alleen tegen bacterien,niet tegen virussen en parasieten. 

Kortom, de ziekte van Lyme is een veelzijdig probleem dat in het algemeen niet door een enkele test kan worden uitgesloten of bevestigd en niet met een medicijn, supplement of apparaat kan worden opgelost. Er moet meer gebeuren, er moet aan het immuunsysteem worden gewerkt.

De ziekte van Lyme en het immuunsysteem

Een fit immuunsysteem kan (bijna) alle infectieziektes de baas. Waarom is de Borrelia niet effectief door het immuunsysteem aangevallen en waarom is de besmetting chronisch geworden, dat zijn de vragen.

Ons doel is om de conditie van het immuunsysteem te verbeteren en zo de gezondheid te herstellen. We bestrijden geen ziektes of ziekteverwekkers.

Gezondheidsklachten als auto storingen

Als onze auto een raar geluid maakt, gaan we naar de garage en verwachten dat er mensen zijn die de oorzaak gaan zoeken, ons uitleggen wat er aan de hand is en vervolgens een voorstel doen om het probleem blijvend op te lossen.

Je kapotte auto krijgt vaak meer aandacht, …

 Als het om onze auto gaat zijn we alert en kritisch

Als mensen klachten hebben en bijvoorbeeld de ziekte van Lyme wordt vermoed, wordt zonder oorzakelijk onderzoek antibiotica geslikt en worden supplementen en behandelingen gedaan die gericht zijn op het verminderen van symptomen. Er wordt gekeken naar vermoeidheid, pijn, diarree, ziekteverwekkers en zo verder…er wordt niet naar de oorzaak gekeken.

Stelt u zich eens voor, u gaat naar een garage en die stelt zonder onderzoek voor om de remmen te vervangen en de olie te wisselen. Waarschijnlijk vraagt u dan waarom dat gedaan moet worden…

Bij onze gezondheid en die van onze kinderen zijn we minder kritisch en assertief.

De oorzaak gerichte aanpak bij de ziekte van Lyme

Gezondheid is een belasting-belastbaarheidsmodel. Als belastingen groter zijn dan de belastbaarheid ontstaan problemen, de bestaande problemen blijven bestaan en verergeren in de loop der tijd.

De belastbaarheid van het immuunsysteem moet groter zijn dan de belasting, dat moet worden onderzocht. Onderstaand een overzicht van de factoren die de belastbaarheid verhogen en die het tegendeel doen.

Positieve factoren Negatieve factoren (geen volledige lijst)
Ontspanning Stress
Bewegen Zitten
Gezonde nachtrust Elektromagnetische straling
Gevarieerde verse biologische voeding Vaccinaties
Voldoende gezond, gefilterd water drinken Koffie
Ontgiften Alcohol
Supplementen Suiker
  Milieutoxines waaronder glyofosaat
  Zware metalen
  Amalgaam
  Wortelkanaalbehandelingen
  Allergieën
  Slaapgebrek
  Medicijnen
  Chronische ontstekingen (maag, darm)
  Tekorten aan voedingsbouwstenen (vitamine, mineralen, sporenelementen, eiwitten, vetten)
  Genetische zwakke plekken in ontgifting en methylering

De aanpak is gericht op het versterken van de positieve en het zoveel mogelijk verminderen van de belastende factoren; op het herstellen van de gezondheidsbalans.

Concrete acties om de gezondheidsbalans in beeld te krijgen

Gesprek

In een eerste gesprek moeten de onderstaande punten worden besproken.

De gehele gezondheidsgeschiedenis vanaf de geboorte, onder meer het verloop van de klachten, de huidige klachten, de gedane behandelingen, gebruik van supplementen en medicijnen e.d. Verder wordt het huidige en het vroegere voedingspatroon besproken. Er wordt een conclusie gemaakt met adviezen en een behandelplan.

Soms wordt geadviseerd een biologische tandarts te bezoeken om te controleren op kaakontstekingen, tandvliesontsteking en ontstoken wortelkanalen.

Laboratoriumonderzoek

Er wordt onderzoek gedaan dat invloed kan hebben op het behandelplan, om oorzaken te vinden of uit te sluiten. Overzichtshalve heb ik de soorten onderzoek in stappen ingedeeld. Het is per individu verschillend, ook kunnen artsen verschillende prioriteiten kiezen, de rode draad blijft.

Stap 1, de basis

Het eerste bloedonderzoek is onder meer gericht op onder meer orgaanfuncties, tekorten van vitamines, mineralen, sporenelementen, vet- en suikerstofwisseling, oxidatieve en nitrosatieve stress en ontgiftings- en antioxidatieve capaciteit..

Met de aanvullende informatie wordt de tijdens het gesprek verkregen informatie aangevuld en kan het behandelplan beter worden onderbouwd of aangepast.

Stap 2, algemene belastingen

Nadat uit het gesprek en de basisonderzoeken duidelijk is hoe het immuunsysteem kan worden ondersteund door aanpassingen in levensstijl, voeding, supplementen en ontgifting, wordt gekeken naar de belastingen.

Onderstaande onderzoeken worden gedaan als er aanleiding voor is:

Bij de ziekte van Lyme speelt vaak een zware metalenbelasting mee. Soms blijkt een belasting al uit de eerste testen waarin onder meer zes zware metalen in het bloed worden gemeten. In een urine onderzoek na chelatie wordt een uitgebreider overzicht van de zware metalenbelasting gegeven.

  De Ziekte van Lyme wordt vaak mede door een zware metalenbelasting chronisch

Voedselallergieën zijn niet altijd duidelijk, de testresultaten uit het IgG allergie onderzoek zijn vaak nuttig.

Stress kan herstelprocessen blokkeren. Er kan op verschillende manieren worden gemeten of de stress een verstorende factor is, zo ja, dan volgen adviezen. Bij ons worden bijvoorbeeld de VNS Analyse gedaan en neurotransmitteronderzoek.

  Stressanalyse met VNS bij de ziekte van Lyme

  Neurotransmitteronderzoek bij stress. Stress is vaak belangrijk bij de ziekte van Lyme

 • Ontlastingsonderzoek, microbioom

Het belang van een optimale darmflora en goede conditie van het darmslijmvlies wordt steeds meer ingezien. In dit moderne onderzoek worden honderden bacteriën van de darmflora in kaart gebracht en wordt bovendien op ontsteking, schimmels, parasieten en toxineproducerende bacteriën onderzocht.

Genetisch onderzoek kan een goede aanvulling zijn op de onderzoeken, met name het stressprofiel en de methylering- en ontgiftingskwaliteit kunnen belangrijk zijn om rekening mee te houden bij de adviezen.

Stap 3, specifieke testen voor een beter inzicht

De algemene belastbaarheid is nu in kaart gebracht en aan extra belastingen is aandacht besteed, vaak begint het immuunsysteem zich te herstellen. Als dat niet het geval is, zijn er aanvullende onderzoeken voor meer inzicht en meer therapeutische handvaten.

 • Testen op de ziekte van Lyme
 • Testen op co-infecties van
  • Babesia
  • Bartonella
  • Chlamydia Pneumonia
  • Chlamydia Trachomatis
  • Yersinia
  • Coxsackie
  • Herpesvirussen

Aan de hand van een analyseformulier wordt een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid van de co-infecties zodat ze niet allemaal onderzocht hoeven te worden.

 Analyse van het immuunsysteem

De witte bloedcellen bepalen de effectiviteit van onze afweer. In deze test worden de witte bloedcellen en de ondergroepen lymfocyten, T3,T4, T8, NK en B cellen onderzocht. Aan de hand van de uitslag kunnen specifieke adviezen worden gegeven.

Bij de Ziekte van Lyme is de analyse van het immuunsysteem vaak zinvol

Mochten al deze testen onvoldoende informatie hebben opgeleverd kan dieper worden gespit in belastingen.

De beste behandeling bij de ziekte van Lyme

werkt aan gezondheidsherstel door zwakke plekken te versterken en belastingen te behandelen en te vermijden.

Concreet heeft ieder goed behandelplan minimaal de volgende onderdelen:

 1. Voeding
 2. Supplementen
 3. Ontgifting
 4. Beweging
 5. Ontspanning

Voor al deze factoren is men zelf verantwoordelijk en dat is niet eenvoudig. Het vergt veel discipline en doorzettingsvermogen. Soms wordt het extra zwaar als vrienden en familie de keus om gezond beter te worden in twijfel trekken en adviseren om bijvoorbeeld meer medicijnen te gaan nemen.

Als u dat herkent bedenk dan dat medicijnen de gezondheidsbalans niet helpen herstellen, ook antibiotica doet dat niet. Er zijn weliswaar omstandigheden waarin medicijnen noodzakelijk zijn, maar ook dan genezen ze niet. Ze onderdrukken symptomen maar soms is dat nodig.

Het goede nieuws is dat je zelf veel kunt doen aan gezondheidsherstel!

Behandelingen kunnen het herstelproces ondersteunen. Bijvoorbeeld

De beste behandeling bij de ziekte van Lyme begint bij goed onderzoek.

Vragen of aan- en opmerkingen kunt u richten aan:

r.heidstra@sanulogic.com

Meer informatie

Youtube van dr. Rau over zijn aanpak bij de ziekte van Lyme

Stichting tekenbeetziekten

SANULOGIC onderzoek naar de ziekte van Lyme