Het elimineren van vrije meningsuiting op een slimme manier


Bron artikel International Man: Eliminating Free Speech The Smart Way
Door: Jeff Thomas

Linkse activisten zijn actiever in het zoeken naar beperkende politieke opvattingen geweest om een ​​”mensenrechtencomité” op te richten om toezicht te houden de economische transacties van “witte suprematische groeperingen en anti-islam activisten.”

Dit zou je niet moeten verbazen, want in de ‘Vrije Wereld’ komen collectivisten steeds vaker uit de kast om hun verzet tegen hun zaak te zoeken.

En het zou op zich niet alarmerend moeten zijn, omdat het zowel voorspelbaar als begrijpelijk moet zijn dat het links-leunend of rechts-leunend moet zijn, zou proberen een voordeel te verkrijgen ten opzichte van de anderen.

Wat echter een echte reden tot ongerustheid is, is datgene waar ze naar streven in hun inspanningen en hun succes.

Men zou kunnen hopen dat die kampioenen van de wereld op zijn minst een plichtmatig gevecht zouden leveren, maar dat is niet het geval. Ze duiken niet alleen in; ze zijn volledig aan boord.

MasterCard overweegt bijvoorbeeld de selectieve beperking van personen van hun diensten en fondsen. Die personen zouden degenen zijn die onaanvaardbare politieke opvattingen hadden.

Maar ze staan ​​niet als eerste in de rij om economisch sterk te zijn om “correcte” standpunten te hebben. PayPal en Patreon zijn geïdentificeerd als geïdentificeerd door de Securities and Exchange Commission van de Verenigde Staten.

Journalist Ben Swann heeft opgemerkt dat dit betekent dat de Amerikaanse regering ‘grote bedrijven de mogelijkheid heeft gegeven om te controleren welke stemmen worden gehoord’.

Noot: Tijdens het vertalen van dit artikel bij Google translate werd deze zin:

“The reader will already be familiar with the fact that major corporations that are led by liberally aligned executives, such as Facebook, Twitter and Amazon, have already proudly stated that they wish to do their part to freeze out those whose opinions they disagree with”, vertaald in:

De lezer zal bekend zijn met het feit dat ze zo trots zijn en dat ze bereid zijn om dat te doen”. Dit moet dus zijn:

De lezer zal reeds bekend zijn met het feit dat grote bedrijven worden geleid door ‘geharmoniseerde’ leiders zoals bij Facebook, Twitter en Amazon, ze hebben al met trots verklaard dat ze hun steentje willen bijdragen om de meningen te bevriezen van diegene die een afwijkende mening hebben.

Natuurlijk, in een vrije wereld zou het hoofd van een niet-beursgenoteerd dat bedrijf moeten goedkeuren. Hoewel dat hem misschien discriminerend maakt, moet hij het recht hebben om te discrimineren.

De zorg hier is echter dat er niets aan de horizon is dat gericht is op het beperken van collectivistische begrippen. Alle beperkingen worden toegepast op degenen die conservatief, libertarisch of in feite allesbehalve collectivistisch zijn.

Er is niemand in de wereld, maar er is geen stilte in de media (inclusief sociale media), maar om ze het zwijgen op te leggen door het verlies van economische vrijheid.

En deze campagne wordt op veel fronten op hetzelfde moment dramatisch ontplooid. Het zou niet veilig zijn om te zeggen dat tegen 2020 het voor een persoon niet veilig zou zijn om tegen die tijd een niet-collectivistische positie uit te spreken, uit angst om uit de economische structuur te worden verwijderd.

Al in het begin van de twintigste eeuw deden de bolsjewieken er wonderbaarlijk goed aan het bestaan ​​van een tegengesteld collectivisme te elimineren, door het gebruik van concentratiekampen en executie. Later in de eeuw deed de nazi (afkorting voor Nationalsozialistische of Nationale Socialistische Partij) ook een klungelige baan van verdwijnende dissidentie tegen hun retoriek.

Maar Lenin, Stalin, Hitler en Goebbels zouden hun petje af hebben voor de nieuwe Amerikaanse (Deep State) versie van collectivistische propaganda, die niet alleen de vrijheid van meningsuiting in de media aanvalt, maar ook economische oorlogvoering gebruikt om ervoor te zorgen dat, in de toekomst, de enige propaganda collectivistische propaganda zal zijn.

Dit is een tactiek die deze vroegere leiders zouden benijden, omdat de resultaten van economische druk zo onmiddellijk en permanent kunnen zijn.

En het is duidelijk dat grote banken, bedrijven en de Amerikaanse overheid volledig aan boord zijn.

Dit laatste feit informeert ons dat de overgang naar een collectivistische samenleving in de VS niet alleen het werk is van sommige extremistische groepen; het is inderdaad het bedoelde ‘nieuwe Amerika’. (noot: beter gezegd de Nieuwe Wereld Orde)

Honderd jaar geleden begonnen de VS met een daling van het corporatisme, met de introductie van de Federal Reserve en de opperheer van het Amerikaanse bankwezen. Sinds die tijd is er een gestage daling van de vrijheden in de VS, die tot leven is gebracht door de kapitalistische hoogconjunctuur.

Wat we nu zien is het hoogtepunt van dat lang gezochte doel. Het Amerikaanse publiek wordt niet alleen gefaseerd naar de vollediger bekering tot een collectivistische samenleving; ze worden gedwongen tot de economische straf, mochten ze een andere mening zijn.

Het lijdt geen twijfel dat vrijwel alle beperkingen van de vrijheid van meningsuiting beperkt zijn.

Maar de belangrijkste take-away is een politieke groep. Het heeft de steun van de financiële sector, het Amerikaanse bedrijfsleven en de overheid (via de Amerikaanse Securities and Exchange Commission).

Dit vertelt ons dat de Deep State – die daadwerkelijk regeert boven-de Amerikaanse politieke structuur – aan boord is voor een conversie van de VS (wereld) tot een volledig collectivistische staat.

Deze doelstelling moet niet verrassend zijn, zoals altijd, eerst en vooral dat heersers ook willen heersen. En als zodanig zullen ze altijd proberen om totale controle te krijgen, indien mogelijk. Collectivisme is de sleutel tot dat doel. Hoe groter het collectivisme, hoe groter het totalitarisme.

De volgende censuur ingreep van Google translate vinden we hier:

“In limiting free speech through economics, they’re now going about it the smart way. But this in itself should not be too surprising. What may be surprising is that the changes necessary to bring that about are happening so quickly”.

In de economie gaan ze slim. Maar dit moet niet te verrassend zijn. Wat kan verrassend zijn?


Wat moet zijn: In het limiteren van de vrije meningsuiting via economische maatregelen gaan ze nu op een slimme manier te werk. Maar dat op zichzelf is geen verrassing. Wat verrassend kan zijn is dat de veranderingen die nodig zijn zo snel gebeuren

Voor de VS, dit is net als Rusland, circa 1917, of Duitsland, circa 1937. De kwestie is niet langer de vraag of de regering (lees Deep State) van plan is om het totalitarisme in te stellen. De vraag is hoeveel tijd er nog rest voordat de overgang is voltooid.

Deze vraag zou ons moeten pauzeren. Het antwoord zou de resterende houdbaarheid van de VS te definiëren, als een land dat het wenselijk is als een plek om te verblijven.

Noot van de redactie: de golf van politieke correctheid en het liberale groepsdenken heeft de VS stormenderhand veroverd. De inspanningen om tegengestelde visies en vrije meningsuiting tot zwijgen te brengen zullen blijven versnellen. Dat is de reden waarom Doug Casey zich heeft voorbereid op deze video over deze moderne Amerikaanse trend. Daarin legt Doug de leugens en mainstream vooroordelen bloot die Amerika vergiftigen …

https://youtu.be/SGMtj9x2bd8