Sociale Media Censuur: Ben jij het ook beu, …


decentrale sociale media

Ben jij de censuur, de eenzijdige selectie van nieuws en de privacyschending ook zat? Hoog tijd voor verandering. Sinds kort zijn er nieuwe mogelijkheden beschikbaar in de vorm van decentrale sociale media. Via deze route wordt het mogelijk om het nieuws rechtstreeks van schrijvers en journalisten naar lezers en volgers te brengen. Zonder tussenkomst van andere partijen.

Vandaag is het boekje ‘Eerlijk nieuws zonder censuur‘ gepubliceerd, waarin twee kritische nieuwsconsumenten beschrijven wat er fout gaat in de huidige media en vooral ook hoe deze nieuwe, decentrale route er dan uit ziet.

Censuur, framing en belangenverstrengeling

Het is inmiddels algemeen bekend dat de grote mediabedrijven grotendeels bepalen welk nieuws wij onder ogen krijgen. Het gaat tegenwoordig niet meer om het objectief en onafhankelijk brengen van het eerlijke nieuws. De invloed van investeerders, adverteerders, industrie en overheden zorgt ervoor dat we alleen nog maar een eenzijdige visie opgedrongen krijgen. Alles wat afwijkt van het door deze partijen gewenste wereldbeeld wordt actief onderdrukt en weggefilterd.

In een vrij land als Nederland is het belangrijk dat je zélf kunt bepalen welk nieuws en welke informatie je wilt lezen en delen. Gelukkig zijn er nu goede alternatieven die een vrije nieuwsvoorziening mogelijk maken en je privacy beschermen.

Decentrale sociale media als oplossing

Vorig jaar is een nieuwe internetstandaard geïntroduceerd: ActivityPub. Dit maakt het mogelijk om nieuws via het decentrale netwerk van samenwerkende internetservers geautomatiseerd te verspreiden naar volgers en lezers. Deze nieuwe techniek is een open standaard, waarvan niemand de eigenaar is. Via deze route sluit je alle tussenpersonen uit en kun je het nieuws rechtstreeks naar geïnteresseerde mensen brengen. Censurerende partijen worden zo buitenspel gezet.

Veel besproken alternatieven als Gab en MeWe zijn geen écht social media alternatief, ze werken op een centraliserende manier waardoor ze eenvoudig aan te vallen zijn. Het decentrale sociale media-netwerk is veel minder gevoelig voor aanval en uitval dan centrale oplossingen. Het is dan ook een prachtige kans om als alternatieve media én als bewuste lezers een nieuwe weg in te slaan! Het biedt uiteindelijk de mogelijkheid om Facebook, Twitter en Google achter ons te laten.

Mastodon als startpunt

Het ActivityPub-platform Mastodon is een makkelijk startpunt voor decentrale sociale media. Sinds de start in 2016 zijn er nu zo’n 3000 Mastodon-sites gelanceerd, die elk onderling berichten uit kunnen wisselen. Er zijn ondertussen ruim twee miljoen gebruikers van Mastodon en dat aantal groeit snel.

Nieuwsconsumenten kunnen op een van de Mastodon-servers gemakkelijk (en gratis) een account aanmaken en zelf aangeven welke nieuwsbronnen ze willen volgen. Net als met Facebook, maar dan zonder nieuwsfilters, zonder censuur, zonder advertenties en zonder schending van je privacy. Wel zo prettig. Nieuwsbronnen en bloggers kunnen hun nieuwsberichten heel eenvoudig naar dit decentrale netwerk brengen door een plugin te installeren in hun WordPress-omgeving.

Aandacht voor decentrale sociale media

Om de nieuwe mogelijkheden voor onafhankelijke nieuwsgeving en nieuwsdeling breed onder de aandacht te brengen schreven Alexander en Silvia Belgraver het boekje: ‘Eerlijk nieuws zonder censuur‘. Hierin wordt op een toegankelijke manier beschreven wat er mis gaat met de huidige nieuwsvoorziening. En belangrijker nog: hoe dat beter kan via het decentrale netwerk. 

Vanaf vandaag is het boekje voor € 10,00 te koop via de Fediversum Webwinkel en vanaf 23 mei ook in de reguliere boekenwinkels. Om zelf makkelijk van start te gaan met het decentrale netwerk zijn er praktische snelstart-handleidingen te vinden op de website www.fediversum.nl.

Het boekje is tot stand gekomen in samenwerking met uitgeverij Trophonios Publishing. Een Nederlandse uitgeverij die zich richt op transitie en spiritualiteit, een uitgeverij met het hart op de juiste plaats.

Het is de hoogste tijd dat we als samenleving zelf weer de verantwoordelijkheid nemen voor onze nieuwsvoorzieningen! De infrastructuur van dit nieuwe netwerk ligt er al. Het is nu vooral van belang dat deze route ook echt gebruikt gaat worden en dat het netwerkeffect op gang wordt gebracht.

Hartelijke groet,

Alexander Belgraver en Silvia Belgraver
Platform Bewuste Media
www.platformbewustemedia.nl / www.fediversum.nl

mind parachute