Monsanto’s “Regen des Doods” op de bossen van Canada


In een haast onnavolgbaar rap tempo overdonderen nieuwszaken zich, de ene oorlogswaarschuwing, economische crisis en daartussen zitten Nieuws Feiten die hopelijk niet opvallen want dam wordt echt duidelijk wie de wereld ‘verzieken’, ….

– Henk

Bron artikel Global Research: Monsanto’s “Rain of Death” on Canada’s Forests
Door: Joyce Nelson

First Nations in Ontario heeft geen geduld meer. 43 jaar lang voert de bosbouwindustrie vanuit de lucht besproeiing uit van glyfosaatherbicide op inheemse landen – een “regen des doods” gebruikt in bosbeheerpraktijken die langzaam een ​​breed scala aan dieren, planten, vissen en insecten heeft gedood. First Nations hebben geprobeerd om deze praktijk sinds de jaren negentig te stoppen door middel van een verscheidenheid aan maatregelen, waaronder ontmoetingen met houtkapbedrijven en overheidsfunctionarissen, protesten en rapporten, maar het mocht allemaal niet baten. De “regen des doods” blijft komen.

Nu zeggen leden van de Traditional Ecological Knowledge (TEK) Elders of the North Shore van Lake Huron dat ze naar de rechtbank zullen gaan om de Canadese federale regering te dwingen te voldoen aan het Robinson Huron-Verdrag van 1850. Dat verdrag garandeert First Nations in het gebied het recht om te jagen, vissen, bessen te verzamelen en plantaardige medicijnen te gebruiken in traditionele gebieden. De TEK-ouderlingen zeggen dat de Trudeau-regering, door het sproeien vanuit de lucht onmogelijk te maken, dit verdrag en de Grondwet van 1982 schendt, waarin deze rechten opnieuw worden bevestigd.

“We zijn klaar met wachten,” vertelde Raymond Owl, een van de oprichters van TEK, in april aan de pers. Gevormd in 2014, bestaat de TEK Elders-groep uit Elders uit 21 bands in de omgeving.

Sue Chiblow, een lid van de Garden River First Nation Council dat de TEK Elders bijstaat, heeft verklaard:

“We gingen naar het ministerie van natuurlijke hulpbronnen en ze zeiden:” nou nee we hebben zojuist de licentie uitgegeven, dus dat is niet ons probleem; het is het probleem van Health Canada ‘… Dus gingen we naar Health Canada en zij zeiden’ we doen niet echt het spuiten; we zeggen alleen dat het goed is en het is aan de bedrijven om het te gebruiken of niet te gebruiken ‘.

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Bosbouw heeft onlangs een verklaring afgelegd aan APTN Nieuws waarin het gedeeltelijk heeft gezegd:

“Het gebruik van herbiciden is zeer beperkt in Ontario en wordt alleen gebruikt wanneer het absoluut noodzakelijk is – komt in een bepaald jaar gewoonlijk neer op minder dan 0,2 procent van het beboste gebied van Ontario … Health Canada heeft onlangs het gebruik van glyfosaat opnieuw beoordeeld, en vond geen onaanvaardbare risico’s voor gezondheid van de mens of het milieu bij gebruik volgens de aanwijzingen. “

Health Canada neemt deze houding aan, zelfs nadat Bayer-Monsanto rechtszaken heeft verloren na een rechtszaak in de Verenigde Staten aan jury’s die miljarden aan schade toekenden aan personen die door het pesticide werden geschaad. Er wachten nog eens 13.000 gevallen van kankerpatiënten tegen Bayer-Monsanto op een rechtszaak.

Op de website van TEK Elders (tekelders.weebly.com) staat: “In Ontario begint het planningsproces voor bosbeheer met de goedkeuring door Crown voor sproeien vanuit de lucht.” Er is nog nooit overleg met First Nations over dit onderwerp geweest. Zoals TEK Elder Raymond Owl op de website heeft verklaard,

“De aankondigingen voor spuiten worden in lokale kranten afgedrukt om te zeggen wanneer en waar – en dat is het. Ons wordt verteld door Health Canada dat de chemicaliën veilig zijn, niet schadelijk voor de mens, maar we zijn getuige van de absolute vernietiging van natuurlijke habitats en ecosystemen. “

Een monocultuur maken

De bosbouwsector in heel Canada (en in delen van Oregon en Washington) heeft al meer dan 40 jaar vertrouwd op herbicide-sproeien vanuit de lucht, in overeenstemming met zijn praktijk van kaalkap, gevolgd door herbeplanting voor monoculturen.

Het doel van het glyfosaat en andere herbiciden is om de zogenaamde “onkruid” soorten weg te vagen die na het knippen opnieuw beginnen te groeien. Die soorten zijn onder andere espen, elzen, berken, eiken, esdoorns, wilgen en andere breedbladige planten en struiken – allemaal beschouwd als minder commercieel waardevol dan naaldblad-naaldhout zoals Lodgepole Pine en Douglas Fir.

Boswachter en Bos-ecoloog Herb Hammond heeft me per e-mail verteld,

” Het is” de goedkoopste en snelste manier om van bossen geld te maken “.

Dus na de zuivering, “natuurlijke processen activeren herstelprocedures voor bodem en microklimaat, resulterend in hoge dichtheden van kruidachtige en houtachtige vegetatie anders dan naaldbomen.” Deze zogenaamde “onkruid” soorten “zijn van vitaal belang voor de biologische diversiteit, het opbouwen van voedingsstoffen voor de bodem , het vertragen van de verspreiding van bosbranden, en [ze zijn] superieur aan coniferen in het sequesteren en opslaan van koolstof – een belangrijke boshulp in deze wereld van klimaatverandering, “vertelde Hammond me.

De ironie is dat “coniferen onder de andere vegetatie tevoorschijn komen en met de tijd beter zullen worden dan die bomen waar ‘concurrerende vegetatie’ werd verwijderd ‘door spuiten vanuit de lucht. Maar, merkte Hammond op: “mensen die pesticiden voorschrijven, geven weinig waarde aan ander leven dat afhankelijk is van de planten die worden bespoten, of het water, de bodem en de lucht die worden aangetast door bestrijdingsmiddelenbehandelingen.”

Ook een BC-probleem

Volgens The Prince George Daily News,

“Houtbedrijven zijn volgens de wetgeving van de overheid verplicht om de zogenaamde wietbomen te verwijderen in gebieden die ze hebben geregistreerd of om boetes te krijgen. Een geprefereerde manier om dit te bereiken is om herbicide in enorme doses op de landbasis te dumpen. Handmatig poetsen zonder spray kan mogelijk veel meer seizoensgebonden banen in het bos creëren. Toch wordt die methode vandaag weinig benut. “

Volgens de NGO Stop The Spray BC worden jaarlijks tussen 10.000 en 20.000 hectare BC-bossen bespoten met glyfosaat en andere herbiciden, meestal in het Central Interior.

“Deze enorme omzetting van onze bossen van bio-diverse stands met veel breedbladige soorten naar monoculturen met coniferen is wettelijk verplicht, ondertekend door geregistreerde professionele bosbouwers en wordt ondersteund door de Association of British Columbia Professional Foresters.”

Stop de Spray BC woordvoerder James Steidle stelt dat dieren in het wild “ongelooflijk afhankelijk” zijn van de breedbladige bomen beschouwd als “onkruid” door industrie en overheid. En diezelfde bomen in een gemengd bos zijn beter in het sequesteren van koolstof en het beheersen van bosbranden. Steidle merkt op,

“Naarmate onze planeet blijft opwarmen [noot leugen], biodiversiteit vervaagt en bosbranden erger worden, is het dan logisch om de bomen met de hoogste biodiversiteitswaarden, de lagere kans op ontvlambaarheid en het beste vermogen om CO2 vast te houden en zonnestraling uit onze bossen te elimineren, te elimineren? Uiteraard niet. “

Maar houtbedrijven en onze provinciale besturen geven elk jaar miljoenen uit om precies dat te doen.

Quebec is echter de uitzondering. Chemische herbiciden werden verboden in Crown Forest-gebieden in Quebec in 2001 – ongeveer 90% van de provinciale bosgrond. In 2008 heeft de regering van Quebec opnieuw bevestigd dat zij zich inzet voor het ecosysteem beheer van openbare bossen.

In maart meldde de Prince George Citizen dat B.C. MLA Mike Morris werkt aan een wetsvoorstel voor privé-leden om het gebruik van glyfosaat in provinciale bossen te verbieden.

De regen des doods stoppen

Het is duidelijk dat de traditionele ecologische kennis van Ontario een groot probleem hebben opgeworpen met hun hangende rechtszaak. SumOfUs verhoogt de financiering van hun juridische kosten en helpt de bredere gemeenschap te waarschuwen. De TEK-ouderlingen zijn ook van plan contact op te nemen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WTO) voor hulp. Het internationale agentschap voor kankeronderzoek van de WTO heeft glyfosaat al geclassificeerd als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens’.

Informatie over de hangende rechtszaak van de TEK Elders komt ook slechts enkele dagen na het schokkende biodiversiteitsrapport van de VN, met de waarschuwing dat een miljoen soorten met uitsterven worden bedreigd. Dat rapport werd uitgegeven door het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) van de VN. UBC-professor Kai Chan, een van de hoofdauteurs van het rapport, vertelde de Toronto Star: “… de schaal van verandering vereist nu dat we politieke systemen en andere instellingen onder druk zetten om nationale en mondiale economieën te hervormen. ‘De natuur is niet gebroken. Maar je zou kunnen zeggen dat onze instellingen niet geschikt zijn voor het doel, ‘zegt Chan. ‘Wat we echt moeten doen, is ze repareren’.

Die opmerking kan van toepassing zijn op Health Canada, dat lijkt te zijn gevangen door Bayer-Monsanto en de pesticidenindustrie.

Het VN-rapport over biodiversiteit spoorde beleidsmakers ook specifiek aan om ‘inheemse instellingen, waarden, innovaties, praktijken en kennis te erkennen en te respecteren, en om inheemse gemeenschappen in overweging te nemen, iets waarvan zij opmerken dat het momenteel hard ontbreekt.’ [10] The Traditional Ecological Kennis Ouderlingen van Ontario weten de brutale waarheid hiervan en gaan nu naar de rechtbank. Dat lijkt de enige manier om de “regen des doods” te stoppen.

Joyce Nelson is the author of seven books. She can be reached via www.joycenelson.ca