Vluchtelingenbeleid EU onverenigbare cultuur clash, ik pas mijn toekomstplannen al aan, …


slavenhandel

Onderstaande betoog heeft opnieuw alles te maken met de aanstaande EU verkiezingen. Daar gaan de stemmers de richting bepalen van Europa en net als met de Brexit zullen de niet stemmers, de mensen die niet kwamen opdagen spijt krijgen. En dit is waarom ik dat denk, …

Deze quote verwoorden mijn gevoelens perfect: “Before the creation of the welfare state, immigrants who came to this country were for the most part attracted by America’s reputation as a land of freedom and opportunity. Laws and customs that then prevailed required immigrants to carve out their individual destinies by their own labor, perseverance, intelligence, and determination.” — James Thornton Vertaald: “Vóór de oprichting van de verzorgingsstaat werden immigranten die naar dit land (Amerika) kwamen grotendeels aangetrokken door de reputatie van Amerika als een land van vrijheid en kansen. Wetten en gebruiken die toen de overhand hadden, vereisten dat immigranten hun individuele lotsbestemming moesten bepalen door hun eigen arbeid , doorzettingsvermogen, intelligentie en vastberadenheid.”

… zo ging dat toen, …

 America, dat in feite een smeltkroes is van Europeanen die naar het beloofde land afreisden kregen daar alle mogelijkheden zich te ontplooien. Je kon daar wat bereiken als je de handen uit de mauwen stak, er werd je niet teveel in de weg gelegd qua regelgeving. Maar je moest wel zelf aan de slag, als je plannen niet slaagden dan wachten je een bankje in het park om de nacht door te brengen en zelfs dat bankje moest je zelf ‘regelen’, niets werd je kado gedaan. Dat was de norm, dat werd door een iedereen aanvaart en niemand had daar problemen mee. Iedereen had dezelfde kansen om op een ieder zijn eigen niveau en verlangen een toekomst op te bouwen.

 Gaan we dan even naar ons kleine landje dan mogen we eigenlijk wel stellen dat die wel haast te boek mogen staan als de uitvinders van de verzorgingsstaat. Niet alleen meer de handen uit de mauwen steken werd een norm voor succes, maar een tweede stroming ontstond. De weg weten te vinden naar de loketten waar je met opgeheven hand je natje en je droogje geregeld werd zonder enige tegenprestatie. Jaren en jaren hebben de Nederlanders dit met lede ogen aangezien zonder hun stem te verheffen, we hadden het immers ook goed. 

 Wat we in alle westerse economieën van de wereld nu echter zien is de import van vluchtelingen, of liever gezegd economische vluchtelingen. In Afrika zijn vele veilige landen waar deze mensen in de regio opgevangen kunnen worden totdat de situatie weer gestabiliseerd is in het thuisland. Dit is de beste oplossing en de goedkoopste. 

 Inplaats daarvan worden ze naar o.a. heel Europa verscheept of zoals nu ingevlogen met de Fake Nieuws Media als de vlaggendrager van deze ‘vluchtelingen’ operatie. 7 procent van deze mensen heeft nu werk en de rest is bezig met de door ‘ons’ met harde arbeid opgebouwde welvaartsstaat af te breken en in feite te plunderen. Met goedkeuring van de overheid en de EU waar jij het wellicht niet belangrijk vindt om te gaan stemmen (?) 

 Wat al die ‘vluchtelingen’ nog niet weten is dat zij de arbeidskrachten van de toekomst worden om hier de lager betaalde banen in te gaan vullen. Het is dan ook niets meer of minder de slavenhandel 2.0 in onze moderne tijden waar de geschiedenis zich herhaald. Een verstoring van de arbeidsmarkt wat o.a. in Frankrijk zeer duidelijk zichtbaar is met de Gele Hesjes beweging. Dat gaat dus nooit meer stoppen, het is simpelweg buigen of barsten, de Franse Gilets Jaunes gaan door ook al worden ze gearresteerd, verminkt of doodgeschoten. Het leven van de rest van het rijke Frankrijk wordt steeds onaangenamer gemaakt totdat ze eindelijk in gaan zien dat er een kant gekozen moet gaan worden.

 Bovendien ziet iedereen dat de veiligheid met rasse schreden afneemt waar we ‘ons’ zouden moeten aanpassen aan een cultuur die niet verenigbaar is met die van het westen. Tegen een cultuur waar 1400 jaar ervaring is om met geweld zaken te regelen, de wet van de straat, is een ding 100% zeker: “Dat gaan wij verliezen”.  

 Hier in Nederland is de gele hesjes beweging nooit van de grond gekomen omdat er nog iets van de welvaartsstaat zichtbaar is, het kan allemaal nog net. Het is echter een kruitvat dat zo kan exploderen, wat ga jij eraan doen, …

  • Thuiszitten op 23 mei? 
  • Wat lost dat op?
  • Stemmen op steeds dezelfde kartel partijen die altijd hebben ingestemd?
  • Wat lost dat op?
  • Niet gaan stemmen?
  • Met de wel stemmers worden dan de macht verdeeld, er is geen minimum opkomst regel.
  • Stemmen op anti EU partijen?
  • De macht terug naar de landen staten waar je mensen tenminste nog kent en vervolgens strijden voor een bindend referendum.

 De gele hesjes beweging gaat in essentie slechts om twee zaken, de toenemende armoede en het machteloos zijn op het gebied van inspraak.

Hoe ik dat zie;

 Een gebrek aan inspraak maakt dat je nog niet eens bij machte bent om je eigen veiligheid te kunnen regelen.

De overheid weigert om GMO voeding te labelen, ze vervangen de E nummers door een overdaad aan chemische benamingen en biologisch mag ook een beetje biologisch zijn. De wetenschappers mogen alleen betaald onderzoek doen naar zaken die de overheid wenselijk vindt zodat de Fake Nieuws Media die resultaten aan ons kan mededelen zonder dat de ‘journalisten’ teveel in psychologische problemen komen. 

Acht jaar lang probeerde ik gedeeltelijk aan deze waanzin te ontsnappen met een klein volkstuintje en intussen al die jaren mijn licht opsteken in het buitenland wat ik daar voor mogelijkheden kon vinden. Bij de volkstuin waren immers ook mensen die dachten dat een beetje Roundup geen kwaad kon!

De zoektocht werd gestart in Frankrijk, de grond en huizen zijn er betaalbaar als je tenminste kiest voor de streken waar de arbeiders onvoldoende of geen werk kunnen vinden. Waar de huizen dus moeilijk verkoopbaar zijn voor de Fransen. Je komt dan terecht in super kleine dorpjes waar je jezelf verplicht moet aanpassen aan de lokale bevolking. Ik weet inmiddels dat dit heel goed kan is mijn ervaring met de Fransen die ik reeds leerde kennen en waar ik thuis logeerde. 

Daar is het mogelijk om al mijn voeding zelf biologisch te produceren, mits de locale boeren (de buurman) tenminste niet met Roundup werken want dan moet ik verder zoeken. Roundup stopt niet bij grens van het boerenland als het een beetje waait en die boeren zullen ook niet gecharmeerd zijn als ik Permacultuur naast hen bedrijf met al mijn “onkruit”

 Op die kleine dorpjes, of liever gezegd gehuchtjes waar vaak geen enkele winkel meer is te vinden zullen ze zeker niet overspoeld worden door de verzorgingsstaat afhandelen vluchtelingen. Deze zullen maar al te vaak terechtkomen bij de fabrieken waar ze de moderne slaven nodig hebben nu of in de nabije toekomst.

 Ik maak dus duidelijke keuzes mede ingegeven door het beleid van de EU overheid waar 80% van de macht al ligt. Ik stem dus met mijn portemonnee door zo min mogelijk afhankelijk te zijn van het hedendaagse en toekomstige EU beleid en de pensioenkas die al verhuisde naar dat prachtige Europa. Europa is prachtig evenals zijn burgers maar de huidige machthebbers, ik distantieer mij van het begrip bestuurders, die mogen ze van mij verhuizen naar een ver oord. Nu ik al bezig ben met Frankrijk lijkt mij deze plaats een pracht verbanningsoord; “Elba”

mind parachute