Is Brexit al een feit geworden op 29 Maart ?


De wegen via de rechtspraak zijn lang, de gewone weg wordt dan ook nog gevolgd. Een man die dat wel toevertrouwd is: Nigel Farage

Bron artikel Robin Tilbrook Blogspot: WHAT THE MEDIA BLACKOUT TELLS US ABOUT THE MAINSTREAM MEDIA

WAT DE MEDIA BLACKOUT VERTELT OVER DE MAINSTREAM-MEDIA — update video

Donald Trump en zijn campagneteam hebben de uitdrukking ‘nep nieuws / Fake News’ beroemd gemaakt om commentaar te leveren op de links-liberale, flagrante vooringenomenheid van de Amerikaanse mainstream media.

In dit land (noot: UK) denk ik dat de mainstream media minstens zo bevooroordeeld zijn als de Amerikaanse media.

De laatste drie jaar of langer hebben we van muur tot muur en volkomen schaamteloze en flagrante ‘Remainer’ bias van de BBC en alle andere belangrijkste uitzendkanalen op elk onderwerp met betrekking tot de Brexit gehad.

Charles Moore over het vragenuur van vorige week heeft op briljante wijze de vooringenomenheid van de BBC en de vragenuur tegen ‘Leavers’ blootgelegd, terwijl Fiona Bruce van de BBC wanhopig probeerde hem de mond te snoeren!

De vooringenomenheid van de mainstream media gaat echter veel verder dan onevenredige berichtgeving om ook censuur te omvatten van welk verhaal dan ook dat ingaat tegen hun internationalistische, links-liberale vooringenomenheid.

Ik denk dat maar weinig verhalen dit beter illustreren dan de berichtgeving over onze zaak.

De Engelse Democraten brengen een High Court-zaak met behulp van de Judicial Review-procedure om Theresa May en de Secretary of State voor het verlaten van de Europese Unie (zaak nr. CO / 1322/2019) aan te klagen. We hebben sterke argumenten dat, volgens de wet, het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 29 maart verliet na het verstrijken van onze opzeggingstermijn van twee jaar, die werd gegeven krachtens artikel 50 van het Verdrag van Lissabon.

Deze zaak is daarom de enige realistische kans die we hebben om echte Brexit te krijgen. De media vallen over zichzelf heen om verplaatsingsactiviteit te melden die geen enkel verschil kan maken. Terwijl ik dit schrijf, vallen ze bijvoorbeeld over zichzelf heen om te berichten over Nigel Farage en zijn nieuwe partij. Het veilige feit voor de resterende ondersteunende media is dat hoeveel Europarlementariërs van Farage er ook over wint, het helemaal geen verschil kan maken of we nu binnen of buiten de EU zijn of onder welke voorwaarden! Misleiding Laat steun in die cul-de-sac is daarom nuttig voor Remain.

Ik en vele anderen die ik ken, hebben heel hard geprobeerd om de reguliere media verslag te doen over de zaak, maar met weinig succes.

Dit staat natuurlijk ook in schril contrast met de massale en aanhoudende berichtgeving van de veel minder belangrijke constitutionele zaak gebracht door Gina Miller om van de regering te eisen dat ze een wet van het parlement krijgt om haar toe te staan ​​de kennisgeving van artikel 50 te dienen. Die zaak, zoals ik zeker weet, iedereen die naar een van de “nieuws” -output van de reguliere media luisterde, ontving letterlijk een enorme berichtgeving omdat de Restanten in de media dachten dat het de Brexit zou laten ontsporen.

In tegenstelling hiermee heeft onze zaak, die mogelijk een verklaring krijgt dat we al uit de Europese Unie zijn, alleen de e-mail On-line twee dingen laten doen, die beide onbetwistbare online nieuwsverhalen waren.

Mij ​​is meegedeeld dat de verantwoordelijken van de Mail On-line door de nieuwe redacteur van de Daily Mail (die een Restant is) te horen kreeg dat zij het verhaal moesten laten vallen.

De Express On-line begon ook het verhaal te beschrijven, maar opnieuw begrijp ik dat hen werd verteld om het verhaal te laten vallen door hun nieuwe eigenaren van de Mirror Group.

Afgezien van die twee media is er, voor zover ik weet, helemaal geen andere berichtgeving.

Gezien het belang van deze zaak, denk ik dat we enkele belangrijke conclusies uit deze behandeling kunnen trekken.

De eerste is dat ondanks de beweringen van de reguliere media om ‘nieuws’ te melden, deze bewering gewoon ‘nep-nieuws’ is. Het zogenaamde ‘nieuws’ dat zij melden is ondergeschikt aan hun propaganda-doelstelling om hun internationalistische, links-liberale vooroordeel te bevorderen.

Dus, ieder van ons die ons begrip van wat er in de wereld gebeurt vanuit de reguliere media voor zich houdt, loopt daarom een groot risico dat hun bewustzijn van nieuws zo aangetast zal zijn door deze propaganda-doelstelling dat hun begrip mogelijk geleid kan worden tot fundamentele fouten over wat er gaande is.

Dit heeft natuurlijk belangrijke implicaties voor politiek beleid en besluitvorming, omdat onze politici een groot deel van hun agenda lijken af te houden van wat in de reguliere media verschijnt. Geen wonder dat ze zo’n puinhoop maken van bijna elke beslissing waar ze bij betrokken zijn!

Ook geen wonder dat zoveel mensen worden misleid in het ondersteunen van verplaatsingsactiviteit!

Een ander belangrijk aandachtspunt is de effectiviteit van sociale media. Ondanks dat de reguliere media geen goede berichtgeving hebben ontvangen, hebben we nog steeds meer dan £ 80.000 opgehaald voor de zaak. Dat stelt ons echter in staat om met vertrouwen door te gaan met de zaak. Maar daar tegenover moeten we vaststellen wat er is gebeurd met de Gina Miller-zaak, waar de fake nieuws mainstream media furore hebben geleid tot de financiering van een zaak die meer dan £ 1,2 miljoen kost! Social Media is daarom nuttig, maar compenseert ons niet volledig dat het volledig is afgesneden van de reguliere mediarapportage.

Last but not least moet ook worden opgemerkt dat de resterende kartel-politici zoals Yvette Cooper en Tom Watson campagne hebben gevoerd voor toegang tot sociale media voor iedereen die tegen het huidige Britse politieke kartel is.

Ons venster met potentiële kansen op sociale media is daarom al afgesloten, zoals de recente behandeling van Tommy Robinson zo levendig laat zien!

Dit betekent natuurlijk dat het dringend is om manieren te vinden om politiek door te breken voordat de kans ons eindelijk sluit!

Noot: Resume: Is Brexit al een feit geworden op 29 Maart om 23.00 uur?

update video 29-04-2019