Gilets Jaunes Acte 25 — Monsieur Marcron heeft feitelijk het pleit al verloren.


De live beelden van deze actie vind je op 00.15 seconde hieronder
DE POLITIE ALS ORDE BEWAKERS !!
Vandaag geen live verslag, andere zaken om handen
Gilets Jaunes is de revolutie begonnen

Ook al zit ik niet meer de gehele zaterdag aan de beeldbuis gekluisterd om de demonstraties te volgen, in grote lijnen volg ik het wel. Terwijl ik op de ene computer zit te werken hoor ik aan het geluid bij de beelden op de laptop of er iets aan het gebeuren is en vestig ik mijn aandacht daar even op en indien nodig of geïnspireerd schrijf ik een korte update bij het live verslag.

De afgelopen weken viel het mij op dat de politie steeds meer zelf actief met allerlei non-argumenten de confrontatie opzoeken om de rust te verstoren om zo de nep-nieuws-media het nodige beeldmateriaal te leveren die de Gilets Jaunes in een slecht dagbeeld moeten stellen. Dat sprookje werkt al lang niet meer en de Antifa relschoppers hebben we de laatste drie weken ook niet meer in grote getallen zien relschoppen.

De boodschap die Emmanuel Macron verkoopt om het conflict op te lossen is veel te weinig en te laat. De schade die hij opgelopen heeft is niet meer te herstellen. Dat is duidelijk als hij in het openbaar verschijnt, bij officiële gelegenheden wordt hij voorbij gelopen en krijgt geen hand, en we hebben ook al beelden gezien dat hij met eieren bekogeld werd. De boodschap van geweld naar de bevolking is een teken van zwakte en de komende Europese verkiezingen gaat ervoor zorg dragen dat de Franse President in de EU ook gezichtsverlies gaat oplopen.

Jarenlang hebben de media een oorlog gevoerd tegen rechts door Front Nationaal, nu omgedoopt naar Rassemblement National te brandmerken als extreem recht. Een farce waar links in feite extreem links genoemd kan worden. In hoeverre is de beeldvorming van de gemiddelde Fransman bepaald om door deze zaken heen te kijken?


Even terug nog naar de nationale protestdag op 1 Mei de dag van de arbeid waar ook de Gilets Jaunes in grote getallen aan deel namen: Een andere bron meldt: “Minister Castaner van Binnenlandse Zaken had opnieuw zijn favoriete Black Bloc’s opgevoerd om de bevolking af te houden te demonstreren, maar dat is mislukt, want de deelname aan de protesten is slechts toegenomen. Net als het geweld tegen vreedzame demonstranten, terwijl opnieuw de vandalen ongemoeid werden gelaten. Zoals rond 13.00 uur op de hoek van restaurant La Rotonde (waar Macron het etentje organiseerde om zijn verkiezing te vieren) waar demonstranten werden aangevallen en een colonne BB’s niets in de weg werd gelegd. — Grotesk was ook de beschuldiging van Castaner dat demonstranten het Salpetiere ziekenhuis zouden zijn binnengedrongen. ‘Om te vernielen’. Terwijl de demonstranten er naarbinnen waren gevlucht om een aanval met traangas te ontvluchten. Het medische personeel behandelde hen met oogdruppels toen de ordetroepen van twee kanten binnenvielen om op de demonstranten in te slaan. — Bron

Deze keer een politieagent die getroffen wordt
Gilets Jaunes uit Frankrijk

Vorige week traden in Breda in het Bier Reclame Museum de band Ton Ton Gris Gris op. Op mijn verzoek trok accordeonist Guy mijn gele hesje aan.

Macron se bat pour une bataille perdue

Macron voert een verloren strijd

Er zullen weinig Fransen zijn die in de toekomst met tevredenheid terug kunnen kijken op zijn presidentschap.

28-04-2019 De dag na act 24 van de Gele Hesjes burgerbeweging hebben zich 19 Gilets Jaunes verzameld in Gennevilliers in de regio Parijs. Allen waren eerder in de afgelopen maanden ernstig gewond geraakt. Hun groep genaamd “Les mutilés pour l’exemple” “De verminkte voorbeelden” roept op tot het verbod op de LBD 40 en organiseert een “mars tegen de bloedige repressie” op 26 mei in Parijs.

Het economische plan is vooraleer zeer onduidelijk

France 2 versie

Het Institute of Public Policy heeft het budget voor 2019 bestudeerd, inclusief de 10 miljard euro die is beloofd voor ‘gele vesten’. Wie zal er baat bij hebben?

“De Fransen als geheel, + 0,8% koopkracht, met in het bijzonder 12 miljoen huishoudens die het meest profiteren,” zei journalist Sophie Lanson over de set van Frankrijk 2. “Voor de bescheiden werknemers, dit wordt verklaard door de herwaardering van de activiteitspremie. Voor gepensioneerden, door de opkomst van de CSG voor sommigen te annuleren. Voor een persoon die tussen de 830 en 1.730 euro per maand verdient, is het bijvoorbeeld gemiddeld 1,2% van het extra inkomen “, zegt Sophie Lanson.

De grote winnaars: de rijkste huishoudens

Sinds het begin van het mandaat van Emmanuel Macron behoren de grootste winnaars tot de rijkste, de 30 000 rijkste huishoudens. “+ 17,5% winst, met name dankzij de hervorming van de ISF. De middenklasse is ook een begunstigde, maar in mindere mate. Voor zes miljoen huishoudens is dit gemiddeld + 1,8%. Van al deze inkomstencategorieën zijn het de activa die het meest profiteren van overheidsmaatregelen. De 20% van de rijkste gepensioneerden verliezen de meeste koopkracht: – gemiddeld 3%. Nog een verliezer van deze overheidshervormingen, de 240.000 huishoudens de meest bescheiden omdat ze niet profiteren van de activiteitspremie: -0,3% “, concludeert de journalist.

Bron: Wie profiteert van de 10 miljard euro beloofd door de overheid?

France 3 versie

10 miljard euro wordt vrijgegeven door de uitvoerende macht; de economen van het Institute of Public Policy hebben de zaak onderzocht. “Deze 10 miljard zullen tegen het einde van het jaar wereldwijd de koopkracht van de Fransen met 1% verhogen”, zei de journalist van het 3 David Boer-plateau in Frankrijk. Deze taxshift zal vooral de herverdeling van inkomsten veranderen.

Een maatregel die de middenklasse ten goede komt

Voor de armste 10% van de huishoudens neemt de koopkracht af omdat velen van hen geen activiteit hebben en geen toegang hebben tot de activiteitspremie. Deze maatregel komt ten goede aan de middenklasse met een koopkracht van + 2%. Voor rijkere mensen neemt de koopkracht ook toe met 1%, aangezien gepensioneerden in deze categorie zullen worden vrijgesteld van de stijging van de CSG. De 20% van de rijkste Fransen zullen de koopkracht verliezen omdat ze de huisvestingsbelasting blijven betalen. Ten slotte zal de rijkste 1% profiteren van + 17% koopkracht dankzij de hervorming van de ISF.

Bron: koopkracht: wie profiteert van de 10 miljard uitgegeven door de overheid?

BUDGET 2019: WELKE EFFECTEN VOOR HUISHOUDENS?

Dit document bespreekt de hervormingen van de huishoudelijke belastingen en overdrachten die werden ingevoerd in de begroting van 2019, inclusief de meest recente maatregelen aangekondigd als een resultaat van de “gele vesten” -beweging.

Overzicht :

Dit document bespreekt de hervormingen van de huishoudelijke belastingen en overdrachten die werden ingevoerd in de begroting van 2019, inclusief de meest recente maatregelen aangekondigd als een resultaat van de “gele vesten” -beweging.

De resultaten wijzen op een gemiddelde winst dicht bij 1% van het besteedbaar inkomen voor een groot deel van de huishoudens, voornamelijk de begunstigden van de activiteitspremie en de huishoudens die getroffen zijn door de verlaging van de huisvestingsbelasting. We analyseren ook de effecten van de hervormingen die sinds het begin van de periode van vijf jaar zijn uitgevoerd, dat wil zeggen de cumulatieve effecten van de begrotingen van 2018 en 2019. De gemiddelde inkomsten voor de bevolking als geheel zijn kwalitatief vergelijkbaar, maar maskeren een sterke heterogeniteit. Activa winnen gemiddeld, ongeacht het percentiel van de levensstandaard (+ 2,4% van het besteedbaar inkomen gemiddeld). Gepensioneerden die behoren tot de 20% van de rijkste huishoudens worden ingeschakeld, met een gemiddeld verlies van 3% van hun beschikbare inkomen. De 1% van de rijkste huishoudens, ongeacht hun activiteitenstatus, zien hun besteedbaar inkomen stijgen met gemiddeld 6,4% als gevolg van de vervanging van de solidariteitsbelasting op welvaart (ISF) door de belasting op onroerend goed fortuin (IFI).

De oorspronkelijke bepalingen, die de regering in september 2018 heeft voorgesteld, zijn grotendeels gewijzigd door economische en sociale noodmaatregelen. Deze spelen een belangrijke rol in de uiteindelijke herverdelingseffecten. Alle inkomensgroepen profiteren van deze nieuwe maatregelen, met een gemiddeld effect van 0,8% van het besteedbaar inkomen. Deze effecten zijn groter tussen de 15e en 49e percentiel van de levensstandaard, met een gemiddelde winst van 1,2%.

Belangrijkste punten:

Het budget voor 2019 stelt een gelijktijdige verlaging van de verplichte bijdragen voor (-10,2 miljard euro volgens de overheid) en sociale uitkeringen (-1,4 miljard euro), wat duidt op een algemene stijging van de koopkracht van 8 , 8 miljard euro voor 2019. Onze simulaties tonen aanwinsten in besteedbaar inkomen voor een breed scala van … Bron