Straling Van Diagnostische Beeldvorming Kan Cellulaire Schade Veroorzaken


Bron artikel Dr. Rath health Foundation: Radiation From Diagnostic Imaging Can Cause Cellular Damage
Door:

pH waarde is een evenwicht een balans
de balans vinden

Vroegtijdige opsporing van gezondheidsproblemen is zeer belangrijk bij de diagnose of soms het elimineren van de ziekte in een begin stadium. In de afgelopen decennia zijn verschillende beeldvormingstechnieken (Scan) ontwikkeld en toegepast voor zowel diagnose als therapeutische medische zorg, zoals röntgenfoto ‘s, echo’ s, MRI (magnetic resonance imaging) en CT-of CAT-scans (computerondersteunde tomografie).

In de afgelopen jaren hebben veel artsen, en met name radiologen, zich echter zorgen gemaakt over het overmatig gebruik van bepaalde diagnostische technieken, met name die welke patiënten blootstellen aan straling.

Hoewel zelden gebruik van röntgenfoto ‘s of CT scans geen nadelige effecten zal hebben op een patiënt, meerdere blootstelling aan straling zelfs over een korte periode kan leiden tot ernstige schade aan de cellen en verhogen de risico’ s van kanker, hart-en vaatziekten en vele andere ziekten.

Alleen al in 2007 voorspelde het Amerikaanse National Cancer Institute dat 29.000 toekomstige kankergevallen zouden kunnen worden gekoppeld aan de 72 miljoen CT scans uitgevoerd in het land alleen al in dat jaar. Ondanks dergelijke zorgen en waarschuwingen, het gebruik van diagnostische CT scans is enorm gestegen in de VS in de afgelopen drie decennia van 3 miljoen CT scans in de jaren tachtig tot 70 miljoen in 2007 – dit percentage is verdubbeld in de afgelopen vijf jaar. Meer dan 4-7 miljoen Amerikaanse kinderen krijgen CT-scans en het aantal blijft stijgen met 10% per jaar! Het is heel gebruikelijk in de VS dat bijna iedereen klaagt over maagklachten krijgt een buik CT scan. De straling van zo ‘n abdominale CT-scan is ongeveer vergelijkbaar met 200 thoraxfoto’ s of 1500 tandheelkundige röntgenfoto ‘ s.

Bovendien worden CT-scans steeds vaker gebruikt voor regelmatige gezondheidscontroles. Dit geldt met name voor beeldvorming voor arteriële blokkades om atherosclerotische hartziekten op te sporen met tussenpozen van zes maanden of jaar. De reden is dat de blootstelling aan straling voor een dergelijke diagnostische CT-scan is uiterst klein in vergelijking met een regelmatige CT-scan. Volgens een schatting, een regelmatige CT-scan blootstelt patiënten aan ten minste 150 keer de hoeveelheid straling van een enkele borst X-ray.

Uit een recent gepubliceerde studie blijkt echter dat zelfs een kleine hoeveelheid blootstelling aan straling door middel van onnodige scans op lange termijn schade kan veroorzaken, die zelfs tientallen jaren na blootstelling aan het licht kan komen. Volgens dit onderzoek resulteert blootstelling aan lage doses van herhaalde CT-scans in een significant verhoogd risico op cardiovasculaire disfunctie als gevolg van beschadiging van endotheelcellen die de coronaire arteriën bedekken. Onderzoekers weten al lang dat een hoge dosis straling de niveaus van stikstofmonoxide in de cellen vermindert. Stikstofmonoxide is een natuurlijke “ontspannende factor” en helpt bij de ontspanning van bloedvaten, waardoor het handhaven van gezonde bloeddrukniveaus. In dit recente onderzoek werd voor het eerst vastgesteld dat zelfs een lage dosis herhaalde blootstelling aan straling stikstofmonoxide kan verminderen, cellulaire DNA kan beschadigen en vroegtijdige celveroudering kan veroorzaken door verhoogde vrije radicale schade. Dergelijke veranderingen in de cellulaire werking kunnen ernstige gevolgen hebben voor de cardiovasculaire en andere orgaansystemen.

Hoewel sommige scanningstests nuttige informatie opleveren en in noodsituaties levensreddend kunnen zijn, moet het overmatig gebruik van onnodige röntgenfoto ‘ s en scanning worden vermeden.

De richtlijnen zijn nog onduidelijk over wie wel of niet CT-scans moet krijgen, en wat hun exacte indicaties en frequentie moeten zijn. Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de op handen zijnde en langdurige gevolgen van ioniserende straling, en onderwijs is de enige sleutel tot bescherming.