Populisme een besmet woord met de komenden Europese verkiezingen op 23 mei, …


Noot: Deze pagina is hersteld na een hack op 10-04-2019

Het politieke spectrum, links, rechts, extreem, gematigd, ik heb er eigenlijk helemaal niets mee, net zoals de termen democraten, republikeinen. Het enige wat mij boeit zijn de resultaten en die zijn zeer bedroevend te noemen door de jaren.

Kijkend naar de komenden verkiezingen in de EU dan is het gevreesde woord: De opkomst van het ‘populisme’, de mensen die een stroming schijnen te volgen uit onvrede.

Maar ik hoor nergens de onderzoeken naar het ontstaan van die onvrede, en ook dus nergens de oplossingen die aangedragen worden. Alleen angst, hel en verdoemenis preken naar die domme mensen die zulke ‘achterlijke stromingen als populisme volgen. Het is de onderlaag van het volk die zoiets doms kan doen. Dat hoorden we immers steeds weer toen de Brexit tot grote ontsteltenis bij stemming zich aandiende om ten uitvoer gebracht te worden. Het waren de minder opgeleide mensen die tot zo’n stemming konden komen terwijl de hoogopgeleiden daar toch wel andere ideeën op na hielden. Die hoogopgeleiden waren echter vergeten op de enige juiste dag hun stem te verheffen en gingen met medewerking van hun politieke vrienden allerlei Brexit vormen bedenken. Maar daar had het volk helemaal niet voor gestemd, ze wilden er simpelweg uit, het eigen land terug en de eigen cultuur verdedigen. De Brexit stemming maakte eens te meer duidelijk dat de politici heel ver van het volk verwijderd zijn geraakt

“Beloftevolle jonge mensen moeten in de politiek gaan, zodat ze de rest van hun leven kunnen blijven beloven.” – Robert Byrne

pupulisme, je bent het
… geworden door het huidige politieke ‘klimaat’

Dit hadden we eveneens zien gebeuren waar de machtige Media verslagen werden door het aanbod in de alternatieve media en het dagelijks verslag via met name YouTube. Waanzinnig populair werd Hillary Clinton afgeschilderd als de populairste kandidaat die de eerste vrouwelijke president zou gaan worden in de VS. Niets bleek minder waar want het volk, daarna afgeschilderd als de populisten liepen achter de nietszeggende kreet aan van Trump met zijn ‘Make America Great Again’ een one liner die tot niets zou leiden, wacht maar tot de mid term verkiezingen in 2018. Ook dat resultaat weten we nu, slechts met verkiezingsfraude wisten de ‘Dems’ zich een positie in ‘the House’ te verwerven. Oh, dat wist je nog niet, die verkiezingsfraude? Dat krijg je als je alleen de ‘echte’ media volgt, dan weet je zoiets niet natuurlijk!

“Vooruitgang in de politiek is vaak hetzelfde gevoel als in een stilstaande trein, wanneer ernaast een andere rijdt.” – George Brown

En zo komen we aan in het roerige Europa van heden ten dage aan. Een Europa waar met een sneltreinvaart de globalistische agenda wordt uitgerold, het destabiliseren van de economie om later orde uit chaos te kunnen creëren. Alle inkomsten van de bevolking werden geminimaliseerd, de belastingen omhoog, het klimaatplan gaat voor nog meer financiële armoede zorgen, pensioenen worden arm gerekend en gekort en de immigranten slavenhandel zorgt ervoor dat in de toekomst geput kan worden uit een legen goedkope arbeidskrachten.

Welkom in onze moderne politieke wereld !!

“In de politiek zijn de dingen van minder belang dan de naam die men ze geeft.” — Gustave le Bon

Maar ooit, lang geleden had ik mij al een beeld gevormd van het politieke intellect, het uitverkoren clubje van in en in domme mensen?

Hoe kan je dat nu zeggen?

Nou ik zie namelijk deze zelfde elitaire mensen gewoon dood gaan aan ondervoeding. Zij zijn het immers die gewoon al die GMO voeding goedkeuren voor menselijke consumptie en de nanotechnologie en e nummers. In hun dure sterren restaurants slippen ook nog wel wat van de junk-food producten door de mazen van de wet wat zich toont in de gemiddelde leeftijd van die hooggeleerde politieke kopstukken. Of is er soms ook nog een glysofaat – light versie op de markt toegelaten? Ik verneem ook wel eens dat die hoog geletterde bobo’s bij nare ziektes zich ook laten behandelen met goedgekeurde chemische producten, zo slim en verstandig zijn ze in ‘mijn’ ogen due niet, en kleine lettertjes lezen is in de politiek klaarblijkelijk niet gebruikelijk.

“Wanneer men het zogenaamde algemeen belang als voorwendslen neemt, kan men gaan waarheen men wil.” – Napoleon Bonaparte 

Zo zijn we aangekomen in de politieke arena waar onze gladiatoren zich opmaken voor de gevechten van 23 Mei. Komt allen kijken hoe wij de ‘populisten’ te lijf zullen gaan. Het maakt niet uit welke voorkeur U heeft als je maar niet op die misleidende sluwe populistische stroming gaat stemmen.

“Het is een geluk dat politici lange neuzen hebben omdat ze meestal niet verder kunnen kijken.” — Paul Claudel

Die lange neuzen hebben ze nooit van de spreekwoordelijke Pinokkio, nee onmogelijk want ze hebben immers de media backup die alles wat fout gaat wel goedpraten of verbergen en uit het nieuws houden.

Gele hesjes beweging, alleen maar een stelletje vernielzuchtige oproerkraaiers en verder horen of zien we er weinig meer van. Behalve die enkeling die toevallig door Frankrijk rijdt en op veel rotondes dag en nacht die paar protesterenden aantreft. En die paar messteek incidenten die zo hier en daar plaatsvinden mogen ook geen naam hebben, zoiets komt eigenlijk overal wel eens voor.

“Onwetendheid doet de meeste mensen lid worden van een partij en beschaamheid belet hen er weer uit te gaan.” – Lord Halifax

Maar wat als die beschaamdheid steeds meer en meer als onbehagelijk gevoeld gaat worden, als die signalen die tot de bevolking van ongeletterden, het domme klootjesvolk ineens aan gaat wakkeren? Wat als de gebeurtenissen uit het dagelijkse leven een aantal puzzelstukjes aanreikt die de duistere spelletjes van de politiek inzichtelijk gaan maken?

Volgens mij zie ik dat nu al gebeuren en de politiek heeft daar ook al kennis van genomen. Alle zeilen worden bijgezet om de alternatieve media de wind uit de zeilen te nemen, sociale media worden geblokkeerd voor nep nieuws. De gele hesjes krijgen gevangenisstraf bij de oproep tot het recht om te demonstreren in bananenrepubliek La France, duizenden demonstranten zitten reeds in ‘het gevang’ om onduidelijke redenen. Duizenden mensen verwond en zelfs enkelen dood geschoten door de Politie orde bewaarders.

We zitten niet zo ver meer af van de totale chaos

Tijd voor de globalisten om hun volgende zet uit te rollen en het gewillige en angstige publiek voor te bereiden op totale controle zoals reeds in China uitgetest.

Ware het niet dat die gele hesjes, die Gilets Jaunes maar blijven betogen en niet in de valstrik trappen om geweld te gaan gebruiken. Deze getoonde moed maakt monsieur Le President Emmanuel Macron pas echt machteloos. Zo kan hij immers niet zijn “Europese leger” gaan inzetten.

En dan ook nog die ‘désagréable’ (onwelgevallige) Matteo Salvini uit l’Italie die zomaar openlijk flirt met de Gele Vestjes, zijn grenzen tegen de wil van Europa sluit en daarbij ook nog eens samen spant met Oostenrijk, Hongarije en Polen om maar eens wat Europese provincies te noemen die zich nu allen ineens als landstaat gaan manifesteren. Daarmee de gehele geheime Europese ‘eenwording’ dreigen te torpederen. Het plan dat buiten het zicht van het klootjesvolk zorgvuldig werd uitgerold.

En pas nu blijkt dat we geen greep meer hebben op ‘het volk’, we kunnen ze niet meer bereiken en hersenspoelen via de media omdat ze niet meer kijken naar het journaal maar naar dat domme amusement op Netflix, ze lezen de krant niet meer (vaak te onbetaalbaar geworden) en ze luisteren naar die verdomde populisten die de ‘democratie’ willen ondermijnen met hun fascistische ideeën en nazi praktijken.

Noot: Nooit gedacht dat ik ooit in mijn leven een politieke beschouwing zou schrijven en na de Provinciale verkiezingen halsreikend zou uitzien naar de komende EU verziekingen en de te verwachten afstraffing. Zeker als je weet dat ik bij de vorige EU verkiezing nog vol overtuiging schreef dat stemmen totaal geen nut meer heeft. Dat inzicht is totaal veranderd na de 2016 verkiezingen in de VS en de Brexit in het VK.

Bron Spreuken