2019: De Gezondste Landen Index


Bron artikel World Population Review: Healthiest Countries 2019

Alle landen zijn niet hetzelfde, en er zijn verschillende factoren die bijdragen aan gezonde, gelukkige landen, maar ook aan factoren die bijdragen aan ongezonde landen. Typisch, de gezondste landen zijn de landen die zijn ontwikkeld. Deze landen hebben minder vervuiling, toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg en toegang tot schoon en veilig drinkwater. Ongezonde landen hebben daarentegen geen toegang tot schoon drinkwater of enige vorm van gezondheidszorg. Ziekten kunnen ongebreideld doorgaan. De vervuiling kan hoog zijn, wat leidt tot gezondheidsproblemen, ziektes en de dood. De levensverwachting van de inwoners van deze landen is laag en de kindersterfte is hoog. De kwaliteit van het leven is drastisch lager dan in de meer ontwikkelde landen.

De Bloomberg Global Health Index bekijkt een aantal van deze factoren om de gezondste (en meest ongezonde) landen ter wereld te rangschikken. De factoren die worden gebruikt om de landen te rangschikken omvatten:

  • Gezondheidsrisico’s (tabaksgebruik, hoge bloeddruk, obesitas)
  • Beschikbaarheid van schoon water
  • Levensverwachting
  • Ondervoeding
  • Doodsoorzaken

Aan de hand van deze factoren krijgt elk land punten uit een topscore van 100. Tijdens de laatste ranglijst in 2017 scoorde Italië het hoogste en werd het beschouwd als het gezondste land ter wereld. De natie scoorde meer dan 93 punten met een levensverwachting van meer dan 80 jaar.

Andere landen die hoog scoren op gezondheid zijn IJsland, Zwitserland, Singapore en Australië. Factoren zoals buitenactiviteiten en beweging, hoogwaardige gezondheidszorg en gezonde voeding zijn slechts enkele van de dingen die bijdragen aan de gezondere levensstijl van deze landen en hogere levensverwachtingen.

De top 25 van gezondste landen volgens de Bloomberg Global Health Index staan hieronder vermeld in de volgorde waarin ze waren gerangschikt.

Nederland Bevolking 2019 | 17.121.118 inwoners

“Het Koninkrijk der Nederlanden” is de officiële naam en wat de plaatselijke bevolking ‘koninkrijk der Nederlanden’ noemt, maakt integraal deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Het land wordt vaak “Nederland” of Nederlands “Nederland” genoemd. De noordelijke en westelijke gebieden van Nederland grenzen aan de Noordzee. Het heeft België in het zuiden en in het oosten ligt Duitsland. Het deelt ook de maritieme grenzen met België, Duitsland en het VK; deze grenzen zijn de theoretische grenzen die worden getrokken om de wateroppervlakten van de aarde te scheiden.

Volgens de statistieken van 2013, Nederland draagt ​​bij tot ongeveer 0,24% van de totale wereldbevolking, waardoor het de 62e meest bevolkte land in de wereld. De meerderheid van de mensen is Nederlands. Volgens ramingen van juli 2013 had het land een totale bevolking van 16,73 miljoen. Deze statistieken worden gegenereerd door de census-autoriteit in Nederland. De naam van deze statistische instantie is “Centraal Bureau voor de Statistiek”. De geschatte bevolking in 2019 is 17,1 miljoen, de 69e plaats in de wereld.

Stadscentra van Nederland

De hoofdstad van het land is Amsterdam, dat stamde uit een klein vissersdorpje aan het einde van de 12e eeuw. De stad was later bekend als een van de belangrijkste havens ter wereld, vooral in de Nederlandse Gouden Eeuw toen het land belangrijke ontwikkelingen in de handelssector maakte. Geografisch gezien is Nederland een laaggelegen land – ongeveer 20% van de totale oppervlakte, dat is 41.543 km2 en dat ongeveer 21% van de totale bevolking van het land heeft, ligt onder de zeespiegel. En 50% van het totale gebied van het land bevindt zich lager dan of slechts één meter boven zeeniveau.

Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, is verreweg de meest bevolkte stad van het hele land. De bevolking alleen al is ongeveer 7 miljoen vergeleken met de 16,73 miljoen van de totale bevolking van het land. Dit cijfer bestaat uit 80.200 mensen binnen de stadsgrenzen, 1.557.905 in het stedelijk gebied en 2.332.839 mensen in het grootstedelijk gebied.

Bevolkingsdichtheid in Nederland

Volgens de officiële volkstelling van het land, die in 2011 werd gehouden, is de bevolkingsdichtheid 404 mensen per vierkante kilometer – waarmee het land op de 28e plaats van de wereld komt te staan. Dit is verspreid over het 41.526 vierkante kilometer grote oppervlak van het land.

Groeisnelheid factoren

Het groeitempo van Nederland ligt nog steeds op 0,39%, waarvan wordt gerapporteerd dat het 164e is in de wereld in 2018. Het geboortecijfer per 1000 personen is 10,9 geboorten, wat een rangorde heeft van 182 ste in de wereld; en het sterftecijfer wordt berekend op 8,9 sterfgevallen per 1000 mensen, of 77e in de wereld. Het vruchtbaarheidscijfer wordt berekend op 1,78 kinderen per vrouw.

Nederlandse bevolkingsgeschiedenis

De bevolking heeft de afgelopen decennia een aanzienlijke groei gekend. De telling gehouden in 1960 meldde een totale bevolking van 11.461.964. Dit aantal groeide in de loop van de jaren in een zeer hoog tempo. Een andere volkstelling genomen in 1971 rapporteerde een populatie van 13.060.115 mensen, maar daarna begon de hoge groeisnelheid af te nemen. In de loop van de jaren, slechts 3 decennia later, rapporteerde een andere telling gehouden in 2002 een totale bevolking van 16.105.285. De groeivoet is sindsdien betrekkelijk traag en volgens de laatste census van 2011 wordt deze momenteel gerapporteerd op 0,39% en deze heeft hetzelfde gehouden door de ramingen voor 2017.

Levensverwachting

De levensverwachting in Nederland is naar verluidt 81,4 jaar voor de totale bevolking, die de 25e hoogste ter wereld is. Voor de mannelijke bevolking is de levensverwachting 79,3 jaar, voor vrouwen 83,7 jaar (geschat). De mediane leeftijd van de Nederlandse bevolking is 42,6 jaar. Het moedersterftecijfer is 6 sterfgevallen per 1.000.000 levendgeborenen. Dit is de 170e hoogste in de hele wereld. Het kindersterftecijfer voor Nederland is 3,69 sterfgevallen per 1000 levendgeborenen. Dit is voor de mannelijke bevolking 3,99 sterfgevallen per 1000 levendgeborenen; voor de vrouwelijke bevolking zijn het 3,38 sterfgevallen per 1000 levendgeborenen.

Demografie

Nederland is het 27e meest bevolkte land ter wereld, geconcentreerd over de 41.526 vierkante kilometer oppervlakte van het land. De populatie is als volgt verdeeld: 17,4% in de leeftijdsgroep 0-14, 67,7% in de leeftijdsgroep 15-64 jaar en 14,9% in de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder.

De verhouding tussen mannen en vrouwen is 0,98 man / vrouw. Deze verhouding bij de geboorte is 1,05 mannen / vrouwen; onder de leeftijd van 15, is het opnieuw 1,05 mannetjes per vrouw; in de leeftijdscategorie 15-64 jaar, 1,02 mannen / vrouwen; en voor de 65-plussers is dit 0,75 man / vrouw.

De bevolking is grotendeels Nederlands, bestaande uit 79,3% van de totale bevolking. Ze zijn de belangrijkste etnische groep van het land. Andere etnische minderheden hier zijn onder meer: ​​Europeanen bestaande uit 5,7% van de bevolking, de Turken bestaande uit 2,4%, Indo-Europeanen met 2,3% van de bevolking, Marokkanen met 2,2%, Surinamers met 2,1%, Caribbeans met 0,9%, Polen met 0,6% %, Chinezen met 0,3%, Irakezen met 0,3% en enkele andere etnische groepen die de resterende 3,9% uitmaken. (noot: statistieken van 2013)

De religies die de bevolking van Nederland beoefent, zijn gevarieerd, laten we een kijkje nemen naar de stellingen van het Wereld Factbook uit een schatting van 2015: Rooms-katholiek 23,7%, protestant 15,5% (inclusief gereformeerde Nederlandse hervormers 6,5%, protestantse kerk van Nederland 5,7% , Calvinistische 3,3%), islam 4,9%, andere 5,7% (inclusief hindoeïstische, boeddhistische, joodse) en geen aansluiting bij 50,1% van de bevolking.

Kwaliteit van leven in Nederland

Er zijn een paar factoren die men kan onderzoeken om een beter begrip te krijgen van de kwaliteit van het leven in elk land. Hier worden de gezondheidszorg, alfabetisering en verbeterde toegang tot water en sanitatie verkend. In termen van gezondheid wordt 10,9% van het nationale bbp besteed aan de gezondheidszorg, wat resulteert in een redelijke dichtheid van middelen – er zijn 3,48 artsen beschikbaar per 1000 inwoners en 4,7 ziekenhuisbedden beschikbaar per 1000 individuen binnen de bevolking. 100% van de bevolking heeft toegang tot schoon drinkwater, maar toch worstelt 2,3% van de bevolking met toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen. Als we ons richten op geletterdheid, is 99% van de bevolking ouder dan 15 geletterd en dit is waarschijnlijk het gevolg van een BBP-uitgave van 5,5% in de onderwijssector.

Nederlandse bevolkingsgroei

De bevolking van Nederland zal naar verwachting stijgen. Volgens berekeningen wordt verwacht dat er in de komende 30 jaar meer dan 1 miljoen mensen meer in het land zullen wonen, waarna de bevolking weer begint af te nemen. Er wordt ook gemeld dat de Nederlandse bevolking tegen 2038 17,5 miljoen zal bereiken.

De voorspelling in 2006 illustreerde de groei tot een maximum van 17 miljoen totale bevolking in het land, maar de groeisnelheid was groter dan voorspeld. Er wordt nu ook verwacht dat het zich in de toekomst op dezelfde manier zal gedragen.

Meer statistieken van Nederland


Noot: Helaas zijn de zogenaamde ‘blauwe zones‘ niet meegenomen in dit onderzoek. Het zou namelijk enorme verbeter punten zichtbaar gemaakt hebben naar streken waar de gemiddelde leeftijd geen 80 jaar is maar er hele groepen mensen leven met een gezonde leeftijd van 100 of zelfs 110 jaar.

Kijk je naar deze top 25 dan zie je dat het meridiaan dieet duidelijk inzichtelijk wordt met landen als Italie op #1 en Spanje op #6