Het “Klimaat Bedreiging” programma van Rockefeller is in gevaar


Bron artikel ZeroHedge: The Rockefeller’s “Climate Change Threat” Program Is In Jeopardy
Door: Tyler Durden

Opwarming Aarde

De Rockefeller Foundation staat op het punt het ‘100 resilient cities’- (Weerbare steden) klimaat aanpassingsinitiatief te ontbinden, aldus Bloomberg. Het initiatief was het grootste privaat gefinancierde klimaat adaptatie programma in de Verenigde Staten.

Gestart in 2013, was het programma bedoeld om steden als Boston, Miami en New York voor te bereiden op ‘bedreigingen in verband met klimaatverandering’. Rockefeller is van plan om de kantoren van de organisatie te sluiten en haar personeel van ongeveer 100 personen te ontslaan deze zomer. De beweging valt samen met een terugval in het werk van klimaatverandering door de Trump-administratie, die heeft geprobeerd een aantal beleidsmaatregelen om middelen voor de voorbereiding op het broeikaseffect voor te bereiden, ongedaan te maken.

Rockefeller verstrekte aanvankelijk 164 miljoen dollar aan subsidies voor het programma, waarmee men betaalde voor steden om een ​​’Chief Resilience Officer’ in te huren die belast is met het ontwikkelen en implementeren van strategieën voor het omgaan met klimaatverandering. Het initiatief gaf steden ook toegang tot het personeel en de adviseurs van de organisatie bij het oplossen van problemen in verband met klimaatverandering.

24 steden gebruiken het programma, waaronder Houston, Seattle, New Orleans, Tulsa, Pittsburgh en St. Louis. Onder de steden zijn natuurrampen zoals orkanen, stijgende zeeën, overstromingen en hittegolven allemaal gebruikelijk. De aanpak voor het initiatief was om ‘veerkracht breed te definiëren’ en ook sociale en economische uitdagingen te integreren die de fysieke schokken van natuurrampen zouden versterken.

In een vorig jaar uitgebracht rapport, voorbereid door 13 federale agentschappen, staat: “Situaties waarin meerdere klimaatstressoren tegelijkertijd meerdere stadssectoren treffen, hetzij direct, hetzij via systeemverbindingen, zullen naar verwachting vaker voorkomen. Wanneer klimaatstressoren één sector beïnvloeden, verhogen cascade-effecten op andere sectoren de risico’s voor de gezondheid en het welzijn van bewoners. “

Rockefeller gaf vorig jaar opdracht tot een functioneringsgesprek, waaruit bleek dat het initiatief werkte. Het rapport toonde aan dat minstens de helft van de deelnemende steden ‘hun veerkracht begon te institutionaliseren’ in hun planning en operaties.

En toch, slechts een jaar later, eindigt het programma.

De ondergang van het programma kan ook het gevolg zijn van veranderingen in het leiderschap bij de stichting. Het is gemaakt door Judith Rodin, die tot 2017 president van Rockefeller was en voormalig president van de Universiteit van Pennsylvania. Ze werd opgevolgd door Raj Shah, die eerder het Amerikaanse agentschap voor internationale ontwikkeling had geleid. Afgelopen donderdag vertelde Michael Berkowitz, het hoofd van 100 Resilient Cities, aan werknemers dat de toekomst van de groep ‘plotseling onzeker’ was. De organisatie verwacht nog steeds een evenement gepland voor Rotterdam in juli, maar misschien niet veel daarna.

Het stedelijk instituut merkte op: “100RC een innovatie is in meerdere opzichten, niet in het minst de schaal van interventies en diepte van betrokkenheid. Alternatieven voor de kosten van de Rockefeller Foundation bestaan ​​niet.”