Klacht presentator locale omroep tegen politieke uiting verkiezingsdag 20 Maart


Radio DJ

Ik kreeg vandaag [Henk Mutsaers] van onze voorzitter te horen dat er een klacht binnen gekomen was tegen een uiting van mij in de eerste minuten van “de Bennie Show”. Waar ik als co-presentator fungeer. Net na acht op 20 Maart, en zojuist als eerste die ochtend mijn stem uitgebracht was mijn stelling dat stemmen vandaag super belangrijk is en mijn motivatie om te gaan stemmen was deze, die ik voorlas van mijn eigen website:

“Waarom ik voor het Forum voor Democratie stem ? Het antwoord is simpel, ik wil over alles meestemmen via een bindend REFERENDUM, al het ander is NEP”.

Zaterdag 23-03- ontving ik een klacht van onze voorzitter, dus op onderzoek binnen de media wet wat ik nu wel of niet mag? In ons wekelijks programma en podcast  ‘dotcom.radio’ vertolken wij elke week al jaren lang politieke niet neutrale standpunten die veelal tegengas geven aan de linkse cultuur in de landelijke media. Nooit geen klacht over ontvangen, en waarom nu wel is de vraag? Of zou het komen door de verpletterende nederlaag die deze week aan de zittende partijen is toegebracht?

“Moet de locale omroep politiek neutraal zijn?”, met deze woorden ging ik zoeken in de zoekmachine.

Daar vond ik de “Spelregels voor de lokale publieke omroep in Nederland

Na vele droge kost gelezen te hebben vond ik dit: “De wetgever wil de omroep zo veel mogelijk vrijlaten bij de invulling van zendtijd en het samenstellen van programma’s. Maar hij wil óók voldoende aandacht van de omroep voor het eigen verzorgingsgebied in de programmering garanderen. Daar-voor hanteert de wet de ICE-norm”.

De verslaglegging van belangrijke gebeurtenissen of festiviteiten in de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn de avondvierdaagse, de carnavalsoptocht, de intocht van Sinterklaas en de benoeming van de burgemeester. (noot: de politiek hoort hier natuurlijk bij maar werd niet expliciet vermeld)

Alleen onder het kopje sponsoring werd ‘iets’ over de politiek vermeld

Bij sponsoring:
Onder media aanbod dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit politieke informatie als bedoeld in artikel 2.106, derde lid, onderdeel a, van de wet wordt verstaan: media aanbod dat bericht over politici, politieke partijen en het politieke besluitvormingsproces.

Niet echt iets verhelderend gevonden dus verder gezocht met de zoek woorden: Mediawet politieke uitingen

Officiele bekendmaking kamerstuk 30571

3. Maatschappelijke opdracht van de publieke omroep

Opinievorming en maatschappelijk debat: Deze functie draait om de uitwisseling van ideeën en standpunten. De idee is dat een moderne democratie niet kan functioneren zonder tussenkomst van media die aan de ‘uiteenlopende stromingen een stem geven’. Bij nieuwsvoorziening staat een neutrale en onafhankelijke weergave voorop. Bij opinievorming worden ontwikkelingen juist vanuit een bepaalde opvatting en invalshoek belicht.

Noot: In elk politiek programma mogen mensen hun politieke standpunten duidelijk uiteenzetten. Er zou dus geen verschil mogen / kunnen zijn tussen een politicus en de mening van een luisteraar en of de presentator zelf, … denk ik dan.

Na heel wat droge kost door gelezen te hebben vond ik eindelijk de invalshoek van de ombudsman.

Deze opstelling daar kan ik dus wat mee, maar voor de duidelijkheid, …

Ik heb zelf ook nog wel wat klachten aan de haat media, …

In de VS heeft zeer recent President Trump een Executive Order uitgevaardigd dat het hoger onderwijs voortaan neutraal les dient te geven aan zowel links als rechts anders verliezen zij het recht op financieel bijdragen van de staat (31 miljard). Het is al lang geen geheim meer dat de media in de VS ook kunnen gaan rekenen op een Presidentiële afrekening op kort termijn.

Mijn eigen mening is echter dat die neutraliteit met voeten getreden wordt in de internationale media.

Een tegen geluid is hier in Nederland ook dringend gewenst in ons media landschap wanneer je zoekt op: “linkse berichtgeving publieke media”.

Hier geen links vanwege de komende linktax.

TPO The Post Online kopte: “Is het NOS Achtuurjournaal een linkse propagandamachine?”


Nine For News: De NPO, een bolwerk van linkse propaganda en indoctrinatie


etc, etc, etc