5G-straling- een ongecontroleerd experiment?


Onlangs vernam ik dat bij grote bedrijven de uitrol van 5G reeds op gang is gekomen. De techneut die mij daarover berichte zag er zelf helemaal geen kwaad in, sterker nog hij zag totaal niets in de doemverhalen over 5G. De andere kant van de medaille lees je hier onder en de andere artikelen die reeds op de site staan. -HM


De vijfde generatie (5G) van de mobiele telefonie zal 400.000 maal productiever zijn dan de tweede generatie (2G) die in 1992 het tijdperk inluidde van de digitale mobiele telefonie. 5G zal uitzenden in het “microgolfbereik ”. Dat zijn elektromagnetische golven die in het frequentiebereik liggen tussen 1 en 300 GHz. De al bestaande netwerken 2G, 3G en 4G zenden in het bereik van 790 MHz tot maximaal 2,6 GHz. 5G zal ook zogenaamde “millimetergolven” gebruiken tot 200 GHz. Zulke hoogfrequente microgolven zijn zo kort, dat ze kunnen worden opgenomen door de huid.

Een studie van fysicaprofessor Yuri Feldman van de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem, komt tot de conclusie dat zweetklieren de 5G-stralen aantrekken als antennes en erdoor worden “gekookt”. Hij eist dat mogelijke gevaren voor de gezondheid absoluut moeten worden opgehelderd vóór de invoering van de 5G-standaard. Zo niet, dan zou de mensheid worden blootgesteld aan een “gigantisch ongecontroleerd experiment.

En dr. Yael Stein van het Hadsdah Medical Center in Jeruzalem zei daarover: “Als deze apparatuur en antennes met 5-G technologie de openbare ruimte innemen, zullen we allemaal blootgesteld zijn aan deze straling: baby’s, zwangere vrouwen, senioren, zieken en mensen, die hooggevoelig zijn voor elektromagnetische straling.

De gevolgen voor de gezondheid zullen mogelijk nog meer toenemen en veel nieuwe ziektesymptomen veroorzaken gaande van fysieke pijn tot aan onbekende neurologische stoornissen.” Op de vraag: “Wat kunnen we doen tegen deze steeds grotere stralingsbelasting?”, geeft advocate Dafna Tachover, die actief is in Amerika en Israël, volgend antwoord: “We moeten de verantwoordelijken in de regering – of de schoolbesturen, die verplicht zijn om de gezondheid van de kinderen te beschermen, – duidelijk maken dat zij door de rechtbank aansprakelijk zullen worden gesteld voor de schade die ze veroorzaken. Ze bekleden een vertrouwenspositie maar ze beschamen dit vertrouwen. Men moet deze mensen zowel burgerlijk als strafrechtelijk vervolgen.”

van lw.Bronnen/Links:
 www.zeitenschrift.com/artikel/5g-mobilfunk-globaler-mikrowellenherd-ohne-entrinnen
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrowellen
https://ehtrust.org/letter-fcc-dr-yael-stein-md-opposition-5g-spectrum-frontiers/


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]