Bot verankerde hoortoestellen geven schadelijke straling, zo werd gemeten door een deskundige.

28-11-2018 Deze week hebben wij de hulp in geroepen van bouwbioloog Richard Bruijne om het proefexemplaar van een zogenaamd bot verankerd gehoor toestel eens door te meten op straling. Er zijn twee fabrikanten op de Nederlandse markt, Ponto en Baha. Wij hebben de Baha 5 meegekregen om uit te proberen. Hieronder lees je zijn betoog. Wat er echter aan vooraf ging, … [ update video 12-02=2019 ]


Al sinds jaren is mij bekend wat mobiel telefoon gebruik voor schadelijke straling oplevert. Ik hou mijn telefoon dan ook zo min mogelijk in de buurt van mijn lichaam en bel altijd via het car systeem of op speaker stand. De dect telefoon is vervangen door een ouderwetse vaste aansluiting. Verder slapen we altijd op een aardingslaken.

Afgelopen jaren verbleven wij elke zomer in de Morvan in Frankrijk. Ik was ergens in een klein dorpje en wilde bellen maar had geen enkel netwerk bereik. Een paar straten verder in het ‘centrum’ zag ik een mevrouw bellen, … aan de overkant van de straat. Ik ging naar haar toe en vroeg haar hoe dat kwam. Het bleek dat daar de hotspot stond, de enigste in het dorp van 34 vierkante kilometer. Ze vertelde dat hij dus niet reikte tot de overkant van de straat, je moet echt binnen enkele meters blijven.

Dit jaar (2018) vertelde een goede vriendin die daar opgegroeid was dat ze altijd moe was maar eenmaal thuis in haar geboorteplaats verdween dat allemaal als de bekende sneeuw voor de zon. Het was mij wel duidelijk wat daar de meest voor de hand liggende verklaring voor was. Een aardingslaken kan ook hier voor een deel de oplossing bieden.

Met plannen om ons ook in die streek te gaan vestigen om onder andere te ontsnappen aan de elektrosmog en de bijzonder schone lucht in dit gebied van Frankrijk ben je gefocust op deze zaken. Mijn vrouw heeft een slecht gehoor en via het bekende mond tot mond reclame circuit waren we te weten gekomen dat er ook zogenaamde bot verankerde gehoor toestellen op de markt waren die een oplossing zouden kunnen bieden. Dus werd er een afspraak gemaakt via de huisarts met de oorarts in het Amphia ziekenhuis in Breda.

Er bleek echter een fikse ontsteking te zijn dus dat moest eerst opgelost worden. Een geluidsmeting moest dan ook tot twee keer toe uitgesteld worden. Bij de derde afspraak liep de computer vast in het ziekenhuis en werd er (waarschijnlijk op onze kosten een nieuwe meting gedaan) We werden naar huis gestuurd met een gehoortoestel met een haarband om ervaring op te doen. Het toestel stond veel te hard en ik hoorde het al van een afstand rondzingen. Niet erg professioneel om dat zo te verstrekken. Na wat speurwerk op internet bleek dit dus te bedienen via een app.

Dat was wat bij mij de alarmbellen deden rinkelen. In de zeer nabije familiekring is mijn broer getroffen door de meest gevaarlijke vorm van een hersentumor en het telefoon gebruik zou mogelijk wel eens een bijdrage geleverd kunnen hebben? Het is een zogenaamde Glioblastoma multiforma (GBM) een graad 4 hersentumor waarvoor hij nu na het operatief verwijderen van de tumor verder onder behandeling is in Duitsland.

De mogelijke gevolgen van straling staan dus honderd procent op de radar bij ons. Dinsdagavond 27-11-2018 contact opgenomen met bouwbioloog Richard Bruijne die al de volgende morgen op de stoep stond om de Baha 5 door te meten op straling. Gelukkig had hij even tijd want op 3 december staat de volgende afspraak met de oorarts op de agenda. Duidelijk is dat wij niet voor deze ‘oplossing’ gaan kiezen en dit is waarom:


Op woensdag 28-11-2018 heb ik op verzoek van Henk Mutsaers een onderzoek gedaan naar de mogelijke Hoogfrequente straling die van een botverankerd hoortoestel type Baha 5 kan komen.

Deze meting is gedaan met een HF-meter ROM HFA-3. Hiermee kan men de elektromagnetische veldsterkte uitfilteren van UMTS, GSM 900-1800 WLAN, DECT in een ruimte in beeld brengen.

De metingen zijn gedaan op 0,1 cm; 5 cm; 30 cm en verder dan 50 cm van het toestel. Tevens in twee richtingen, voor het toestel en haaks op het toestel.

Conform de gegevens uit de SBM 2015, mag de veldsterkte van een toestel dat uitzend in de gegeven gebieden, niet meer dan 0,1 µW/m2 zijn. Daarboven zijn er drie afwijkende trappen die respectievelijk zwak, sterk en extreem afwijkend zijn. Deze trappen geven een indicatie van de mogelijke schadevorming weer.

 

 

Tabel 1: bouwbiologische Richtwaarden (SBM 2015)

Veld

Geen

Zwak

Sterk

Extreem

HF in µW/m2

< 0,1

0,1 – 10

10 – 1000

> 1000

De gemeten waardes zijn:

 

Gemiddeld

Piek

0,1 cm

580

1743

5 cm

285

459

30 cm

25

48

> 50 cm

< 3

< 5

De pieken waren ten tijde van langduriger geluid (>5 seconden) wat versterkt werd door het apparaat.

Richard Bruijne

www.bouwbiologie.eu 


Maandag 02-12-2018 het gehoorapparaat retour ingeleverd bij het ziekenhuis: Reactie; “Apparaat voldoet aan de stralingsnormen van de overheid”. Reactie van woonbioloog Richard Bruijne; “Dat is de te verwachten reactie”. Op straling vrij wonen vonden we dit: “De Nederlandse blootstelling limieten zijn alleen opgesteld voor de korte termijn. De limieten voor hoogfrequente elektromagnetische velden bijvoorbeeld zijn gebaseerd op het opwarmen van het lichaam in een periode van zes minuten. Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat het lichaam ook gevoelig is voor effecten anders dan opwarming. Deze biologische effecten (effecten op hersengolven, cellen, hormoonspiegel en DNA) zijn aangetoond bij meer dan 1000 maal lagere stralingsbelasting dan de Nederlandse overheidsnormen.


Pubmed studie: Stability and survival of bone-anchored hearing aid implant systems in post-irradiated patients. (geen woord over straling gevaar)

Ook in deze PubMed studie vinden we geen details over mogelijk straling gevaar

Wel vonden we een artikel met deze conclusie: De resultaten ondersteunen de noodzaak om de gevaren van elektromagnetische velden voor individuele implantatie gebruikers die aan het magnetische veld blootstaan, te beoordelen op een niveau dat de blootstelling limieten die zijn vastgelegd in internationale richtlijnen nadert.

Maar hoeveel zijn die internationale richtlijnen en door wie opgesteld?

Op deze Amerikaanse website lezen we: “Gehoorapparaten stralen uitermate weinig energie uit; daarom liggen de niveaus van elektromagnetische energie die draadloze hoortoestellen uitstralen ruim onder de maximumniveaus die zijn toegestaan door de geldende voorschriften. De hoeveelheid uitgevoerd vermogen voor verschillende 2,4 GHz hoortoestellen wordt vergeleken met het uitgevoerde vermogen van een representatieve smartphone. Op basis van deze gemeten gegevens kan redelijkerwijs worden geconcludeerd dat het geleide vermogen van 2,4 GHz gehoorapparaten aanzienlijk lager is dan die van mobiele telefoons.
http://www.hearingreview.com/2017/06/wireless-hearing-aids-present-health-risk/

Maar, … die voorschriften zijn dus opgesteld door de overheid. Gek he, … maar dat is nu juist een instantie met tegenstrijdige belangen waar ik totaal geen vertrouwen in heb.

lezers promoten je website

Bedankt voor het promoten van de website

More video’s more info here