Kanker, kijk uitsluitend op kanker.nl


Van de week [02-2019] viel mij een radioreclame op over ‘kanker’ dat daar op gewezen werd, indien die ziekte je treft, toch vooral en uitsluitend je informatie te zoeken op kanker.nl. Uitsluitend deze website zou informatie verstrekken die betrouwbaar is en goedgekeurd door artsen. Maar zijn dat niet diezelfde artsen die de ziekte NIET weten te genezen in de meerderheid van de gevallen. Vraag eens naar hun statistieken, hoeveel mensen er bij ‘hen’ gemiddeld genezen, niet alleen na een jaar, 5 jaar, 20 jaar, en laat zij die statistieken maar eens zwart op wit zien.

Ik zocht naar celtherapie op kanker.nl, het antwoord was: “Een experimentele therapie waarbij een vaccin wordt toegediend”. Pardon, in 2018 is hier aan de onderzoekers een Nobelprijs toegekend en het is zeker geen vaccin en ook geen experiment als je dat al 20 jaar toepast. Op de site van het KWF lezen we daar zelfs over al is dat wel onder voorbehoudt. 1/3 de genezingskans is wellicht met de gevaarlijkste kankers waar de reguliere vrijwel NUL scoren en + 80 procent bij de goed behandelbare kankers. O ja, celtherapie heeft succes bij mensen die niet eerst uitbehandeld zijn regulier, sterker nog, deze mensen komen niet meer aan bod. Hun totale immuunsysteem is dan voor een maand of acht uitgeschakeld door het vele gif in hun lichaam.

U bent dus gewaarschuwd kijk uitsluitend op kanker.nl en vooral niet hier want we kunnen jullie in verwarring brengen en dat wil je toch niet, …


Dit lezen we over kanker in de SuccesBoeken nieuwsbrief en onderaan een link naar ons succes verhaal waar een Succes Boek aan ten grondslag heeft gelegen


“Het aantal kankerdiagnoses neemt snel toe door vergrijzing en bevolkingsgroei”, lazen we af­ge­lo­pen week in de media. Op een van de groot­ste nieuws­si­tes lazen we tevens de vele reacties van lezers op dit bericht.

Het viel ons op dat er zo weinig kennis is over dit on­der­werp en dat mensen de media en elkaar napraten zonder enig onderzoek gedaan te hebben (op een enkeling na).

Zonder kennis ben je overgeleverd aan … vul maar in: de huisarts, de oncoloog, je omgeving, de po­li­tiek, de (kanker) industrie (helaas bestaat deze en draait overuren en fantastische winsten) en mis­schien nog vele anderen, waarvan de meeste geen serieuze belangstelling hebben voor je gezondheid.

De meeste van de hierboven genoemden zijn winst­ ge­dre­ven ondernemingen en / of vinden het prettig om macht, controle, invloed, etc. te hebben over anderen.

Wanneer je de moeite wil nemen om de jaarcijfers van de 10 grootste farmaceutische bedrijven te be­stu­de­ren (geen makkelijke klus, daarom doet 99% van de mensen dat niet) zal je concluderen dat er geen enkel bedrijf minder (kan­ker)me­di­cij­nen heeft verkocht dan het jaar daarvoor. Vooral jubelende cijfers. Maar weet je dat je van heel veel medicijnen (mede door de chemische sa­men­stel­ling ervan) juist kanker krijgt(!), bij­voor­beeld van de veel geslikte bloeddrukverlagers.

Het is bijna niet te geloven dat je zelfs van cy­to­sta­ti­ca (kankermedicijnen) kanker kan krijgen.

We lezen op een site van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid het volgende: “Werken met cytostatica is risicovol omdat deze kan­ker ­rem­men­de geneesmiddelen zelf ook kankerverwekkend kunnen zijn. Ook kunnen ze mogelijk schade veroorzaken aan het ongeboren kind.”

Als je dit soort berichten leest, wordt het dan niet eens tijd om je te verdiepen in de studies van onderzoekers, artsen, wetenschappers, auteurs, er­va­rings­des­kun­di­gen, e.d. die geen financiële belangen hebben bij welke industrie dan ook en hun jarenlange on­der­zoeks­re­sul­ta­ten in een leesbaar boek hebben ver­woord?

Uitgeverij Succesboeken heeft inmiddels 6 boeken op dit gebied uitgegeven en er staan er nog 2 in de steigers. We zullen niet 8 boeken over het­zelf­de onderwerp in een paar jaar tijd uit­bren­gen als het onderwerp niet belangrijk genoeg is.

We moeten wakker worden en het heft in eigen handen nemen. Vertrouw niet (langer) op we­ten­schap­pers, medici, o­ver­heids­func­tio­na­ris­sen en mensen die heel veel moeite hebben met te zeggen: “We hebben het de laatste decennia bij het verkeerde eind gehad.”

Mensen die het bericht napraten en die als reactie schrijven dat het logisch is dat de kankerdiagnoses toenemen omdat we steeds ouder worden en kanker vooral bij ouderen wordt aangetroffen, moeten zich echt eens wat meer verdiepen in de materie.

Er is een explosie van kanker gaande bij mensen jonger dan 60 jaar en we worden niet meer gemiddeld ouder, … SuccesBoeken

Verleden jaar 2018 kon ik dit allemaal van dichtbij meemaken, mijn broer, en lees hoe dat zich allemaal ontvouwde, en een van de succesboeken lag daar an ten grondslag + mijn persoonlijke ervaring en zelfstudie van de afgelopen nu reeds 20 jaar. Op het moment dat de dokter tegen je zegt; “Je hebt kanker”, dan ben je reeds te laat in driekwart van de gevallen. Verlamd door angst zie dan maar eens je hoofd koel te houden tegen de gevestigde orde. Lees hier ons verslag