Harmonie: Kun je wel met jezelf in harmonie leven?


Mensen verliezen de rust, de harmonie door de huidige wereldgebeurtenissen.

De vraag is; “Kom je waar je wilt zijn als je met ‘alle geweld’ de harmonie in je leven wilt bewaren?” Door de ‘gulden middenweg te bewandelen’ ben je goede vriendjes met je naaste omgeving. Maar staan de neuzen op die weg allemaal jouw kant op? Dat lijkt mij sterk. Doe jij jezelf dan niet ongelofelijk te kort in dat harmonieuze leven als niet iedereen in overeenstemming leeft met jouw gedachtengoed? Hoe lang duurt dit voordat de schoen gaat wringen?

Is het loslaten van de harmonie in je leven niet een beetje als onbekende paden betreden, of het donkere bos?

Ja het is een prachtig streven om met de gehele wereld tezamen in harmonie te leven. Maar het zijn juist de mensen die deze harmonie verstoren die een grote invloed uitoefenen op jouw en mijn leven. Zo groot zelfs dat het willen blijven leven in harmonie met ‘die’ mensen door anderen gezien kan worden als het heftig onderdrukken van lef hebben / of lafheid tonen.

Het onbegaanbare pad is soms de enige weg om te gaan.

In harmonie met een ander leven is al vaak moeilijk of onmogelijk, maar kun jij met jezelf in harmonie zijn?

Ook bij jou zitten die twee stemmetjes in je hoofd. Ja en Nee. Ben ik voor of tegen? Of weet ik er nog niet genoeg van af? En wil ik wel de tijd voor vrijmaken om het te weten?

Om iets dat voor jou speciaal is te bereiken moet je altijd die harmonie in je leven loslaten. Best eng voor sommigen terwijl anderen juist de uitdaging nastreven.

Maar ook in die ‘bovenkamer’ waar het ‘geweten’ ergens rondwaard, ben je daar niet constant in conflict?

Voorbeeld: Jaren geleden sprak ik met iemand over de onmogelijkheid dat twee vliegtuigen de twee torens op 9/11 vernietigd konden hebben. Dat is technisch onmogelijk, een aluminium vliegtuig dat zich door beton en staal heen boort en de neus kwam onbeschadigd aan de andere kant tevoorschijn. Toch hield die man bij hoog en laag vol dat dit zo was. Waarom? Het verstoorde zijn harmonie. Hij zou het hele wereldbeeld moeten gaan herzien als dit zo was. Dat creëerde onrust in zijn leven dus verkoos hij er voor om zichzelf bewust voor de gek te houden voor het behouden van de harmonie in zijn leven.

Zo lezen we dat de rebellen die terug keren uit Syrië, nadat ze zich hadden aangesloten bij de ISIS strijders, in Nederland gearresteerd werden als gevaar voor de samenleving. Daar staat tegenover dat de man met de hoogste verantwoordelijkheid in Nederland, onze minister president Mark Rutte geldelijke ondersteuning heeft goedgekeurd aan de rebellen die vechten tegen het gekozen / wettelijke bewind van dat land. Nog steeds zijn er mensen die dan gewoon hun goedkeuring / hun stem blijven uitbrengen op iemand die eigenlijk op een lijn gesteld kan worden met een oorlogsmisdadiger. Ik begrijp hoe dat komt. Die persoon wil de harmonie bewaren in zijn leven ten koste van, …

Maar begrijp jij dan ook dat deze persoon daarmee de onrust bij anderen aanwakkert die het totaal oneens zijn met wat er in werkelijkheid gebeurd? Dat anders denkende mensen geen ‘vrienden’ meer kunnen zijn met mensen die ‘met alle geweld’ de harmonie in ‘hun’ leven willen bewaren.

Daar wringt onder andere de schoen.

In een tijd van bewustwording is de harmonie met de nog slapende masse totaal ontwricht, in onbalans. Waar anderen hun weg zelf aan het zoeken zijn, weg van de platgelopen begaande paden.

pH waarde is een evenwicht een balans
de balans zoeken

Maar begrijp ook dat er in ons ‘zogenaamde’ democratische proces bij het stemmen een bewuste meerderheid nodig is zodat er proteststemmen afgegeven kunnen worden. Zodat we een spaak in het wiel van het politieke kartel kunnen steken. Gebeurd dat niet dan worden die ‘harmonieuze mensen’ ineens ook onze vijand.

Die verstoren ‘onze’ mogelijkheid om onrust te stoken in het politieke landschap om uiteindelijk de ‘harmonie’ in ‘ons’ leven weer te kunnen herstellen.

Onrust draagt dus niet de negatieve boodschap die je zou denken in relatie tot harmonie.

Mensen die zich onrustig voelen gaan vaak iets doen om die onrust te herstellen.

Ik ben in dit en meerdere artikelen die onruststoker met als doel dat ik zaadjes plant om bij jou die harmonie te verstoren. Je laten nadenken zodat hopelijk op tijd die nieuwe gedachten gaan ontkiemen, een nieuwe wereld zichtbaar wordt en er straks bij de Provinciale Staten en later bij EU verkiezingen een gevecht uitbreekt bij jou in die bovenkamer. Een gevecht tussen Ja en Nee, waardoor je alleen al onder invloed van het geweten grondig moet gaan nadenken.

De keuze is:

  • Wil ik als een zombie door het leven gaan?
    * Of wil ik bewust gaan leven?

Hoe eng dat ook mag zijn, ….

Goede artikel

Durf jij je streven naar harmonie los te laten?

De belangrijkste EU verkiezingen ooit, maar dan hebben we wel goed geïnformeerde stemmers nodig. Stemmers die zelfstandig kunnen denken, die dat vermogen nog niet verloren zijn. Stemmers die alle feiten kennen. Stemmers die donders goed beseffen dat de reguliere media door hun ontwerp, door hun bestaansrecht  met handen en voeten gebonden zijn aan nep nieuws.  >> De wereld is 17 november begonnen aan een ontwakingstraject met de “Jilets Jaunes revolution” in Frankrijk, meer en meer landen volgen. Stem bewust in Mei >> #StemZeWeg

Machthebbers geven NOOIT vrijwillig hun macht op. Geef jij ze nog steeds een vrijbrief, … om hun macht over JOU uit te oefenen? We zien de wereld steeds meer en meer in verzet komen, en dat werd hoog en hoog tijd. De citroen is leeg geperst, toekijken vanaf de zijlijn is geen optie meer. Het symbool voor dit verzet zijn de gele hesjes geworden en Frankrijk, … neem je verantwoording.