De controle van de Rothschilds, zelfs over de 1 procent (?)


Lijst van banken die in het bezit en onder de controle zijn van de Rothschild’s

Steeds meer mensen beginnen te begrijpen dat 99% van de wereldbevolking wordt gecontroleerd door een elite van het resterende procent – Wie controleert echter deze 1% elite? Is het slechts een complottheorie die de familie Rothschild deze job in de schoenen schuift? Want de familie Rothschild zou letterlijk alles beheersen, zelfs de elite van 1%. Laten we deze bewering daarom eens in het licht van de volgende lijst bekijken – die in ieder geval onweerlegbaar  is: 

Ze registreert alleen banken die in het bezit en onder controle zijn van de Rothschild’s. Vastgespen alstublieft – hier gaan we … 

164 Rusland: De Russische Centrale Bank werd in 1917 na de revolutie gedurende 99 jaar onder. het handelsrecht gecontroleerd door Rothschild Dit verdrag is geëindigd in 2016, maar in feite controleert Rotschild de Russische Centrale Bank verder.

Men kan in het licht van deze feiten tenminste de bewering begrijpen dat achter de coulissen de Rothschild-dynastie ongetwijfeld de machtigste familie op aarde is. Hun geschatte rijkdom zou 500 biljoen dollar bedragen. Geen mens kan dit getal rationeel nog begrijpen, want 1 biljoen is 1 miljoen x 1 miljoen. 500 biljoen dollar is dan 500 miljoen $ x 1 miljoen $ … een 5 met 14 nullen dus … Natuurlijk is het daarom onmogelijk om dit geraamde bedrag solide te bewijzen. Activa van deze omvang verhouden zich als de oerdiepten van de oceaan. Zij stijgen en dalen ieder moment in onvoorstelbare hoeveelheden. 

De controle van de Rothschilds (deel 2)

Het feit dat de Amerikaanse Federal Reserve Bank een particuliere onderneming is, is voor het grote 

publiek vrijwel onbekend. Het grote publiek is er zich ook niet van bewust dat de FED zich bevindt 

op haar eigen stuk grond, beschermd tegen de Amerikaanse wetten.

Deze privéonderneming drukt het geld voor de Amerikaanse regering, die haar voor deze “gunst” rente betaalt. De FED wordt op zijn beurt gecontroleerd door de dynastieën Rothschild, Rockefeller en Morgan.

Heel Amerika heeft zodoende schulden bij de FED. De meeste mensen in de VS hebben er ook geen besef van dat de Internal Revenue Service (IRS) een buitenlandse instantie is. 

Om preciezer te zijn, de IRS is een buitenlandse particuliere onderneming van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en het “privéleger” van de Federal Reserve Bank (FED). 

Haar voornaamste doel is ervoor te zorgen dat de Amerikanen belasting betalen en allemaal goede, kleine slaven zijn. 

In 1835 maakte Amerikaans president Andrew Jackson zijn minachting duidelijk voor de internationale bankiers:  Jullie zijn een hol vol slangen en dieven. Ik heb besloten jullie uit te roeien, bij God de Almachtige, ik zal jullie uitroeien. Als de mensen het afschuwelijke onrecht van ons monetaire en bancaire systeem alleen maar zouden begrijpen, was er nog voor morgenvroeg revolutie. 

Daarna volgde een (mislukte) moordaanslag op president Jackson. Tegen zijn vicepresident, Martin van Buuren, zei Jackson :

De bank, mijnheer van Buuren, probeert me om te brengen.

Dit was het begin van een reeks intriges, die het Witte Huis nog decennia zouden teisteren. Zowel president Lincoln, als John F. Kennedy, werden vermoord voor hun poging het land te bevrijden van de banksters. 

De megabanken van de wereld

Er zijn twee megabanken die alle landen van de wereld kredieten aanbieden, de Wereldbank en het IMF. De eerste is gezamenlijk eigendom van de hoogste bankiersfamilies ter wereld, waarbij de Rotschild’s zich helemaal aan de top bevinden, terwijl de tweede helemaal de Rothschilds toebehoort. 

Deze twee megabanken bieden “ontwikkelingslanden” kredieten aan en gebruiken hun rentes, die bijna onmogelijk zijn terug te betalen, om zich te vergrijpen aan de reële rijkdom: land en waardevolle metalen. 

Maar dit is nog niet alles! Een belangrijk onderdeel van hun plan is ook de natuurlijke resources van een land (zoals aardolie of gas) met behulp van ondernemingen uit te buiten. Met behulp van de  ondernemingen die in het geheim aan hen toebehoren, worden die resources geraffineerd en terug verkocht aan hetzelfde land, waardoor reusachtige winsten worden behaald. Maar om deze ondernemingen optimaal te laten werken, hebben ze een solide infrastructuur nodig. Die ontbreekt gewoonlijk in de zogenaamde “ontwikkelingslanden”. En zo zorgen de banksters, die zelf de bijna onmogelijk terug te betalen kredieten aanbieden, er vooraf voor dat het grootste deel van het geld – u hebt het geraden – wordt geïnvesteerd in infrastructuur.

Deze “onderhandelingen” worden gevoerd door zogenaamde “economische huurmoordenaars” die succesvol zijn doordat ze degenen die in staat zijn hun land te verkopen, een behoorlijke beloning (d.w.z. smeergeld) betalen ofwel bedreigen met de dood. 

Voor verdere informatie over dit thema beveel ik het boek Bekentenissen van een economische huurmoordenaar aan.

De ene bank die alles beheerst, de Bank voor Internationale Betalingen wordt – duidelijk – gecontroleerd door de Rothschilds en haar bijnaam is “Toren te Bazel”.

De echte macht van de Rothschilds gaat 

VEEL verder dan het bankimperium 

Als u nog niet verbaasd was over de macht van de Rothschilds (ik weet dat u het bent), neem er dan alstublieft nota van dat zij ook achter alle oorlogen zitten sinds Napoleon. Dat is het geval sinds ze ontdekten hoe winstgevend het is beide kanten van een oorlog te financieren en ze hebben dat sindsdien de hele tijd door gedaan. 

In 1849 zei Gutle Schnapper, de vrouw van Mayer Amschel Rothschild:

“Als mijn zonen geen oorlogen wilden, zouden er geen zijn.” 

En zo is de wereld in oorlog, omdat het voor de Rothschilds en hun parasitaire bankster-bondgenoten heel heel lucratief is. En zolang men hun geld verder gebruikt zal de wereld nooit in vrede leven. In dit verband is het belangrijk te melden dat het hier gaat om een sektarisch geheim verbond en niet om een “Joods complot”, zoals zo velen denken en zich laten meeslepen door rassendiscriminatie. Zelfs als de banksters zich Joden noemen, zijn ze het niet, want voor de echte Jood is, volgens Leviticus 25:37, 

de handel met rente ten strengste verboden:“U mag uw geld niet met rente aan hem lenen en u mag uw voedsel niet tegen winst geven.” 

Het is voor velen een schok te ontdekken dat de Verenigde Staten van Amerika een corporatie zijn die wordt beheerst door het buitenland. De oorspronkelijke naam was Virginia Company en zij behoort toe 

aan de Britse Kroon. De Britse Kroon mag evenwel niet worden verwisseld met de koningin, want die heeft voornamelijk slechts ceremoniële bevoegdheden. 

De Britse Kroon droeg de onderneming over aan het Vaticaan, dat de exploitatierechten teruggaf aan de Kroon. De Amerikaanse presidenten worden benoemd tot CEO en het is hun opdracht geld binnen te halen voor de Britse Kroon en het Vaticaan die ieder jaar hun deel aan de winst opstrijken. 

De Britse Kroon regeert in het geheim over de wereld vanuit een 667 hectare grote, onafhankelijke en soevereine staat, die bekend staat als de “City of London”. Deze andere Kroon bestaat uit een comité van twaalf banken onder leiding van de Bank of England. Raad eens wie de Bank of England controleert? 

Ja, juist, de Rothschilds!

In 1815 deed Nathan Mayer Rothschild 

de volgende uitspraak:

“Het kan me niet schelen welke marionet er op de troon van Engeland zit, het rijk waar de zon nooit ondergaat. De man die de Britse geldhoeveelheid controleert, die controleert het Britse Imperium. En ik controleer de Britse geldhoeveelheid.” 

Het is dus niet slechts een complottheorie dat het huis van de Rotschilds werkelijk aan de top staat van de machtpiramide. Wanneer men grondig onderzoek doet, dan ontdekt men dat ze het brein zijn achter de Nieuwe Wereldorde en de complete dominantie van een wereldwijde agenda. Ze zitten achter de Europese Unie en de Euro en ze zitten achter het idee van de Noord Amerikaanse Unie en de Amero. Ze controleren alle geheime diensten van de wereld en hun privéleger is de NAVO. 

Bronnen/Links:

Deep State - White House