Europees Stakingsrecht met voeten getreden tegen Gilets Jaunes protest ‘oproeper’.


6 maanden gevangenisstraf is er uitgesproken tegen een persoon die een oproep plaatste om ergens tezamen te komen om te gaan protesteren. De Gele Hesjes beweging, die eigenlijk totaal geen structuur kent en gedragen wordt door het groepscollectief is door de overheid in de mangel genomen door een willekeurige oproep te bestraffen. De Franse overheid heeft daarmee alle democratische wetten met voeten getreden

Als je rechten onderdrukt worden is er het recht op protest

Dat wij het recht hebben om in staking te gaan tegen een werkgever is voor iedereen duidelijk. Als er duidelijk omschreven Europese wetten zijn dan hebben wij ook automatisch het recht daartegen in het verweer te komen, te staken, als, … als keer op keer de politiek doof blijft voor de geluiden uit de samenleving, als we keer op keer niet gehoord worden en onze levensstandaard in gevaar komt.

De diverse overheden in de gehele EU komen hun plichten niet te na, vastgelegd in internationale verdragen die de landelijke wetten overschrijven.

Hier een korte uiteenzetting die ik als volslagen leek vandaag heb nagekeken.

Dit en meer lezen we in het Europees Sociaal Handvest (herzien), Straatsburg, 03-05-1996 Geldend van 01-07-2006 t/m heden

* All workers and employers have the right to freedom of association in national or international organisations for the protection of their economic and social interests.
* Alle werknemers en werkgevers hebben het recht op vrijheid van vereniging in nationale of internationale organisaties voor de bescherming van hun economische en sociale belangen.

* All workers and employers have the right to bargain collectively.
* Alle werknemers en werkgevers hebben het recht collectief te onderhandelen.

* Everyone has the right to protection against poverty and social exclusion.
* Iedereen heeft recht op bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting.

Als er rechten aan ‘ons’ beloofd worden bij wet, hebben wij dan niet het recht om in opstand te komen als deze plichten door de overheid niet nagekomen worden?

Of, om het nog duidelijker te stellen, is het niet onze PLICHT om te ageren tegen onrechtmatige handelingen van de overheid. Heeft de overheid niet een zorgplicht op zich genomen dat we door de overheidsmaatregelen niet in een armoedeval terecht kunnen komen. En is dit momenteel in de gehele EU niet het geval met de nog komende en reeds uitgevoerde immigratiegolf die ons opgebouwde sociale stelsel zwaar onder druk zet en onbetaalbaar maakt. Zijn de voorgenomen energie transitie plannen niet opnieuw een armoedeval?

Is de huidige sociale onrust niet allemaal het gevolg van deze maatregelen?

Hebben wij als burgers dan ook niet de PLICHT om voor die rechten op te komen?

* The rights and principles set forth in Part I when effectively realised, and their effective exercise as provided for in Part II, shall not be subject to any restrictions or limitations not specified in those parts, except such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society for the protection of the rights and freedoms of others or for the protection of public interest, national security, public health, or morals.

* De rechten en beginselen uiteengezet in Deel I, wanneer deze effectief worden gerealiseerd, en hun daadwerkelijke uitoefening zoals bepaald in Deel II, zijn niet onderworpen aan enige beperkingen of beperkingen die niet in die delen zijn gespecificeerd, behalve die welke bij wet zijn voorgeschreven en noodzakelijk zijn in een democratische samenleving voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of voor de bescherming van openbaar belang, nationale veiligheid, volksgezondheid of goede zeden.


Journalist krijgt zes maanden gevangenisstraf voor het organiseren van gele vesten protest op Facebook

Bron artikel De Activist Post: Journalist Given Six Months in Prison for Organizing Yellow Vests Protest on Facebook
Door Eilas Marat 

Terwijl de Gele Vesten zich voorbereiden op hun tiende achtereenvolgende week van protesten, door de sociale beweging ‘Acte X’ genoemd, lijkt de regering van president Emmanuel Macron de inzet van repressie te verhogen in een poging de protesten onder druk te zetten en Franse constitutionele garanties van vrijheid te kalmeren.

Noot: beroepen op grondwettelijke garanties terwijl de plichten verzaakt worden?

Dat bleek het geval te zijn nadat de 28-jarige Fransman, journalist en bewegingsleider Hedi Martin vorige week tot zes maanden gevangenisstraf werd veroordeeld na het publiceren van een Facebook-evenement waarin de Gele Vesten (of Gilet Jaunes) werden opgeroepen.

Beschreven als een “zekere bekendheid” door de president van de correctionele rechtbank van Narbonne, werd Martin op 3 januari in Port-La Nouvelle gearresteerd op een dag nadat hij protesters had opgeroepen om de olieraffinaderij van de kustplaats te blokkeren en “op te komen tegen de CRS” (het Franse acroniem voor de nationale politie).

De bestraffing lijkt bedoeld om de populaire dialoog rond de protestbeweging tot zwijgen te brengen, een beweging die al een indrukwekkende reeks protestacties heeft laten zien, terwijl ze zich blijven mobiliseren in het licht van aangescherpte politie geweld tactieken waaronder de inzet van halfautomatische Heckler met een met ammunitie uitgeruste uitrusting & Koch G36 geweren.

Volgens het WSWS protesteerde tribunaal president Philippe Romanello de jonge organisator voor zijn Facebook Live-video’s waarin hij zijn protestactiviteiten beschrijft. De rechter citeerde zijn berichten waarin hij de Fransen opriep om te protesteren tegen de brutale en hardhandige tactieken van de nationale politie – waaronder excessief gebruik van traangas, flitsende munitie, granaten met verdovende middelen en agressieve grote menigten tactieken – en veroordeelde de arbeidersactivist voor “de indruk geven dat je in het middelpunt van de informatie staat”.

Terwijl de zes maanden durende straf die afgelopen dinsdag werd uitgesproken zelf draconisch was (extreem streng), eiste de officier van justitie Marie-Agnès Joly eigenlijk een gevangenisstraf van twee jaar op, samen met een verbod van drie jaar op openbare protestactiviteiten, terwijl hij ook toegaf dat zijn activiteit op zichzelf geen gewelddadige misdaad vormde.

“Het gaat er niet om hem de schuld te geven van een daad (geweld of openbare schade), maar van deelname aan een gewelddadige beweging,” zei ze.

In de afgelopen weken hebben sectoren van de Franse heersende klasse de Franse president opgeroepen om alles uit de kast te trekken om de protesten van de het gele vestjes te liquideren.

Vorige week eiste de voormalig minister van onderwijs onder Jacques Chirac, Luc Ferry, dat de Franse nationale politie protesters zou mogen neerschieten die politieagenten aanvallen.

De voormalige minister beschreef demonstranten als ‘kutten’, ‘als je ziet dat jongens een ongelukkige politieman op de grond slaan, dan moeten ze hun wapens voor eens en voor altijd gebruiken. Dat is genoeg!”

Lees verder bij de bron


Over de gewelddadige incidenten heb ik een zeer duidelijk en uitgesproken mening door twee zaterdagen de gehele demonstratie live via RT op YouTube te volgen. Bij de eerdere demonstraties was seeds de Arc de Triomphe aan de  Champs-Élysées het eindpunt.

Afgelopen zaterdag Acte X werd gekozen voor een route ver van de drukke verkeerspunten, een route die na drie uur zelfs nog aangepast werd om het politie geweld uit de weg te gaan. Toch kwam stuitte de stoet op een politie wegafzetting. Dit gebeurde er vervolgens:

Jilets Jaunes slachtoffers
Jilets Jaunes Acte X Parijs 19-01-2019

Vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur live gekeken, geen politieagent gezien. Maar ook geen misdragingen en totaal geweldloos. – 16.12 een onbenullig straatje is afgesloten door “de Machthebbers” Drie politieauto’s en de gebruikelijke politie in militaire uitrusting met natuurlijk zware wapens in de aanslag. Zullen wellicht ook geen Franse politie zijn. De Jilets Jaunes nemen een andere weg. 

16.17 nieuwe grotere wegafzettingen, de Gele Vestjes, het verzet zonder ‘leiders’ sommeren elkaar om een andere kant in te gaan. Er is (nog) een veilige afstand van 100 meter, de Gilets Jaunes roeren de ‘oorlogs’trommels van een drumband. Waarom kunnen de protesters niet gewoon hun rondje afmaken, dan gebeurd er gegarandeerd totaal niets. 

Hoezo ‘orde’ handhavers ?

16.25 er wordt wat vuurwerk gegooid, een limonade flesje richting politie en vooral leuzen gescandeerd. De gele hesjes vormen een cordon om mogelijke heethoofden te scheiden van de politiemacht.

16.30 een politie militair roept wat door een megafoon maar is onhoorbaar boven het constante tromgeroffel.

16.31. Er wordt met het waterkanon gespoten. Waarom?

Mijnheer de President, Emmanuel Macron, kan vandaag weer trots zijn op zijn troepen, zijn EU leger verkleed in semi politiepakjes.

16.36 Er zal nog wat moeten gebeuren anders heeft de TV geen beschikking over gewelddadige beelden van vandaag, …

Aan de beide zijkanten stonden wat mensen te filmen, die zijn nu weggespoten door het waterkanon.

16.42 Er worden wat stoere foto’s genomen met de rug naar de politie op een gerespecteerde afstand want de Gilets Jaunes weten ook dat de politie schiet om te verwonden en te doden als het moet … tegen mensen gewapend met vuurwerk en wat flesjes en stenen. Niemand kan echter zo ver gooien.

16.44 Ineens staan er twee auto’s op de weg, ruiten sneuvelen, … het verkeerslicht moet het ontgelden de woede bouwt zich op. Zijn dit gele vestjes of infiltraten ?

16.46 Er ligt een gewonde op straat, …

16.48 Veel gele hesjes hebben zich terug getrokken in een zijweg

16.50 Weer een gewonde wordt weggedragen

16.52 De politie rukt op om ‘terrein’ te veroveren, …

16.55 Politieagenten bestormen het publiek en iemand wordt gearresteerd. (?)

16.58 Opnieuw een bestorming, weer een arrestatie wat pepper spray, wat schoten. De TV beelden zijn ook geschoten, dus we kunnen naar huis, … de meeste Gilets Jaunes zijn dan echter al weg. Die hebben hun punt al lang gemaakt voor de tiende week. En de Televisie, … ja die kunnen weer spreken over opnieuw een gewelddadige bijeenkomst met vernielde auto’s arrestaties en een gemolesteerd verkeerslicht. Maar of dat ook Jilets Jaunes hebben gedaan of verklede acteurs met een geel hesje? 

17.07 De show is weer voorbij.


Verder over onze rechten, die met voeten getreden worden:

* All workers have the right to safe and healthy working conditions.
* Alle werknemers hebben recht op veilige en gezonde werkomstandigheden.

* Everyone has the right to benefit from any measures enabling him to enjoy the highest possible standard of health attainable.
* Iedereen heeft het recht om te profiteren van alle maatregelen die hem in staat stellen te genieten van de hoogst mogelijke gezondheidsstandaard die haalbaar is.

- Worden deze regels niet grof overtreden met Chemtrails en de huidige 2,3,4G en vooral de komende 5G telefoon frequenties? Met het steeds maar verlengen en toestaan van RoundUp gebruik? Met GMO voeding, met E nummers in de voeding?

* Article 14. The right to benefit from social welfare services
* Artikel 14. Het recht om te profiteren van sociale voorzieningen

Wordt dit recht niet met voeten overtreden als een verzekeringsmaatschappij mag voorschrijven welke gezondheidszorg toegekend wordt en daarmee dus ook onthouden en zelfs voor eigen rekening komt in dood bedreigende ziektes als kanker?