Boek: Voedselbossen


Uit de succesboeken nieuwsbrief van januari 2019: Dit boek gaat precies over het idee dat ik gevormd heb gedurende de laatste 9 jaren. Van samen met iemand anders een volkstuin te beheren en ontdekken dat het veel minder werk is dan gedacht, dat het een leuke sociale bezigheid is en dat de tuin eigenlijk niet groot genoeg is om er 365 dagen van te eten.

Die wens gaan we nu gestalte geven om een voedselbos te gaan creëren, niet alleen om de allerbeste voeding te verkrijgen maar ook bakken geld te besparen.

Kan ik alleen rekenen op kun jij dat ook. Het is toch van de gekke dat je gaat werken en daar 38% belasting over betaald. Vervolgens ga je met dat geld namaak en giftig voedsel kopen dat ook weer eens 9% belast is. Hoe goedkoop is dan die eigen tuin en hoeveel belasting hou je dan in de zak? Het is niet moeilijk uit te rekenen dat geen enkele werkgever / opdrachtgever je zo’n mooie winst kan geven, zeker als je ook op de ziektekosten kan besparen, nu en in de toekomst. Ziekte is nog altijd het nummer #1 risico in je leven. – HM


Gaan we het toch nog meemaken dat we te­rug­gaan naar zelf ons voedsel verbouwen? (er wa­ren tijden dat we dat deden). Het is niet ondenkbaar dat we zo ziek worden van al het supermarktvoedsel, dat mensen wel ge­dwon­gen worden in hun voor- of achtertuin of op hun balkon hun voedsel zelf te verbouwen.

Tenzij je het prettig vindt om continu bedonderd te worden met biologische appels uit Ver­weg­gi­stan, waar men het fruit nog bespuit met che­mi­ca­liën die hier al decennia verboden zijn …

Vele malen hebben we op deze plaats het al ge­had over je eigen moes- en fruittuin, al woon je op een flat, een appartement of een andere wo­ning waar je niet over een tuin beschikt.

Ons viel een nieuw boek op over voedselbossen, uit­ge­ge­ven bij een collega-uitgever. Voedselbos tuinieren (iets anders dan tuinieren in het bos) is een fantastische manier om eetbare gewassen te telen waarbij de natuur het meeste werk kan doen. In een goed ont­wor­pen voedselbos kun­nen de natuurlijke processen zich optimaal ontvouwen. De nood­zaak tot bo­dem­om­ke­ring, wieden of plaag­ be­heer­sing is dan ook minimaal. Er wordt een gezond en veer­krach­tig systeem gevormd, waarin het bodemleven zich herstelt en de bo­dem­vrucht­baar­heid in stand wordt gehouden.

En om dit allemaal te realiseren heb je geen hectare grond nodig, zoals de auteur heeft, je kan het principe van een voedselbos al realiseren in je achtertuin.

Met ruim twintig jaar ervaring in zijn voedselbos geeft Martin Crawford inzicht in de aspecten die van belang zijn om dit complexe zichzelf in stand houdende systeem te doorgronden.

Om enkele daarvan te noemen: het ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk tot geen externe be­mes­ting ­bron­nen nodig zijn, het ervoor zorgen dat er gedurende het gehele groeiseizoen vol­doen­de voedselbronnen zijn voor vogels, insecten en kleine dieren die als plaag bestrijders kunnen fun­ge­ren, het ervoor zorgen dat het ontwerp zo­da­nig is dat alles elkaar zoveel mogelijk versterkt, en er zo weinig mogelijk onderhoud nodig is.

En anders dan bij de gangbare eenjarige voed­sel­teelt groeien er voor het merendeel doorlevende gewassen.

We verwachten niet dat al onze lezers dit week­end nog hun tuin gaan omspitten of hun balkons tot voedselbos gaan omtoveren.

Waar het om gaat is dat we ons bewust worden dat het huidige bewerkte voedsel, dat veelal in de su­per­markt te vinden is, er o.a. voor gezorgd heeft dat we 8 miljoen chronisch zieken in Ne­der­land hebben en dat er 14 miljoen mensen syn­the­ti­sche medicijnen moeten slikken om allerlei kwa­len en ziekten te verzachten en te verdoven. En deze waanzinnige cijfers zullen in België en an­de­re landen in dezelfde verhouding liggen.

Genezen doet het lichaam zelf; je kan hooguit het lichaam helpen door het van onbewerkt voedsel te voorzien. Vandaar ons enthousiasme over dit boek. Het is goed om deze kennis tot je te ne­men; het is beter om deze kennis toe te passen. Koop het boek


lezers promoten je website
Bedankt voor het promoten van de website

De belangrijkste EU verkiezingen ooit, maar dan hebben we wel goed geïnformeerde stemmers nodig. Stemmers die zelfstandig kunnen denken, die dat vermogen nog niet verloren zijn. Stemmers die alle feiten kennen. Stemmers die donders goed beseffen dat de reguliere media door hun ontwerp, door hun bestaansrecht  met handen en voeten gebonden zijn aan nep nieuws.  >> De wereld is 17 november begonnen aan een ontwakingstraject met de “Jilets Jaunes revolution” in Frankrijk, meer en meer landen volgen. Stem bewust in Mei >> #StemZeWeg

Machthebbers geven NOOIT vrijwillig hun macht op. Geef jij ze nog steeds een vrijbrief, … om hun macht over JOU uit te oefenen? We zien de wereld steeds meer en meer in verzet komen, en dat werd hoog en hoog tijd. De citroen is leeg geperst, toekijken vanaf de zijlijn is geen optie meer. Het symbool voor dit verzet zijn de gele hesjes geworden en Frankrijk, … neem je verantwoording.