Elektrische activiteit aarde neemt toe, magnetische activiteit neemt af. Pole shift (?)


Vandaag kwam dit onderwerp aan de orde tijdens dotcom.radio aflevering 136. Ik post hier het onderwerp zoals beschreven door Mike Donkers op het Fac(s)forum.


De elektrische activiteit van de aarde neemt toe, terwijl de magnetische afneemt. De elektrische ‘hartslag’ van de aarde wordt de Schumann-frequentie genoemd en deze is de afgelopen decennia gaandeweg verhoogd van 7.83 hz naar 12. Elke geleidelijke stijging ging gepaard met een bewustzijnsverhoging (denk aan JFK en zijn broer Robert en MLK in de 60’s).

Bij 13.13 hz vindt er een omslagpunt plaats, omdat de magnetische polen van de aarde dan verschuiven. Dit wordt verkocht als een doemscenario, maar wat als dit een ascensie-proces is dat ons niets dan spirituele verlichting brengt?

Wanneer we deze frequentie bereiken is onduidelijk, maar voor mij is superduidelijk dat we in een ‘quickening’ zitten, waarbij de beleving van tijd alsmaar sneller gaat. Al jaren ervaar ik een alsmaar groeiende verhoging en versnelling van het bewustzijn (niet alleen dat van mijzelf). Rond de kerst van 2018 ervaarde ik een nieuwe sprong voorwaarts (zoals oudgedienden op dit forum weten voel ik deze wendingen en het is niet voor het eerst dat ik hierover schrijf). Mijn eerste aanraking met QAnon was ook al vlak voor de kerst, in 2017. Al 2 jaar rond de winterzonnewende dus. Is dit wat bedoeld wordt met ‘dark to light’?


Bron: Earth’s Pole Reversal – Shift in Consciousness

Onze aarde is ingekapseld door een elektromagnetisch veld, dat bekend staat als een Torroidal (Torus) of Toric Field.

Het centrum van de Torus van de Aarde is diep verankerd in de kristallijnen ijzeren kern van de Aarde (het ‘Hart’ van de Aarde, of ‘Aarde-Gateway’ of het Nulpunt). Energie komt dan voort door de Torus van de Aarde in Fibonacci spiraalvormige formaties rond / door de Aarde, en keert nog eenmaal terug naar het Hart van de Aarde.

In een holografisch / fractal universum is het Torische Veld van de Aarde verwant aan het Torische Veld van het Atoom, het Torische Veld dat het Menselijke Hart omringt, het Torische Veld rond onze Zon (Heliosfeer) en zelfs op een veel grotere schaal weer het Torische Veld rond ons hele Melkwegstelsel.

De magnetische component van de Torus van de aarde geeft de aarde haar magnetische noord- en zuidpool.

De elektrische component wordt gemeten in hz (hertz) en wordt ‘Earths Heartbeat’ genoemd.

Collectief creëert het elektromagnetisch veld de container van de atmosfeer van de aarde en beschermt al het leven op aarde door afbuiging van zonnewind en bescherming tegen schadelijke zonnestraling. Bovendien is de Toric Field-resonantie de container van het bewustzijn van de planeet.

Earths Heartbeat – Schumann Resonance

De elektrische Hz-frequentiehartslag van de aarde wordt de ‘Schumann-resonantie’ van de aarde genoemd.

In 1952-54 voorspelde de Duitse fysicus, ingenieur en wiskundige – Winfried Otto Schumann hij probeerde de hz-resonantie van de aarde te meten – de hz-golfresonantie in de aardholte – van het aardoppervlak tot aan de bovenste niveaus van de atmosfeer, de ionosfeer. Hoewel het niet tot het begin van de jaren zestig gebeurde dat nauwkeurige metingen konden worden berekend (vanwege het werk van Balser en Wagner), worden niettemin de metingen ‘Schumann Resonantie’-frequenties genoemd.

De Schumann Resonantie – de elektromagnetische golffrequentie tussen het aardoppervlak en de ionosfeer – wordt gegenereerd en opgewekt door bliksem. Op Aarde vandaag wordt de Schumann Resonantie gevolgd door mijn monitoren geplaatst door onderzoekstations over de hele wereld en de opgenomen hz-frequenties op elk station variëren van dag tot dag (en variëren afhankelijk van hun locatie).

De rusttoestand van Earths Heartbeat is 7,83 uur en wetenschappers veronderstellen dat deze resonantiefrequentie gedurende duizenden jaren op deze manier is gebleven. Deze biologische frequentie vertegenwoordigt de drempel tussen onze Theta-Alpha hersengolven en ondersteunt homeostase van alle levensvormen binnen de biosfeer van de aarde. Wanneer astronauten zich in de ruimte bevinden, simuleren ruimtevaartuigen nu de 7.83 Hz frequentie om de gezonde fysieke, emotionele en mentale toestanden van ruimtevaarders te ondersteunen.

Schumann Resonance neemt toe

Duizenden jaren lang is de Schumann resonantie biologische hartslag van de aarde 7,83 hz geweest, maar sinds de jaren 1960 is de Schumann Resonantie gestaag in opkomst.

De Heliosfeer van onze Zon ging de Fotonenband / Gordel van Alcyone binnen, de helderste ster in de Pleiaden, in de jaren 60 (sterk geladen gebied van de ruimte volgens Dr Alexey Dmitriev) die de resonantiefrequentie van alle hemellichamen met de Heliosfeerholte van de Zon beïnvloedde, inclusief Aarde. Wat voor me opkomt is de ‘swingende jaren zestig’ – een verschuiving in bewustzijn als mensen ‘brak’ van dogma’s die hun vrijheden en rechten beperken

1987 markeerde het aftellen van 25 jaar tot het einde van de Maya-kalender (en het jaar van de Harmonische Convergentie) en was het jaar dat de Aarde voor het eerst de Photon Belt van Alcyone binnenging. Het was vanaf deze tijd dat de Schumann Resonantie steeg tot 11 of zelfs 12Hz. Hoewel deze veranderingen heel erg klein lijken (de energie van kleuren zit immers in de biljoenen hertz), creëren kleine veranderingen in Earths Heartbeat enorme verschuivingen in het biologische leven op aarde. Om te beginnen komt de 12 uur Schumann Resonance van Earth overeen met een effectieve 16-urige dag … dus ja, de tijd is echt aan het versnellen!

Zoals ik hierboven al zei, zijn er monitoren over de hele wereld die de Schumann Resonance-frequenties opnemen. Een van de onderzoeksinstanties die het voortouw neemt om meer inzicht te krijgen in het biologische leven en Schumann-frequenties, is het Global Coherenece Initiative (HeartMath) in samenwerking met The Global Consciousness Project.

Bij het reflecteren op de Schumann Resonant-frequenties gedurende de laatste 12 maanden (2016-2017), is er een opwaartse trend in de resonanties opgetreden, waarbij veel stations over de hele wereld opnames in de 40’s en zelfs 50 Hz frequenties opnemen. Hoewel deze metingen niet zijn volgehouden en sterk verschillen tussen opnamemonitoren, is het onnodig om te zeggen dat deze aanhoudende stijging aandacht trekt van zowel wetenschappers als enthousiaste aardegeners.

Van bijzonder belang zijn de huidige ‘omgekeerde polen’ in diepe delen van de aarde onder zuidelijk Afrika – de regio wordt de ‘Afrikaanse grote lage-afschuif snelheidsprovincie’ genoemd. De HeartMath-lezingen van Schumann-resonantie-frequenties in deze regio zijn van de schaal … maar ik vind dat het een heel nieuw artikel waard is!

Magnetische poolomkering op Aarde

De elektrische slag van de aarde heeft een omgekeerde relatie met het magnetisch veld van de aarde – dus als de Hz-frequentie van de aarde toeneemt, neemt het magnetisch veld van de aarde af. Terwijl de magnetieken zo’n lage drempel bereiken, worden Magnetic North & South zo zwak en grillig (chaotisch) dat dit uiteindelijk leidt tot een volledige magnetische poolverschuiving in de aarde. De aarde zelf draait niet (Geografisch Noord en Zuid blijven hetzelfde), maar de North & South Magnetics veranderen – wat betekent dat Magnetic North Magnetic South wordt en vice versa.

Het onderstaande diagram van NASA geeft de verschuiving weer die optreedt tijdens een omkering. Zoals je aan de linkerkant kunt zien, is er een magnetisch noorden en zuiden van het Torische veld van de aarde. Naarmate de Earths Heartbeat hz echter toeneemt, nemen de Magnetics af en worden ze ‘chaotisch’, wat uiteindelijk leidt tot een volledige verschuiving waar het Magnetische Zuiden omhoog is en het Magnetische Noorden down is (richting is gebaseerd op hoe ‘Earth’s globe’ het meest wordt vertegenwoordigd ).

Duizenden jaren lang houden oude culturen van over de hele wereld binnen hun geschiedenis van de aarde / mensheid een begrip dat deze generatie de sleutel voor de toekomst vormt. Ze praten over de ‘3 dagen van de duisternis’ (een volledige magnetische poolverschuiving) een overgang of geboorte naar een wereld waar de zon opkomt in het westen als een nieuwe dag (ontwaakt bewustzijn) ontstaat.

 Zijn magnetische palen van de aarde eerder omgedraaid?

Wetenschappers / geologen kijken naar de ijzervoorraden in de aarde om de cycli van de aarde en haar magnetische polen historisch te traceren. Het is bekend dat de magnetische polen van de aarde vele malen eerder zijn omgedraaid (zie schema hieronder).

In de afgelopen 3,6 miljoen jaar zijn er 9 volledige magnetische poolomkeringen geweest, wat overeenkomt met ongeveer 400.000 jaar tussen elke omkering. Onze laatste volledige magnetische poolomkering was echter meer dan 780.000 jaar geleden … dus gebaseerd op de wet van waarschijnlijkheid en historisch gezien kijkend naar de gegevens, zijn we echt al te laat voor een omkering.

Wat zal Magnetic Pole Reversal activeren?

 Zoals ik heb besproken, naarmate de hartslag van de aarde hz toeneemt, neemt de magnetiek van de aarde af – wat leidt tot een poolomkering. Dus de vraag is, wat veroorzaakt de verhoging van de hartslag van de aarde?

Er zijn zoveel factoren betrokken bij deze complexe vraag … dat het bijna onmogelijk zou zijn om zelfs maar te proberen alles in dit korte artikel te behandelen. Integendeel, omwille van de eenvoud, heb ik ervoor gekozen om de belangrijkste katalysatoren aan te raken en dan nog belangrijker te kijken naar de impact die dit zal hebben op het biologische leven.

Earth’s HeartBeat neemt geleidelijk toe als gevolg van:

Zonneactiviteit (en hogere helderheid van de Heliosfeer) die het Aardse Torische veld activeert
Fotongordel / band van Alcyone die het Toric-veld van de aarde activeert
Galactische liefdesgolven (door het Galactische Torische Veld) die het Aardse Torische veld activeren
Humanities individuele en collectieve ‘Activated Heart Coherence / Resonance’ activeren Earths Toric Field
Celestial Alignments (bijv. Lunar & Solar Eclipsen, Solstices, Equinoxes, Galactic Center Conjuctions enz …).
Wereldgebeurtenissen die ons hart openen en wereldwijde samenhang creëren in het veld.
De bovenstaande factoren, in combinatie met vele andere, zijn toenemende Aardes HeartBeat hz en geleidelijk afnemend van het magnetisch veld, uiteindelijk leidend tot een volledig magnetische polaire verschuiving … mogelijk elk moment snel!

Wat gebeurt er tijdens een magnetische poolomkering?

Naarmate de Heartbeat van de aarde hz toeneemt en een gesynchroniseerde, aanhoudende en harmonische HeartBeat-frequentie rond de aarde van 13,13 hz vasthoudt, zal dit de kritische punt hz-frequentie zijn die zal leiden tot een volledige Magnetische Poolomkering op Aarde.

Naarmate de magnetieken van de aarde afnemen en onregelmatig worden, zullen het de individuele / collectieve Heart Toric-velden van de mensheid zijn (in combinatie met Galactic Toric Field) die ALLE levensvormen kwantumwaarts zullen laten springen in deze volgende fase van evolutie.

Op de drempel van 13.13 hz worden humane oercellen geresoneerd en ontsteneren de pijnappelklieren een cascade van kwantumverschuivingen in het lichaam … van de activering van DNA (alle 64 DNA-lichtcodes) tot de afstemming van DNA op een resonante frequentie die nu weerspiegelt een ontwaakt niveau van 5D-bewustzijn in het fysieke lichaam.

De individuele / collectieve Heart Toric-velden van de mensheid zullen dan het nieuwe elektromagnetische hartveld van de aarde herstellen, haar HeartBeat stabiliseren en een ‘simulatie’ van bewustzijn ondersteunen vanuit een ontwaakt niveau van 5D-bewustzijn. Raadpleeg het onderstaande schema:

Wat de drempel van 13.13 hz betreft, zal ik de redenen hiervoor in toekomstige artikelen toelichten. Als je mijn toekomstige artikelen wilt ontvangen, meld je dan hieronder aan voor mijn GRATIS e-nieuwsbrief.

Wanneer worden de magnetische polen van de aarde omgekeerd?

 Wanneer de volgende magnetische poolomkering zal zijn, is een raadsel. Onder wetenschappers is er een begrip dat een Poolomkering in de nabije toekomst, maar de theorie bestrijkt een breed bereik van tijd / omstandigheden voor een omkering. De omkering zou gemakkelijk morgen of mogelijk over honderden jaren kunnen plaatsvinden … en dan eenmaal in werking gesteld kan het misschien een paar dagen duren om met een aantal denkrichtingen terug te draaien, terwijl het zegt dat het minstens 1000 jaar kan duren om achteruit te gaan.

Mijn gevoel is, in plaats van vast te zitten aan een datum (een heel menselijk ‘mentaal’ ding om te doen volgens een lineaire Gregoriaanse kalender) – een betere oplossing zou zijn om een ​​visie van een prachtige nieuwe wereld in je hart te houden. Om verantwoordelijkheid te nemen voor je leven, je hartresonantie, wat je schenkt in dienst aan de wereld en adem door adem, leef je leven in dienst van deze grotere visie.

Het zijn onze individuele en collectieve hartvelden die deze prachtige nieuwe wereld zullen creëren … en het is aan ieder van ons wat we NU doen dat het verschil zal maken in de toekomst en het niveau van ontwaakt bewustzijn zal bepalen waar we in zullen springen.

Naarmate de wereldgebeurtenissen plaatsvinden in de dagen, weken, maanden en jaren die komen en omdat Celestial Alignments je naar nieuwe uitbreidingsstaten duwt, heb je een keuze in hoe jij resoneren en aligneren met het collectieve hartveld.

In plaats van verstrikt te raken in het splijtende concept van ‘wij’ en ‘zij’ … kies ervoor om uw leven te leven in begripvol medeleven, in een verenigde visie en in dienst van een grotere visie dan uzelf om de menselijke geest tot nieuwe hoogtes te verheffen en een prachtige nieuwe wereld waarvan ons hart weet dat het mogelijk is (dank u Charles Eisenstein).

Vanuit een esoterisch gezichtspunt geloof ik dat een volledige polaire verschuiving geen gebeurtenis van vernietiging, chaos, aardbevingen, tsunami’s en dergelijke hoeft te zijn (en ik heb bewust de bespreking van deze scenario’s in dit artikel vermeden).

Neem bezit van je Heilige Rijkdom door je Hart en leef / werk in harmonische afstemming met het HART van de Schepping om in de Harmonically Wealthy FREEDOM of your Soul te stappen. Vanuit deze plek van bewustzijn kunnen we deze poolomkering in het hoogste goed van het grotere alles katalyseren en ervoor kiezen om er een vreedzame overgang naar een nieuw verhaal van onze planeet Aarde van te maken.

OmAhOm