De 5G-GSM-generatie veroorzaakt intensere straling


Op 29 januari 2018 adviseerde de voorlopige adviescommissie voor verkeer en telecommunicatie van de Zwitserse Raad van Staten om de limieten voor mobiele telefoons te verhogen. Daarmee zou een vermoedelijke ineenstorting van mobiele netwerken moeten worden voorkomen omdat het gebruik van de mobiele infrastructuur aanzienlijk is toegenomen.

Het zou namelijk belangrijk zijn om de economie in Zwitserland concurrerend te houden met de EU. Ook moeten er noodzakelijke voorwaarden worden gecreëerd voor de introductie van de volgende mobiele communicatiegeneratie: 5G. 5G zal tegen 2020 worden geïntroduceerd in de EU. Dit nieuwe mobiele netwerk zou alles met internet kunnen verbinden: bijv. auto’s met auto’s, auto’s met een verkeerscontrole systeem, een hartslagmonitor met een arts, openbare vuilnisbakken met afval ophaling enz. …

Een GSM gebruikt radiogolven om zijn signalen te versturen en te ontvangen. Radiogolven vallen (net als het licht) in het spectrum van elektromagnetische straling. Voor de 5G-technologie wordt de frequentieband van 6 tot 100 gigahertz gebruikt. Maar hoe dit gebied zal verdeeld worden onder de providers, is nog niet duidelijk. De frequentieband voor 5G ondervindt hinder van glas, regen en bomen ( absorptie door de atmosfeer) en heeft daarom om de paar honderd meter een zendmast nodig.

Op 12 september 2017 richtten meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen de volgende oproep aan de EU-landen na de introductie van 5G: “Wij, wetenschappers en artsen, bevelen een moratorium (overeenkomst voor een tijdelijke stop) op uitbreiding naar 5G voor telecommunicatie aan, totdat de potentiële risico’s voor de gezondheid van mens en milieu volledig zijn onderzocht door onafhankelijke wetenschappers. 5G zal de blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische velden aanzienlijk verhogen. (…)

Het is bewezen dat hoogfrequente elektromagnetische velden (die van de microgolven) schadelijk zijn voor mens en milieu.” Ondanks deze oproep was er geen verandering in de 5G-uitbreidingsstrategie in de EU-landen. Tot op heden is er weinig onderzoek naar de invloed van straling van mobiele telefoons in het 5G-frequentiebereik op de gezondheid van mens, dier en plant. Maar het is bekend dat in het 5G-spectrum de volledige stralingsenergie door de huid wordt geabsorbeerd.

Een internationale studie door de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem toonde aan dat twee tot vier miljoen zweetklieren in de huid op deze korte golf-straling reageren “als antennes”. De huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam en o.a. betrokken bij de regulatie van het immuunsysteem. Weinig bekend bij het publiek zijn de schadelijke effecten van de mobiele straling op mens en dier ….. al lang geweten vóór de geplande introductie van 5G. Ook de mobiele industrie weet dit al lang, zoals blijkt uit volgend voorbeeld. In 1999 gaf T-Mobile het Ecolog Institute in Hannover opdracht om de stand van kennis over de gezondheidseffecten van mobiele straling te evalueren.

De evaluatie van de beschikbare studies toonde o.a. het kanker bevorderend effect aan van hoogfrequente elektromagnetische velden bij mensen en dieren die zijn blootgesteld aan sterke velden. Experimenten op celculturen toonden directe schade aan het genetisch materiaal. In mei 2000 werd de evaluatie door het instituut voltooid en overgedragen aan T-Mobile, maar die maakten dit niet openbaar … integendeel: ze proberen het nog steeds geheim te houden.

De gedetailleerde studie (Engels) kan men hier lezen

Beste luisteraars, ondanks het feit dat talloze onderzoeken de negatieve invloed van hoogfrequent straling op onze gezondheid bevestigen, gaan zowel industrie als politiek verder met de uitbouw van de draadloze communicatienetwerken. Het lijkt er ook op dat steeds meer politici de verdere ontwikkeling van de mobiele communicatie-industrie onder de vorm van 5G – en daarmee de winst van de industrie – verkiezen boven de bescherming van de gezondheid van de bevolking.

Met 5G zullen zowel de intensiteit van de straling als de hoeveelheid aan data sterk verhogen. Daarom: verspreid deze zending zodat deze onzichtbare vijand door iedereen gekend wordt. Deze aanval op onze gezondheid zal pas stoppen wanneer het volk beseft dat de nadelen zwaarder doorwegen dan de voordelen van het gebruik van mobiele communicatie. Pas dan zal er, weer vanuit het volk, de politieke druk kunnen ontstaan om de stralingsdruk te limiteren tot waarden die voor iedereen veilig zijn!

De FCC gaf op 29 maart 2018 toestemming aan SpaceX om 4.425 satellieten in een lage baan rond de aarde te lanceren. VOOR 5G TOEPASSING


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]