De eindeloze geschiedenis van Fake Nieuws en bloedige oorlogen door gewaardeerde politici uit het ‘vrije westen’


Dit zijn de Nep Nieuws feiten via onze ‘betrouwbare media’

** Augustus 1964: Golf van Tonkin. Voor de kust van Noord-Vietnam. Massamedia verspreiden het bericht dat Noord-Vietnamese torpedoboten zonder aanleiding twee Amerikaanse oorlogsschepen meermaals hebben beschoten. STARTSCHOT VOOR DE OORLOG! Vietnam wordt aangevallen door Amerika!

** Confrontatie: “Samenzweringstheoretici!”, noemde men eerst nog de mensen die aan het licht brachten dat deze aanval door Amerika zelf in scène werd gezet als: “false-flag-schandaal”. Maar tegenwoordig is de samenzwering officieel: de toenmalige minister van defensie Robert McNamara gaf later toe dat het werkelijk ging om een aanval van Amerika onder valse vlag!

** Oktober 1990: een 15-jarig meisje zei onder tranen live voor de camera dat ze in een ziekenhuis in Koeweit had gezien, hoe Irakese soldaten baby’s uit de couveuses hadden gerukt en op de grond laten sterven. Zoals altijd bazuinden de media het luidkeels rond. Dus: STARTSCHOT voor de grote volkerenmoord in Irak!

** Confrontatie: Het meisje bleek echter de dochter van een diplomaat uit Koeweit die voor deze couveuseleugen heel veel geld incasseerde. Zij werd opgeleid door een PR-agentschap. Zij kreeg de opdracht van een organisatie die in Amerika werkt. Ze werkte nooit in het ziekenhuis. Die gebeurtenissen waren op een grove manier gelogen. Werd deze misdaad ooit bestraft? En toch hitsen de media verder op en schreeuwen luidkeels “samenzweringstheoretici!” tegen iedereen die zulke samenzweringen op het juiste moment aan het licht brengt.

** Februari 2003: “Saddam Hoessein bezit massavernietigingswapens!”, klonk het bij de massamedia. Daardoor keek iedereen eens te meer toestemmend toe hoe de Verenigde Staten en hun bondgenoten binnenmarcheerden in Irak! 600.000 burgers werden omgebracht – dat is 90% van alle slachtoffers! Alleen al tijdens een actie van drie weken werd tussen de 1.000 à 2.000 ton uraniummunitie door Amerika gebruikt. Dit heeft als gevolg dat tot op heden talloze baby’s verschrikkelijk misvormd ter wereld komen.

** Confrontatie: Wie er op het juiste moment op wees dat deze oorlog gebaseerd is op een leugen, werd altijd als samenzweringstheoreticus monddood gemaakt. Maar eens te meer – toen het te laat was – werd de samenzwering nog officieel: de toenmalige minister van buitenlandse zaken Colin Powell gaf later toe dat de bronnen voor de zogenaamde massavernietigingswapens niet solide waren gebleken. De 1.400 personen tellende “onderzoekgroep Irak” (ISG) vond geen massavernietigingswapens. Wat een verschrikkelijke omvang aan bewezen samenzweringspraktijk…

** Maart 2011: De bewering van een Libische informant voor de VN dat Gaddafi 6.000 mensen had gedood, leidde tenslotte tot de oorlog met Libië door de NAVO. In de media luidde het: “Gaddafi voert bloedige oorlog tegen zijn eigen volk” enz. ** Confrontatie: Maar de bewering van de 6.000 doden bleek een leugen te zijn. Toen men het de informant later vroeg, zei hij dat hij geen vaste bronnen had voor het getal van de 6.000 doden. Hij had dat gewoon zo gehoord…

** Kosovo, maart 1999: volgens de massamedia van de NAVO-landen speelt zich hier een humanitaire catastrofe af. Er was sprake van bloedbaden door de Serviërs tegen Kosovaars-Albanese burgers evenals van een concentratiekamp. Dit leidde in 1999 tot de NAVO-oorlog tegen het vroegere Joegoslavië en daarmee tot de eigenlijke verwoestende humanitaire catastrofe.

** Confrontatie: Deze beschuldigingen werden slechts een paar maanden na het beëindigen van het NAVO-bombardement op Joegoslavië openlijk weerlegd. Volgens meerdere berichten, ook van de OVSE, was er in Kosovo voor het begin van de oorlog geen humanitaire catastrofe. Volgens Kosovaars-Albanese ooggetuigen waren er geen etnische zuiveringen geweest en geen gevangenen in een zogenaamd concentratiekamp.

** 7 december 1941 ging de geschiedenis in als “dag van de schande” – volgens officiële meldingen van de media viel Japan de Pacific vloot van Amerika in Pearl Harbor aan. 2.403 mensen verloren hun leven. De gemoederen zijn weer eens aangewakkerd en opnieuw is een startschot voor de oorlog zogezegd gerechtvaardigd. De dag daarop verklaarde Amerika de oorlog aan Japan.

**Confrontatie: Maar ook hier bleek later dat de Amerikaanse regering de aanval doelgericht had geprovoceerd en wist van de komende aanval. De vloot in Pearl Harbor was niet gewaarschuwd, om het beginnen van de oorlog door Amerika te rechtvaardigen. Amerikaans historicus John Toland leverde hiervan het bewijs. Ook een dagboeknotitie van de minister van defensie onder Roosevelt, Henry Stimson, toonde met documenten aan: Amerika provoceerde Japan bewust tot het eerste schot! De media ondersteunen met hun propaganda zodoende bewijsbaar de wreedste oorlogsmisdaden, beschermen de oorlogsophitsers en verspreiden steeds weer onhoudbare samenzweringstheorieën. Deze hebben de wreedste oorlogen en massamoorden tot gevolg. Dubieuze bronnen en vaak in de “conjunctief” geuite laster en leugens wakkeren voortdurend haat aan en leggen de grondslag voor oorlog en terreur. Deze misdaden worden niet bestraft; in plaats daarvan vervolgt men onschuldige mensen die wijzen op deze samenzweringen en belastert hen steeds opnieuw. CONFRONTATIE: VERVALSTE FOTO’S Een hulpmiddel voor samenzweerderige oorlogsophitserij zijn bovendien fake-foto’s, ofwel gestolen, vervalste ofwel gewoon verkeerde foto’s – zij dienen voor het aanwakkeren van haat en maken de mensen oorlogsbereid!

** Deze foto van foltering moet de wreedheid van Assad bewijzen in het jaar 2011.

** Confrontatie: De video komt echter uit het jaar 2007 uit een kamp in Irak.

** Dit moeten Russische tanks voorstellen die op 19 augustus 2014 Oekraïne binnenrijden.

**Confrontatie: Maar deze foto komt uit het jaar 2008 uit de Kaukasus.

** Dit hier zou een helikopter zijn die door de Russische separatisten in Slavjansk – Oekraïne- werd neergeschoten, aldus onze publieke media in mei 2014.

** Confrontatie: Deze opname komt evenwel uit het jaar 2013 uit Syrië. Deze video was dus allang op YouTube vóór deze medialeugen .

** Dit hier zou een stadion met 10.000en aanhangers zijn die volgens de Duitse media protesteren tegen de zogenaamde Russische separatisten.

** Confrontatie: Onafhankelijke en vrije media zoals Kla.TV vinden op zulke momenten de zoomknop en tonen het hele beeld: hier zitten een paar honderd mensen…

** Dit moet een live-uitzending voorstellen van het Groene Plein in de Libische hoofdstad Tripoli, te zien zijn de jubelende rebellen na hun overwinning.

** Confrontatie: Vreemd genoeg blijkt voor de opmerkzame televisiekijker echter dat ze allemaal zwaaien met Indische vlaggen en Indische kleding dragen…

Bron Kla TV