Het BMR-Autismeschandaal is verre van voorbij

Save as PDF 

Het BMR-Autismeschandaal

bmr vaccinatie Er is heel veel geschreven over het bewijsmateriaal dat vaccins voor kinderen (en dan met name het op kwik gebaseerde vaccinconserveermiddel thiomersal/thimerosal) in verband brengt met de alarmerende stijging van het aantal gevallen van autisme gedurende de afgelopen vijfentwintig jaar.

Tijd voor de waarheid [update video 28-12-2018]

gedachtenvoer

Datum: 22 september 2014
Door: Francois Lubbe – Redacteur Verenigd Koninkrijk
Vertaling: Frank Bleeker

DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Engels artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

daily health bmr autisme
Beste lezer,

En als altijd zijn er tegenargumenten die bewijsmateriaal en data gebruiken die het mainstream-geloof ondersteunen dat vaccins veilig zijn en dat er geen enkel verband bestaat tussen het injecteren van je kind met een chemische cocktail en het risico van autisme.

Tijd voor de waarheid
In 2004 voerden onderzoekers van de Amerikaanse Centers for Disease Control (toen nog het National Immunization Programme een studie uit waarvan het de bedoeling was dat alle vragen over een mogelijk verband tussen het BMR-vaccin (geproduceerd door het farmaceutisch bedrijf Merck) en autisme eens en voor altijd uit de wereld geholpen zouden worden.

De onderzoekers vergeleken de leeftijden van 624 autistische kinderen op het moment van hun eerste BMR-vaccinatie met meer dan 1800 kinderen die zich normaal hadden ontwikkeld. De onderzoekers beweerden dat zij, volgens hun onderzoeken, ‘geen significant verband hadden ontdekt tussen het BMR-vaccin en de ontwikkeling van autisme’, of ‘enig statistisch significant verhoogd risico voor welk ras of etnische groep ook’.

De resultaten van dit onderzoek, die werden geplaatst in het vaktijdschrift Pediatrics zouden de laatste nagel aan de doodskist van het werk van gastro-enteroloog Dr. Andrew Wakefield moeten zijn, wiens onderzoek als eerste de rode vlag had gehesen over een mogelijk verband tussen het BMR-vaccin en de ontwikkeling van autisme en gastro-intestinale aandoeningen.

In 2006 zei Dr. Peter Fletcher, voormalig wetenschappelijk directeur van het Britse Ministerie voor Volksgezondheid, dat hij, nadat hij op verzoek van de advocaten van ouders, getuige-deskundige was geweest op het gebied van veiligheidsonderzoeken met betrekking tot medicijnen, dat hij wereldwijd een ‘gestage opeenstapeling van bewijsmateriaal’ zag van onderzoekers en medische professionals die aantonen dat het BMR-vaccin bij sommige kinderen hersenschade veroorzaakt.

Hij voegde daar nog aan toe: “Er zijn zeer machtige mensen op zeer invloedrijke posities in Groot-Brittannië en daarbuiten die hun reputaties en carrières in de waagschaal hebben gesteld voor de veiligheid van BMR en zij zijn bereid bijna alles te doen om zichzelf te beschermen.”

Als antwoord op de verklaring van Dr. Fletcher stelde het Britse Ministerie van Volksgezondheid: “Het BMR-vaccin blijft de beste bescherming tegen bof, mazelen en rode hond (rubella). De Wereld Gezondheidsorganisatie erkent dat het vaccin een uitstekende staat van veiligheid kent en dat er een schat aan bewijsmateriaal is waaruit blijkt dat kinderen die het BMR-vaccin ontvangen niet meer risico lopen op autisme dan degenen die het vaccin niet krijgen.”

En dat was dat… Totdat Brian Hooker, buitengewoon professor in de biologie aan de Simpson University in California besloot met een frisse blik naar de gegevens te kijken. Terwijl hij de onderzoeksgegevens her-analyseerde werd hij benaderd door Dr. Thompson, een epidemioloog van de Centers for Disease Control (CDC), die medeauteur was van de studie in 2004. Tijdens vele gesprekken lichtte Dr. Thompson een tipje van de sluier op met betrekking tot het gegoochel met statistieken dat was uitgevoerd om de resultaten van het onderzoek te manipuleren.

Gebleken was namelijk dat de onderzoekers van de CDC in dat onderzoek in feite een toename van autisme van 340 procent hadden ontdekt bij Afro-Amerikaanse jongens. Dit risico was echter nooit gepubliceerd omdat, volgens Dr. Thompson, de onderzoekers selectief kozen welke deelnemers zij in hun analyses wilden toelaten.

Door de steekproef met maar liefst 41 procent te verkleinen werd door de onderzoekers het grootste deel van de Afro-Amerikanen die oorspronkelijk deel uitmaakten van de onderzoeksgroep uitgesloten. Door het gesjoemel met de eindresultaten leek het niet alleen alsof het vaccin minimale risico’s opleverde, maar het maakte tevens Merck en zijn mainstream trawanten ERG blij!

Later lekte Dr. Thompson de originele correspondentie tussen hem en Dr. Julie Gerberding – het toenmalige hoofd van de CDC. Deze correspondentie was gedateerd op 2 februari 2004 en werd verzonden kort voor een belangrijke bijeenkomst over vaccinveiligheid en autisme bij het Institute of Medicine. In de brief betreurt Dr. Thompson het, dat zijn bevindingen geen goed nieuws waren: “Ik zal een aantal ongemakkelijke resultaten met betrekking tot de statistische verbanden tussen het krijgen van het BMR-vaccin en autisme moeten presenteren.

Helder is, dat de CDC niet onwetend was van deze cover-ups… of van het verband tussen het BMR-vaccin en autisme. Toen Brian Hooker (zelf vader van een door vaccins beschadigd – autistisch kind) gewoon de gegevens onderzocht in de onderzoeken die ‘aantonen’ dat het kwikderivaat thiomersal (of thimerosal in het Engels) niet in verband werd gebracht met autisme, ontdekte hij dat talrijke studies die de veiligheid van thiomersal ‘bewijzen’ ook ernstige gebreken vertoonden.

Wij zeggen al jaren dat geknoei met gegevens door Big Pharma aan de orde van de dag is. Ik kan er niets aan doen, maar ik denk dat enige ironie toch wel op zijn plaats is als je weet dat Dr. Julie Gerberding, in 2004, tijdens de BMR-studie, het hoofd van de CDC was. Nu is zij directeur van de vaccin-divisie van Merck… of misschien toch niet… misschien is het gewoon dat zij bezig is met het beklimmen van haar carrièreladder…

Immers, Big Pharma, de medische autoriteiten en overheidsinstanties werken al jaren samen om gevaarlijke medicijnen en giftige vaccins te promoten onder het mom van de ‘bescherming van het publiek’, dus is het ook volkomen logisch dat zij elkaars handlangers contracteren.

Een ding is echter zeker: in dit tempo, waarbij meer en meer mensen met de waarheid over BMR cover-ups naar buiten komen, zal het grootste schandaal in de moderne geneeskunde snel bloot gelegd worden.