Hoe de Exit uit The Matrix je leven zou kunnen veranderen

In de psyche van het individu is iets aan de hand. Iets diep zinnigs.

De creatieve impuls

Dit is waar het levensbloed van de ziel leeft.

Mensen geketend aan het Mechanisme realiseren het zich niet. Ze zijn op zoek naar de volgende oplossing voor het volgende probleem.

De creatieve impuls kan niet uit elkaar worden gehaald en worden gescheiden in afzonderlijke elementen. Het kan niet in blokjes worden gesneden. Het kan niet tot een vergelijking worden gemaakt.


Bron artikel: How Exit From The Matrix could change your life
Door: Jon Rappoport


Een persoon leert over zijn eigen creatieve impuls door ernaar te handelen. Door te creëren.

Dit is veel te simpel voor academici en ‘professionals’.

Een revolutie vindt plaats wanneer het individu de lijkwade van de consensus-werkelijkheid afwerpt en creëert wat hij echt wil.

do no harm
Doe geen kwaad, maar neem geen shit

Het leven is nooit meer hetzelfde.

De creatieve impuls heeft slechts één imperatief met zich mee: CREATE.

Bepaal wat je moet maken en hoe je het moet doen.

Dat is niet moeilijk te begrijpen.

Wanneer een persoon creëert wat hij wil, stelt hij een nieuw kanaal of meerdere kanalen van zelfkennis boven woorden. Hij begrijpt een innerlijke verbinding met de kern van zijn wezen. Hij ervaart het uit eerste hand.

Ik heb keer op keer schrijvers gelezen die werken over creativiteit samenstellen. Onvermijdelijk komen ze op een punt dat ze een extra stuk toevoegen: het is echt “het universum” dat “een persoon toestemming geeft om te creëren”; er is een “veld” waarop het individu tapt om te creëren; er is een “collectief bewustzijn” dat wordt ingevoerd.

Het gaat maar door. Terwijl, in feite, HET INDIVIDU VECHT. Punt.

Er is geen extra aspect dat op de een of andere manier de creatieve impuls bepaalt en regeert.

Maken of niet creëren; dat is de vraag.

Dat is de fundamentele vraag die de menselijke psychologie bepaalt. Als het antwoord JA is, krijg je één dynamische psychologie. Als het antwoord NEE is, krijg je nog een in wezen passieve psychologie, en dan krijg je ook eindeloze problemen, die verkeerd worden begrepen.

In mijn mega-verzameling, Exit From The Matrix, neem ik diepgaande verbeeldingsoefeningen op die, wanneer dagelijks beoefend, kunnen helpen de creatieve impuls van een individu voorop te stellen en hem kunnen helpen zijn creatieve kracht te ontketenen.

Dit is het onderliggende doel van mijn werk.