We zijn allemaal Broeders en Zusters. Het kan anders, het moet anders

Broeders en Zusters, we moeten ons bevrijden van de allesoverheersende geldmachten en de verkeerde gewoonten die deze gebracht hebben.

Laat het kapitalisme ons niet verder verdelen en ons niet beheersen, zodat we eeuwig elkaars vijanden blijven. Want we zijn allemaal broeders en zusters. Het kan anders, het moet anders.


Een vergeten broederschap

Vandaag de dag lijkt de wetenschap dat wij allen broeders en zusters zijn verder weg dan ooit. Oorlogen zijn nooit echt opgehouden, alleen zijn de strijdende partijen veranderd. We zijn het vergeten, die broederschap. Het is uit ons collectief bewustzijn verdwenen. 

Het besef moet terugkomen. Maar hoe?

Het is de vorm van deze westerse maatschappij, de ongecontroleerde jacht naar meer geld en macht en het verweven stelsel van overheden, industrieën en financiële machten die de motor vormt en zorg draagt voor de vernietiging van onze planeet en onszelf. Bedrijven, kapitalen (kapitaalstromen) en nationale economieën moeten groeien en vervuilen, ten koste van alles. De laagste instincten van hebzucht en bevrediging van het individu worden aangesproken om de zaak te legitimeren.

Zonder idealen

Het Geldstelsel moet overboord gegooid worden. Het hedendaagse rentedragend geldsysteem voert de mensheid in slavernij. De mens moet gehoorzamen aan de druk van het geld en wordt ingelijfd in de consumptie-concurrentie-cultuur. Het gevolg is dat mensen als zombies zijn, als smakeloze eenheidsworsten, kleurloos. Zonder geestelijke groei, wat toch belangrijk is voor de ontwikkeling van de mens  en zonder idealen.

Noot: denk niet: “Ja Maar”

De oorspronkelijke bewoners van Amerika kenden ook een vorm van democratie, die veel democratischer is dan het hedendaagse kapitalistische systeem. De kring van ‘ouden’ koos een leider, een opperhoofd, op grond van zijn bekwaamheid en goede gedrag. Een leider moest er altijd rekening mee houden, dat zijn volk bestond uit zeer vrije individuen, die hij niet hun wil kon opleggen. Hij stond in dienst van het volk en niet andersom. Dictatoriale, narcistische, psychopathische krijgers kregen weinig kans.

Velen van ons voelen dat dit niet de weg is waarvoor wij zijn geboren en waarnaar de schepping ons zou moeten leiden, want momenteel lijdt het volk. De leiders leiden ons niet, maar laten ons lijden. Zovelen van ons willen hun kinderen weer met hoop in hun harten grootbrengen, maar kunnen niet losbreken van onze verantwoordelijkheden en onze banden. 

Vandaag zijn de gele hesjes actief, in het land van de revoluties. Waar ooit eens een Frankrijk ontstond van ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’.  De revolutionairen maakten veelvuldig gebruik van politieke motto’s en leuzen om hun idealen te propaganderen. De gele hesjes hebben nu slogans als; ‘Humanity over money,’ ‘Fuck the system’ en vooral de laatste is uiterst aansprekend en van groot belang, wat ons zou moeten verbinden, ons zou moeten verbroederen;  ‘Wij zijn de 99%.’

Noot 2: Staat het ontbreken van NEE niet gelijk aan een stilzwijgende JA ?
als je geen nee zegt

Tal van andere protestorganisaties zijn er voor de gele hesjes geweest, de meesten met goede bedoelingen, maar helaas trekt dat ook extreem rechts en radicaal links aan en bovendien weet de ‘heersende klasse’ ook precies wat te doen met zulke protesten.

Chaos en geweld gebruiken, zodat de werkelijke bedoelingen overschaduwd worden en op de achtergrond verdwijnen, maar de grote onvrede blijft. Geweld met geweld vergelden leidt alleen naar meer en groter geweld, dus leidt geweld naar niks en naar meer verdeeldheid en onderdrukking. De verdeel- en- heers- politiek regeert daardoor nog steeds en de werkelijke veroorzakers ontspringen hun verantwoordelijkheid en worden nog machtiger.

Het volk wordt nog steeds geleid door slechte leiders en gevoed met het kwaad. Het voedt zichzelf daarmee ook, door woede, angst, jaloezie, verdriet, spijt, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuldgevoelens, wrok, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit en ego toe te laten.

Maar als het volk gevoed wordt door goede leiders, voedt het zichzelf met de goede eigenschappen van de mens, hoewel er altijd wel slechte mensen zullen zijn. Goede eigenschappen zoals vreugde, vrede, liefde, hoop, sereniteit, nederigheid, vriendelijkheid, welwillendheid, empathie, vrijgevigheid, waarheid, mededogen en geloof in onszelf. 

Het is de Keuze van het Individu en de Keuze van het Systeem waarvoor wij kiezen

Hoe kun je de Lucht bezitten?

Graag wil ik de natuurlijke bewoners van Amerika de laatste woorden geven, zoals opperhoofd Seattle van de Dwamish stam in 1854; 

Hoe kun je de Lucht bezitten?

Het grote opperhoofd in Washington heeft gesproken: Hij wenst ons land te kopen.   

Hoe kun je de lucht, de warmte van het land kopen of verkopen? Dat is voor ons moeilijk te begrijpen. Als wij de prikkeling van de lucht en het kabbelen van het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het dan van ons kopen?

De blanke man heeft geen aandacht voor de lucht die hij inademt. Als een man die al vele dagen stervende is, zo is hij gevoelloos voor kwade dampen.

Hij behandelt zijn moeder, de aarde en zijn broeder, de lucht als koopwaar, die hij kan uitbuiten en weer verkopen. Zijn honger zal de aarde kaalvreten en slechts een woestijn achterlaten.

Dit weten wij…. De aarde behoort niet aan de mens, de mens behoort aan de aarde. Alles hangt met alles samen. Wat er gebeurt met de aarde gebeurt met de kinderen van de aarde.

Het was onze overtuiging dat de liefde voor bezittingen een te overwinnen zwakte is … Kinderen moeten vroeg de schoonheid van vrijgevigheid leren, leren om te geven wat ze het meest waarderen, dat ze het geluk van het geven mogen proeven. De Indianen geven in hun eenvoud letterlijk alles weg wat ze hebben – aan verwanten, aan gasten van andere stammen of clans, maar bovenal aan de armen en bejaarden. “- (Ohiyesa)

Hernieuwd broederschap

De afspraken die de grote opperhoofden in Washington maakten met de Native Americans zijn nooit nagekomen. Er is niet veel veranderd.

De kerstwens van ‘White Rose Evolution’ is om te verbroederen en om de elite duidelijk te maken, dat volk en planeet belangrijker zijn dan geld en economie. Volgende generaties hebben ook rechten op een toekomst. Laat liefde, vrede en wijsheid regeren. Laten we blijven beseffen dat we allemaal één zijn, en het broederschap der volkeren nieuw leven inblazen.

Peter van Els 16-12-2018 

Met dank aan Actie Strohalm https://nl.wikipedia.org/wiki/STRO

https://www.facebook.com/WhiteRoseEvolution/?fref=ts

Blogpost: http://lanariaamberkira.blogspot.nl/

Video peacemessage:  https://youtu.be/jh142luEszg