Gezondheidszorg of Gezondheid Preventie?


Er is geen grotere rijkdom dan gezond door het leven gaan!

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Betekenis preventie
Het moge duidelijk zijn, het woord ‘preventie’ betekent; voorkomen, verhindering van iets ongewenst. Preventieve geneeskunde, zo lezen we in de encyclopedie, is een wat wonderlijke term wegens de innerlijke tegenstrijdigheid van het begrip preventie. Als er namelijk sprake is van werkelijke preventie valt er niets te genezen. Zowel geneeskundig als economisch is er nog steeds een scheiding tussen preventieve en curatieve geneeskunde. Zo worden door de ziektekostenverzekeringen nog overwegend ziektekosten vergoed en geen preventieve kosten.

Het RIVM schrijft over preventie; Ongezond gedrag staat niet op zichzelf, maar hangt sterk samen met de sociale en fysieke omgeving waarin mensen opgroeien, naar school gaan, wonen, werken en recreëren. Daarom is de vrijheid om te kiezen voor gezond gedrag voor veel groepen nog beperkt. Bevorderen van gezond gedrag vergt een intensieve en integrale aanpak. Die aanpak is niet alleen gericht op het individu maar ook op de omgeving. Hierbij moeten verschillende interventiemethoden tegelijkertijd worden ingezet. Bij roken heeft een dergelijk aanpak vruchten afgeworpen. Die ervaring biedt perspectief voor de aanpak van overgewicht en mogelijk ook voor andere gezondheidsgerelateerde problemen.

Uitgaven gezondheid bevordering.
In Nederland wordt zeker 12,5 miljard euro uitgegeven aan preventie: het meeste aan gezondheidsbescherming (80%), gevolgd door ziektepreventie (17%). Slechts een klein deel (3%) gaat naar gezondheidsbevordering. De kennis over effectiviteit van gezondheidsbevordering is nog steeds bescheiden. Meer evaluatieonderzoek is daarom dringend gewenst.

Ongezond gedrag veroorzaakt aanzienlijk gezondheidsverlies in Nederland

Tabaksgebruik is de belangrijkste enkelvoudige oorzaak van ziekte en sterfte, het veroorzaakt 13% van de totale ziektelast, vooral veroorzaakt door longkanker, chronische longziekten (COPD) en coronaire hartziekten. Overmatig alcoholgebruik levert een bijdrage van 4,5% aan de ziektelast in Nederland, vooral door alcoholafhankelijkheid. Opvallend is de grote bijdrage van overgewicht aan de ziektelast, bijna 10%. Roken, overgewicht en verhoogde bloeddruk veroorzaken een aanzienlijk percentage van de kosten van ziekten, respectievelijk 3,7%, 2,0% en 3,3%.

In vergelijking met andere EU-landen is de sterfte rond de geboorte in Nederland hoog, de sterfte op jonge en middelbare leeftijd laag, en op oudere leeftijd weer hoog. Bovendien is de groei in levensverwachting bij 80-plussers in Nederland gestagneerd, terwijl deze in landen om ons heen nog wel toeneemt.

Bewustwording gezondheid preventie.
Een stukje preventie begint langzaam maar zeker door te dringen bij een deel van de bevolking. Zo worden er wekelijks preventieve scans uitgevoerd bij prescan in Duitsland. Een bedrijf dat geen vergunning krijgt om deze testen in Nederland uit te voeren. Preventie is dus een, zo ziet u maar weer, ondergeschoven kindje in de gezondheidszorg. Bij Prescan kan men in een vroegtijdig stadium een ziekte of gebrek opsporen zodat een ingreep / behandeling relatief goedkoop, tijdig en effectief kan worden uitgevoerd. Nog een stap verder is de test van SpectraCell waarbij men kan meten of het lichaam voldoende ‘brandstof’ krijgt zodat het immuunsysteem zelfstandig af kan rekenen met schadelijke invloeden en optimaal kan blijven functioneren. Er wordt hier dus eigenlijk niet gekeken of het lichaam ziek is maar of alle vitaminen en mineralen op de juiste manier samenwerken (functionele analyse) om het lichaam gezond te kunnen houden.

Preventie & ziektekosten.
De kosten voor preventie lijken hoog te zijn, bloedonderzoek & gebruik voedingssupplementen maar staan in geen enkele verhouding met de ziektekosten. Het moge duidelijk zijn dat inmiddels elke Nederlander zich daarvan bewust is nu de verhoogde ziektekosten afgelopen jaar op zijn bordje gepresenteerd werden. In Nederland waren verleden jaar al ruim 200.000 mensen niet verzekert tegen ziektekosten. In 2005 waren de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 61,5 miljard euro in Nederland. Dit was in 2003 57,5 miljard wat zich vertaald naar 3.550 euro per persoon!


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]