Waterzuivering


Water. Een eerste levensbehoefte. Maar ook een bron van vervuiling. Vervuiling door schadelijke stoffen.

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Vanuit chemisch oogpunt is ons leidingwater zuiver, maar bevat nog wel de informatie van de schadelijke stoffen die het vroeger bevatte. Het water is echter ook onderhevig aan verschillende soorten verontreiniging op weg van de zuiveringsinstallatie naar onze waterkraan, zoals bijv. zware metalen in het waterleidingstelsel, elektrosmog en invloeden van elektrisch en stralingsgeladen zones vanuit de aarde. Door al deze invloeden verliest het water zijn natuurlijke en harmonische evenwicht.

Het lichaam bestaat voor 70% uit water. Gezond, natuurlijk bronwater zorgt onder andere voor de communicatie tussen de celgroepen van een organisme.

Bovendien zorgt het voor

• Transport van  voedingsstoffen

• Uitscheiding van de afbraakproducten van de stofwisseling

• Het in standhouden van de osmotische druk van de cellen

• De regeling van de lichaamstemperatuur

Water heeft de kracht ons lichaam gezond te houden. Het regelt alle functies van ons organisme, van stofwisseling tot het denken. Water is echter nog veel meer dan een transportmiddel voor zuurstof of stofwisselingsproducten, het is vooral een opslagplaats voor informatie. De informatie die in het water aanwezig is maken het water tot een gezond water en niet alleen de mineralen of andere stoffen die in het water aanwezig zijn. Het informatiegehalte van ons water wordt voortdurend veranderd door milieufactoren.

Des te belangrijker is de vraag, welke informatie het water bevat dat we dagelijks drinken en aan ons doorgeeft.

 Je kan je dan afvragen waarom we dat water dan nog drinken. Het zou beter zijn het meest zuivere water te drinken dat er bestaat: ontspringend bronwater van boven in de bergen. Dat is natuurlijk een ondoenlijke zaak. Dan maar flessenwater, dat is toch ook zuiver. De eisen en normen van zuiverheid voor drinkwater uit de kraan zijn hoger en anders dan dezelfde eisen en normen voor flessenwater.

Dan gebruiken we toch filtersystemen. Maar dan filter je gefilterd water en haal je ook alle stoffen er uit die wel van belang zijn. Zo zijn er veel verschillende methoden om water schoon te maken. Echter allemaal door stoffen eruit te halen en dood water weer tot leven te wekken.

 Naast grof/fijnstoffelijke vervuiling zit er nog steeds die informatie van schadelijke stoffen in ons water. Die zouden we er uit moeten halen. Dus alweer een filter. Ja en nee. Het is een langbestaand gegeven dat de informatiegolf (frequentie) opgeheven wordt door een interferente golf. Een frequentie die precies 180° verschoven is.

De memon® watertransformer oefent doelgericht invloed uit op alle schadelijke informatie die het water bevat. Maar laat de goede stoffen in het water.

Memon® water wordt door het lichaam herkend als zuiver water en makkelijker opgenomen.

Voordelen:

· Voelbaar zachter en huidvriendelijker water

· Minder reinigingsmiddelen.

· Sterke vermindering van kalkafzettingen in watergeleidende apparaten, zoals bijv. leidingen, afwasmachines, koffiezetapparaten, waterkokers, wasmachines en allerlei soorten industriele machines.

· Bij dieren werden de vruchtbaarheid en melkproductie vaak vergroot en ze groeiden beter.

· Betere zaadontkieming, bladstructuur en groei van planten.

· Verlaging van de pathologische, bacteriele vervuiling van water in de landbouw.

· en nog veel meer.

Toepassing:

De memon® watertransformator is geschikt voor allerlei plaatsen waar water wordt gebruikt, zoals bijv., appartementen, wooneenheden, gezinswoningen, in fabrieken en kantoren, kantines, ziekenhuizen, hotels, cafés en restaurants, verzorgingstehuizen, zwembaden, autowasinstallaties, land- en bosbouw…enz.

Voor elke eenheid (huis, appartement, kantoor) van een willekeurige grootte, is in de regel slechts één transformator per wateraansluitpunt nodig.

Tests hebben uitgewezen dat er daadwerkelijk verschil te proeven is tussen kraanwater, flessenwater en memon® water.

Richard Bruijne
Erkend en Gecertificeerd BauBiolog IBN