Wat moet ik doen bij een verplichte vaccinatie?


pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Gedwongen vaccinatie.
Van iedereen kun je leren, ik was dan ook blij met de mail die ik kreeg die mij duidelijk maakte dat er een duidelijk verschil is tussen verplichte en gedwongen vaccinatie. Bij een gedwongen vaccinatie kun je onmiddellijk een aanklacht indienen omdat dit het basisrecht op zelfbeschikking aantast.

Verplichte vaccinatie.
Een griepvirus is in basis niets meer als een test van je immuunsysteem. Heb jij je lichaam goede bouwstoffen gegeven dan zul je niets te vrezen hebben. Wellicht wordt je ziek maar je lichaam zal er sterker uit tevoorschijn komen. Bij een vaccinatie, mocht dat nog niet duidelijk zijn, is nog nooit wetenschappelijk aangetoond – dubbelblind bewezen – dat dit het risico op de griep vermindert. Het moge duidelijk zijn dat de schadelijke giftige stoffen die ELK vaccine bevat juist het eigen immuunsysteem ondermijnen. Het nieuwe griepvaccine is bovendien niet uitgetest op enige veiligheid omdat dat dit een lange periode zou vergen van een jaar. Bij een verplichte vaccinatie kan men mogelijk overgaan om de weigeraars te isoleren met huisarrest of erger detentie (opsluiting).

Beiden zijn echter zeer ingrijpend omdat je de mogelijkheid wordt ontnomen voor korte of langere tijd om een inkomen te verwerven. Je kan dan wel overtuigd zijn dat je beslist niet een chemische cocktail in je lichaam ingespoten wilt krijgen, maar ben je economisch in de positie dat je dit kan ‘overleven’?

Wat is wijsheid?
Ik kreeg al begin juli de vraag van een lezer die wakker was geworden; Wat moet ik doen bij een verplichte vaccinatie? Voor een ieder wordt het dus een persoonlijke beslissing ingegeven door KENNIS, MOTIVATIE en mogelijk de PERSOONLIJKE ECONOMISCHE OMSTANDIGHEID.

Ik merk wel dat de communicatie over dit onderwerp sommige mensen aan het denken zet, anderen reageren met, het zal allemaal wel (hebben die zich al verdiept in de zaak?), en weer anderen geven aan de ‘strijd’ aan te gaan. Wie zijn ‘zij’ dat men ons de wet voor kan schrijven?

Als je namelijk NU je mond dicht houdt, wat zal dan de volgende stap zijn?

Hoe ver kan en wil je gaan?

Worden we niet al te veel gemanipuleerd?

Als je eens echt realistisch om je heen kijkt, BEWUST van wat er om je heen gebeurd, hoever zijn we dan al bewerkt en in slaap gesust?

In ons water wordt / werd fluoride toegepast in het zogenaamde zuiveringsproces. Fluoride dat echter ontdekt werd in de gevangenkampen van de Russen en Duitsers wat toegevoegd aan het drinkwater mensen rustig kan houden.

Onze moderne geproduceerde voeding is door de jaren zover doorgeschoten in de bereiding dat het NIETS meer te maken heeft met stoffen die het lichaam kunnen VOEDEN. Velen zijn hiermee opgegroeid en weten al niet beter dat ziekten deel uitmaken van het leven en je ‘een beetje geluk moet hebben’ om gezond oud te worden.

Ik ben er echter van OVERTUIGD geraakt dat GEZONDHEID niet meer als NORMAAL is bij het gebruik van LEVENDE NATUURLIJKE ONBEWERKTE voeding.

Abraham Lincoln zei eens; 
“Ik heb gemerkt dat mensen ongeveer zo gelukkig zijn als ze besluiten te zijn”.

Besluit jij gelukkig te zijn? Zo niet, besluit je dan niet om ongelukkig te zijn? Zo kun je dat ook stellen met gezondheid. Besluit je om gezond te zijn, of weer te worden, dan ben je gemotiveerd om je leefstijl en patroon te veranderen. Dan doe je simpelweg die dingen die anderen moeilijk vinden. Het gekke is dat ik vaak ervaar dat de dingen die ik doe vreemd gevonden worden terwijl het niet meer is als in balans met de natuur leven. Gebruik makend van eeuwenoude kennis!

Eigenlijk is er dus maar een heel klein verschil tussen gelukkig zijn of ongelukkig, tussen gezond zijn of ongezond, tussen …? en …..? Het zijn de persoonlijke besluiten die je zelf neemt.

Als je iemand anders gelukkig maakt, zul je ook geluk ervaren en terug krijgen.

Als jij je lichaam natuurlijke voeding geeft zul je gezondheid ervaren.

Geluk, Gezondheid en Vrijheid.
Schijnbaar moet de mensheid steeds weer op de proef gesteld worden door mensen die op zoek zijn naar absolute macht en overheersing. De automatische piloot waarop we leven moet weer eens even uit om na te denken wat nu echt belangrijk is in het leven. Geluk, gezondheid en vrijheid?

We zijn vaak gevormd in een wereld van halve waarheden en leugens. We worden beïnvloed door onzekerheid en angst (bewust ingegeven en verspreid).

Terwijl velen zich – nog niet – bewust zijn van wat er om ons heen aan het gebeuren is moeten er wel beslissingen genomen worden op korte termijn. Als die beslissingen op kort termijn genomen dienen te worden omdat men een verplichte vaccinatie pas zo laat mogelijk bekend gaat maken, hoe gaan mensen die beslissing dan nemen?

Wordt het een paniek besluit, of juist goed overdacht gebaseerd op kennis?

Waar gaat een verplichte griepvaccinatie toe leiden?

Wordt het een nieuwe en verdere onderwerping van de mensheid?

Ik ben namelijk al lang niet blij meer met ‘onze’ democratie. We worden steeds meer beroofd van onze vrijheid! We moeten verplicht meebetalen aan een uit de hand gelopen gezondheidszorgsysteem die mensen op een onnatuurlijke manier behandelen omdat ze eigenlijk niet meer in balans met de natuur leven. Ook al heb ik persoonlijk die beslissing genomen om mijn leefstijl te veranderen moet ik nog wel verplicht meebetalen voor mensen die deze beslissing nog niet genomen hebben. (door een gebrek aan kennis of het ontbreken van de noodzakelijke motivatie?)

Ik ben het er in steeds grotere mate niet mee eens dat we torenhoge belastingen moeten betalen waar anderen ongeoorloofd, ongepast en in hoge mate misbruik van maken. Hoe is het mogelijk dat er mensen zijn die menen zo belangrijk te zijn dat men zich op onze kosten torenhoge salarissen, vergoedingen en bonussen kan toe-eigenen? Hoe is het mogelijk dat mensen ongestraft hebben kunnen gokken met onze pensioengelden? Uit op hoge bonussen met kortetermijnwinst  in gevaarlijke beleggingen.

Hoelang blijven wij als samenleving nog pikken dat andere mensen beslissingen nemen die onze vrijheid, onze gezondheid en levensgeluk verder gaan beperken? Er zijn steeds meer aanwijzingen dat we aan de vooravond staan van een grote transformatie (2012). Hoe gaat deze transformatie verlopen, vreedzaam of met geweld?

Iedereen zal graag kiezen voor de laatste optie, maar hebben we de wijsheid, de kennis, de mogelijkheid en het geduld om te kunnen kiezen?

Er zijn vele mogelijkheden om als samenleving keuzes te maken.
We kunnen onderling afspraken maken om diensten en producten te ruilen zodat deze onbelast blijven en, …. waar niemand meer misbruik van kan maken!

Het gaat erom te denken in mogelijkheden, initiatieven te ontwikkelen, vreedzaam samen te werken, mensen voor te lichten.

DE MOGELIJKHEDEN ZIJN ONBEPERKT!

Mede door de komst van het internet kunnen we snel en effectief communiceren en buiten de gevestigde media om onafhankelijk initiatieven ontplooien en kennis uitwisselen.

De vraag is dus, welke beslissingen ga jij nemen?

En waarop zijn die beslissingen genomen, kennis, motivatie, twijfel of angst? 

08-08-2009 Henk Mutsaers

Griepvaccinaties
Er staat een zoveelste massale vaccinatieronde op stapel. Nu tegen de Mexicaanse varkensgriep… misschien zelfs verplicht. En misschien zelfs gedwongen..
Is het verstandig om daar klakkeloos in mee te gaan? Hieronder zijn 8 redenen waarom de auteurs van dit stuk zich vooral NIET laten vaccineren tegen dit door mensenhanden gemaakte griepvirus.

1 ) Een virus betekent niet automatisch om een vaccin
Het is opvallend dat lieden als Osterhaus, Coutinho en Klink onmiddellijk daaraan de woorden ‘vaccins’ en ‘antivirale mi ddelen’ verbinden. Van de ‘gewone’ griepvaccins, gemaakt in april is bekend dat deze nooit de juiste virusstammen bevatten: tegen de vaccinaties daarmee in oktober zijn de bewuste virussen allang gemuteerd, of heersen er andere griepstammen en/of -subtypen!  

2) Het vaccin is niet/onvoldoende getest
Het H1N1-vaccin wordt nu met spoed ontwikkeld en aan de bevolking aangeboden. De testprocedures die normaliter voorafgaan aan goedkeuring en vrijgeven van geneesmiddelen en vaccins, worden nu ineens overgeslagen. Met andere woorden, de effecten van het vaccin op de gezondheid van mensen op de langere termijn is compleet onduidelijk. En zoals uit een van de volgende punten blijkt, is er grote reden tot zorg over de ongewenste negatieve effecten 

3 ) Zeer beperkte aansprakelij kheid vaccinfabrikanten
Omdat het vaccin met spoed en op verzoek van de diverse overheden wordt ontwikkeld en verspreid, hebben de medicijnfabrikanten een zeer beperkte aansprakelijkheid weten te bedingen. En dus zult u geen enkele vorm van schadevergoeding ontvangen wanneer u de producent verantwoordelijk probeert te stellen wanneer het vaccin bij u inderdaad heeft geleid tot schadelijke, beschadigende, of levensbedreigende negatieve verschijnselen.

4 ) Er is enkel geen bewijs dat het vaccin zal werken
Er is absoluut geen enkel bewijs dat het vaccin effectieve bescherming zal geven tegen tegen de Mexicaanse varkensgriep (influenza A H1N1). Net zoals er geen enkel bewijs is dat de jaarlijkse griepprik ook maar enig effect heeft tegen de jaarlijkse griepuitbraak. De positieve effecten van die vaccins zijn nooit bewezen, en aangezien het vaccin tegen de varkensgriep niet wordt getest, is er dus geen enkele reden aan te nemen dat dit vaccin tegen de ‘Mexicaanse varkensgriep’ plots wel effect zal hebben.

Eenzelfde ongebreidelde vaccinatiegekte in Amerika in 1976 met niet-geteste H1N1vaccins leidde minimaal tot 25 doden en 500 gevallen van de verlammingsziekte Guillain-Barré. 4000 Slachtoffers dienden $3,5 miljard aan schadeclaims in.
Overigens:

5 ) Gevaarlijke vervuilingen en hulpstoffen
Het in Nederland gespoten H1N1-vaccin wordt door Novartis deels op kippenembryo’s en deels op apencellen vervaardigd. De restanten daarvan komen in het vaccin terecht. Daarnaast bevat het vaccin uiterst gevaarlijke, relatief experimentele hulpstoffen die de effectiviteit van het vaccin moeten verhogen. MF59 is een olie-in-water emulsie met daarin squaleen, Tween 80 en Span 85. Squaleen komt van nature in het lichaam en in de voeding voor. Maar wanneer ingespoten, geeft deze olie-adjuvans ernstige auto-immuunreacties en ontstekingen. Het lichaam valt dan de eigen weefsels en organen aan, waardoor ingrijpende (neurologische) schade kan ontstaan. Vanwege hun onderdrukte-, of niet goed functionerende immuunsysteem lopen vooral kinderen en zwangere vrouwen g root risico. Het Golfoorlogsyndroom waarmee vele tienduizenden militairen naar huis kwamen, is eerder te wijten aan de squaleenadjuvantia in de bij hen ingespoten vaccins, dan aan mycoplasma, een door de Amerikaanse overheid gepatenteerde ziekteverwekker en bekende vaccinvervuiler.

6 ) Tamiflu veroorzaakt tal van dramatische bijwerkingen
Meer dan de helft van de kinderen en jongeren die Tamiflu gebruiken, kampt met misselijkheid, nachtmerries, hoofd- en maagpijn. “Dit is niet het onschuldige medicijn dat de bevolking moet geloven dat het is”, zo zegt een Britse arts. In Engeland wordt dit medicijn zonder voorschrift massaal verspreid. In Japan hebben na  gebruik van Tamiflu 7 jongeren zelfmoord gepleegd. Dat is niet zo vreemd, want een van de onderdelen van dit product is verwant aan de drug ‘Angel Dust’. Daarnaast doet Tamiflu virussen muteren, zodat er niet alleen steeds meer, maar mogelijk ook steeds gevaarlijker virale subtypen ontstaan.

7 ) Het is het veiligste om ieder vaccin te weigeren
En dat is niet genoeg om van deze griep gevrijwaard te blijven. Immers, de gevaccineerden lopen het virus 3 weken om zich heen te verspreiden…

Wat wel te doen: Een vlierbessenextract kan de binnenkomst van het virus in de cellen voorkomen. Colloïdaal zilver (ingenomen en ingeademd) kan het virus doden, dan wel virusvermeerdering verhinderen. Vitamine C kan de afweer verbeteren, vitamine D3 helpt de immuunrespons ‘aan te passen’ (zodat de afweercellen niet de eigen lichaamscellen beschadigen). Verder: voldoende rust, zuiver en vitaal water, gezonde voeding (en vooral wegblijven van immuun verpestende suikers en hersens vergiftigende E-nummers).

8) WHO: “Vaccin Mexicaanse griep risicovol”
Nadat Baxter Laboratories H3N2-seizoensgriepvirus, besmet met vogelgriep, verstuurde naar 16 laboratoria in Europa en daarmee bijna de lang aangekondigde vogelgrieppandemie ontketende, klaagde Jane Bürgermeister de WHO en Baxter aan wegens volkenmoord. Ook schreef zij een gepeperde brief aan WHO-president dr. Chan. Waarschijnlijk door dat laatste heeft de WHO onlangs een bericht de wereld in gestuurd waarin ze hun bezorgdheid uiten over de risico’s van de H1N1-vaccins. 

Omdat het ‘Mexicaanse influenza A H1N1 virus een ‘nieuw’ virus is — hoewel er al vanaf 2005 uitbraken met vergelijkbare nieuwe virussen zijn geweest, maar deze zijn domweg nooit gemeld — en omdat er bij het maken van de vaccins nieuwe (lees: experimentele) technologieën worden gebruikt, levert vaccinatie ongetwijfeld ernstige ongewenste negatieve effecten. De resultaten van de onderzoeken (begonnen vanaf april 2009) zijn pas in december bekend, terwijl Nederland al in het najaar wil gaan vaccineren. Hetzelfde geldt voor alle andere vaccins van alle andere producenten in alle andere delen van de wereld: er wordt gevaccineerd zonder de resultaten af te wachten!

En ter afsluiting nog een persoonlijke kanttekening van mij, Ellen: laat jullie gedachten eens gaan over het feit dat alleen de « rijke landen » recht hebben op vaccinaties… Over de ontwikkelingslanden wordt geen woord gesproken!

In die oorden worden trials gehouden met rabiesvaccins… Let daarom eens op de agressie, verkrachtingen en gewelddadige slachtpartijen die (net zoals in het Amerikaanse leger) daar binnenkort ‘spontaan’ onder de desbetreffende bevolkingsgroepen gaan plaatsvinden. DLR

Ellen & Désirée Röver 

‘De Grote Griep Pandemonium: de ware feiten over vaccinaties’

(deel 1 van 2)

Drs. John Consemulder,

Neuropsycholoog, onafhankelijk onderzoeker, auteur en muziekproducent8 augustus 2009

 Er heerst grote verwarring over de huidige ‘griep pandemie’. Ook wordt er grote angst aangewakkerd. Eerst werd vermeld dat de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) maar is opgehouden met het tellen van het aantal slachtoffers door ‘varkensgriep’ of ‘Mexicaanse griep’, omdat er zoveel gevallen bij bleven komen. Gisteren hoorde ik op het journaal dat het allemaal best wel meeviel (maar ondertussen zijn er in Nederland wel 34 miljoen AN1H1 vaccins besteld en door de belastingbetaler betaald, wereldwijd gaat het om vele miljarden aan inkomsten.) Virussen muteren, maar nieuws over het nieuwste designervirus blijkbaar ook. Sowieso was dit virus vanaf het begin al ‘besmet’ met onjuiste tellingen en desinformatie, zo lijkt het. Ook interessant is dat er al jaren door wetenschappers van het CDC en andere ‘insiders’ gesproken wordt over ‘wanneer’ een pandemie komt, niet ‘of’ deze komt. De grieppandemie wordt zelfs voorspeld in een U.S. Airforce 2025 onderzoeksrapport. Maar ook ‘onze’ viroloog Ab Osterhaus (ex-directeur van het RIVM met aantoonbare financiële banden met de farmaceutische industrie, onder andere met zijn Viroclinics en meer) vraagt zich al jaren niet af ‘of’ de pandemie komt, maar ‘wanneer’. Misschien een nieuwe vorm van ‘economische voorkennis’? Maar ondertussen was vanaf het begin al duidelijk dat er jaarlijks meer slachtoffers vallen door de ‘gewone griep’! Je zou je bijna gaan afvragen waarom we niet allen gevaccineerd moeten worden ‘tegen blikseminslag’ of een verbod moeten krijgen om de straat nog over te steken (ook al kan die quarantaine regel misschien nog komen)…In een ‘goed jaar’ doodt dit misschien nog wel meer mensen. Of misschien is het wel een goed idee om ons te richten op echte ernstige ziektes en om deze te bestrijden?

 En is het niet opvallend dat volgens Minister Klink en de gezondheidsraad de zo vreselijk belangrijke vaccinatie ‘tegen baarmoederhalskanker’ nu ineens met een half jaar uitgesteld kan worden? Onze overheid geeft ‘immuniteit’ aan de farmaceutische industrie door deze te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid bij ziektes en stergevallen veroorzaakt door de vaccinaties, maar nu blijkt de ‘immuniteit’ van onze kinderen ineens niet meer belangrijk te zijn? Minister Klink, kunnen we nu bij u terecht met ons verzoek tot schadevergoeding nu alle meisjes in feite een verhoogd risico lopen om die vreselijke baarmoederhalskanker te krijgen nu ze niet door U ‘beschermd’ worden met behulp van een vaccinatie? Overigens is aangetoond dat ook deze vaccinatie gevaarlijker is dan het gene waartegen beschermd zou moeten worden. Daar komt nog eens bij dat de HPV-vaccinatie überhaupt nooit effectief kan zijn, omdat dezelfde FDA die de vaccinaties uiteindelijk heeft goedgekeurd, in 2003 al aangaf dat de HPV virussen niet in staat zijn om baarmoederhalskanker te veroorzaken! Wereldwijd vaccineren ‘tegen baarmoederhalskanker’ voor ‘niets’ (lees: miljarden aan inkomsten voor de farmaceutische industrie en betrokken politici, betaald en verzekerd met ons belastingsgeld) dus! Eerst doet men er alles aan om ervoor te zorgen dat de ‘slechte opkomst’ bij de HPV vaccinaties (onder andere door mijn eerder genoemde artikel) niet herhaald wordt (zie voor meer achtergronden mijn artikel ‘Belangstelling bij griepvaccins, of belangenverstrengeling bij griepvaccins?’voor een beschrijving van de ‘vaccinatie propaganda’), nu stelt men de HPV-vaccinaties simpelweg met een half jaar uit

 Is het misschien een goed idee om alle vaccinaties voorgoed uit te stellen?

Alle vaccinaties zijn namelijk per definitie zeer onwetenschappelijk! Het is allereerst namelijk maar de vraag of bacteriën en virussen de ware (of enige) veroorzakers zijn van ziekte, dit wordt door enkele wetenschappers in twijfel getrokken. Ten tweede worden de lange termijn effecten nooit bestudeerd, omdat dan aan het licht zou kunnen komen dat ziektes zich later kunnen manifesteren wanneer het immuunsysteem systematisch door de vaccinaties wordt aangetast. De gevolgen van een vaccinatie dan slechts een paar weken op mensen uittesten is niet alleen zeer onethisch en onverantwoord, maar ook zeer zeker onwetenschappelijk te noemen. Ten derde is het vaak verzwegen feit dat de lange termijn effecten van vaccinaties onbekend zijn (omdat ze niet worden getest), ook op een andere manier zeer onwetenschappelijk te noemen. Een wetenschappelijke theorie heeft in de reguliere wetenschap namelijk waarde als deze een voorspellend karakter heeft. Maar volgens dit principe zou je een betrouwbare paragnost wetenschappelijker kunnen noemen dan het vaccinatie beginsel! Ten vierde is het feit dat de klinische studies over het algemeen worden verricht door de fabrikanten zelf ook niet zeer wetenschappelijk te noemen. Er wordt dus in feite geen onafhankelijk herhaalonderzoek gedaan door andere (niet door de farmaceuten betaalde) wetenschappelijke instituten! Ten vijfde zou je het onwetenschappelijk kunnen noemen dat artsen worden gemanipuleerd met een ‘tweesporenbeleid’ van leugenachtige informatie door de farmaceutische industrie. Zeker als blijkt dat gerenommeerde wetenschappers zich geregeld lenen om (goed betaald) hun naam te zetten onder een artikel dat niet door hen geschreven is (dit noemt men ‘ghost writing’ en dit gebeurt zelfs bij de meest toonaangevende medisch wetenschappelijke publicaties, waarbij artsen aanmenen dat het dus ‘wel goed zit’ als een dergelijk ‘autoriteit’ of ‘expert in een bepaald vakgebied’ zijn goedkeuring verleent of meldt dat de betreffende vaccinaties of medicatie ‘effectief en veilig’ is.) Ten zesde is het feit dat ‘adviesraden’ als onze Gezondheidsraad en de commissie die de WHO ‘adviseert’ over het nut van vaccinaties meer dan de helft bestaan uit door de farmaceutische industrie betaalde adviseurs (of in ieder geval banden hebben met deze industrie) ook niet erg onafhankelijk, betrouwbaar en dus ook niet wetenschappelijk te noemen. Ten zevende wordt ook niet vermeld dat het vormen van antilichamen met behulp van antigenen en adjuvant systemen maar een zeer beperkt deel van het immuunsysteem aanspreekt, maar ondertussen wel het hele immuunsysteem ernstig kan ontregelen en ‘hondsdol’ kan maken! En dan heb ik het nog niet over de belasting schandalen, de geheime overeenkomsten met artsen en de misdadige ‘besmetting’ schandalen die de meeste farmaceuten kenmerkt, die juist nu betrokken zijn bij de productie van de varkensgriep vaccinaties! Zie voor alle bevestigingen (en noten en referenties) van de leugens over vaccinaties en de misdadige en onwetenschappelijke praktijken met betrekking tot vaccinaties mijn uitgebreide artikel ‘Aan het licht brengen en onder ogen zien: de waarheid over de farmaceutische industrie, (HPV)vaccinaties en ware immuniteit’en vaccinaties’ op mijn website….. Zie ook de YouTube links van een paar uitgebreide lezingen die op mijn website volledig te volgen zijn!)

 Maar er speelt hier nog meer mee: de effecten van veel ingrediënten van vaccinaties zijn niet bekend bij de meeste artsen. En sommige artsen die het wel weten blijken vaak hun eigen kinderen niet te vaccineren. Misschien omdat zij op de hoogte zijn dat wordt verzwegen dat een overweldigende hoeveelheid studies aantoont dat vaccinaties niet alleen niet effectief zijn, maar ook zeer gevaarlijk? Dat vaccinaties juist eerder de ziekte kunnen veroorzaken waartegen het zou moeten beschermen? Dat er vaak juist ‘besmettingen’ optreden bij de zogenaamd uiterst veilige laboratoria waar vaccinaties worden geproduceerd. Dat er ‘hulpstoffen’ (de zogenaamde adjuvanten) in vaccinaties zitten die kankerverwekkend, neurotoxisch en immuun systeem onderdrukkend zijn? En vergist u zich niet: in de komende ‘varkensgriep’ vaccinatie zit niet alleen ‘als vanouds’ weer kwik (thimerosal, ernstige vorm van neurotoxisch gif en direct gekoppeld met autisme en ADHD en meer!), maar ook ‘squalene’ (veroorzaker ‘Golfoorlogsyndroom’ en door meerdere studies in meerdere landen als uiterst gevaarlijk aangetoond), het MF59 (van Novartis, bevat ook squalene, waarbij ratten allemaal verlamd raken) en AS03 (van Glaxo Smith Klein, ‘onze’ Cervarix leverancier!) adjuvant systeem op oliebasis (relatief ‘nieuw’ en onbekend, maar ook zeer gevaarlijk en een hogere toxiciteit dan de ‘oudere’ hulpstoffen als aluminium hydroxide). Verder is er weer sprake van formaldehyde en mogelijk zelfs gemalen apennieren van bewust ziek gemaakte en gedode ‘Green Monkeys’ apen (Baxter)! Naast GSK en Novartis, zijn ook Sanofi-Aventis, Baxter International (!) en AstroZeneca bij de varkensgriep vaccinatie productie betrokken. Kortom; de mogelijke potentiële gevaren zijn juist bij deze vaccinatie, veel groter! Binnenkort wordt deze vaccinatie op 12.000 kinderen uitgetest (maar uiteraard worden ze maar een paar weken getest, niet jaren lang.) overigens worden de testen uitgevoerd zonder het levensgevaarlijke squalene, terwijl het wel uiteindelijk in de vaccinaties zal zitten die gebruikt gaan worden…

 Dat ons RIVM ook niet een ‘onafhankelijk wetenschappelijk instituut’ is heb ik in een eerder artikel al aangetoond. Dat viroloog Roel Coutinho (directeur Centrum voor Infectiebestrijding van het RIVM) en andere betrokkenen die ik mijn artikelen in 2008 en 2009 heb toegezonden ‘zwegen als het graf’ heb ik ook beschreven en proberen te verklaren. Tijdens het zoeken naar de laatste feiten over de ‘varkensgriep’ (die varkens schijnen zelf maar niet ziek te worden trouwens) las ik vandaag dat de heer Coutinho auteur en onderzoeksjournaliste “Désirée Röver en anderen die een kruistocht tegen vaccinaties voeren” als “levensgevaarlijk en onverantwoordelijk” beschouwt en zelfs vindt dat zij “inmiddels de onschuld voorbij” zijn! 

  Blijkbaar is mensen informeren door gebruik te maken van je vrijheid van meningsuiting voor Coutinho alleen geoorloofd als het niet tegen zijn nationaal erkende ‘schuld normeringen en gedragscoderingen’ ingaat.

Uiteraard weet ik niet of Coutinho van mening is of ik ook bij deze “sekte” behoor, wel weet ik dat ook ik en anderen heb bijgedragen aan een drastische (en door het RIVM onvoorziene) afname aan het aantal meisjes wat is komen opdagen voor de HPV-vaccinatie. Persoonlijk heb ik nooit last van een dergelijke “kruistocht”, zeker niet als iemand mij er op attent maakt dat mijn rits nog open staat, dan is deze onbewuste kruistocht snel verholpen gelukkig. Ik moet eerlijk bekennen dat ik in eerste instantie dacht dat Coutinho door de aanhoudende druk van de ware feiten over vaccinaties die nu boven water komen (die aantonen dat vaccinaties niet effectief, maar wel potentieel levensgevaarlijk zijn) het licht had gezien, omdat het bericht opende met de zin “Levensgevaarlijk en onverantwoordelijk”. Ik dacht even dat hij het had over vaccinaties in het bijzonder of de farmaceutische industrie in het algemeen!

 In mijn artikel ‘Aan het licht brengen en onder ogen zien: de waarheid over de farmaceutische industrie, (HPV)vaccinaties en ware immuniteit’ toon ik namelijk aan dat deze industrie zelf ziek is en zeker niet VIT te noemen is (verantwoordelijk, integer en transparant)! Maar mensen die een kruistocht voeren tegen vaccinaties gooien volgens Coutinho “alles op internet, geven hun boodschap een serieuze uitstraling en creëren zo enorme problemen.” De (omgekeerde) Wereld Draait Door, want juist de ‘veilige en effectieve’ uitstraling van vaccinatie propaganda werkt juist misleidend en wekt de valse indruk dat men over de volledige informatie beschikt en met ‘vrije wil de juiste keuze kan maken’. “Je beschermt je kinderen toch wel?” is alleen een juiste uitspraak wanneer je als ouder ervoor kiest om niet te vaccineren! De omgekeerde psychologie wordt nog duidelijker zichtbaar wanneer Coutinho gefrustreerd toegeeft dat de “anti-vaccinatielobby” (hij geeft hiermee de indruk dat er ook ‘pro-vaccinatielobbyisten’ bestaan, nu de overheid nog) zich zeer succesvol via het Internet richt op “de gewone man en vrouw” en daarbij beschikt over “een podium voor miljoenen”. En wat blijkt? Coutinho ziet blijkbaar in dat naast ‘karaktermoord’ en het onderdrukken van de ‘alternatieve’ geneeswijzen, het ook verstandig winstgevend zou kunnen zijn om zich ook op het Internet en de gewone man en vrouw te richten. Nu breekt mijn wetenschappelijke klomp. Eerst loop je als regulier wetenschapper de kans als ‘pseudo-wetenschapper’ te worden uitgemaakt als je bijvoorbeeld de grote biochemische leugen doorzichtig maakt door aan te tonen dat overdracht van ziekte en gezondheid niet zozeer via biochemische, maar via bio-energetische – en feitelijk gratis – principes werkt (bio-akoestische en bio-elektromagnetische signalen, geluid, licht en trillingen als de ware fundamentele informatie overbrengers tussen en binnen cellen dus!) Zie mijn boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie’ en mijnartikel ‘De Blauwdruk van vaccinaties, medicijnen, bewustzijn en liefde’) Alle ‘bewijs’ moet vervolgens ook nog eens via gebruikelijke ‘peer-reviewed’ publicatie methodes verlopen.

 Nu stelt Coutinho tot mijn verbazing voor dat de – door de farmaceutische industrie beloonde – ‘pro-vaccinatie wetenschappers’ en het RIVM zich moeten richten op het Internet en “de gewone man en vrouw”? Hoe onwetenschappelijk moet vaccinatie propaganda wel niet worden, vraag ik mij af. Is het niet voldoende om halve waarheden te publiceren en ‘per ongeluk’ de gevaren en ineffectiviteit van vaccinaties te vergeten bij publiceren? Is het niet voldoende om liefhebbende ouders en hun kinderen te misleiden en zelfs ongevraagd ongeteste vaccinaties te bestellen via ons belastinggeld? Is het niet voldoende om te verzwijgen dat eventuele (en zeer te verwachten) schade of sterfgevallen door de vaccinatie door dezelfde belasting betalende burgers niet kan worden aangevochten, omdat de regering de farmaceuten beschermt tegen aansprakelijkheid?

 En tegen welke aansprakelijkheid moet de farmaceutische industrie beschermd worden eigenlijk?Als vaccinaties zo ‘veilig en effectief’ zijn, waarom moet de industrie dan beschermd worden? Misschien vanwege de vorige ‘varkensgriep pandemie’ van 1976, waarbij er maar één slachtoffer was door de griep, maar vele ernstige slachtoffers en doden vielen door de vaccinatie zelf (met name het syndroom van Guillain-Barré, ook toen werden er uiteindelijk andere vaccinaties gebruikt dan die getest waren!)? En waarom geldt het voorzorgsprincipe wederom niet? Ongeteste vaccinaties (in feite ook als er wel klinische studies zijn verricht, want er worden geen longitudinale studies gedaan naar de lange termijn effecten, of de gecombineerde effecten van diverse vaccinaties, en al zeker geen onafhankelijke studies!) aanbieden aan niets vermoedende ouders en kinderen is niet alleen onwetenschappelijk, maar onethisch en onmenselijk! Onze kinderen waren proefkonijnen bij de HPV-vaccinatie, nu zijn alle mensen aan de beurt als ‘guinea pigs’.

 Ik raad iedereen ten strengste aan deze ‘parels van de zwijnen’ pertinent te weigeren! De ingrediënten en ‘hulpstoffen’ van deze ‘varkensgriep vaccinatie’ alleen al zouden elk rationeel denkend (en intuïtief voelend) mens de haren ten berge doen rijzen. “Désirée Röver en anderen die een kruistocht tegen vaccinaties voeren” zijn dus niet “levensgevaarlijk en onverantwoordelijk”, maar juist mensen als Roel Coutinho, het RIVM, Minister Klink en onze overheid die deze levensgevaarlijke en ineffectieve vaccinaties promoten, zijn levensgevaarlijk en onverantwoord bezig! Ook Coutinho is dus niet VIT (verantwoordelijk, integer en transparant) als het om de waarheid over vaccinaties gaat. “Dit zijn mensen met een missie. Het is als een geloof, ze weten gewoon dat ze gelijk hebben…Discussiëren is, en nu spreek ik uit ervaring, zinloos”, aldus Roel. Vreemd, want ondanks dat een aantal pro-vaccinatie propagandisten zoals de heer Frans Meijman (zie mijn artikel ‘Belangstelling voor griepvaccin, of belangenverstrengeling bij griepvaccin?’) het RIVM hebben geadviseerd om een “open discussie” te voeren, heb ik zelf niets meer vernomen van Coutinho of welk ander onderzoeker dan ook, op mijn verzoek om tot een dergelijke open discussie te komen. Misschien zou dat te “gevaarlijk en onverantwoord” zijn voor de heer Coutinho?

 Roel vervolgt: “Als mevrouw Rőver een arts was, zou je haar op misleiding kunnen aanpakken. Maar zij is helemaal niets. Helaas…” Wat opvalt, is dat Coutinho er niet voor kiest om inhoudelijk te reageren (als de feiten aantonen dat vaccinaties veilig en effectief zijn, hoef je farmaceuten niet wettelijk te beschermen tegen aansprakelijkheid en kun je net zo eenvoudig alle argumenten van een tegenstander feitelijk verwerpen zou je denken.) Het lijkt eerder op een greep naar uitspraken die in een ander licht geplaatst kunnen worden om de suggestie te wekken dat alles onjuist zou zijn. En dat terwijl het RIVM er juist prat op gaat om zich te richten op“nuchtere en neutrale informatie”. Ik weet natuurlijk niet hoe nuchter de heer Coutinho was tijdens het schrijven van zijn ‘heksenjacht’, maar neutraal is hij zeker niet.

 Misschien voldoet het de heer Coutinho dat ik afgestudeerd neuropsycholoog ben en dus vakken als farmacologie, epidemiologie, psycho-neuroimmunologie, cognitieve neuropsychologie, neurologie en immunologie heb bestudeerd? Wil hij daarom niet praten onder het genot van een draaiende camera? Volgens Coutinho is “de vooringenomenheid grenzeloos” (volgens mij bedoelt hij eigenlijk de zorgen van het RIVM op dit moment.) Zou Coutinho het aandurven om mij op misleiding aan te pakken of een goed gesprek aan te gaan met een kopje koffie over de gevaren van vaccinaties? In beide gevallen ga ik de uitdaging aan, omdat ik er van overtuigd ben dat in beide gevallen de ware feiten over vaccinaties juist boven tafel zullen komen. Alle vaccinaties. Of zoals Coutinho zelf op 21 maart in het NRC verkondigde: “Wetenschappers die de effectiviteit in twijfel blijven trekken van het vaccin tegen het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt ondergraven ook het vaccinatiebeleid bij andere ziektes.” Roel heeft gelijk. Het enige verschil tussen zijn opvatting en die van mij in deze is maar een zeer klein verschil: ik zie dit als een positieve zaak!

 Wetenschappers die de waarheid weten, maar er voor kiezen om de halve waarheid te verkondigen of simpelweg te liegen door te roepen dat vaccinaties ‘veilig en effectief zijn’, noem ik schetenwappers. Maar wetenschappers zijn (soms) ook mensen, en als mens voel ik me in ieder geval geroepen om de ware feiten aan het licht te brengen. Ik heb een hopelijk zeer besmettelijke en aanstekelijke ziekte die ‘betrokkenheid’ heet en waarvoor nog geen medicatie bestaat. Als wetenschapper heb ik de middelen om de juiste informatie over te brengen, en weet ik ook dat juist veel wetenschappelijk hypotheses en veronderstellingen (en het geldende biomedische ‘paradigma’) ook berusten op “geloof”.

 Maar het gaat niet meer om ‘geloof’ als een enorme veelheid aan bewijzen van vaccinatieschade voor je neus liggen en je aanstaren (misschien is de alsmaar groeiende neus van de heer Coutinho wat langer dan die van mij en ziet hij door de spuiten het waarheidserum niet meer.) Het gaat juist eerder om ‘geloof’ als de wetenschap misbruikt wordt als middel om halve waarheden en pertinente leugens te verspreiden. En als burger heb ik recht op vrije meningsuiting en als mens heb ik het recht op volledige informatie en om deze te verkrijgen. Daarom maakt het ook niet uit of je Désirée Röver heet, of wetenschapper of “de gewone man of vrouw”, iedereen heeft het recht om naar ‘de waarheid over vaccinaties’ op zoek te gaan en uit vrije wil te kiezen.

De wetenschap heeft de waarheid niet in pacht (eerder in patent of licentie en daar ligt een groot deel van het probleem!) Het is dan ook mijn vrije wil die er voor heeft gekozen de verzwegen informatie aan het licht te brengen. U draagt vervolgens zelf de verantwoordelijkheid van uw keuze. De realiteit van vaccinatieschade hoeft dan ook niet altijd in de vorm van wetenschappelijk bewijs geleverd te worden, menselijk bewijs is helaas treffender. En die realiteit liegt er niet om…Ernstige ziekten of de dood van een kind na vaccinatie, is niet meer wetenschappelijk te verantwoorden vanuit de gedachte van een ‘onverwachte, maar mogelijke bijwerking’.

 ‘Volkerenmoord’ en ‘genocide’ klinkt dan misschien wel erg zwaar, maar dat neemt niet weg dat als er vele mensen sterven (kort na de vaccinatie of jaren erna omdat kanker,hersenaandoeningen en auto-immuunziekten zich later pas kunnen manifesteren, geholpen door een ernstig verzwakt immuunsysteem na vaccinatie!) door deze vaccinatie, dit feitelijk (bewust of onbewuste) genocide is!

 Meerdere reguliere wetenschappers hebben uiteindelijk toegegeven dat het bij de HPV-vaccinaties in feite om een experiment ging. Een experiment met uw kinderen! Nu is er een ‘pandemie’, waarbij speciale regelingen in het geval van een pandemie (al jaren van tevoren bepaald) van kracht worden, mogelijk zelfs verplichte vaccinaties (mogelijk zelfs gedwongen vaccinaties!) De WHO heeft bij een pandemie namelijk zoveel macht, dat alle nationale wetten van een lang ineens ongeldig worden. Dit geldt voor alle aangesloten landen, dus ook voor Nederland!

 Hoe zat het ook alweer met mensenrechten, zelfbeschikking, keuzevrijheid, de Nüremberg Trials en de Conventies van Genève? Ik ben geen jurist, maar ik begrijp wel dat verplichte vaccinaties in het geval van een pandemie de farmaceutische industrie veel geld zou opleveren. Ook is dan het ‘probleem’ van de “anti-vaccinatielobby” dan snel opgelost. Maar ik betwijfel of dit juist niet het omgekeerde effect zal hebben wereldwijd. Mensen zullen op deze manier alleen maar meer aansluiten bij de “anti-vaccinatielobby” en massaal NEE zeggen tegen vaccinaties en dwang! Ik ben benieuwd wat advocaten denken van deze plannen.

 Het is de hoogste tijd voor een wereldwijd werkelijk onafhankelijk onderzoek naar de ‘veiligheid en effectiviteit’ van vaccinaties! Het ironische is, dat allang bewezen is dat vaccinaties zeer ineffectief zijn (tenzij je ‘effectiviteit’ wilt uitdrukken in de mate van schade die je zou willen berokkenen of plannen zou hebben om de wereldbevolking te reduceren natuurlijk.) Weet u wat dit feitelijk betekent? Dit is een vraag die weinig mensen zich stellen. Het betekent dat we niet hoeven aan te tonen of vaccinaties schade berokkenen, ze dienen ons dus sowieso niet!Desondanks zijn deze gevaren wel degelijk aangetoond, met een overdaad aan bewijzen. Daarnaast is het ook nog eens zo dat de bewijslast omgekeerd dient te zijn: de farmaceut en producent van vaccinaties dient eerst de veiligheid te kunnen aantonen na studies die de lange termijn effecten hebben onderzocht en welke zijn geverifieerd door een ander onafhankelijk wetenschappelijk instituut (niet verbonden aan de farmaceutische industrie, biologische oorlogsvoering industrie, militaire apparaat, RIVM, FDA, UN, WHO, etc.). Is het niet vreemd dat dit nooit gebeurt met betrekking tot vaccinaties? En is het niet nog vreemder dat er nauwe banden zijn tussen vaccinatie producenten en het leger en geheime biologische oorlogsvoering projecten? En tegelijkertijd is het niet nodig om af te wachten op ‘verder onderzoek’ want de lange termijn effecten van de levensgevaarlijke ingrediënten van (en hulpstoffen in) vaccinaties zijn wel degelijk bekend!!!

 Mensen die mij niet kennen, zouden zich af kunnen vragen waarom ik zo ‘strijdbaar’ lijk en zo ‘cynisch’ reageer op de dreiging die ons boven het hoofd hangt. Mensen die mij wel kennen, weten dat ik ook internationaal muziekproducent ben van eigentijds helende muziek, positieve inzichten verspreid in diverse lezingen en workshops en mijn gezin (met 2 niet gevaccineerde maar zeer gezonde kinderen!) zeer liefheb (en zelfs de wetenschap van intenties, liefde en geluk benadruk voor gezondheid in mijn boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie’.). Mijn antwoord aan een ieder is het volgende: liefde bestaat in diverse vormen en manifestaties. Je kind liefhebben is net zo belangrijk als je kind beschermen ‘tegen schade’ (deze bescherming is een andere vorm van liefde wat mij betreft!).

De farmaceutische industrie werkt met een ‘tweesporen beleid’. Allereerst wordt de arts ‘bestookt’ met niet neutrale informatie en komt ook de ‘artsenbezoeker’ nog meer manipuleren als de arts dit toestaat (bewust of onbewust!). Dan zorgt de farmaceut er ook nog eens voor dat de ziekenhuis apotheker gratis (of bijna gratis, uw ziektekostenverzekering kan dus wel degelijk veel lager zijn!) de medicijnen van de farmaceut op de plank heeft liggen. U verblijft tijdelijk in het ziekenhuis en vraagt bij uw herhalingrecept aan uw arts weer om hulp. En wat doet de arts? U raadt het al, deze schrijft weer dezelfde middelen voor en zo zit de beïnvloeding van de farmaceut toch weer in het voorschrijfbeleid van uw huisarts. De farmaceut zit weer ‘in de pen’ van de arts.

 Laten we deze ‘omgekeerde wereld’ weer eens omdraaien en ik kom tot de volgende werkwijze. Een tweesporenbeleid van liefde en liefde. Allereerst stel ik voor dat u uw leven niet laat ‘besmetten’ door angst en negativiteit. Zorgt u er vooral ook voor dat u zich niet identificeert met datgene dat uw gezondheid niet dient. Liefde, compassie, meditatie, bewuste ademhaling, vreugde, je goed voelen, geluk beleven, beweging (en voldoende rust), goede voeding en positief in het leven staan werken aantoonbaar mee aan een optimale geestelijke en lichamelijke gezondheid! Liefde is wetenschappelijk aantoonbaar (hartcoherentie studies) en uw gedachten, gevoelens en afstemming en conditioneringen ook (zoals de psycho-neuroimmunologie aantoont!) Ook visualisaties, affirmaties en suggestie horen bij dit plaatje. Het tweede deel van dit ‘tweesporenbeleid’ is niet meer onwetend zijn, maar juist bewust en volledig geïnformeerd. Veel onnodig leiden (en lijden!) komt voort uit onwetendheid. Bewustzijn is vaak een eerste stap naar acceptatie en dit is weer een tussenstap voor positieve verandering!

 Allereerst het volgende: leef wel en wees gelukkig, voel u goed, wees blij, geniet, heb lief. U weet zelf wanneer iets u gelukkig maakt. Zoek deze situaties op en zorg voor optimale gezondheid, de enige ware immuniteit! Als het u vervolgens  lukt om u niet te identificeren met de ‘negatieve’ laag van de informatie (afhankelijk van uw ‘coping’ mechanismen en interpretatie) en tegelijkertijd de ‘positieve’ implicaties van het feit dat u nu geïnformeerd en bewust gemaakt bent van de ware toedracht met betrekking tot vaccinaties inziet, dan is het goed mogelijk dat u de positieve eindconclusie van dit artikel in kunt zien.

 De eindconclusie is namelijk dat u simpelweg NEE kunt zeggen tegen alle vaccinaties! Mijn suggestie is dat we dit ook massaal blijven doen, zonder ‘de strijd’ aan te gaan. Continue burgerlijke ongehoorzaamheid is eenvoudiger, voelt positiever en bekrachtigd juist dat wat u wel wenst, niet wat u niet wenst!

 Geïnformeerd zijn over belangrijke zaken (positief of negatief geladen) kan hand in hand gaan met gelukkig zijn, liefdevol leven en je geboorterecht dat gezondheid heet blijven beschermen. Het ene sluit het andere niet uit. Iets ‘negatiefs’ transformeren tot iets ‘postiefs’ is ook liefde, geluk of gezondheid. Combineer dit met je vooral ook blijven richten op ‘positieve’, mooie, zuivere’, helende en liefdevolle gebeurtenissen en emoties, en dan is het tweesporenbeleid helemaal compleet. Verdringen, ontkennen, weerstand en conditioneringen dienen alleen in stand gehouden te worden als deze ons nog dienen. Deze vragen kunt u alleen beantwoorden en alleen u draagt de verantwoordelijkheid over al uw keuzes. Dit geeft kracht, maar ook verantwoordelijkheid. Met die verantwoordelijkheid komt ook de keuze. Maakt u deze bewust en met overtuiging. En zonder schuldgevoel (waar vaak zo subtiel op wordt ingespeeld.) Zonder twijfel staan we samen sterk en het liefst onverdeeld. Met bewustzijn en een zekere mate van oprechte betrokkenheid en inzet (want het is nu aan ons) komen we ver, want zo werken creatie en manifestatie processen. Nu is het hoog tijd dat we gezamenlijk laten zien dat wij ook zelf VIT willen zijn: verantwoordelijk, integer en transparant! Juist in deze tijd waarin onze gezondheid, onze veiligheid en onze (keuze)vrijheid zo worden getest. Daarom is de keuze is nu ook aan u! En wat u ook kiest: het is uw keuze…

 ps: in een volgend artikel zal ik nog uitvoeriger ingaan op het laatste nieuws met betrekking tot de griepvaccinatie, de dreiging van verplichte vaccinaties, regelgeving, FEMA kampen, WHO en tevens alle links naar nieuwsberichten (er liggen inmiddels al 5 verzamelde en ingebonden mappen klaar, maar u kunt mij op de hoogte houden van nieuws via … verwijderd). Zie ook mijn andere artikelen voor relevante literatuur, boeken, noten en overige informatie via de website!