Voeding als Wapen


pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Onlangs hoorde ik in een video de term gebruiken, voeding als wapen. Het was niet erg positief bedoeld maar als wapen om de groeiende wereldbevolking bewust te verminderen. He who controls the food controls the world. Hij die de voeding onder controle heeft controleert ook de wereldbevolking.

Er is ook een boek dat als titel heeft voeding als wapen tegen kanker. Dit vindt ik echter persoonlijk niet zo’n goed gekozen titel. Met medicijnen voer je immers oorlog in je lichaam, met (echte) voeding werk je samen met de natuur. 

Waarom is voeding een wapen?

Voeding kan door de politiek gebruikt worden door bewuste schaarste te creëren waardoor mensen de energie ontnomen wordt om te protesteren tegen het regime. Men ontdekte dat fluoride in water mensen gedwee maakt waardoor ze beter te controleren waren. Dit werd dan ook toegepast op gevangenen in de jaren dertig deed de Russische overheid dat in Gulag in Siberië. Vraag je eens af waarom deze zeer giftige stof in tandpasta zit?

Een experiment met meer als 1 miljoen gevangenen en leerlingen die simpelweg aanvulling kregen met voedingssupplementen gaven als resultaat dat mensen minder agressief werden en slimmer. Bij alle leerlingen gingen de rapportcijfers omhoog. (Onderzoek Schoenthaler 1973)

In sommige voeding zitten meer pesticiden, vulstoffen en E nummers dan voedingmiddelen en de natuurlijke groenten en fruit worden grotendeels gekweekt met kunstmest en daarom allemaal zonder uitzondering arm aan essentiële bouwstoffen, vitaminen en mineralen.

Vraag je eens af hoe het komt dat natuurlijke biologische voeding veel tegenwerking krijgt en duur is terwijl junk voeding kunstmatig laag in prijs gehouden wordt zodat er in feite een oneerlijke concurrentie is ontstaan.

Nog zo’n duidelijk voorbeeld dat voeding als wapen gebruikt wordt is Aspartaam, de giftige zoetstof die schade toebrengt aan het zenuwstelsel van je lichaam en veroorzaakt hersenschade. Het werd geïntroduceerd door een bedrijf dat op naam stond van Donald Rumsfeld de Amerikaanse secretaris van defensie!

Ook de Codex Alimentarius wetgeving past in de gedachte van voeding als een wapen door allerlei wettelijke beperkingen op te leggen voor natuurlijke voeding terwijl de chemische ingrediënten ongemoeid gelaten worden.

Landen die afhankelijk zijn van voeding import kunnen grote problemen krijgen in het geval van een economisch conflict met Cuba als voorbeeld. Daar kwam van de een op de andere dag de import tot stilstand en de op olie draaiende economie maakte dat daarmee ook de binnenlandse voedselvoorziening stopte. Zo worden ook oorlogen beslecht door de voedselhulp van strijdende partijen te stimuleren of juist te staken. Dit wapen is natuurlijk al zo oud als de bekende spreekwoordelijke weg naar Rome. In de oudheid werden steden belegert en totaal uitgehongerd.

De stille oorlog

Een land hoeft echter niet in oorlog te zijn om het voedingwapen in te zetten. We kennen allemaal de bedrijven die prijsafspraken hebben gemaakt. De fraude zaken zijn door de jaren heen algemeen bekend. Zo zijn er dus ook geheime afspraken mogelijk tussen voedingsbedrijven en de farmaceutische industrie. Als de voedingsindustrie mensen ongezond maken met de voeding als wapen dan kan de farmaceutische industrie ook hun chemische wapens inzetten met hulp van de Main Stream Media die de grote massa onjuist weten te informeren. (dom houden)

Voor de mensen die inmiddels al de totaal ongelofelijke verhalen aan een nader eigen onderzoek hebben onderworpen gaan we nog een stapje verder. De verhalen over de Nieuwe Wereld Orde waar men openlijk uit de mond van wereldleiders en top industriëlen kan optekenen dat zij vinden dat de wereld enkele miljarden mensen teveel bevat. Voeding is dan samen met medicijnen een enorm wapen.

Met chemotherapie is het nu al de doodgewoonste zaak van de wereld dat dit slechts een zeer korte levensverlenging geeft. Met vaccinaties weten de experts al lang dat dit alleen maar gezondheid klachten (en doden) geeft en geen enkel voordeel om een ziekte te voorkomen (daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs van). Nu is de opmars van de voeding bezig als wapen om de wereldbevolking te verminderen. De namen van deze nieuwe wapens zijn nanotheologie en Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO / GMO).

Al lang is bekend dat dieren buiten gezondheid problemen ook onvruchtbaar worden. Het is dan ook zeer aannemelijk dat mensen die zich voeden met GMO de zelfde problemen gaan ondervinden. Ondanks de sterke lobby die al jarenlang woed tegen de invoering van deze gewassen komen ze steeds meer in beeld dankzij het pro GMO beleid van verschillende politieke organisaties die ons zogenaamd vertegenwoordigen! Via de achterdeur liggen GMO producten al lang op ons bord omdat diervoeding gewoon deel uitmaakt van onze voedingsketen en fabrikanten hun producten naar de gehele wereld exporteren en GMO ingrediënten niet altijd op het label vermeld hoeven te staan.

– Henk Mutsaers (17-07-2010) 

lezers promoten je website
Bedankt voor het promoten van de website