Dr. Mercola kanker behandelen zonder Chemo


Door: Dr. Josef Mercola 
Vertaling: Frank Bleeker

DISCLAIMER:

Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Verhaal in het kort:
• Rick Schiff, een brigadier bij de San Francisco Police Department, beschrijft de hartverscheurende tragedie van het verlies van zijn jonge dochtertje door de bijwerkingen van chemotherapie, nadat haar hersentumor werd genezen met behulp van een natuurlijke, niet-goedgekeurde methode.

• Een niet-toxische behandeling van kanker door dr. Stanislaw Burzynski genas dit meisje van “ongeneeslijke” kanker, maar ze bezweek uiteindelijk aan de vergiftiging door de conventionele behandeling van kanker. Je bent niet vrij om naar veel alternatieve behandelingen van kanker te zoeken. In het geval van Dr. Burzynski komen (soms) alleen patiënten in aanmerking die al met chemotherapie bezig zijn, maar tegen die tijd kan mogelijk al onherstelbare schade zijn aangericht.

• Het kankerparadigma is gebaseerd op een verouderde ‘snijden, vergiftigen en verbranden’ aanpak, die vaak leidt tot trieste, dodelijke resultaten. Het is belangrijk te beseffen dat er andere opties beschikbaar zijn, maar het is niet waarschijnlijk dat uw oncoloog u daarover zal informeren.

Als jouw kind zou worden gediagnosticeerd met een zeer ernstige en zeldzame vorm van hersentumor, wat zou jij dan doen? Tot wie zou jij je wenden? 

• Dit is de situatie waarmee Rick Schiff, brigadier bij de San Francisco Police Department, en zijn gezin in 1994 werden geconfronteerd. Bij één van zijn 4-jarige dochters, een eeneiige tweeling, groeide een hersentumor in het linker ventrikel van haar hersenen, die plotselinge neurologische bijwerkingen veroorzaakte. De prognose van deze specifieke tumor was dat deze zich snel zou verspreiden waardoor zij binnen enkele weken zou overlijden.

• Zij deden wat de meeste mensen zouden beschouwen als een logische volgende stap – zij raadpleegden een oncoloog en begonnen met de aanbevolen behandeling die, zoals zo vaak het geval is, een zwaar giftige combinatie van chemotherapie, bestraling en chirurgie omvatte, niet zozeer als genezing, maar om haar leven zo lang als mogelijk te verlengen.

• In het video-interview waarnaar hierboven verwezen wordt, vertelt Rick zijn hartverscheurende verhaal met, helaas, een tragisch einde dat misschien voorkomen had kunnen worden als natuurlijke kankerbehandelingen in de Verenigde Staten op grotere schaal voorhanden en erkend zouden zijn.

• Ten eerste: Conventionele kankerbehandelingen vergiftigen kind

• Zoals de meeste goedbedoelende ouders besloten Rick en zijn vrouw het door de oncoloog aanbevolen behandelingsprotocol te volgen. Eerst was er een operatie, die in eerste instantie een positief resultaat te zien gaf, maar vanwege de ernst van de kanker leken uitzaaiingen onvermijdelijk. Rick vertelt:

• “… letterlijk in een paar weken tijd zouden we weer bij af zijn. Uiteindelijk overtuigden de artsen ons wat we zouden moeten doen: een agressief regime van tegelijkertijd chemotherapie en bestralingen… We vorderden door de behandeling… Ze begon met de behandeling op haar vierde verjaardag. Na zes maanden hadden we alle chemo en bestralingen beëindigd, die je haar mogelijkerwijs had kunnen geven.”

• Ze leefde iets langer dan de paar weken die eerst verwacht werden, maar de kanker kwam binnen zes maanden terug. Rick vervolgt: 

• “Haar haar was zo verschrikkelijk verbrand, dat het nooit meer teruggroeide. Ze leek letterlijk, bij gebrek aan een betere omschrijving, op Golum, in de film ‘The Hobbit’. Ze was een geroosterd, ellendig, klein hoopje kind, uitgehongerd, omdat ze niet in staat was om voedingsstoffen te verwerken. Ze had gordelroos en leed verschrikkelijk. We moesten rubberen handschoenen gebruiken om haar luier te verschonen, omdat haar urine zo giftig was van de chemotherapie. Het probleem is: ik krijg hierdoor zes maanden en als ik dan stop, wat doen we dan?” Zij zeiden: “Dan sterft zij.” 

• Op dat moment besefte Rick dat zij een ‘verschrikkelijke fout’ hadden gemaakt.

• “Ik was nu weer precies waar ik zes maanden eerder was, mijn dochter leed verschrikkelijk. Ze had ontzettend geleden onder de handen van de artsen, maar ook door mijzelf. En waarom?” zei hij.

• Toen stuitte Rick op een andere optie, waarvan hij eerder niet op de hoogte was. In een boek dat hem enkele maanden eerder door vrienden gegeven was, trok een hoofdstuk over Dr. Stanislaw Burzynski, die werkt met een nieuwe gengerichte therapie bij de behandeling van kanker, zijn aandacht. Hij sprak direct met Dr. Burzynski en vervolgens met een aantal van zijn patiënten. 

• “Vreemd genoeg zei iedereen hoe geweldig Dr. Burzynski was. De behandeling werkt fantastisch. Dit in scherpe tegenstelling tot wat onze oncoloog had gezegd. Zij zeiden ons niet te gaan, maar we gingen toch…”

• Kanker verdwijnt door Dr. Burzynski’s ‘verboden’ behandeling

• Dr. Stanislaw Burzynski is bekend om de ontwikkeling van een bepaalde behandeling, gebruik makend van een combinatie van kankerbestrijdende peptiden die hij ontwikkelde en antineoplastons noemde, die zich specifiek op de kanker richten, conventionele kankermedicijnen en aanvullende natuurlijke strategieën, met inbegrip van op de patiënt aangepaste diëten en lichaamsbeweging.

• Ik heb Dr. Burzynski over zijn behandelmethode van kanker geïnterviewd en ik heb ook zijn recentelijk verschenen documentaire Burzynski, The Movie gerecenseerd. Je mond valt van verbazing open, want niet alleen is de Amerikaanse federale overheid 14 jaar lang bezig geweest met het onderdrukken van een kankertherapie die een veel grotere kans op succes biedt dan welke andere voorhanden zijnde therapie, ze hebben ook nog eens 60 miljoen dollar van de Amerikaanse belastingbetalers gebruikt om Dr. Burzynski in de gevangenis te zetten om zodoende zijn patenten te stelen en ofwel zijn ontdekking te onderdrukken, ofwel daar een slaatje uit te slaan.

• De behandeling heeft alle andere conventionele kankerbehandelingen die op de markt zijn overtroffen, maar je kunt niet zomaar naar hem toe gaan en door hem behandeld worden. Als gevolg van de bureaucratische regelgeving kan het je pas ‘toegestaan’ worden naar Dokter Burzynski te gaan als je al chemotherapie en bestralingen hebt ondergaan en daarvan niet herstelt. En zelfs dan is het vaak nog een strijd…

• In een soortgelijk geval, waarbij Thomas, de zoon van Jim Navarro betrokken was, die ook gediagnosticeerd werd met een vorm van hersentumor (en uiteindelijk overleed aan respiratoire insufficiëntie (ademhalingsfalen) als gevolg van chronische toxiciteit (vergiftiging) door de chemotherapie), kostte het 18 maanden juridisch touwtrekken met de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) – Voedsel en Medicijnen Autoriteit – voordat het Thomas werd toegestaan behandeld te worden door Dr. Burzynski. Tegen die tijd had hij al zijn tweede hersenchirurgie gehad, was al gedwongen om chemotherapie te ondergaan en had hij geleden onder terugkerende tumoren – mogelijk veroorzaakt door de chemotherapie zelf. Na al deze ellende voldeed hij aan alle voorwaarden om tot de behandeling van Dr. Burzynski te proberen. Dit leidde tot een reductie van 33 procent van de tumoren. Navarro zegt het zo:

• “De hoop van een vader […], als hij niet vervuild en vergiftigd was met chemotherapie… als wij niet tegengehouden waren… ik twijfel er absoluut niet aan dat hij vandaag nog zou leven.” 

• Helaas had de zaak met betrekking tot Rick’s dochter Chrissie, een vergelijkbaar resultaat.

• Chrissie overleed, vrij van kanker, als gevolg van de effecten van chemotherapie en bestralingen

• Net als de zoon van Jim toonde Chrissie opmerkelijke verbeteringen door de behandeling door Dr. Burzynski:

• “Binnen enkele maanden was de uitbreiding in de eigenlijke tumor verdwenen. Mijn dochter werd steeds beter. De tumor verdween langzamerhand. Maar terwijl deze gedurende de periode van een jaar verdween werden haar andere bijwerkingen steeds prominenter zichtbaar. Die werden veroorzaakt door de chemo en de bestralingen. Zelfs de artsen gaven toe dat ze problemen met haar zicht en gehoorproblemen had. En nogmaals: haar ondervoeding was het gevolg van het feit dat zij haar voedsel niet kon verteren.” 

• “Op hetzelfde moment dat zij vooruit ging en herstelde, leken de neurochirurgen die de operatie enzo volgden, zeer nieuwsgierig en optimistisch, maar de oncoloog nam steeds verder afstand en werd, onverklaarbaar, gewoon heel grof tegen ons, heel onplezierig. Op een gegeven moment weigerde de oncoloog ons nog te ontvangen, hoewel daar niet echt een verklaring voor was. Het hoofd van Kindergeneeskunde moest een andere arts laten komen om hun behandeling over te nemen omdat de oncologen niet meer bereid waren met ons om te gaan. Nogmaals… onverklaarbaar. Je zou denken dat de vooruitgang van mijn dochter als gevolg van een kuur een wonder was.” 

• Chrissie was bijna een jaar vrij van kanker, maar haar lichaam was door de conventionele kankerbehandelingen te veel verzwakt om te overleven; zij overleed.

• “… we brachten Chrissie terug en zij deden een autopsie. De autopsie toonde aan dat zij zonder enige twijfel vrij van kanker was overleden en beide oncologen en de radio-oncoloog waren erbij. We keken door lenzen naar dia’s van de hersenen van mijn dochter. Zij bevestigden allen dat de schade die zij daar zagen een resultaat was van chemotherapie en bestraling. We weten dus dat zij vrij van kanker overleed. Het enige kind met die diagnose die ooit kankervrij was en waarvan we weten wat haar heeft vermoord.”

• Weten oncologen echt hoe zij kanker moeten behandelen?

• De meeste conventionele kankerbehandelingen hebben de neiging om de zaak erger te maken door meer kwaad dan goed te doen – een feit dat grotendeels onder het tapijt wordt geveegd door de medische industrie. De echte schuldigen – de onderliggende oorzaken – worden volledig genegeerd, en dat is, geloof ik, de wortel van het probleem. De kanker industrie is uitgegroeid tot een enorm for-profit (alleen om de winst) bedrijf dat alles doet wat in zijn vermogen ligt om de status quo te handhaven. Zij zijn, simpel gezegd, niet geïnteresseerd in het echt verminderen van het aantal gevallen van kanker, zij zijn geïnteresseerd in de behandeling van kanker.

• Vanuit dat perspectief gezien: hoe meer kankergevallen er zijn, hoe beter het is… Zelfs veel oncologen, die door vrijwel iedereen worden beschouwd als de specialist naar wie je toe gaat als je de diagnose kanker hebt gekregen, kunnen beter worden omschreven als chemotherapie specialisten, dan als kanker specialisten.

• Rick gaat door:

• “Een van de grote misvattingen van de moderne geneeskunde is, dat een oncoloog alles over kanker weet, maar niets is minder waar. Een oncoloog is over het algemeen een hematoloog. Maar in werkelijkheid is hij een vergiftigende chemotherapeut. Zij begrijpen giftige chemotherapie. Maar begrijpen zij kanker?… Wat begrijpen zij over de oorzaken van kanker?

• Ik ging naar de UCSF (Universiteit van Californië – San Francisco) in de veronderstelling dat ik zou praten met een kankerspecialist, maar dat is niet wat ik kreeg. Wat ik kreeg was een specialist in chirurgie die geweldig werk deed op het vlak wat hij verondersteld werd te doen – een specialist in oncologie die alleen deed wat zij wisten, maar niet wat het beste was in het belang van mijn kind. En een radio-oncoloog die niet alleen tegen ons loog en niets deed wat ten goede kwam aan mijn dochter, maar mijn dochter uiteindelijk doodde.

• Hij gaf mijn dochter een dodelijke dosis straling. Er was geen kind dat de 6000 rad van een volledige hersenbestraling overleefd zou hebben, zeker niet in combinatie met chemotherapie. Vanuit zijn gezichtspunt zou het kind toch sterven en zou ik de lange termijneffecten toch niet te weten komen.

• Dus ga je kijken op zo’n website [voor alternatieve behandelingen] en je gaat zo’n behandeling bekijken en je komt terug en je praat met iemand die er absoluut helemaal niets van weet en financieel belang heeft bij de behandeling die hij jou geeft. Ik denk dat de combinatie van deze twee factoren het aantal patiënten dat naar Dr. Burzynski gaat, laag houdt, of dat deze oncologen niet zullen pleiten voor deelname aan een klinische proef voor deze methode.

• Wat kun je doen om je keuzevrijheid van behandeling te helpen beschermen?

• Dr. Burzynski is slechts één van de ‘alternatieve’ kankerspecialisten. Er zijn nog vele anderen, waaronder de Gerson Therapie, Dr. Nick Gonzalez’s benadering van deze ziekte via de voeding, of zelfs medicinale marihuana. Helaas is het huidige systeem er momenteel niet op ingesteld dat je deze (maar ook andere) mogelijk levensreddende therapieën kunt krijgen.

• Rick stelt:

• Ik denk dat het meest frustrerende voor mij is, dat mijn dochter overleed in 1996 op zes-en-een-half jarige leeftijd, met een eeneiige tweelingzus die nooit meer hetzelfde zal zijn; die traumatisch getroffen is; met broers en zussen, een moeder en een vader die nooit meer hetzelfde zullen zijn; mensen die zo ontzettend hard gewerkt hebben om te proberen haar te redden, van wie de levens ook beïnvloed zijn en waarvoor?

• Om Dr. Burzynski nog eens als voorbeeld te gebruiken: het is nu 2012 en wat heb ik bereikt? Er zijn nog steeds ouders met kinderen die naar, bijvoorbeeld, Dr. Burzynski zouden moeten kunnen gaan. 

• Dat zou de voornaamste voorwaarde moeten zijn: de niet-giftige, meest effectieve behandeling. Hij heeft klinische studies van de FDA (Food and Drug Administration), naar hersenstamgliomen die beter zijn, die betere resultaten tonen, dan alle andere klinische studies van hersenstamgliomen ter wereld bij elkaar. En toch kunnen ouders niet zomaar per telefoon contact opnemen of een vliegtuig naar Houston nemen voor een behandeling.

• Ze moeten talloze hordes nemen en terwijl zij die nemen worden ze meer en meer ontmoedigd om door te gaan en uiteindelijk zullen zij, zoals je in veel gevallen aangeeft, een ‘nee’ krijgen. Het spijt mij… De overheid staat het u niet toe om een genezende behandeling te krijgen.”

• Sterfgevallen, zoals die van Ricks dochter, zijn schokkend omdat zij niet nodig zijn. Als de FDA en de oncologen hen gewoon de kans hadden gegeven in de uitvoering van de vrijheid van behandelingskeuze die zij geschikt vonden, zou zij nog geleefd kunnen hebben. 

• Dus, wat kun je doen om dit soort medisch onrecht aan te pakken en te voorkomen dat dit gebeurt met iemand die je lief hebt? Ten eerste, zo stelt Rick voor, …als je op zoek bent naar een behandeling door middel van een niet-goedgekeurde therapie, neem dan contact op met je locale politici:

• “Mijn ervaring, in het begin, toen ik ervoor koos om naar Dr. Burzynski te gaan, was dat er in de staat Californië geen legitieme methode bestond om de behandeling voor mijn dochter te krijgen. Dus ging ik naar mijn Congreslid Nanci Pelosi en ik ging naar mijn Senator Dianne Feinstein en die twee hebben hun krachten gebundeld en zij zorgden voor een zogenaamde ‘compassionate IND (Investigational New Drug) gebruiksvergunning’, waardoor het me op dat moment als enige persoon wettelijk werd toegestaan om de therapie de staat Californië binnen te brengen.”

• Kennis is altijd een van de grootste vormen van macht, dus adviseer ik je dit document met zo veel mogelijk familie, vrienden en bekenden te delen. De film Cut Poison Burn (Snijden, Vergiftigen en Verbranden), die het verhaal van de familie Navarro vertelt, is een gemakkelijke manier om dit te doen. Deze film wordt verkocht voor een vriendelijke prijs, om de familie Navarro te helpen de kosten voor de medische behandelingen van Thomas te betalen. Dit betekent dat je de film voor $ 1,99 kunt downloaden (maar ook voor een hoger bedrag, afhankelijk wat je ervoor wilt betalen). Je kunt voor $ 9,99 de DVD ook kopen. 

• Een percentage van de opbrengsten van de film zal worden gedoneerd aan organisaties die 100 procent van hun inkomsten besteden aan gezinnen die zich in eenzelfde situatie bevinden en kanker bestrijden. Het geld gaat NIET naar de American Cancer Society! Ik (Dr. Mercola) zorg ervoor dat de DVD via mijn website beschikbaar komt. Van de opbrengsten gaat 80 procent naar de producenten en het gezin van Jim Navarro. Ik geef de overige 20 procent aan het Grassroots Health’s Breast Cancer Prevention Project. Alle financiële middelen die voort komen uit de verkoop van Cut Poison Burn zullen gebruikt worden om vrouwen van boven de 60 te laten deelnemen aan een programma dat als doel heeft de effectiviteit te laten zien van vitamine D bij de preventie van borstkanker. Meer informatie over dit programma kun je hier vinden.

Kanker GENEZEN is al bijna honderd jaar mogelijk
Op de presentatie van Maandag 18 juni 2012 liet de Nederlandse pers verstek gaan, niemand aanwezig! Geen enkel gezondheid magazine, traditionele gezondheid website, geen radio, geen TV. Een bericht nop www.nujij.nl — jouw nieuws telt was binnen 24 uur verwijderd! Gezondheid en ziektes voorkomen en overwinnen kan zo simpel zijn — maar dit mogen zo weinig mogelijk mensen weten — in onze farmaceutische en geïndustrialiseerde voedingswereld. Tijdens de afgelopen week werd op gezondheidradio al aandacht besteed aan de lezing van Brian Peskin en de komende twee weken wordt de hele presentatie + vraag en antwoord uurtje op gezondheid radio uitgezonden en zal als podcast te downloaden zijn. We rekenen op de lezers van deze website om dit nieuws massaal via de sociale media te verspreiden! — nadat je hier ZELF kennis van hebt genomen!! — HM 23-06-2012