Senioren willen gezond, jong & vitaal blijven


pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Senioren Levensgenieters
De generatie senioren is nu in de leeftijd van “veertig plus”. Ze zijn en blijven een invloedrijke economische kracht in de samenleving. Nog intensief aan het werk, met het zicht op of in de afbouwfase van hun carrière willen ze nu en straks nog volop van het leven genieten. Daarom besteden ze steeds meer aandacht aan hun “welzijn”. Dat betekent zorg voor een goede gezondheid en zich vitaal voelen, er jong uit blijven zien en financiële onafhankelijkheid om dit allemaal te kunnen betalen. Preventieve zorg is nu actueler dan ooit! Daarvoor worden dan ook diverse wegen gezocht.

Gezondsheidszorg
Wie nu niet genoeg aandacht besteedt aan het behouden van een goede gezondheid, heeft straks een groot probleem. De traditionele medische hulp wordt door de toenemende vergrijzing van de senioren een onbetaalbare zaak. Bovendien zullen ook de wachtlijsten nog tot in lengte van jaren blijven bestaan door de toenemende vraag. Het huidige tekort aan artsen wordt alleen maar groter omdat zij ook met pensioen gaan en om hen te vervangen zouden er nu al veel meer medici in opleiding moeten zijn dan het geval is.

Sociale zekerheid
De Baby Boomers en diegene die volgen geloven niet meer dat de sociale zekerheden nog bestaan tegen de tijd dat ze zelf hierop een beroep zouden willen doen. Nog voordat zij hieraan toe zijn rijzen de gezondheid-, AOW-, WAO- en pensioenkosten al uit de pan. Wie gaat er voor hen zorgen in de toekomst?

Het verouderingsproces vertragen
Het terugdringen van het verouderingsproces – Anti Aging – is het recept om zolang mogelijk vitaal te blijven en hierdoor in staat te blijven een inkomen te verwerven. Dit fenomeen is de grootste groeimarkt aan het worden, groter dan we bij enige andere groeimarkt in het verleden hebben gezien. Anti-veroudering start met aanpak van de stofwisseling, het gebruiken van optimale vitaminen, mineralen en antioxidanten. Tegelijkertijd wordt de leefstijl opnieuw kritisch bekeken en waar nodig in de verschillende samenhangende factoren aangepast, meer ontspanning, verstandig sporten, aandacht voor minimalisering van beperkende erfelijke factoren, enz.

Pluk de vruchten
Anti-veroudering is de juiste combinatie vinden door persoonlijke adviezen gebaseerd op exacte metingen van bloedwaarden, een actieve levensstijl en intellectuele stimulatie. Diegene die hiermee al beginnen als ze de veertig gepasseerd zijn zullen de verschillen merken: minder stress en geen (chronische) vermoeidheid, geen depressieve klachten, minder allergieën, minder verkouden, meer energie, beter in je vel zitten, een beter geheugen, meer concentratievermogen, meer werk- en levenslust. Kortom, meer kwaliteit van leven en volop van het leven kunnen blijven genieten! Wanneer zij in de loop der jaren hun kwaliteit van leven gaan vergelijken met leeftijdgenoten die niet op de anti-verouderings-trein zijn gesprongen, weten ze dat zij triomfantelijk de vruchten plukken van hun inspanningen.

Een groot deel van wat we dagelijks eten bestaat
uit zgn. ‘processed food’;
het aandeel natuurlijke voeding wordt steeds minder.
Gedenatureerd voedsel leidt tot degeneratie.

Zelf alert zijn en het aanpakken
Momenteel zijn er al miljoenen mensen die een of andere vorm van anti-verouderings producten dagelijks gebruiken. Onderzoeken tonen nu al aan dat ze op de goede weg zijn. Desondanks zult u daar nog geen uitgebreide berichten over lezen in de media. Sterker nog, diverse instellingen zullen u proberen te overtuigen dat er nog geen positieve bewijzen in die richting leiden. Degenen die zelf alert zijn, het aanpakken en de positieve resultaten ervaren, zullen zich afvragen waarom niet iedereen voedingssupplementen gebruikt, actief aan sport doet en ongezond voedsel vermijdt. Waarom staan kranten en televisieprogramma’s nog niet bol van de onderzoekresultaten en advies?

Publiciteit
Voor velen is dit toekomstperspectief helaas dus nog een “ver van m’n bed show”, of op z’n minst een ondoorzichtig terrein vol vooroordelen.

* Zou anti-veroudering niet werken?
* Zouden deze producten gevaarlijk zijn, zoals ze soms beweren?
* Zouden onderzoeken het effect hiervan nog niet aantonen?

Het antwoord is neenee en nog eens nee!
Waarom komt dit dan niet meer in de publiciteit? Omdat er meer geld te verdienen is aan zieke mensen dan aan gezonde mensen. Meer dan 1300 miljard dollar wordt er jaarlijks alleen al in de Verenigde Staten aan curatieve zorg uitgegeven. Daarentegen gaat ook de preventieve zorg, de anti-verouderings industrie, de komende 7 jaar groeien naar 1000 miljard dollar op jaarbasis.

Het is maar net waar u straks geld aan wil uitgeven, aan noodzakelijke medicijnen omdat u dacht dat de verzekering die wel zou betalen of aan preventieve producten waardoor u die kwalen kan voorkomen en u zich verzekert van een goede kwaliteit van leven?Eigen ervaring

Om zelf te gaan ervaren dat u veel baat heeft bij het gebruik van anti-verouderings voedingsssuplementen moet u nu nog tegen de stroom in zwemmen. Want het geeft aanvankelijk veel weerstand van hen die het niet willen geloven! Maar door nu al controle uit te oefenen op uw huidige en toekomstige gezondheid, geeft u aan uzelf en het leven te respecteren. Bedenk eveneens met wat voor problemen u anderen opzadelt als u hulpbehoevend zou worden. U kunt er nu (nog) voor kiezen om onafhankelijk en gezond te kunnen blijven leven. Anti-veroudering gaat immers over ten volle kunnen blijven genieten van het leven.Bronnen: diverse bronnen in de USA en eigen ervaring door het opvolgen van specifieke adviezen (bloedonderzoeken) en de prima resultaten daarvan.

lezers promoten je website
Bedankt voor het promoten van de website