RIVM gezondheid voorlichting faalt


RIVM: Teleurstellende effecten gezondheid voorlichting

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Falende RIVM voorlichting gezondheid

De campagnes van het RIVM hebben miljoenen gekost en niets opgeleverd volgens het RIVM. Zo constateerden zij dat: “Waarschuwingen tegen menselijke zwakten als roken, drinken, drugsgebruik en overgewicht worden amper opgevolgd” en, “meer dan de helft van de Nederlanders niet aan de richtlijnen voor gezonde voeding en lichaamsbeweging”. Toch lijkt de lichte ontgoocheling niet te leiden tot het stopzetten van de vaak dure voorlichting. De conclusie van het RIVM is: “Ondanks nogal wat slechte gezondheidsgewoonten leven Nederlanders steeds langer, en brengen ze die extra jaren ook in goede gezondheid door”.

Als je die conclusie nu leest zou je dus als roker, drinker en junkfood eter kunnen denken; ‘Als we met z’n allen langer leven, waarom zou ik dan mijn eetgewoonten moeten veranderen?’ Tegen de tijd dat het verkeerd gaat neem ik wel een medicijn en knapt de dokter mij wel weer op!

Wat er mis is met de voorlichting: de waarheid wordt niet verteld, en de motivatie ontbreekt (beloning). Sommige mensen gaan er nu eenmaal van uit dat de stand van de medische wetenschap het nemen van enig risico wel aanvaardbaar maakt. Ze hebben echter geen kennis van de waarheid. Het achterhouden van informatie is net zo erg als het vertellen van leugens en ik heb nog nooit het RIVM of de krant kunnen betrappen over onderzoeken die het werkelijke effectiviteit tonen van chemotherapie, of het gevaar van GMO voeding, of de E nummers in onze voeding.

Wat zou er wel kunnen werken om mensen bewust te maken?
Ik denk dan aan eerlijke voorlichting op scholen over voeding en gezondheid. Jongeren kun je immers nog makelijker vormen. Bovendien nemen zij de verworven kennis mee naar huis en gaan kritische vragen stellen. Oeps dat kan zeer doen! Dat is iets heel anders dan vlug de pagina van de krant omslaan van berichten die je niet aanstaan.

Belonen
Een andere mogelijkheid is mensen te gaan belonen voor een gezondere leefstijl in de vorm van lagere premies voor de ziektekosten. Dat moet eenvoudig en kosten effectief mogelijk zijn en te controleren.  Ik heb daar al wat ideeën over. Beloning is altijd bewezen een goede motivatie. Gezondheid is in de beleving van veel mensen verbonden met de factor geluk hebben, beloning kun je gelijk de vruchten van plukken.

Auto verzekering
Een auto verzekeringspolis levert na bewezen schadeloos rijden een korting op van  wel 70 procent. Dat zelfde moet ook mogelijk zijn bij een gezondheid risico verzekering. Met een uitzonderingspositie van mensen die echt de pech hebben op ziektes waar zij zelf niet verantwoordelijk voor zijn. Ik gebruik hier met opzet het woord ‘verantwoordelijk’. Ziek worden is immers niet geluk of pech hebben voor de overgrote meerderheid maar de eigen verantwoordelijkheid. Pas op het moment dat grote groepen die verantwoordelijkheid voor zich opeisen en daar de financiële vruchten van gaan plukken zullen een deel van de hardnekkige gokkers zich achter de oren gaan krabben. De rest moet beschouwd worden als een verloren generatie.

Het systeem van gezondheid ‘zorg’
We hebben in onze moderne Westerse wereld een ziektezorg systeem. Een systeem waar ik graag mijn vertrouwen aan schenk in geval van een ernstig ongeluk. Maar dit zelfde systeem wil ik graag mijden als ‘de PEST’ als het gaat om gezondheid. De symptoom bestrijden middelen die men daarbij aanwend genaamd medicijnen of (huiver) ‘geneesmiddelen’ zijn aan mij niet besteed gebaseerd op mijn kennis. Kennis die voor een ieder voorhanden is als men wil zoeken.

Of we ooit dit gaan meemaken staat in de sterren geschreven, echter, ik heb mijn idee echter al wel onder de aandacht gebracht van een bedrijf waar ik alle vertrouwen in heb.

goed en slecht yin en yang