Overgewicht in Amerika


Jaarlijks 300.000 doden

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Wereldwijd lijdt een derde van de bevolking aan overgewicht of obesitas, dit blijkt uit gegevens van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en het Census Bureau uit 2005.

In de Verenigde Staten is 40 procent van de bevolking te zwaar en een kwart heeft vetzucht. Dat maakt de groep vetzuchtigen in Amerika groter dan de groep rokers (19 procent), armen (14 procent) en alcoholisten (6 procent).

Als de Europeanen niet gezonder gaan eten en meer gaan sporten, zullen twee op de drie EU-burgers te zwaar zijn tegen het jaar 2030. Alle problemen en ziektes die dat met zich meebrengt, dreigen de lidstaten van de Unie 70 miljoen euro tot 130 miljoen per jaar te kosten, waarschuwt eurocommissaris voor gezondheid David Byrne.

Is obesitas het nieuwe opkomende risico in onze maatschappij waardoor de al jaren aanhoudende trend in toenemende levensverwachting tot stilstand komt?

De leeftijd van elf jaar blijkt een belangrijke mijlpaal te zijn voor de ontwikkeling van obesitas. Kinderen met die leeftijd die lijden aan obesitas, komen daar maar heel moeilijk vanaf.

Het probleem is niet beperkt tot alleen kinderen. In Nederland is het aantal mensen dat te dik is de afgelopen jaren fors toegenomen. Het aantal landgenoten dat lijdt aan vetzucht (obesitas) is verdubbeld.

Hoe ontwikkelde obesitas zich in de afgelopen 20 jaar in de VS? Zo breng je dat schrikbarend in kaart.