Kunnen wij nog wel vertrouwen schenken aan de regering en de overheid als ….


pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Kunnen wij nog wel vertrouwen schenken aan de regering en de overheid als je weet dat er mensen op posities zitten die overduidelijke banden hebben met de farmaceutische industrie en zelfs financiële belangen hebben?

Als je verteld dat de overheid nauwe banden heeft met de farmaceutische bedrijven waardoor mensen op grote schaal als proefkonijnen misbruikt worden dan zul je blikken van ongeloof zien. Deze samenzweringen kunnen niet waar zijn en al zeker niet in ‘ons’ land!

Door Mike Adams
Vertaling: Henk Mutsaers

Deze mensen zullen steeds meer ‘geschokt’ worden nu de ene na de andere beerput opengetrokken wordt en er allerlei werkelijk grove schandalen aan het licht komen. In Amerika waren dit recentelijk de medische experimenten die 60 jaar geleden gepleegd werden op mensen uit Guatemala waarvoor de overheid zich excuseerde alsof het een eenmalig gebeuren was dat al lang geleden plaatsvond. De bevolking werd daar opzettelijk ziek gemaakt om het effect van antibiotica te kunnen bestuderen.

(Note: Dit is tegenovergesteld ten aanzien van de reden waarom men aangeeft geen dubbelblinde studie te kunnen uitvoeren naar de werkzaamheid van vaccinaties. Men kan toch een deel van de bevolking niet in de waagschaal brengen door niet te vaccineren!)

Het Guatemala schandaal is echter geen op zich zelf staand feit. Het is slechts het oplichten van een Giga beerputdeksel. Opeens leren mensen dat medische wetenschap niet gaat over mensen beschermen en ontdekken dat de eigen overheid samenzweren met de medische industrie en dat dit gedrag binnenkamers goedgekeurd wordt.

Welkom in de echte wereld mensen. In de echte wereld zijn overheden de grote massamoordenaars. Door de geschiedenis heen zijn de meeste mensen gemarteld en vermoord in opdracht van overheden en regeringen, meer als welke andere organisaties of terroristen dan ook! En de ironie van al deze misstanden was dat dit gedaan werd onder de vlag van: Maak de wereld een betere plaats!

Onder deze zelfde vlag opereert ook Big Farma. Al hun medische experimenten op onschuldige kinderen, zwangere vrouwen, de neger bevolking, gevangenen, militairen, ze zijn allemaal ontwikkeld om nieuwe ‘geneesmiddelen’ te vinden, zo claimen ze tenminste. Zie deze volgende lijst van medische schandalen

De overheid – farma samenzwering in het juist daglicht geplaatst

Met de recente misstanden vers in het geheugen laten we dan eens kijken naar de Big farma ~ Overheid samenwerking.

Het is dus nu een vaststaand feit door de Guatemala bekentenis dat er samenzweringen plaats vonden tussen de farmaceutische industrie en de overheid met als doek mediche experimenten op onschuldige burgers. (Dit weet men echter al lang maar slechts nu is dit toegegeven in de media) Dus de US overheid begeeft zich in samenzweringen en al die vele rapporten van samenzweringen kunnen niet zomaar meer van tafel afgeveegd worden als theorieën, een term gebruikt door sceptici die pretenderen dat er geen samenzweringen plaatsvinden op dit niveau in de wereld.

Een samenzwering betekend dat twee of meer partijen in het geheim werken om een gezamenlijk doel te bereiken. Als je dat eenmaal begrijpt dan wordt het duidelijk dat alles wat Big Farma doet virtueel een samenzwering is. op de een of de andere manier. Een samenzwering om data te manipuleren, samenzweringen om FDA goedkeuring te verkrijgen, samenzweringen om negatieve studies te verbergen, samenzweringen om dokters te fêteren (omkopen) en ga zo maar door. Het meeste van wat men de moderne wetenschap noemt is feitelijk samengesteld uit meerdere lagen van dubieuze samenzweringen die momenteel nog niet allen ten volle ontdekt, en aan het daglicht blootgesteld zijn.

Nu we weten dat de US overheid zich bedient van samenzweringspraktijken kunnen we de vraag stellen; Is de US overheid nog steeds actief in samenzweringen met Big Farma en met welk doel?

De medische wetenschap samenzweringen gaan door.

Het antwoord op deze vraag is duidelijk voor diegenen die alert zijn: Ja, het is zo! Je ziet het heel flagrant in twee significante zaken:

1). Vaccinaties
2). Fluoride in de watervoorziening

In beide gevallen is de overheid een samenzwering aangegaan alsof de Amerikaanse bevolking letterlijk proefkonijnen zijn! (note: dit is van toepassing op vele landen en betreffende punt 1 op de gehele wereld) Voor zowel fluoride en vaccinaties is in beide gevallen geen enkel hard wetenschappelijk bewijs voor handen dat deze giftige stoffen als medisch voordelig gezien kunnen worden voor de massa en in feite beide leveranciers van fluoride en vaccinaties moeten erkennen dat er geen wetenschappelijke studies hebben laten uitvoeren die zowel de veiligheid als enig positief effect kunnen aantonen. In feite worden ze beiden gedumpt op de bevolking als ware het een groot medisch experiment om te kijken wat er gebeurd. (en nog wat geld verdienen terzelfder tijd)

Zoals je weet is de US overheid ten volle betrokken bij deze zaken. En zo is dat ook het geval met de meeste staten en locale overheden. Weet je, niet alleen gebruikt de US overheid de bevolking als proefkonijnen maar men probeert fanatiek met propaganda campagnes meer mensen bij hun spel te betrekken. Opschieten, neem je vaccin, iedereen! Wij willen graag ontdekken wat er gebeurd als miljoenen goedgelovige mensen toestaan dat ze ingespoten worden met DNA fragmenten die in rotte eieren en zieke dieren worden gekweekt. Feitelijk kan het ze helemaal niets schelen wat er gebeurd met de proefdieren (dat zijn dus jij en ik). Wat ze werkelijk willen bereiken zijn obsceen hoge winsten voor de farmaceutische bedrijven. Het experiment is simpel het innen van meer geld.

(Note: En de verborgen agenda zoals Bill Gates openlijk praat over depopulatie van 15% van de wereldbevolking door het toepassen van vaccinaties)

Stel deze vraag eens aan je vrienden

“Geloof jij dat de overheid een overeenkomst heeft met de farmaceutische industrie om in het geheim onschuldige mensen in te spuiten met een dodelijke ziekte zodat ze de uitkomst kunnen bestuderen van het effect van het nieuwe medicijn?”

Waartoe zijn deze instanties dan nog meer toe in staat?

Als het antwoord ‘Nee’ is dan zijn ze nog erg onwetend over dit onderwerp. Vertel hen over het Guatemala experiment, open hun ogen voor de realiteit en voor dezelfde regering die nu hun gezondheid systeem ten uitvoer brengt. Help hen om te begrijpen dat op het punt van gezondheid en voorlichting je de overheid, de regering niet meer kunt vertrouwen. De overheid waardeert het menselijke leven niet, in feite exploiteert men het menselijke leven als ware het veevoeder voor het totale farmaceutische complex.

Een intelligent persoon die zich de waarheid realiseert omtrent dit zal nieuwe vragen beginnen te stellen. Zoals; is het aangewezen voor een ‘massa moordenaars’ regering om de gezondheidzorg te beheren? Deelname in de besluitvorming van dodelijke beslissingen. Goedkeuring van dodelijke medicijnen als zijnde veilig. Goedkeuring van experimentele vaccinaties die nooit wetenschappelijk getest zijn. Een waar skeptische persoon zal onvermijdelijk besluiten dat een overheid die al bewezen heeft een roekeloze bewaker te zijn van het menselijke leven, mag nooit het beheer van het complete medische systeem toevertrouwd worden. Het zelfde medische systeem dat schuldig is aan het heimelijk gebruiken van mensen als laboratorium ratten voor dodelijke medische experimenten.

De overheid het gezondheid systeem laten beheren is gelijk als een kind dat een buurt beveiliging runt. Natuurlijk zal er gekeken worden maar wellicht niet op de manier die je verwacht

Serieus, we moeten ons allemaal eens deze belangrijke vraag stellen: Als de (US) overheid wil samenspannen met Big Farma om onschuldige burgers te infecteren met dodelijke ziektes zodat ze het effect van antibiotica kunnen bestuderen die verkocht kunnen worden met grote winsten, waartoe zijn deze instanties dan nog meer toe in staat?

Het antwoord op deze vraag moet duidelijk zijn ook als we aarzelen om het te accepteren. De overheid en Big Farma, als deze toegestaan worden om controle uit te oefenen over ons leven, zullen ze onze levens vernietigen door ons te exploiteren voor hun duistere agenda’s! De misdaden die uitgevoerd worden onder de paraplu van ‘medische wetenschap’  zijn alleen maar erger geworden sinds de veertiger jaren. Heden ten dage heeft Big Farma tientallen miljoenen kinderen en volwassenen aan psychiatrische medicijnen (drugs), ziekenhuizen voeren honderdduizenden onnodige operaties uit, dokters delen miljarden gevaarlijke onbewezen veilige medicijnen uit …. en de overheid kijkt toe en verklaart alles volkomen veilig en verteld dat het zelfs goed is voor je!

Als je nog steeds denkt dat de overheid geen medische experimenten uitvoert op mensen dan komt dat omdat JIJ het experiment bent!

Onbetrouwbare informatie natuurgeneeswijzen op Wikipedia

De Alliance for Natural Health (ANH) rapporteerde op hun website in Oktober 2010 dat de artikelen aangaande natuurgeneeswijzen niet gestoeld zijn op de juiste informatie. Volgens de eigen maatstaf van Wikipedia moeten alle artikelen neutraliteit nastreven, de bijdragen moeten te verifiëren zijn, de bron informatie vermelden, en verschillende inzichten dienen te gehonoreerd te worden. Als een vroegtijdige schoolverlater zich gaat voordoen als professor gaat het ernstig mis. Het blijkt in de praktijk dat artikelen over alternatieve en natuurgeneeswijzen extra kwetsbaar zijn voor vandalisme en misinformatie / censuur op Wikipedia.