Kinderen vermoorden via Rontgenfoto’s


Dood door procedures

Door: Craig Stellpflug
Vertaling: Frank Bleeker
Bron artikel Natural News

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.


Kinderen zijn meer stralingsgevoelig dan volwassenen en kinderen die een CT scan ondergaan lopen volgens een recent artikel in de Lancet na twee of drie CT scans een drie keer zo groot risico op leukemie en hersenkanker. Artsen denken meestal dat de voordelen opwegen tegen de nadelen, maar “van straling is bekend dat het een lastig in te schatten verhoogde kans op de lange termijn van het ontwikkelen van kanker in zich draagt”, zo zegt Marta Hernanz-Schulman, MD, voorzitter van de American College of Radiology Pediatric Imaging Commission.

Kinderen zijn met name kwetsbaar voor ioniserende straling omdat zij per weefselvolume meer straling absorberen dan volwassenen. Ioniserende straling die aan kinderen wordt toegediend is vooral schadelijk als kinderen in de groei zijn en er meer stralingsgevoelige celdelingen plaats vinden dan bij een volwassene. Daarnaast wacht kinderen een langere levensduur dan volwassenen, waardoor er meer tijd is waarin zich stralingsgeïnduceerde tumoren kunnen ontwikkelen.

Wie lopen er risico?
De bezorgdheid houdt niet op bij kinderen. Het gebruik van geavanceerde diagnostische beeldvorming zoals CT scans en MRI scans is substantieel toegenomen – tussen 1996 en 2010 bijna verdrievoudigd en is nog steeds stijgend. Blootstelling aan straling door CT scans is per hoofd van de bevolking verviervoudigd en echografie is in dezelfde periode ongeveer verdubbeld. PET scans zijn sinds 2004 jaarlijks met ongeveer 57 procent gestegen.

Rebecca Smith-Bindman, MD en haar collega’s van de UCSF (Universiteit van Californië in San Francisco) bestudeerden het gebruik van ‘imaging’ (medische beeldvorming) bij gezondheidsorganisaties om in de tijd de patronen van ‘imaging’ te onderzoeken en de cumulatie van stralingsdoses die patiënten ontvangen. Pleitend voor een verstandiger gebruik van ‘imaging’, zegt Dr. Smith-Bindman: “We moeten de manier waarop wij als arts praktiseren veranderen… We moeten vergelijkend effectiviteitonderzoek financieren dat ons helpt begrijpen, wanneer ‘imaging’ behulpzaam is en wanneer het mogelijk meer schade aanricht dan dat het goed doet.”

Bij sommige gezondheidsorganisaties geeft men nu waarschuwingsboodschappen uit als een arts een ‘imaging’-procedure voorschrijft. Maar zoals Dr. Berrington de Gonzalez aan Medscape vertelde: “Het zou de moeite waard zijn nader te onderzoeken of deze waarschuwingen de mate van gebruik zou kunnen hebben beïnvloed.”

FDA doet een “suggestie”
De Amerikaanse Food and Drug Administration ondernam kortgeleden maatregelen door het vrijgeven van voorgenomen richtlijnen, die fabrikanten aanmoedigen de veiligheid van kinderen in ogenschouw te nemen bij het ontwerpen van nieuwe Röntgen beeldsystemen. Het federaal agentschap heeft aanbevolen om bepaalde eigenschappen in Röntgen beeldsysteem apparatuur voor algemeen klinisch gebruik aan te passen aan de specifieke vereisten voor jongere patiënten. Deze “suggestie” werd gepubliceerd na meer dan een decennium van explosieve groei van het gebruik en stralingsschade die in verband gebracht wordt met medische toepassingen die patiënten blootstelden aan ioniserende straling.

Voorgestelde richtlijnen voor Röntgen beeldsystemen voor de beeldvorming in de kindergeneeskunde omvatten voorzieningen, gericht op de beeldvorming van kleinere patiënten met vooraf ingestelde pediatrische controle-instellingen, zoals: etikettering en protocollen voor het minimaliseren van de blootstelling aan straling, het tonen en opnemen van de patiëntdosis of een dosisindex, interactieve softwaredisplay functies die de gebruiker waarschuwt bij speciale pediatrische zaken, automatische, voor kinderen gekalibreerde bestralingscontrole, een gebruikershandleiding voor pediatrisch gebruik met speciale aandacht voor stralingbesparende functies voor kinderen.

Waar het geld stopt…
Artsen die hun eigen MRS apparaten bezitten, verkopen meer MRI-scans dan degenen die hun patiënten doorverwijzen. Dr. Sigvard T. Hansen, Jr., professor orthopedie en sportgeneeskunde aan de Universiteit van Washington zegt, dan hij scans min of meer afwijst, omdat ze zelden nuttige informatie verstrekken over die patiënten die hij behandelt – degenen met voet- en enkelblessures. “Patiënten hebben vaak het gevoel dat zij betere zorg krijgen als mensen prachtige onderzoeken krijgen voorgeschreven en er zijn zelfs patiënten die hier komen en een MRI eisen – dat is een deel van het probleem,” zegt hij.

De waarheid mag gezegd worden: onderzoeken tonen aan dat de uitkomsten van patiënten met MRI scans, vergeleken met standaard Röntgenfoto’s weinig uitmaken, of dat standaard Röntgenfoto’s soms betere uitkomsten vertonen.

De keuze is uiteindelijk aan jou. Mensen met een betere verzekering ondergaan meer onderzoeken dan mensen met een mindere verzekering. Bevraag je dokter nauwgezet, iedere keer als hij of zij onderzoeken met ioniserende straling aanbiedt. Overweeg de lange termijn consequenties. Over 20 jaar zal de kanker in je lichaam misschien niet meer in verband gebracht worden met de oorspronkelijke oorzaak.

Bronnen voor dit artikel:
Lancet. Uitgegeven: online 7 juni 2012

Over de auteur:
Craig Stellpflug is een voedingsspecialist met betrekking tot kanker, Lifestyle Coach en Neuro Development Consultant bij Healing Pathways Medical Clinic, Scottsdale, AZ.


Met 17 jaar klinische ervaring in het werken met zowel hersenaandoeningen en kanker heeft Craig uit eerste hand de verwoestende effecten van vaccins en geneesmiddelen op het menselijk lichaam gezien en is tot de conclusie gekomen dat een natuurlijke levensstijl en natuurlijke remedies de echte antwoorden zijn op een goede gezondheid en een prettig leven. U vindt zijn dagelijkse blog over gezondheid op www.blog.realhealthtalk.com en zijn artikelen en archieven van zijn radioprogramma’s op health talk