Overheid Vaccinatie Leugens


08-09-2012

Geheime officiële verslagen van de afgelopen 30 jaar bewijzen dat vaccinatieschema’s in de VS en Groot-Brittannië gebaseerd zijn op overheidsleugens

Door: Ethan A. Huff, stafschrijver 
Vertaling: Frank Bleeker
Bron artikel: Natural News 

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

Een uitgebreid onderzoek naar de interne gang van zaken bij de genationaliseerde gezondheidszorg van het Verenigd Koninkrijk heeft een schokkende erfenis onthuld van corruptie en leugens over het landelijke vaccinatiebeleid. Volgens Dr. Lucija Tomlijenovic, Ph.D., van de Universiteit van British Columbia in Canada hebben de advies- en bestuursorganen die het vaccinatiebeleid in het Verenigd Koninkrijk bepalen, al vele tientallen jaren de waarheid verborgen over de gevaren van vaccinatie, en de bevolking opzettelijk onveilige vaccins opgedrongen het officiële vaccinatieschema te handhaven.

Vrijgekomen officiële documenten van geheime vergaderingen van het Britse Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), een onafhankelijke organisatie die assisteert bij het bepalen van het beleid omtrent het vaccinatieschema in het Verenigd Koninkrijk onthullen dat JCVI onafhankelijke gegevens negeert die aantonen dat vaccins onveilig zijn en bekrachtigt twijfelachtige gegevens van vaccin producenten die beweren dat vaccins veilig zijn. De groep ontmoedigt ook alle onderzoek dat vraagtekens zet bij de veiligheid van vaccins en liegt willens en wetens tegen de ouders om door volgzaamheid de totale vaccinatiegraad te verhogen.

“Het JCVI ondernam voortdurend pogingen om ouders en medewerkers in de gezondheidszorg, zorgwekkende gegevens over ernstige bijwerkingen en contra-indicaties te onthouden om zodoende een algemene vaccinatiegraad te bereiken die zij nodig achtten voor de “kudde-immuniteit”.

Dit is een concept dat met betrekking tot vaccinatie en in tegenstelling tot de heersende overtuigingen, berust op niet-solide wetenschappelijk bewijs,” schrijft Dr. Tomljenovic in haar artikel.”Officiële documenten die werden verkregen van het Britse Department of Health (DH) en het JCVI onthullen, dat de Britse gezondheidsautoriteiten gedurende de afgelopen 30 jaar al betrokken zijn bij deze praktijken, blijkbaar met als enige doel de bescherming van het nationale vaccinatieprogramma.

Het 45 pagina’s tellende artikel tilt het deksel van de mythe dat het vaccinatiebeleid van de overheid gebaseerd is op gedegen wetenschappelijk onderzoek. Het toont in plaats daarvan aan dat functies in vaccin adviescommissies, die helpen bij het opzetten van het vaccinbeleid, over het algemeen bekleed worden door marionetten van de vaccinindustrie die juist het gebruik van vaccins bevorderen, ondanks het bewijs dat hun gevaren aantoont. Dit gebeurt in het Verenigd Koninkrijk al vanaf begin jaren ’80 en het geldt zeker ook voor de Verenigde Staten.

Dr. Tomlijenovic legt bijvoorbeeld uit, dat het JCVI al vanaf 1981 heeft geweten dat het mazelen vaccin, dat deel uit maakt van het officiële vaccinatieschema van de overheid, in verband wordt gebracht met – op de lange termijn – neurologische schade en overlijden. Ze schetst ook, met volledige citaten, bewijs dat aantoont dat JCVI er al lang van op de hoogte is dat veel van de geplande vaccins permanente hersenschade veroorzaken bij kinderen, maar dat zij, desondanks dat, deze vaccins toch zijn blijven promoten.JCVI wist dat het MMR (BMR) in staat was om hersenschade te veroorzaken

Een andere schokkende ontdekking in het artikel van Dr. Tomlijenovic gaat over het BMR vaccin en dat het JCVI op de hoogte was van het feit dat deze controversiële spuit hersenschade kan veroorzaken. De notulen van een vergadering in 1990 van het JCVI CSM/DH Joint Sub-Committee on Adverse Reactions (Gezamenlijk subcomité inzake bijwerkingen) toont aan dat het bij JCVI bekend was dat het BMR (Engels: MMR) vaccin met zekerheid in verband gebracht werd met ten minste 10 gevallen van zowel meningitis (hersenvliesontsteking) als encefalitis (nekkramp).

JCVI verwees in 1991 weer naar de zaak met betrekking tot de veiligheid van het BMR-vaccin door op te merken dat in een vervolgonderzoek van de eerdere gevallen van meningitis en encefalitis die definitief werden gekoppeld aan het vaccin, twee van de kinderen blijvende neurologische schade hebben ontwikkeld. Een ander kind ontwikkelde aan autisme gekoppelde gedragsproblemen en een ander ontwikkelde cerebrale astrocytoom, een vorm van hersentumor. Helemaal niets van deze belangrijke informatie werd openbaar gemaakt.Je kunt het complete 45 pagina’s tellende rapport van Dr. Tomlijenovic


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]