Oproep leraren onderwijs om hun opmerkzaamheid te delen


pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Ergens … (?) voor 2012 kregen we een opmerkelijk reactie binnen op de (toen nog) wekelijkse nieuwsbrief

“Mijn echtgenote is al geruime tijd directeur van een basisschool in Oost-Nederland. We hadden het n.a.v. je nieuwsbrief over de (gelukkig voor ons allen!) grotendeels geflopte vaccinatiecampagne voor de Mexicaanse griep en kwamen zodoende op het terloops naar voren gebrachte thema dat er de laatste jaren één groep (‘klas’) in de basisschool is waarvan met name de jongens gedrag- en leerproblemen vertonen. Dat was het geval op een school in, laten we zeggen, Noord-Twente en wordt nu, de meegroei naar de hogere groep meegerekend, exact weer door haar geconstateerd in Oost-Twente. Zij wisselde namelijk van baan, vandaar de extra opmerkelijke constatering.

Zou er in een bepaald jaar, begin deze eeuw, een vaccinatieprogramma met een bepaalde stof zijn doorgevoerd? Dat vraag ik mij in gemoede af. Of dat artsen in een bepaald jaar een ‘bepaald medicijn’ voorschreven, het zou me niets verwonderen. Zo zie je maar, wat je nieuwsbrief (en die van Crèvecoeur dit keer) kan ‘los maken’. Additionele vraag: hoe veel van deze ‘terloopse constateringen’ blijven voor altijd ongemeld? Hoeveel slachtoffers maakt de farmaceutische wereldmacht in de (nabije) toekomst nog meer? Het is beangstigend. Ik ben geen wetenschapper, maar weet wel dat voorkómen beter is/wordt/maakt dan ‘genezen’.  – Peter R. te O.”

Deze mail doorgestuurd naar Désirée Röver en zij antwoorde:

Hai Henk,

Wat hier wordt gesuggereerd, is zeker niet ondenkbaar, en in de context van mijn research zelfs waarschijnlijk. Terwijl het RIVM altijd hardnekkig iedere connectie tussen vaccinatie en daarop volgende negatieve verschijnselen ontkent, noteert men exact welk vaccin, van welk partijnummer er bij welk kind is ingespoten…

Ik zie verder een potentieel verband met het doordrammen van een EPD, het elektronisch patiëntendossier, dat de n=1 modaliteit (steekproef van één) mogelijk maakt. M.a.w. men kan in grote groepen mensen individueel volgen wat de resultaten zijn van bepaalde vaccins, medicaties, etc.

Ook niet onwaarschijnlijk is een verband met de test op psychische problematiek die nu in een proef wordt uitgevoerd bij schoolkinderen?

Gezien wat ik in mijn onderzoekingen boven tafel heb gekregen, verbaas ik mij nergens meer over. De mensen op de werkvloer, artsen, GGD, RIVM-loonvee heeft geen idee van waar zij mogelijk aan meewerken. Deze ondernemingen hebben een piramidale machtsstructuur, alleen de topbazen kennen de grotere waarheid en werkelijke bedoelingen.

En, zijn er mensen die willens en wetens hun medemensen in gevaar brengen voor eigen gewin? Ja! Absoluut. Lees het boek van John Virapen, of luister naar mijn uitzending van  Gezond & Wel op Argusoogradio van afgelopen zondag (24 januari), waarin hij eerlijk vertelde hoe hij van een Big Farma monster veranderde in een klokkenluider, daartoe aangezet door de geboorte van zijn zoon (tweede leg!).

Wil je dit relaas doorgeven aan de oplettende Twentse onderwijzeres? Geweldig, dat ze dit ontdekte. Ik zal haar verhaal ook voorleggen aan de wereldexpert in de gevolgen van vaccinaties, mijn vriendin dr. Viera Scheibner in Australië, ik spreek haar regelmatig.

Ik denk overigens dat het een goed idee is om te proberen te inventariseren of andere onderwijzers in de lande hetzelfde hebben gezien, of dat zij dit, op basis van deze informatie, nu ook kunnen constateren… Een oproep op diverse websites of zo?

Alles bij elkaar, heel interessant!
Love, Light & Laughter,
Désirée


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]