1 dag per vier jaar besturen wij het land


De overheid, wat zou je ervan kunnen / moeten verwachten?

Het falend beleid!

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

De overheid is er voor ons, één enkele dag in de vier jaar!

De belangrijkste taak van de overheid is de belangen van de bevolking dienen. De overheid wil graag dat wij normen en waarden hoog in het vaandel hebben staan.

Wat doet de overheid nu zelf met die normen en waarden?

Mensen zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun welbevinden en belangrijke zaken zoals inkomen, huisvesting, werk en gezondheid (noodsituaties / uitzonderingen daargelaten).

Wat mag je echter wel van een overheid verwachten?

Het allerbelangrijkste in ieders leven is de persoonlijke gezondheid. Mensen vertrouwen erop dat de meerderheid van de producten in de winkel veilig en voedzaam zijn. De bekende zin: Als je gevarieerd eet dan krijg je alles binnen wat je lichaam nodig heeft.

Dit blijkt de grootste leugen te zijn die overheidsinstanties verkopen.

In de voeding zitten namelijk 400 stoffen die aangeduid worden met E-nummers. Als we een dubbelblind onderzoek zouden doen met een groep die deze stoffen pertinent zou vermijden en een groep die er lustig op los eet met E-nummers, pesticiden, herbiciden, GMO-voeding en nano-voeding dan zal de uitkomst geen verrassing zijn.

Dit onderzoek vindt namelijk nu reeds in de praktijk plaats. De argeloze bezoekers van supermarkten stellen zich namelijk dankzij onze zorgzame overheid belangeloos ter beschikking voor het grootste medische experiment uit de geschiedenis van de mensheid. De mensen die deze voeding zoveel mogelijk vermijden zijn de controle- groep. Met het vergelijken van de ziektekosten en het koopgedrag (via de klantenkaart) in de supermarkt tussen beide groepen kan men al tot een sluitende conclusie komen.

Maar deze cijfers zullen nooit naast elkaar gelegd worden omdat dan duidelijk wordt, en inzichtelijk voor eenieder dat we dan te maken hebben met een op grootse wijze falende overheid. Wat er nog wel aan ‘natuurlijke’ producten in de winkelschappen ligt zijn producten die op uitgemergelde gronden gekweekt werden of op kunstmatige wijze in de kas, wat het verre aflegt tegen de kweek onder volledig natuurlijke methoden op voedingsrijke landbouwgronden.

Eugenetica is de studie op rasverbetering van de mensheid. 
Wat de overheid toestaat is rassen verslechtering of … ( 
genocide? )

Als mensen vervolgens ziek worden is het wederom met toestemming van de overheid mogelijk dat farmaceutische bedrijven zich bedienen van zeer giftige medicijnen waarbij in 89% elk bewijs ontbreekt op gegarandeerde effectieve inzet en veiligheid. Steeds weer bereiken ons de berichten dat duizenden tot miljoenen mensen overlijden aan het gebruik van deze medicijnen. Hoe je het ook wendt of keert, de cijfers wijzen maar al de duidelijk aan dat de overheid er niet is voor onze gezondheid, veiligheid en welbevinden.

Met het toestaan van deze junkvoeding, junkmedicijnen en junkwetenschap bereikt de overheid juist dat normen en waarden in een spiraal omlaag gaan omdat het juist de slechte voeding en medicatie zijn die het gedrag van mensen negatief beïnvloeden.

Alweer bijna honderd jaar geleden werd de controle over onze geldsystemen in de wereld uit handen gegeven door de overheden aan privé-instanties. Het systeem dat gehanteerd wordt blijkt echter bij nadere inspectie verdacht veel te lijken op een illegaal piramidesysteem. En dan nog wel het grootste illegale piramidesysteem uit de geschiedenis. Een systeem dat nog steeds omarmd wordt door de overheid in het belang van de bevolking? Moesten daarom de banken ‘gered’ worden zodat we rustig konden gaan slapen en ‘nog’ niet hoefden te gaan nadenken over participatie in de snel opduikende ruilhandelsystemen overal ter wereld? Gaan we daarom contant geld verbieden in de zeer nabije toekomst om totale controle te kunnen uitoefenen?

Onze overheid staat pal achter het gevoerde beleid omtrent de ‘opwarming van de aarde’. Maar er zijn even zoveel wetenschappers te vinden die tastbare bewijzen aandragen dat het standpunt van de overheid op zijn minst ter discussie staat. Je kunt het ook een collectieve internationale overheidsleugen noemen. Is het immers onder invloed van de zon niet overal op elke planeet warmer aan het worden in deze zonne- cyclus die men al kent uit de geschiedenis van de aarde, aangetoond door archeologen?

Steeds meer bereiken ons berichten dat 9/11 doorgestoken kaart is. De verklaringen die de VS geleverd heeft roepen meer vragen op dan antwoorden. De verklaring uit het boek: “Where did the towers go”, van Dr. Judy Wood lijkt me nog de meest redelijke verklaring onderbouwd door de feiten. Het spreekwoord: “De leugen regeert” wordt eens temeer met een dikke streep onderschreven! Dr. Judy Wood trekt in haar boek niet zelf de conclusie maar haar gedachten gaan wel naar de Tesla-technologie en dan met name naar het H.A.A.R.P.-project. Een welhaast duivelse technologie omgeven door veel ontwijkende informatie en geheimhouding.

Maar om vertrouwen te kweken 
is openheid en informatie een pre!

Jarenlang werd het bestaan van chemtrails, waarvan het eerste experiment al terug gaat tot 1954, afgedaan als een samenzweringstheorie. Dat theorieverhaal was echter al lang niet meer houdbaar waardoor men schoorvoetend het bestaan heeft toegegeven. Alleen noemt men het nu geo-engineering om de ‘opwarming van de planeet’ te temperen. Feit blijft dat er kwistig met giftige stoffen gesproeid wordt over de gehele wereld met als gevolg dat de toch al zwaar uitgemergelde landbouwgronden verder verzuren en vergiftigd worden.

Wie hebben wij de laatste jaren al kamervragen horen stellen over al de bovengenoemde ernstige zaken?

Wat moeten wij nog met zo’n overheid?
Dat is een vraag die je jezelf onderhand best eens mag gaan stellen. Er moet een grote verandering komen die we echter niet van bovenaf kunnen verwachten. Daarvoor zijn de banden met het bedrijfsleven te innig. Wij zullen dat zelf van onderaf aan teweeg moeten gaan brengen waardoor de overheid de controle en macht stukje voor stukje zal zien afbrokkelen.

Zelf voeding kweken, biologisch, dat is zo’n actie waardoor je controle herwint over je gezondheid. Ruilhandel, ook een prachtig wapen in de strijd tegen ontslaving (nieuw woord voor 2012). Eetbare stad, transition towns, locale muntsystemen en tesamen de schouders eronder zetten. Sommige dingen zijn te simpel voor woorden maar o zo krachtig om de samenleving weer vorm te geven. Juist SAMEN!

We moeten er zo langzaam maar zeker echt eens genoeg van krijgen dat we constant onder valse voorwendselen van de ene in de andere oorlog en ‘vredesmissie’ belanden. Genoeg is genoeg!