M E D I S C H – B E H A N D E L E N


pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Vele geneeswijzen bestaan al duizenden en duizenden jaren, hoe komt het dat heden ten dage de meeste mensen in onze Westerse maatschappij kiezen voor de moderne medische aanpak die slechts kan bogen op 200 jaar ervaring. Is de moderne aanpak met medicijnen, opereren etc zoveel beter en heeft deze zich al dermate dubbelblind bewezen dat het de oude kennis doet verbleken?


Deze vraag stelde ik aan:
Pieter de Meijer (Natuurgeneeskunde)

Het is heel opmerkelijk dat de zo jonge reguliere geneeskunde zoveel impact in onze samenleving heeft. Het is opmerkelijk dat waar de Leidse universiteit in 2002 officieel vaststelt slechts 7% van het menselijke lichaam te kennen, wij niettemin klakkeloos in ons laten snijden en doen. Opmerkelijk is ook dat de natuurkundige faculteit van Leipzig in 2005 officieel heeft vastgesteld dat de medische wetenschap geen wetenschap genoemd mag worden omdat bij evaluatie van 4500 behandelwijzen er geen een wetenschappelijk gestaafd kon worden. Dus wat is er werkelijk aan de hand?

Kan het worden afgedaan met ratio?
Sinds Descartes de ratio heeft verheven tot het heiligste dat is, wordt alles op een rationele wijze beschouwd. Voor het gevoel is geen plaats meer. Alles wat gevoeld kan worden zoals energie, energetische ladingen en stromingen is onbestaanbaar geworden en wordt niet meer op de brandstapel gebracht, maar wel ontkend en vernietigd.

Met de ratio komen we er echter niet helemaal uit. Er is meer aan de hand.
Het mannelijke dat het vrouwelijk overheerst, dan wellicht. Deze trend loopt al duizenden jaren. Het start zijn glorietijd, wanneer de heel evenwichtig samenlevende vroege christenen door de zgn christelijke kerk, die tot staatsgodsdienst van het Romeinse rijk verheven is in 324, geëxcommuniceerd worden. Duidelijk een macho cultuur waarin geen plaats voor de vrouw. Het Vaticaan is het artefact hiervan met hiervan afgeleid vrijwel alle godsdiensten met een leiding. Machtswellust van toen doet zich kennen in de machtswellust van de westerse “beschaving”. Ten koste van alles hebzuchtig zijn: big ego. Medicatie is al lang geen medicatie meer maar een ernstige bedreiging voor de gezondheid. Pharma en voeding duwt ons alles door de strot, zodat we zieker en zieker worden (lees afhankelijk, verslaafd). De ernst van de ziekten is toegenomen in onze tijd: vrijwel iedereen is chronisch ziek. En heeft een mix van ziektebeelden, zodra de 50 gepasseerd zijn. We praten hier over een dictatuur die heel fnuikend tewerk gaan. Het vrouwelijke christendom is lang ondergedoken geweest (Katharen), maar komt nu weer boven. Wat leert zij ons. Dat het gaat om balans. Balans tussen vrouwelijk en mannelijk. Samenwerking tussen hemel en aarde. Erkenning van de aarde én van de hemel. Erkenning dat wij als ego ons probleem niet kunnen oplossen simpelweg, omdat wij zelf het probleem zijn. Alleen door buiten ons ego te stappen (bewustwording) kunnen we de kosmische scheppingskracht gestalte geven. Dat bewustwordingsproces is volop gaande en zit in een stroomversnelling.

De gevestigde orde doet er alles aan om in het zadel te blijven. Hoe verslaafder hoe meer we consumeren, in elk opzicht. De ondoorzichtigheid van de kosten van ons huidige gezondheidssysteem bevordert bijv niet onze bewustwording.


Deze vraag stelde ik aan:
Mike Donkers via gezondheid radio (04-10-2011)

Mike; “Dat is nu precies de kern van de zaak. Daar heb ik het zo vaak over. We hebben een systeem dat relatief pas kort bestaat terwijl de mensheid zich al zo lang op onze planeet heeft weten te handhaven. En kennelijk in voldoende gezondheid waar 7 miljard mensen uit zijn voorgekomen dus we hebben kennelijk toch iets goed gedaan. Daar hebben we al die medicatie van vooral de laatste 100 jaar dus helemaal niet voor nodig gehad.

Hoe hebben we dat nou gedaan?
We hebben dus geleefd in harmonie met de natuur en we heelden ons ook met middelen uit die natuur. Dus dat systeem is veel, veel ouder. Het getuigt dus ook van een behoorlijke arrogantie als je stelt dat wat ‘wij’ de laatste 100 jaar hebben gedaan dat is zo geavanceerd, ja de rest is gewoon kwakzalverij! Dat zijn ‘oude wijven’ middeltjes, en dat is dus wel wat ons de laatste 100 jaar is verteld. Als je dus kijkt naar de keiharde feiten dan is dus duidelijk dat we de laatste 100 jaren allesbehalve gezonder zijn geworden. En …. dat we dit eigenlijk als een mislukt systeem moeten beschouwen!”

De gemiddelde leeftijd is iets waar mee geschermd wordt maar die palmares kunnen alleen maar toegewezen worden aan betere sanitaire systemen en de toegenomen hygiëne – HM

Mike; “Plus dat er statistisch gegoocheld wordt met cijfers, met die toegenomen hygiëne in ziekenhuizen hebben we de babysterfte omlaag gebracht en dat doen we in Nederland nog niet eens goed vergeleken met Europa. Dit wordt grappig genoeg toe geschreven omdat heel veel baby’s thuis geboren worden. Men heeft dus het liefst net als in Amerika waar iedereen naar het ziekenhuis gaat en waar ze dus ook gelijk een prik bloed kunnen nemen en daar god weet wat mee gaan doen? Dat heeft helemaal niets met de thuisgeboortes te maken. Het punt dat ik wil maken is dat er wordt gezegd dat voor de tweede wereldoorlog mensen niet ouder werden dan veertig jaar . Veel mensen die in die tijd zijn geboren zijn nu dik in de negentig en ouder geworden. Dus als mensen die infectieziekten zoals tuberculose, cholera en andere infectie ziekten gehad hadden, …. Als men die wist te overleven dan werd men ook heel erg oud. En hoeveel mensen kunnen dat vandaag de dag nog zeggen? Hoeveel mensen die vandaag veertig zijn gaan daadwerkelijk de negentig of de honderd halen? Het is een heel triest feit. Het heeft gewoon te maken dat we nu baby’s van een gewisse dood kunnen redden dankzij antibiotica maar die krijgen gedurende hun leven de rekening gepresenteerd want als ze al zwak geboren worden dan is de kans zeer groot dat ze de een of andere chronische ziekte ontwikkelen en daar uiteindelijk aan bezwijken. Statistisch gaan er dus minder mensen vroeg dood maar dat zijn dus de statistieken en met die statistieken kun je gewoon alles doen. Mark Twain zei het al; Je hebt leugens, verdomde leugens en statistieken”. 


Deze vraag stelde ik aan:
Anneke Bleeker (verontruste moeders / gezond verstand avonden) 

Tijdens de lezingen door het land, of het nu in het zuiden of het noorden is, is het zeer opmerkelijk dat er over het algemeen een mening ontstaat dat ‘de dokter het weet’. De laatste tijd komt hier wel een kentering in, de groep die anders denkt wordt in verhouding groter maar als het puntje bij het paaltje komt zijn onder hen ook velen die als het erop aan komt niet hun gevoel durven te volgen en toch de mening van de ‘witte jas’ accepteren, al is het vaak ook nog met een onderbuikgevoel van twijfel.

De kracht van wat men tegenwoordig ‘geneeskunde’ noemt is bijna magisch groot, betoverend bijna. Vertrouwen op het eigen lichaam durven velen niet en bij klachten en kwalen moet er onmiddellijk een panklare oplossing komen. De diepere oorzaken van lichamelijk ongemak wordt massaal genegeerd; een probleem staat op zich en wordt zo ook bekeken, want je verdiepen in het waarom, je de vraag stellen: ‘wat is de reden dat ik mogelijk deze ziekte heb?’, is al helemaal vaag. Bovendien zijn er kant en klare oplossingen in de vorm van pillen, poeders, opereren of andere therapieën.

We staan massaal te ver van de natuur, van dat wat van belang is, van de oplossingen om ons heen. De gezinssituatie speelt hierbij een grote rol, tweeverdieners, gemak dient de mens, ‘kant-en-klaar’ maaltijden, magnetron, vaccins, want kinderen moeten op voorhand maar ingeënt worden om vooral niet ziek te worden; dat gooit roet in het eten. Zieke kinderen kunnen we niet gebruiken; dat moet met alle middelen voorkomen worden. We zijn compleet verstrikt geraakt in alles wat door de commercie, overheid en andere instelling wordt aangeboden; het wordt geaccepteerd als normaal. Maar dat de brandnetels om de hoek gezond zijn, de vlierbessen je een pep geven in de winter, bottels en bessen maar ook vele andere planten je van vitamine C kunnen voorzien dat ziet men als vaag.

Nee, we kopen wel die supplementen, het liefst zo goedkoop mogelijk in de drogisterijen en supermarkten, dan doen we het ook goed. Af en toe een controle of de cholesterol nog klopt, de bloeddruk niet te hoog is, de dokter nog tevreden is over onze conditie, zo niet dan is daar ook wel weer een pil voor! Heel bijzonder als we inderdaad weten dat dit geloof pas ongeveer tweehonderd jaar gaande is en we met gemak alle kennis van vóór die tijd overboord gooien als zijnde kwakzalverij.

Bijzonder dat we al onze voorouders dus in die hoek plaatsen, als gekken en kwakzalvers. Vaccins groeien niet aan de bomen, maar een kind van een jaar oud heeft in ons land wel al even 28 vaccins te pakken! Het verhaal van Anastasia is mijn stokpaardje tegenwoordig. Wie dat leest en begrijpt, begrijpt ook dat deze tweehonderd jaar ons meer slecht dan goed hebben gebracht, enkele uitzonderingen daargelaten, we mogen niet alles over één kam scheren. Inmiddels ben ik er wel achter dat het geloof in de chemo, dat afkomstig is uit de oorlogsindustrie, eerder geloofd wordt dan je levenswijze 100% veranderen. De reclame, de mening van de buren, de complete maatschappij, heeft zo’n betoverende, machtige aantrekkingskracht, dat de natuur om ons heen wordt genegeerd en opgeofferd aan nog meer bouwwerken, nog meer ziekenhuizen, nog meer… niet vriendelijk ogende betonnen gebouwen waar men weer van alles aan het bedenken is om ons allen in hun gareel te laten lopen van controle naar controle, van pil naar pil en het is vooral verboden je eigen gevoel te volgen, dan ben je vaag … Laat mij dan maar vaag zijn!


Deze vraag stelde ik aan:
Désirée Röver (medical research journalist)

Westerse ‘genees’kunde, of “Het stappenplan naar een nooit opdrogende patiëntenstroom”:

Bovenstaande strategie staat aangekondigd in de volgende citaten:

PROTOCOL No. 2   Economische Oorlogen
De intellectuelen van de GOYIM zullen zich opblazen met hun kennis, en, zonder het plegen van enige logische waarheidsvinding, zullen ze alle informatie ten uitvoer leggen die beschikbaar is vanuit de wetenschap die door onze AGENTUR specialisten gewiekst in elkaar is gezet met als doel om hun denken op te voeden in de door ons gewenste richting.

DESTRUCTIEVE EDUCATIE 
Denk nimmer dat deze uitspraken holle frasen zijn: denk maar eens goed na over de successen die we arrangeerden met Darwinisme, Marxisme, Nietzsche-isme. Voor ons Joden zou in elk geval heel duidelijk te zien moeten zijn welk een afbrekende betekenis deze richtsnoeren hebben gehad op het denken van de GOYIM. 

Uit: The Protocols of the Learned Elders of Sion

***

“Fichte*) bepaalde dat educatie erop moet zijn gericht om de vrije wil te vernietigen, zodat, nadat leerlingen de school hebben verlaten, zij gedurende de rest van hun leven niet in staat zullen zijn om anders te denken of te handelen dan hun leermeesters zouden hebben gewenst.”

“Voeding, vaccinaties en gerechtelijke bevelen zullen in combinatie, vanaf een heel jonge leeftijd, het soort van karakter en het soort van overtuigingen teweegbrengen die de autoriteiten wenselijk achten. En iedere serieuze kritiek op de ‘powers that be’ zal psychologisch onmogelijk worden.”
— Bertrand Russell ‘The Impact of Science on Society’, 1952

*) Johann Gottlieb Fichte, filosoof, 1762-1814

En zo geschied(d)e!
Désirée Röver