Wie zijn de echte kwakzalvers


pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

De krant is bij uitstek het platform voor het uiten van meningen en het verstrekken van nieuwe inzichten. Het is echter ook een platform dat misbruikt wordt om de mening van mensen te beïnvloeden. Een school voorbeeld hiervan troffen we aan in de Telegraaf: de titel

Handelaren in valse hoop.
“Er bestaat geen enkele ziekte waarbij zulke bizarre behandelingen worden verzonnen als bij kanker. Zout, ingestraald water, soja, diëten, antiparasitaire middelen, bioresonantie, lichttherapie, energiebalans, magneetvelden, ’helpers van boven’, je kunt het niet zo gek bedenken of ze worden ingezet in de strijd tegen kanker. Er lijkt echter een kentering gaande.”

“Het gebruik van de eens zo populaire antikankerdiëten als het moermandieet en het houtsmullerdieet is vrijwel tot nul gereduceerd”.

“De tv-rubriek Netwerk wijdde onlangs een hele uitzending aan Simoncini. Deze uitzending waarbij uitgegaan werd van het journalistieke principe van ’hoor en wederhoor’, was opgebouwd zoals zo veel van dit soort programma’s. Eerst wordt de achtergrond van de alternatieve behandeling geschetst en daarna komt een specialist, in dit geval een oncoloog, aan het woord die uitlegt waarom de alternatieve therapeut er volkomen naast zit. Hij raadt patiënten af deze behandeling te volgen. Daarna komen meestal enkele succespatiënten aan het woord die de therapeut adoreren en getuigen hoe die hun leven heeft gered en dat nog wel zonder die verschrikkelijke chemotherapie of bestraling. Vroeger toonden kwakzalvers op kermissen altijd wondergenezingen, want anders verkochten zij hun waar niet. Precies zo als Simoncini in Netwerk deed, de tv als het moderne podium voor kwakzalvers”.

Aan het woord is de vereniging tegen kwakzalverij.

“Deskundigen in dergelijke programma’s zitten altijd met een dilemma. Het is wreed een patiënt die oprecht gelooft dat hij z’n leven aan de alternatieve therapeut te danken heeft van zijn illusies te beroven. Dat is een belangrijke reden dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij niet graag aan programma’s deelneemt waarin zij met patiënten moet discussiëren.”

“Alternatieve therapeuten zeggen vaak dat oncologen hun patiënten meer kwaad dan goed doen. Als zij maar eens de kans kregen dán zou je nog eens wat zien. Maar ja, zo redeneren zij, dat wordt verhinderd door het medisch-industrieel complex;  die mensen verdienen volgens hen alleen maar grof geld aan nutteloze en giftige kankermedicijnen. Ik heb dat altijd een zeer krenkende uitspraak gevonden. Alsof oncologen hun patiënten willens en wetens dood laten gaan, terwijl er levensreddende behandelingen voor het oprapen zouden liggen. Het is ondenkbaar dat effectieve behandelingen, door wie ze ook ontwikkeld zijn, niet toegepast worden in de oncologie. Handelaren in valse hoop zoals Simoncini mogen geen gratis reclame krijgen op de tv”.

Vinger aan de pols
De vinger aan de pols houden is een goede zaak als het aankomt op kwakzalverij. Maar voor wie is die taak weggelegd? Het is al lang duidelijk dat artsen niet meer opgeleid worden als heelmeesters maar als ‘medicijnmannen’. De vereniging tegen kwakzalverij is in deze niet bepaald onpartijdig gezien het feit dat deze zijn opgeleid met farmaceutische denkbeelden en daar ook allen een persoonlijk belang in hebben! Alles wat niet uit de hoge hoed komt van de farmaceutische wereld is bij voorbaad verdacht. Weinig tot geen enkele alternatieve behandeling wordt positief voor het voetlicht gebracht.

Het Rad van Fortuin
Het ‘wiel van fortuin’ van de farmaceutische industrie begint langzaam maar zeker te kraken. De smeermiddelen beginnen uit te drogen. Meer en meer mensen vinden hun weg naar informatie rijke websites en zijn niet meer afhankelijk van de gevestigde media. Dit ‘gevaar’ wordt ook duidelijk onderkent door BIG Farma gezien hun lobby achter de schermen bij de Codex Alimentarius om de tegenpartij het zwijgen op te leggen. De mond tot mond reclame maakt dat steeds meer mensen hun weg vinden naar ‘alternatieve’ artsen, therapeuten en zelfgeneeskunde. Farmaceuten klagen al dat de aanvraag van nieuwe patenten te lang duurt nu hun oude patenten binnenkort verlopen. Steeds meer virussen beginnen resistent te worden voor medicijnen wat wil zeggen dat ze hun werkzaamheid verliezen. Rapporten komen in de media dat verschillende medicijnen helemaal niet blijken te werken waar ze voor bedoeld zijn en deze rapporten werden jarenlang achter gehouden. 

Het belangrijkste nieuws stond echter op de website van het Britisch Medical Journal. Slechts 13% van alle medicijnen zijn wetenschappelijk dubbelblind bewezen effectief. Van 46% is totaal niet bekend wat de uitwerking is en de rest schommelt daar tussen in. Is het niet juist de medische orde, aangevoerd door de stichting kwakzalvers.nl, die altijd hameren op de niet bewezen natuurgeneeskunde.

Om echter voeding zoals het Dr. Moerman dieet als kwakzalverij af te schilderen is eigenlijk wel het toppunt van ignorantie. De grootste dieetstudie ooit gedaan, the China Study, wijst er alleen maar op dat de inzichten van Dr. Moerman maar al te waar zijn. Die man was werkelijk zijn tijd ver vooruit. Hij vormt echter ook nu nog steeds een grote bedreiging voor de farmaceutische geld verdien machine. Vrijwel iedere Nederlander is inmiddels bekend met deze therapie en vele artsen hebben dit in hun dagelijkse praktijk verweven. 

De Dr. Moerman vereniging kent zo’n 7.000 leden, om dan te zeggen dat het gedachtegoed tot nul gereduceerd is zal wel een mooie droom van Prof. dr. Frits van Dam.

* Prof. dr. Frits van Dam is secretaris van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, onderzoeker van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis/Nederlands Kanker Instituut en emeritus hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Even wat feiten; De farmaceutische industrie ontvingen alleen al in Amerika in de periode van 30 jaar vanaf 1971 2.000 miljard (2 triljoen) aan fondsen om kanker te onderzoeken. Resultaat, een toename van het aantal kankergevallen met 350%. In de zelfde periode is de China Studie gedaan die aantoont dat gebieden waar men voornamelijk plantaardige voeding eet opmerkelijk minder ziektes vertonen, waaronder kanker.

Intussen zijn er jaarlijks 9 miljoen mensen die (anoniem) vroegtijdig overlijden aan de gevolgen van kanker terwijl Silvia M…. al jaren als zondebok wordt misbruikt hoe het verschrikkelijk kan aflopen als je met de ‘foute’ behandelaars in zee gaat. – Henk Mutsaers

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is de enige stichting in Nederland die is gespecialiseerd in de preventie van kanker door gezonde voeding en leefstijl.Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een gezond voedingspatroon, voldoende lichaamsbeweging en een gezond gewicht het risico op kanker met een derde kunnen verlagen. 

Alterneuten 
Tweederangs Geneeskunde

Frits van Dam heeft opnieuw het podium gekregen in de `de Krant van 27 Mei 2008. Hij schrijft: 

“Het zou me niet verbazen als alternatief werkende dokters zoals acupuncturisten, natuurartsen, en homeopaten de laatste tijd slecht geslapen hebben.  De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en de minister hebben deze dokters de wacht aangezegd. In de KNMG-richtlijnen staat sinds kort dat alle dokters zich moeten houden aan de stand van de wetenschap. Dat levert een onoverkomelijk probleem op voor alternatieve dokters, want wetenschappelijk bewijs voor hun behandelingen is er niet”.

Dit laatste is natuurlijk een verhaal dat kant nog wal raakt. Geen bewijs voor de werkzaamheid van natuurgeneeskunde of domweg de bewijzen niet willen erkennen. Dit laatste is het geval bij de vereniging tegen kwakzalverij via hun woordvoerder Frits van Dam.

“De KNMG heeft in één moeite door ook de termen alternatief en complementair overboord gezet. Te verwarrend, je hebt de gewone, reguliere geneeskunde en alles wat daarbuiten valt, is niet-regulier en eigenlijk tweederangs geneeskunde”. Ook minister Klink van VWS heeft zich niet onbetuigd gelaten. Hij heeft op Kamervragen geantwoord dat hij via wetswijziging de uitwassen in de (alternatieve) gezondheidszorg aan gaat pakken. Bovendien wil hij gezondheidsclaims van alternatieve dokters onder de loep nemen, zodat niemand zomaar kan beweren dat hij kanker kan behandelen en zelfs genezen.

Ik geloof niet dat er artsen zijn die wakker liggen van deze aantijgingen als je er op kan rekenen dat de grote tevreden klantengroep maar al te fanatiek mond tot mond reclame maken voor de in populariteit toenemende behandelingsmethodes. 

Alterneuten
Er zijn in Nederland ruim 64.000 dokters ingeschreven in het zogenaamde BIG-register. Ongeveer 20.000 daarvan zijn geen lid van de KNMG. Om als arts te praktiseren moet je BIG-geregistreerd zijn, maar je hoeft dus niet per se KNMGlid te zijn. Een telling bij kwakzalversverenigingen laat zien dat maar liefst 1200 artsen lid zijn van onder andere de Artsenvereniging voor Homeopathie of de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging. Het lidmaatschap van deze verenigingen is per definitie niet verenigbaar met dat van de KNMG en in feite zou zij deze alterneuten moeten royeren. Voor de praktijk maakt het overigens niets uit, want ook al ben je geen KNMG-lid, je kan als arts blijven werken en doorgaan met je kwakzalverspraktijken. De KNMG is een papieren tijger. 

“Het is een teken aan de wand dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij via een proces het OM moest dwingen om tot vervolging over te gaan van Jomanda en de artsen die Sylvia Millecam ’behandelden’.”

Note: prof Dr. Frits van Dam had op de zelfde pagina waar zijn betoog op werd gehouden het antwoord kunnen vinden op de vraag; “Is er wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van alternatieve artsen?”

Rene Steenhorst schreef namelijk in zijn kollom over Japan,…. 

Die respectvolle houding in het hedendaagse Japan met 124 miljoen inwoners geldt evenzeer de gezondheid van mensen, jong en oud. Geprobeerd wordt daar iedereen zo lang mogelijk gezond in leven te houden, via indringende sociale verbanden van familie, school en ’wijkcontrole’, maar ook door lichamelijke oefening en (hier nog onbekende) gezonde voeding met speciale preventieve eigenschappen tegen oprukkende westerse kwalen en ziekten als hoge bloeddruk, cholesterol en zelfs vormen van kanker. Rollators en looprekken in Japan? Ik heb ze gedurende mijn reis langs vijf steden niet of nauwelijks gezien. Wel talrijke kwieke hoogbejaarde Japanners die met rugzakken op reis waren of mij moeiteloos voorbijliepen op de vele hellingen op het bergrijke eiland. Ik zal u er binnenkort meer over vertellen. Het vaak zelfingenomen Nederland dat zich inbeeldt een ’trendsettend land’ te zijn, maar nogal eens ontspoort als het aankomt op de zorg aan zieken en ouderen, en medische behandelkeuzes maakt op basis van leeftijd, kan veel leren van het land van de rijzende zon.

Note: Frits van Dam heeft banden met de farmaceutische industrie. Een industrie die de faam heeft niet op een zeldzaam geval als (ja daar heb je ze weer) Silvia te hoeven wachten om een zondebok aan te wijzen, maar een industrie die elke dag onnodig levens eist met hun wetenschappelijk bewezen niet werkende medicijnen! 

Waar haalt Dr Frits van Dam het lef vandaan om de natuurgeneeskunde steeds weer in een kwaad daglicht te stellen waar de farmaceuten dagelijks vele doden veroorzaken door medicijninteracties. Corrupte studies, omkopingen en schandalen!!! 

Wereldwijd moet de door hem zo  geprezen reguliere geneeskunde het in aantal en klanttevredenheid verre afleggen ten opzichte van de ‘alterneuten’. Ondanks zijn negatieve betoog gaan meer en meer mensen hun heil zoeken in de alternatieve hoek, waarschijnlijk de reden dat hij zo van leer trekt. Ik denk dat steeds meer mensen een gezond wantrouwen aan het ontwikkelen zijn tegen ten opzichte van de ‘moderne medicijnmannen’. Het moet voor deze groep toch wel wrang zijn om de eed van Hippocrates nog steeds af te leggen. Nota bene een natuurarts die stelt dat voeding het belangrijkste geneesmiddel is! – Henk Mutsaers

FDA lijst kwakzalverij.

De Amerikaanse Food en Drug Administration (FDA), de Amerikaanse waakhond voor medicijnen, heeft kortgeleden een lijst gepubliceerd met 125 nepbehandelingen tegen kanker. De FDA is in tegenstelling tot onze eigen Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) niet benauwd zich krachtig uit te spreken. Zij waarschuwt in niet mis te verstane woorden tegen frauduleuze claims van met naam en toenaam genoemde firma’s, die veelal via het internet opereren. Kwaadaardige tumoren smelten als sneeuw voor de zon, nare behandelingen als chirurgie, chemotherapie of radiotherapie worden overbodig. Allemaal onzin natuurlijk, zegt de FDA, die kennelijk niet bang is dat ze een proces aan de broek krijgt.
Artikel Frits van Dam de Telegraaf 29-07-08 

Note: Beste Frits, wij weten al lang dat de FDA gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie.