Medicinale kruiden verboden


Kruiden verboden in de EU April 2011

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Geachte Belgische vertegenwoordigers van het Europese volk,

Vandaag kreeg ik volgend bericht onder ogen :

Het gaat over een Europese directieve die op 1 april 2011 van kracht zou worden ( 2004/24/EC ) .

In essentie komt het erop neer dat alle kruiden ( look, munt, … ) en natuurlijke producten die sinds eeuwen gebruikt worden ter ondersteuning van onze gezondheid vanaf dan gelijksgesteld zullen zijn met medicijnen wanneer er geneeskrachtige of ziekteremmende effecten worden aan toegeschreven. Dit betekent dat ze om nog legaal te kunnen verhandeld worden moeten erkend worden en hiervoor dezelfde procedure moeten doorlopen als farmaceutische producten, waarvan de kost varieert tussen de 80.000 en 120.000 euro.

De gevolgen van deze Europese regelgeving zijn niet te overzien.

Men moet echt geen ‘conspirationist’ zijn om hierachter de invloed van de farma-en voedselmultinationals te zien. de omschrijving zou zo ruim zijn dat het werkelijk alle soorten voedsel, kruiden en voedingsstoffen – zelfs water – als medicinaal beschouwt.

Deze directieve lijkt ons een regelrechte aanslag op de gezondheid, de elementaire behoeften en de vrijheid van de Europese bevolking. Het dreigt hier even absurd te worden als in de USA waar blijkbaar de FDA nu al zou van oordeel zijn dat een okkernoot moet beschouwd worden als een medicijn als er positieve effecten op de gezondheid worden aan toegeschreven … !

Namens de Belfort-group vraag ik uitdrukkelijk u te informeren over deze directieve en ons te willen op de hoogte stellen van uw standpunt.

Hoogachtend,

Peter Vereecke

PS Ik neem hieronder een lijstje van 10 redenen op waarom deze directieve dient bestreden te worden :

De belangrijkste beperkingen uit de EU Traditionele Medicinale Kruidenproductenwet (THMPD) luiden:

  1. Discriminatie tegen niet-Europese Kruiden Tradities door te eisen dat er per 30 jaar traditioneel gebruik minimaal 15 jaar binnen de EU gebruik van is gemaakt, als bewijs dat iets voor gevestigd, traditioneel gebruik mag doorgaan. Aan de basis van deze eis ligt de verdenking dat in verschillende regio’s verschillende standaards gelden voor producten, waarmee wordt gesuggereerd dat de standaards buiten Europa minder goed zijn dan die binnen Europa. Deze aanname benadeelt Ayurvedische geneeskunde, Traditionele Chinese Geneeskunde, de tradities in Zuidoost Azië, Tibet, de Amazone en Zuid-Amerika, die juist bij de bekendste en meest ontwikkelde traditionele plantkundige geneeswijzen ter wereld behoren.
  2. Specifieke kruidenmengsels mogen verboden worden. ‘Traditioneel gebruik’ wordt bij deze wetgeving gebaseerd op het gebruik van bepaalde kruiden of combinaties van bepaalde kruiden. Daardoor worden automatisch alle nieuwe ontwikkelingen of innovatieve kruidenmengsels uitgesloten die door de moderne wetenschap worden ondersteund.
  3. Producten zijn onderhevig aan farmaceutische criteria en goedgekeurde productie methoden. Volgens de THMPD moeten alle producten voldoen aan de farmaceutische eisen voor productie, inclusief de zuiverheids- en stabiliteitscriteria die bij conventionele farmaceutische producten gelden, allemaal volgens de voorwaarden van deze zelfde basiswetgeving (2001/83/EC). Vanwege de vele ingewikkelde mengsels, het gebruik van zoveel natuurlijke ingrediënten en de verschillende specifieke kenmerken van kruiden, en in andere gevallen, het gebrek aan standaards om specifieke kenmerken te onderscheiden, kan daaraan door de meeste medicinale kruidenmengsels nooit worden voldaan.
  4. Traditionele geneesmiddelen mogen alleen toegelaten worden als ze bedoeld zijn voor onbeduidende kwaaltjes, terwijl traditionele geneesmiddelen oorspronkelijk juist ontwikkeld zijn om alle mogelijke kwalen en ziekten te bestrijden. Daarbij komt ook dat deze vorm van wetgeving etnische minderheden in de EU discrimineert die graag gebruik willen blijven maken van de middelen die voortkomen uit hun eigen traditionele geneesmiddelengeschiedenis. En gewone voedingssupplementen die momenteel legaal verkocht mogen worden binnen de EU met gelijksoortige ingrediënten die ook de gezondheid bevorderen (of kans op ziekte verminderen) bij bijvoorbeeld, hart en vaatziekten of zenuwziekten, worden door deze wetgeving alsnog verboden.
  5. Abnormaal hoge kosten om goedgekeurd te kunnen worden. De kosten die gepaard gaan met een goedkeuring voor de THMPM, inclusief het opstellen en bijhouden van dossiers en wetenschappelijk bewijs, en om te kunnen voldoen aan de eisen van genetische wetgeving (die steeds opnieuw moet worden beoordeeld omdat daar geen bewijsmateriaal voor bestaat) zijn voor de meeste kleine en middelgrote ondernemingen veel te hoog.
  6. Kruidenproducten die hoge doses vitamine en mineralen bevatten worden verbodenen alleen toegestaan als de werking ervan ondergeschikt wordt beschouwd aan de kruiden die erin zitten.
  7. Kruidenproducten waaraan andere ingrediënten zijn toegevoegd, behalve vitamines en mineralen, zijn verboden. Er bestaat een mogelijkheid dat er in de toekomst een wijziging wordt doorgevoerd om toevoegingen toe te staan, alhoewel daarvoor dan waarschijnlijk eisen worden gesteld waaraan moeilijk of alleen tegen hoge kosten kan worden voldaan.
  8. Hogere kosten en inperking van keuzevrijheid voor de consument gezien het feit dat de kosten om aan de eisen te voldoen enorm zullen stijgen, wat aan de eindgebruiker doorberekend zal worden, zullen de producten voor sommigen te duur worden en die mensen zullen dus niet meer in staat zijn hun eigen keuzes te maken over hun gezondheid.
  9. Controle door de commissie. Goedkeuring wordt verstrekt door de THMPC commissie, die enorm beïnvloed wordt door de chemische farmacie en die geen advies inwint bij kruidenspecialisten of anderen met gedegen kennis van traditionele medicinale werkwijzen.
  10. Effecten op niet-Europese leveranciers van kruiden. Veel kruiden die door de plannen van de THMPD worden verboden, worden door kleine boeren of in bepaalde gebieden buiten Europa geproduceerd. Als producten met deze kruiden verboden worden, omdat ze natuurlijk gekweekte voedingssupplementen bevatten, en als ze ook nog eens geen goedkeuring kunnen krijgen vanwege de slechte bedoelingen van de THMPD, dan zullen die leveranciers hard getroffen worden.
de Codex Alimentarius wetgeving

Hoe dom kunnen mensen zijn. De huidige ”geneeskunde” pleegt vele moorden, verkeerde medicatie, onjuiste dosering etc. Moeten we nu ook de ziekenhuizen gaan sluiten, want daar vallen heel wat doden. — Paul


Rockefeller Foundation Flikt Het Weer… Dat zou een mooie kop zijn in het familieblad van die elitaire kring. Eerst in 1910 sponsorde zij de medische scholen om de pharma en ziekenhuistechnologie te boomen (ze creerde een afzetmarkt) waardoor 80% ‘overnight’ van koers veranderde. De tweede wereldoorlog zette het verder stevig in het zadel zodat de oplapgeneeskunde een feit was. Nu anno 2011 is die markt verzadigd en zoekt men naar concurrentieslachting door niet meer de Kruidenheks zelf te verbranden maar de kennis te verdunnen en uiteindelijk te verbieden. Kijk: 26.000 mensen belanden in het ziekenhuis in Nederland door ‘verkeerd medicijngebruik’ (gebruik is een ruim woord), dus dat getal gaat groeien want het gebruik van pharma zal gaan toenemen. Rockefeller Flikt het Weer… De markt is weer stabiel… Helena


Europa is al een tijd langzaamaan aan het veranderen in een politie staat. God heeft ons kruiden gegeven om onze gezondheid in stand te houden, en om als we al ziek worden doordat we voedingsstoffen binnen krijgen met chemische bestanddelen erin om die kruiden te gebruiken om te genezen, en om onze weerstand op peil te houden. Dit wat er nu gebeurd is een teken dat de wereld op zijn eind loopt, als dit zo door gaat zullen er heel erg veel doden gaan vallen, en degene die daar verantwoordelijk voor zijn zijn onze leiders in samenwerking met de farmaceutische industrie en satan. Ik walg van dit soort criminele daden die worden gepleegd onder het mom dat zij wel weten wat het beste is voor de mensheid, de arogantie ten top kijk om je heen met al het falen van de medische wetenschap, en kijk hoelang er geen kruiden worden gebruikt om mensen te genezen.
Kanker is te genezen door gezonde voeding, sappen, en kruiden mengsels, er zijn zelfs klinieken in het buitenland waar kanker patienten genezen door deze handelswijze. Zelfs gewoon bronwater is geneeskrachtig, wanneer gaat dit verboden worden ??? Gelukkig woon ik niet meer in Europa, en heb ik nog wel de beschikking over kruiden, maar dit is zoals ik las in 1 van de comentaren pure genocide !! Moge God ons beschermen tegen deze listige slangen !! En mensen koop kruiden boeken zolang het kan plant zelf kweken, het is voor uw eigen gezondheid !!!- Ingrid.


Elk individu heeft in het energiespel de vrije keuze te kiezen voor zijn eigen reslultaat. Ik was eerder ook gevangen en angstig voor dit soort signalen en berichten. Nu kies ik er geheel voor mijn eigen weg te gaan en deze wet en alle andere wetten niet meer te aanvaarden. Laat ze lekker hun eigen spel spelen. – Marcel


Zelfs als je zelf nooit kruiden zou willen gebruiken om te genezen van een kwaal maar alleen farmacutische medicijnen is het van belang je stem te laten horen om deze wet te stoppen. Het punt is dat kruiden een goed geneeskundig alternatief bieden voor miljoenen mensen. In China gebruikt praktisch iedereen kruiden tegen ziektes. Haal je dit alternatief weg dan telt alleen nog het grote geld. het ene farmaceutische bedrijf koopt het andere op (als dat al niet gebeurd is). En uiteindelijk is er dan nog maar 1 farmaceut. De enige manier om dan nog meer geld te verdienen is om te trachten ons in een constante staat van chronische ziekte te houden. het ene medicijn veroorzaakt weer andere aandoeningen, waar je dan weer andere medicijnen voor nodig hebt…. Om misselijk van te worden. – Richard


Voor hoe dom houden ze de mensen eigenlijk? Hoe is het mogelijk dat ze er mee weg komen? Niet meer accepteren! – Karin


Ik vind dit verschrikkelijk. Ik voel mij machteloos. – R.


Ik ben het betuttelen van de overheid en de machtsmisbruik helemaal beu. Laat ons zelf de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid,zelf beslissen wat we wel en niet willen innemen. Wanneer er toch zo nodig beslist moet worden dan lijkt het mij beter om al de schadelijke stoffen in de voeding te verbieden. laten we allemaal kiezen voor de kracht van de natuur niet voor de zakkenvullers die er schat rijk van worden ten koste van het leven op onze mooie planeet. Jannie


Belachelijk! Wij domme gewone mensen kunnen blijkbaar niet nadenken en zelf bepalen wat we willen. Als wij niet zelf mochten nadenken, hadden wij geen hersens meegekregen. Maar geld is nog het enige dat telt in deze wereld. – Erna 


Wanneer mogen we zelf beslissen of iets goed of slecht is? Ik heb zo langzamerhand het gevoel dat we monddood worden gemaakt. Niets maar dan ook niets mogen we nog zelf bepalen. Of we ons er nou goed bij voelen of niet. Mirjam


Hier kan een normaal mens niet aan mee werken, zou deze wetgeving er aan komen dan ga ik in het groot handelen in kruiden, wil nog wel eens zien welke ambtelijke instansie mij gaat aanpakken. De rest zal wel weer netjes achter deze achterlijke wetgeving aan rennen, hebben jullie dan geen eer en moed om in opstand te komen? Eric Email


Dan is farma dus toch bang dat die kruiden echt werken. Eerst altijd als kwakzalverij bestempelen en nu verbieden. Door deze wet kunnen ze (farma) deze kruiden gebruiken in hun eigen niet werkende medicijnen. Max


Ik en velen met mij hebben heel veel baat bij kruiden voor de bestrijding van ziekte. Het effect van deze wetgeving is dat deze kruiden niet meer bereikbaar zijn voor mensen doordat het of verboden is of omdat het te duur voor hen wordt. Deze wetgeving mag er gewoon niet doorkomen. Jeroen

Note: De wetgeving is zoals het er nu uitziet een voldongen feit en al van kracht geworden in 2005. Ik heb daar al die jaren tegen geprotesteerd … als een roepende in de woestijn, een protestlied gemaakt en daarvoor op google wereldwijd geadverteerd. Helaas moet ik vaststellen dat onze regering samen met 174 andere regeringen ons niet heeft vertegenwoordigd maar hun oren laten hangen naar de belangen van de farmaceutische industrie. Dat wordt dus zelf weer kruiden gaan kweken. – HM


Ik vind dit gewoon chantage.omdat de pharma medicijnen ook niet 100% garantie geeft dat het werkt.ik heb medicijnen die ik krijg om hogebloed druk tegen te gaan.nou ik heb ze eerlijk gezegd gelaten ,de medicijnen zijn erger dan de kwaal,ik word er zo ziek van het zijn plas tabletten en nog iets.je plas de hele dag met gevolgd dat alle vitaminen die je hebt opgebouwd in je lichaam ook eruit gaan,je voelt je zo belaberd erbij ziek en nog eens ziek.nu ik natuur medicijnen gebruik voel ik me beter erbij en het werkt echt.wie geeft ons garantie dat de pharma pillen werkelijk 100% werken en gezond zijn.en ik vrag mij af hoe moeten de keuken ,huishoudens,hotels ,restaurants het doen zonder dat ze de kruiden kunnen kopen.je moet toch tenslotte ook nog kunnen koken met KRUIDEN.de natuur heeft en geeft ons alles wat we in principe nodig hebben.hoe deedden onze vooroders het? die hebben ons al deze natuur medicijnen die genees krachtig zijn meegegeven en nu komt een pharma industrie die het wilt verkwanselen.ik vind het meer dan misdadig dit.er moet een opstand komen en dit niet laten gebeuren.het is de reinste communist dat men voor ons gaan bepalen wat wel en niet goed is.ik bedoel in de comunistiese tijd konden ze tenminste ook nog al deze kruiden kopen en het was verkrijgbaar.dit is erger dan communist.vb asperine heeft mijn grootmoeders nieren zodanig stuk gemaakt dat ze eraan is overleden,kijk maar naar improbrufen dat word door de artsen zelf gezegd dat het hartkloppingen en hart aanvallen geeft.ze willen ons gewoon drogeren met hun uitvindingen en ons gebruiken als proef konijnen.ik heb hiervoor gewoon soms geen woorden voor hoe wij de mensheid gemanipuleert worden door de overheden en pharma industries .het is gewoon een groot schande. – Sandra


Te gek voor woorden! Ik leef nu al n tijdje zéér allert en koop enkel nog ”voeding” die het waardig is om in te slikken en dat in respect gecultiveerd is geweest. Mijn opleiding tot ”Herboriste” is hier weliswaar n goede ondersteuning bij om n evenwicht te vinden wat mijn lichaam echt nodig heeft. Geen vlees/koeiemelk meer voor mij en enkel nog vis als die in het ”wild” zijn leven doorbracht! Maar ook dit wordt schaarser. De keuzes worden weliswaar beperkter, maar is dit uiteindelijk niet de bedoeling? Less is more… keep it simple,stupid.

Onze eigen ecologische voetafdruk/behoefte is kleiner dan wat de ”mega-voedingsindustrie” ons probeert wijs te maken via hun talloze dwaze campagnes over de ”verouderde” voedingspyramide die uiteindelijk enkel tot stress heeft geleid en massale consumptie en overwicht! Maar ja, da’s net wat de ”mafia-farma” als doelstelling voor ogen heeft… Het topje van de ”ijsberg”; misschien maar goed dat het ”mondjesmaat” aan het licht komt of menige mensen op deze planeet zouden deze cruele plotse waarheid gewoonweg niet aankunnen & ”gek” worden door dit mega-bedrog die eigenlijk al jaren a/d gang is…Het is enkel ”geld/machtswellust” waar het die concerns om te doen is! Mijn bedenking hierbij is echter of die ”hebzuchtigen’ ‘op n andere groene zuivere planeet wonen na hun dagtaak? Want uiteindelijk is hun dagelijkse ”dagschotel” vd zelfde genetisch gemanipuleerde oogst afkomstig als die van ”Jan met de pet” en de lucht die ze inademen ook… Bizar! -Inge


Komt er ook in Nederland een handtekenactie. er moet toch iets te doen zijn tegen de big pharma die gevaarlijker is dan de maffia. Jan

Note: Nederland heeft al in 2005 een handtekening gezet onder de internationale wetgeving in 173 landen onder de Codex Alimentarius. Ik beschouw onze DEMOCRATIE dan ook niet meer als democratie maar meer een bananenrepubliek. Zal wel met de niet bestaande opwarming te maken hebben. – HM


Het is toch van de zotte,dat de farma fabrieken ons de wet gaan voorschrijven,en dat wij niet zelf voor ons kunnen zorgen,het alternatief is dat een ieder weer als vanouds een kruidentuintje creeert. – Schneider


Pure genocide van de wereldbevolking.
Zeg NEE tegen invoering van die absdurde Codex Alimentarius. Laten die gekken aan de top eerst maar eens AL die E-nummers uit de voeding verbieden. Laten ze al die onbewezen chemische medicijnen met ziekmakende bijwerkingen maar verbieden. Homeopatie afgebroken, antroposofische gezondheidszorg verboden, natuurgenezers werken onmogelijk gemaakt, nu de traditionele geneesmethoden. Als ze er achter komen dat fysiotherapie het leven dragelijker maakt wordt het ook verboden, staat nu al op de schopstoel. De zorg wordt onbetaalbaar, Big Pharma EN REGERINGEN vullen hun zakken, echte zorg onbereikbaar gemaakt. Laten de artsen eens leren samenwerken met de natuurlijke holistische benadering en mensen die nog wel in staat zijn hun hersenen te gebruiken. Handen af van onze gezondheid en vrije keuze. OOK in NEDERLAND, de rest van Europa en de hele wereld. Wie zijn die arrogante lui van de jongste zogenaamde wetenschap, die nog nauwelijks 200 jaar oud is en op het niveau staat van niet werkende pillen en amputaties in vergelijking tot natuurgeneesmethoden met tradities die duizenden jaren terug gaan? Al eens gehoord dat dementie en alzheimer zijn te voorkomen en genezen met kurkuma, een normaal keukenkruid? De gezondste suikervervanger Stevia alleen voor zogenaamd uitwendig gebruik mag worden gelabeld en diabetici alleen de supergevaarlijke dementerende aspartaam mogen gebruiken, enz enz? Het is één misdadige kliek die dit allemaal uitdenkt. Genocide en zakkenvullerij, geholpen door de regeringen. Doe je ogen open en mieter die regeringen er uit, kies voor je eigen gezondheid. Burgerlijke ongehoorzaamheid. Handen af van onze gezondheid, ik ga wel nar de dokter om die te vriend te worden maar echt niet om beter te worden. Net weer zo”n ervaring, gebruik dit voor deze conditie, o nu hebt u zoveel schade dat u dit moet proberen om die schade enigszins te genezen, andere dokter, u had beide nooit mogen hebben, geen enkele aanleiding voor, gebruik alsjeblieft vitamine .. en kruid .. om die schade te verhelpen en tegen de oorspronkelijke kwaal. Ja hoor, fijn om dat te gaan verbieden, gaat echt goed met de onbetaalbare volksgezondheid waarvan de ouderen, zwakken, gehandicapten, mensen met kleine portemonnee de eerste slachtoffers worden. Vandaar, pure genocide. – Sandra