MBOG Life Extension Levensverlenging Seminar 2004


pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

SENECA Studie
Zaterdag 2 oktober vond in de Reehorst te Ede het jaarlijkse seminar plaats van de MBOG wat dit jaar in het teken stond van levensverlenging. Annemie Havermans PhD deed een uiteenzetting van de onlangs gepubliceerde SENECA studie (Survey in Europe on Nutrition and the Eldery: a Concerted Action). De vraagstelling bij dit onderzoek was; Welke rol speelt leefstijl in het proces van gezond ouder worden. Gestart werd in 1988 met het project in 11 Europese landen waarbij bijna 1600 mensen gevolgd werden in de leeftijd van 70 tot 75 jaar. In 1993 vond een tweede onderzoek plaats en tenslotte het afsluitend onderzoek in 1999. Duidelijk kwam ook hier naar voren dat niet roken en lichamelijk activiteit bijdragen aan het handhaven van een goede gezondheid op oudere leeftijd. Het onderwerp voeding leverde meewarige hoofdschuddingen op in de zaal toen de er werd verteld dat men bij de voedingspiramide uitging van de richtlijnen van het voedingscentrum ten aanzien van het gebruik van melk. Hier reageerde later die dag Dr. Emar Vogelaar nog op door op te merken dat een teveel aan fosfor er de oorzaak van is dat melkproducten zo ongezond zijn.

Levensstijl
Leo Pruimboom kwam met enkele interessante details in zijn levendige betoog over levensverlenging. Zo blijken uit onderzoeken dat 100 jarigen minder medicijnen hebben gebruikt. Hij merkte ook op dat het hart wel drie levens lang mee zou moeten kunnen gaan wat maakt dat vele mensen hier wel erg slordig mee omspringen. Belangrijke stoffen voor levensverlenging worden aangemaakt door de hersens met, zoals hij stelde, zinvolle intellectuele bezigheden die op een hoger niveau liggen dan puzzelen. De laatste 50 jaar is de spiermassa ook zo’n 35% afgenomen bij mensen wat betekend dat men toen een actiever leven leidde en ook veel meer calorieën kon verwerken. Zijn betoog over het toepassen van stamcellen was zeer interessant, is zeker een ontwikkeling die veel toekomst perspectief biedt maar, zo stelde hij, zijn er voorlopig ook nog probleem verbonden aan deze techniek die nog niet onder controle zijn. Een nuttige gezondheidstip is een beetje honger leiden, wat tot metabolische stress leidt. Vijf dagen eten en daarna een dag vasten zou een goede gezondheid ten goede komen zo is aangetoond door onderzoeken. Verder gaf hij aan dat de buik omvang altijd kleiner dient te zijn dan de heupomvang en het buikje een teken van ongezonde levensstijl is.

16 jaar langer leven in goede gezondheid
Dr. Emar Vogelaar Biochemicus ging in zijn betoog onder andere in op de verwachting dat de orthomoleculaire aanpak in relatie tot ziektes voorziet in een behoefte. Er bestaat momenteel al een lijst van 50 ziektebeelden waarbij er een verhoogde behoefte is aan bepaalde vitaminen / mineralen als gevolg van een mutatie. Over levensverlenging is aangetoond dat de laatste 100 jaar de levensverwachting met 25 jaar is gestegen. Een zelfde toename lijkt hem haalbaar als men voeding gebruikt die vrij is van toxinen en caloriearm zoals groente, fruit en zeevoedsel. – voldoende beweegt. – gerichte ondersteunende suppletie op individuele basis met als controle functie de huidige en nog te ontwikkelen laboratoriumonderzoeken. De combinatie van deze twee factoren zou mogelijk bij kunnen dragen tot 16 jaar levensverlenging.

Nutrgenetica
Prof. Elena Baranova uit Rusland die zich heeft toegelegd op Nutrigenetica en Biotechnologie opende haar betoog met de stelling dat levensverlenging en langer actief leven twee verschillende begrippen zijn. Kanker wordt ingedeeld in twee groepen waarvan de overerfbare soorten slechts voor 5 tot 10 procent verantwoordelijk zijn, alle andere kanker soorten zijn een direct gevolg van de omgeving en levensstijl waaronder prostaat, – huid, – darm en longkanker. Zij stelde dat 35 procent van alle gevallen van kanker terug te voeren zijn op onvoldoende en de slechte kwaliteit van de voeding en dus te voorkomen zijn. Elke mens bestaat uit 30.000 genen zo deelde zij de ruim 100 artsen en therapeuten in de zaal mede via een nieuwe test methode is er al een genetisch profiel van een persoon te maken die veel inzichten geven in de risico’s die iemand loopt. De voordelen van zo’n profiel zijn dat met een rapport dat uit deze gegevens kan worden verkregen er veel vermijdbare risico’s bekend worden. Deze uitgebreide testmethode komt op 350 Euro en de rapportage op 150 euro. In November wordt het boek dat zij geschreven heeft gepubliceerd.

Een gemiste kans is dat ik de spreekbeurt van Drs. Robert Linschoten niet bij kon wonen, er moest ook nog en beetje gewerkt worden.


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]