Macht maakt corrupt


Kennis geeft macht 
Geeft macht ook een grotere kans op corruptie?

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Deze week las ik een artikel op Prevent Disease dat ik gewoonweg moest vertalen en aanvullen met mijn gedachten daaromtrent.Er is een wezenlijk verschil tussen gezag hebben en macht uitoefenen.

‘Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely’ famously said Lord Acton.

Macht geeft corruptie en absolute macht geeft absoluut corruptie. Hoewel, macht op zich heeft alleen invloed op een persoon die om welke reden dan ook beïnvloedbaar is. Hij of zij mag dan wel niet bekend staan als een corrupt persoon omdat zich de mogelijkheid niet aandiende, omdat de macht daarvoor ontbeerde.Zelfreflectie
Macht op zich kan iemand niet corrupt maken die daar geen potentie of kans voor heeft en … krijgt. Het is dus niet de macht die corrupt maakt maar het is de macht die de ware ik onthult. Als je in een spiegel kijkt en je ziet een lelijk gezicht ga je dan zeggen dat de spiegel lelijk is? De spiegel toont nu eenmaal simpelweg de reflectie! Als je de potentie in je hebt om corrupt te zijn dan geeft macht je een kans. En… als je een absolute potentie hebt, zoals dictators, wat kan macht daar dan aan toevoegen? Macht is simpel beschikbaar waar je veel mee kan doen. Goed en slecht!Als je een corrupte persoonlijkheid hebt zul je niet altijd kunnen doen wat je wilde doen omdat je daar de macht niet voor had. Maar aan de andere kant, als je niet potentieel corrupt bent dan zal macht je nooit corrupt kunnen maken. Je wil gebruikt de macht en dat zal niet zijn voor corruptie maar voor het scheppen van een creatie. Macht zal dan niet destructief zijn maar een zegen voor de mensheid en de wereld.

Vreemde realiteit

Maar …. het leven is vreemd. Alleen de potentieel corrupte mensen bewegen zich bewust met een sterk verlangen richting de macht. Een potentieel goed persoon heeft geen enkel verlangen naar macht. De wilskracht is een behoefte voor een corrupt persoon omdat die persoon weet dat zonder macht hij of zij nooit kan doen wat hij of zij wil doen en van plan is. Macht toont wat er verborgen zit in de persoon.

Het goede manifesteren

Het goede heeft geen behoefte aan macht omdat het goede zich kan openbaren zonder die macht. Er is geen behoefte aan macht om het goede te tonen. Goedheid heeft zijn eigen zuivere macht. Het kwaad heeft altijd behoefte aan macht om het te ondersteunen. Een man die een hart heeft dat klopt van goede wil, met zegeningen, voelt geen behoefte om de president van een land te worden of de vice-president. Hij heeft geen behoefte om tijd te verspillen aan het machtsspel van de politiek. Hij heeft genoeg energie die het goede met zichzelf meebrengt. Hij wil muziek creëren, gedichten schrijven, beeldhouwen, vormgeven… Hij zal datgene willen doen waarvoor macht niet nodig is. Alles wat er nodig is, dat is immers reeds voorhanden. Dat is het mooie van goedheid, dat is zuivere macht. 

Je kan er dus zeker van zijn dat alles wat macht van buitenaf behoeft niet goed is. Het is iets dat zuiver impotent is, het zal leven op geleende tijd.

In het leven ontstaat deze vreemde situatie

Slechte mensen bereiken goede posities, worden gerespecteerd en geëerd, niet alleen in het heden maar ook in de geschiedenis.”The first of the dreams that [my parents] instilled in me was individual responsibility and accountability. They taught me that in life you have consequences to each and every decision that you make, and when you try to shy away from those decisions, when you try to shy away from those consequences then someone will come in and allow you to be seen as a victim, and when you become seen as a victim, it’s a spiraling slope downward and downward. Before the next thing you know, you become dependent upon something and right here in the United States of America this is one of the things that we combat against because too many Americans are being castigated as victims. Too many Americans are not being individually responsible and accountable. Too many Americans are becoming dependent upon government and therefore government continues to grow. My parents and their dream was to have a son that was not a victim, but a son that was a victor, and that enables me to stand here before you today.”– Col. Allen WestNoot: 

Als je de wereld aanschouwt zoals die zich gelijk een spiegel aan je toont. Met voeding die niet voedzaam is. Met een samenleving die op grote schaal het milieu vergiftigt. Met een overheid die willens en wetens mensen blootstelt middels chemtrails, fluoride in het water, pesticiden in de voeding en nog veel meer giftige stoffen. Met constant nieuwe berichten die ons moeten verdelen terwijl er geen rechtgeaarde mensen te vinden zijn die in hun hart oorlog willen. NIEMAND!Wordt het niet hoog tijd dat we NEE zeggen? 

Stoppen met ons te gedragen als weerloze slaven. Uit de slachtofferrol kruipen. Wij zijn de samenleving, … toch? Wij geven hen de macht, schenken het aan hen op een presenteerblaadje. Gaan braaf stemmen omdat we geleerd hebben dat te moeten doen. Mogen onze stem niet verloren laten gaan zodat zij een volgende oorlog, vermomd als vredesmissie, kunnen starten. We gaan braaf naar de dokter voor een vaccinatie of chemokuur omdat de machtige wetenschap ons vertelt dat dit onze redding is en slikken natuurlijk die chemische tijdbommen omdat de dokter het zegt.Kennis is macht

Wij worden dom gehouden door de huidige machthebbers omdat ze weten dat domme mensen domme beslissingen nemen. Wie geen domme beslissingen wil nemen zal dus kennis moeten vergaren en een standpunt in durven nemen. Het lef hebben te zeggen wat je denkt gebaseerd op de juiste kennis. Kennis is dus eigenlijk de enige macht die we ons toe moeten eigenen om een betere samenleving te creëren!

This Company Spends Over $5M a Year to Lobby Government to Make You Sick
Belangrijk om te weten. Het feit dat de tactiek van multinationals om via lobby de overheid te winnen voor hun producten, zelfs al zijn ze ongetest en ongezond blijkt steeds weer te werken. De conclusie: overheden, regeringsleiders, de politiek, de MEEDERHEID blijkt steeds opnieuw in en in corrupt!

Moderne oorlogsvoering

Aan de hand van bijna twee uur durende powerpoint presentaties schetst Lauren een beeld van het wereldtoneel dat voor de gemiddelde mens onverteerbaar is. Ze legt uit hoe een machtige groepering – die ze psychopaten of sociopaten noemt – bezig is de wereldbevolking te decimeren en bepaalde etnische groepen uit te roeien. Daarbij is een techniek ingezet die men niet goed beheerst: tectonische oorlogvoering. De tsunami uit 2004 was een voorbeeld, evenals Fukushima, en het einde is nog niet in zicht.