Leef Bewust Seminar


Verslag Leef Bewust Seminar Schattelijn oktober 2009 

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Zondag begon Mike Donkers met het woord te geven aan de familie Keizers om te vernemen hoe hun zoektocht naar gezondheid startte met het lezen van het boek “Water het goedkoopste medicijn” van Fereydoon Batmanghelidj (Gebaseerd op meer dan twintig jaar van klinisch en wetenschappelijk onderzoek naar de rol van water in het lichaam.) Gebaseerd op de behaalde resultaten gingen ze daarna op zoek naar wat er nog meer mogelijk was met goede voeding. Hun verhaal leest u binnenkort op de website. Belangrijk was het in hun betoog dat een ieder meer eerlijke informatie dient te krijgen over het gebruik van goede vetten. Een informatiebron die zij noemden was: http://www.bartmaes.tk/

Duidelijk is zo stelde Mike dat het lichaam niet alleen langzaam degenereert maar ook in staat is om te regenereren. Het is dus niet alleen aan afbraak onderhevig maar kan ook weer opbouwen en dan komt goede opbouwende voeding om de hoek kijken. Hij stelde dat de wetenschap eigenlijk steeds weer aan het ontdekken is wat mensen al vele duizenden jaren wisten uit ervaring. Het is in deze belangrijk om de oervoeding te bestuderen. Het is dan ook zo dat Hippocrates, waar elke dokter nu nog zijn eed op aflegt, in feite geen dokter was maar een diëtist. Vandaar ook dat de dokter nog steeds een ‘recept’ voorschrijft. Alleen bestaat het recept nu niet meer uit voeding maar chemische stoffen.

De interactie vanuit de bezoekers was perfect, iedereen vuurde vragen op Mike af en petje af voor zijn parate kennis want geen enkele keer kon ik hem betrappen op het omhoog kijken, een teken dat er eerst gegevens opgehaald moeten worden vanuit het geheugen. Zo wisselden de onderwerpen zich in sneltreinvaart af en ging het onder andere over de gezondheid van vlees, zout, en melk.

Mike; “Onderzoeken tonen vaak aan dat bijvoorbeeld melk ongezond is. Dat klopt ook wel want ze onderzoeken de melk die al bewerkt is, verhit, gepasteuriseerd. Gaat men echter het onderzoek richten op onbewerkte melk afkomstig van koeien die op natuurlijk biologisch manier gevoed worden dan komt men tot een heel ander resultaat. 

Je kan dus stellen:
Is melk ongezond? ….
… Ja maar welke melk? (Gezonde melk drinkt 99% niet)
Is vlees ongezond? ….
… Ja maar welk vlees? (Gezond vlees is biologisch)
Is zout ongezond? …..
… Ja maar welk zout? (Keltisch zeezout is supergezond)
…. en zo kunnen we wel doorgaan!

Voorafgaande aan het maken van een overheerlijke nieuwe smoothie door Monic vertelde zij haar persoonlijke gezondheid verhaal. Wat belangrijk is voor de dames die er graag jeugdig willen blijven uitzien, op haar vraag hoe oud schatten jullie mij zat ik zeven jaar onder haar echte leeftijd van 47. Als ze mij echter had verteld dat ze 35 was had ik haar gelijk op haar woord geloofd. Ook van Monic kregen we de aloude bekende tip als je tegenstrijdigheden tegenkomt in de berichtgeving over wel of niet gezond; “Volg het geld, en je komt er achter wat het belang is van een persoon, bedrijf of organisatie om een claim te leggen”.

Enkele conclusies:

Neem NOOIT een gezondheidadvies aan van iemand die er ongezonder uitziet dan jij!

Gezondheid is de natuurlijke afwezigheid van ENIGE vorm van ziekte.

De vraag is dan veelal niet; “Ben jij gezond” maar; “Hoe gezond ben jij?”

Bij de vele onderwerpen die behandeld werden bleef de vraag; “Hoe is het mogelijk dat er zo’n lage opkomst is terwijl er zoveel mensen aan ziektes en gebreken lijden? Duidelijk is dat we het betreffende de voorlichting niet moeten hebben van de media, en ook onze overheid blijft zwaar in gebreke. Bij de rol die ze momenteel vervullen ten aanzien van het vaccinatiebeleid is de overheid eerder een groot gevaar voor uw en mijn gezondheid.

De bewustwording dat WIJ een veel grotere invloed kunnen uitoefenen op de persoonlijke gezondheid dient breed uitgedragen te worden. Dat de media en de overheid hier niet aan meewerken mag gerust een schandaal worden genoemd.

De conclusie is dat we gewoon stug moeten doorgaan met het organiseren van voorlichting via de radio en seminars. Mensen wakker schudden, vertellen hoe het EENVOUDIG anders kan. Er moeten veel meer mensen komen die net als ik nog niet eens weten wat de naam van de huisarts is.

Gezondheid is pas echt geweldig als al je naaste rondom je heen dat ook ervaren! 


[wp-rss-aggregator exclude=”7853,7763,7752,7725,7712″]