Duurzame biologische landbouw.


Groei en kwaliteit verbetering voor 
planten, bomen en groenten voor 
beroeps en thuis kwekers

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

AGRAR VITAL -SPS® een natuurlijk product voor substantiële groeiverbetering en energetica voor planten, boomkweek, gras, groente- en fruitteelt. Het is een ongeëvenaarde groeiverbeteraar, op basis van hoogwaardige natuurlijke Zeolieten. Natuurlijke Zeolieten zijn in het verleden ontstaan uit vulkaanas/lava dat werd afgekoeld met zeewater.

Informatie algemeen:
Natuurlijke Zeolieten zijn er in vele soorten. Het natuurlijk zeoliet dat in onze groeve wordt gewonnen behoort tot de meest hoogwaardige kwalitatieve soorten die voorhanden zijn. Dit mineraal wordt ook wel Clinoptilolite genoemd. Dit Clinoptilolite heeft in de basis een aantal eigenschappen, welke voor de agrarische sector een positieve natuurlijke bijdrage leveren in groei en vitaliteit van plant en gewas.

Deze eigenschappen zijn:
1. het vermogen om water en voedingsstoffen te absorberen en deze in een langzaam proces (slow release) aan de plant of gewas weer af te geven op het moment dat de plant of gewas er om vraagt.
2. het vermogen om schadelijke stoffen (zware metalen als Pb,Cu,Mg en,Zn) te absorberen en te binden, nauwelijks uitspoeling plaats vindt, waardoor er een optimaal bodemklimaat ontstaat.
3. het vermogen om nitraten, fosfaten en waterstofsulfides te absorberen en te binden.
4. het vermogen om schadelijke en giftige kationen te binden met anionen. (het zogeheten ioniseren) Cation Exchange Capacity. NH4+ waarde van 1gr -> 9 tot 14,6 Meq.

Professor Filipan; directeur van het laboratorium in Kroatië en verbonden aan de universiteit van Zagreb er echter in geslaagd om na jarenlange research en testen in ons laboratorium in Kroatië deze in de basis aanwezige eigenschappen te optimaliseren door gebruikmaking van natuurlijke processen, alsmede door het toevoegen van specifieke natuurlijke elementen.

Daardoor is uiteindelijk het eindproduct AGRAR VITAL SPS voor de gehele agrarische sector ontstaan. AGRAR VITAL SPS kan worden toegepast bij de aanleg en onderhoud van tuinen zowel door hoveniers als particulieren.
AGRAR VITAL SPS levert een grote natuurlijk bijdrage aan de verbetering van het groeiproces van plant en gewas. AGRAR VITAL SPS wordt reeds jarenlang met groot succes in Oostenrijk toegepast.

De fysieke voordelen zijn :
Verbetert de bodemgesteldheid.
Verbetert de energetische gesteldheid van plant en gewas ( plant en gewas worden gezonder en zijn
minder ontvankelijk voor ziekten).
Reduceert het gebruik van (kunst) meststoffen en bestrijdingsmiddelen met 50%.
Reduceert het waterverbruik (30 tot 50% afhankelijk van gewas en omstandigheden).
Stuurt het proces van water en voeding toevoer op het moment dat de plant daar “ om” vraagt
Verhoogt de kwaliteit van het eindproduct,en verhoogt de vruchtproductie( druiven, aardbeien etc.).
Is milieuvriendelijk, duurzaam en gebruiksvriendelijk.

De economische voordelen bij het gebruik zijn:
Minder uitval bij het verspenen. (meer opbrengst).
Minder gebruik van bestrijdingsmiddelen. (dus kosten besparend).
Minder gebruik van meststoffen. (kosten besparend).
Minder gebruik van water. (kosten besparend).
Snellere groei van de plant (meer opbrengst).
Meer vruchtvorming. (hogere opbrengst).

Schadelijke stoffen en duurzaamheid:
Product bestaat uit 100% natuurlijke minerale componenten.
Product is dioxine , stikstof en PCB vrij.
Product heeft een langdurige werking (afhankelijk van de omstandigheden.)
Product kan zowel gebruikt worden in neutrale, zure als basische bodems.
Product is onschadelijk voor mens, dier en milieu.
Product is door de EU geaccepteerd (of liever gecertificeerd) en kan dus in alle landen van de Europese gemeenschap worden gebruikt.
Product past in het huidige door de regering gehanteerde “duurzame en vitale landbouwsector” beleid.

ZeoCare brengen 100% natuurlijke producten op de markt die tevens duurzaam zijn. Gebleken is dat de bodem veel gezonder wordt, minder water en meststoffen noodzakelijk zijn, de plant veel sterker en vitaler is en daardoor beter resistent tegen ziektes. Tevens bleek dat de planten / gewassen veel gezonder zijn, een betere energie in de gewassen aanwezig was, het gewas gezonder bleek en daarbij de opbrengst vermeerderde. Het droog gewicht op sla bleek met 25% toegenomen te zijn!!

Wat wij hebben is een product Agrar Vital sps, een op basis van mineralen en toevoegingen uniek product ter verbetering van de bodem. Dit mineraal weten wij te optimaliseren door rotatie en wrijvingstechnieken (trybochemistry = mechanische scheikunde) waardoor de kwaliteit van het mineraal beter tot uiting komt.

Gebleken is dat het een milieuvoordeel heeft, een economisch voordeel heeft alsmede een voordeel is volksgezondheid. De vicieuze cirkel is dan rond:

Milieu: de bodem wordt gezonder, minder uitspoeling van nutrienten, water en schadelijke stoffen, minder bestrijdingmiddelen noodzakelijk zijn, 20-40% minder water en meststoffen noodzakelijk zijn. Heeft ook weer zijn weerslag in de waterzuivering, kosten daarvan alsmede de milieubelasting/opwarming van de aarde.

Economisch: doordat dit materiaal goedkoop en duurzaam is heeft het een economisch voordeel Tevens blijken planten beter aan te slaan, is er minder uitval en is de opbrengst en kwaliteit zijn optimaal. Ook tijdens transport waarbij water dikwijls een probleem blijkt wordt door Agrar Vital de watervoorziening geregeld.

Volksgezondheid: doordat de gewassen die van het veld komen gezonder zijn en meer energie bevatten komt het de volksgezondheid ten goede. Tevens is er weinig stikstof noodzakelijk en kunnen veel gewasbeschermingsmiddelen achterwege blijven.

Om een totaal product te leveren hebben we naast pure product een natuurlijk slowrelease meststof geproduceerd en ZeoVital op de markt gebracht. NPK 4-3-3 is laag (blijft ver onder de nieuwe minas norm) maar doordat de plant voldoende heeft en beschikbaar laat voor de plant is het voldoende gebleken. Zowel op gras als aardbeien blijkt dit materiaal optimaal te werken.

Veehouderij:
Ook voor de veehouderij zijn mogelijkheden. We produceren AniVital en blijkt dat naast de reductie van 28% ammoniac, het varken veel rustiger is, geen antiniotica noodzakelijk acht, betere vlees vet verhouding gaf, op een dag na even snel groeide en op gewicht was. Last but not least bleek dat de ondernemer, 4 kg per varken minder hoefde te voeren!! Tel uit je winst al he tover duizenden varkens per jaar gaat. Ook hier in zit de vicieuze cirkel nl: het varken krijgt in zijn voer AniVital, komt er via de ontlasting uit en wordt gebruik op het land als bemesting, bijvoorbeeld varkensvoer maïs. Doordat hierin ook de mineralen zitten komen deze in de bodem en in de mais die vele malen gezonder wordt. Dit krijgt het varken weer binnen en de cirkel is rond.

Dit voorkomt ook weer vele ziekten die onder het vee heersen. Tevens is de dier beter resistent tegen ziekten dus ontstaan er geen pestvormen die zich over werelddelen uitstrekken!! Ik hoorde dat bij koeien die AniVital gegeten hebben veel minder ontstekingsremmers in hun melk werd aangetroffen. Hierdoor kreeg de boer een hogere prijs. Moet je nagaan als dat in de melk blijft zitten en die wordt na “zuivering” aan de mensheid gegeven.

Referenties van gebruikers.
De onderzoeken uitgevoerd bij PPO Aalsmeer (40% minder water zonder verlies opbrengst), Kruishouten Belgie (40% minder meststoffen op sla), Alterra (WUR) Wageningen waterbeheersing en pF curve, HAS Den Bosch 25% meer opbrengst op sla en geen water gebruikt op gras, zijn wel beschikbaar maar te groot om te sturen. Tevens heeft het materiaal bij de UNEP tijdens een internationale conferentie aangetoond door universiteit Barcelona / Catalunia dat het een meerwaarde is voor het milieu. Daarnaast zijn er door prof. dr. in. Filipan vele onderzoeken uitgevoerd zowel bij de landbouw-universiteit in Zagreb als elders.
– Ton Voets